Grup Nefsinin Terbiyesi
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Altınoluk’un Aralık sayısının kapağına “Grup Nefsinin Terbiyesi” konusunu getirdik. “Grup nefsi”.....
Sayı: 346, Sayfa: 001
Grup Nefsinin Terbiyesi - Ahmet Taşgetiren
Halk arasında “Kendini beğenmeyen çatlar ölür” diye bir söz vardır. İnsanların mutluluğu biraz da kendi kendinden memnun olmasıyla mümkündür. Buna “pozitif enerji” de denebilir. İyimserliğin temelinde pozitif enerji vardır, kötümserliğin temelinde de negatif enerji... Yaptığı hiçbir şeyden memnun olmayan insanın yükseklere tırmanması mümkün olm.....
Sayı: 346, Sayfa: 003
Aidiyetler Gönlü Değil Nefisleri Beslerse - Dr. Adem Ergül
İnsan, fıtratı gereği kendini bir gruba nispet etme ihtiyacı hisseder. Çoğu zaman fıtrî bir iht.....
Sayı: 346, Sayfa: 006
Tasavvuf ve Benlik Kontrolü - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tarikatların başlıca hedeflerinden birisi salikin, hem Hakk hem de insanlar karşısında enaniyete sürüklenmesine engel olmaktır. Genelde insan.....
Sayı: 346, Sayfa: 009
Kalbten Teşekkürler - Osman Altaş
Ey güzel Allah’ım, şükürler olsun, Tenezzül buyurdun, yarattın beni, .....
Sayı: 346, Sayfa: 010
Umut Hakkı - Nureddin Yıldız
Bugüne ve yarına umutla bakma hakkı, yeryüzü toprağına iman etmiş insan olarak basanların hakkıdır. Gerçek umut da onların umududur. İman etmek ve iman ehli .....
Sayı: 346, Sayfa: 011
Din ve Dindarlık (Tevhit, İstikamet, Dürüstlük ve İbadet) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Din kavramı, sonuçları ahirete uzanan inanç ve uygulamalardan oluşan bir bütündür. Terim olarak din, akıl sahiplerini, kendi arzularıyla hayırlara sevk eden ilâhi bir nizam, Allah Teâlâ tarafından vaz edilmiş ve insanları Allah’a ulaştıran bir yol, bir kulluk çerçevesidir......
Sayı: 346, Sayfa: 012
Mazlumun Yanında Olmak - Ali Rıza Temel
Haksızlık, adaletsizlik yapana zâlim, haksızlığa uğrayana da mazlum denir. Aslolan ne zâlim ne de mazlum olmaktır. “Ne haksızlık yapar, ne de haksızlığa uğrarsınız.” (Bakara, 279) .....
Sayı: 346, Sayfa: 015
Çöl ve Üveys - Elif Üftade
Gece bir göl kuruttu ya Üveys! Ey kainatın müjdesini işiten Daha kırkına gelmeden.....
Sayı: 346, Sayfa: 017
Allahın Sevdikleri, Sevmedikleri - Cafer Durmuş
Bu günkü okumalarımda Âl-i İmrân sûresinin 134. âyet-i kerîmesi var. Şöyle buyruluyor; “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da ihsân edenleri sever.” .....
Sayı: 346, Sayfa: 010
Asr-ı Saadet’te Mânevî Eğitim - Adem Saraç
İslâm, kendi insanını kendi kuralları içinde eğitip yetiştirir. İslâm kuralları içinde eğitilip yetişen kişiye Müslüman ya da İslâm insanı denir. Aslında her inanç, her sistem ve her kurum kendi insanını, kendi kuralları içinde eğitip yetiştirir. Kişi, hangi sistemin kuralları ile yetişirse, o sistemin insanı olur. Kişinin kişilik yapılanması, .....
Sayı: 346, Sayfa: 020
Edebî ve Ebedî Muhabbet - Emre Topoğlu
Muhabbetsiz bir muhakemenin bir anlamı yoktur. Evet, muhabbetsiz olmaz. Ancak muhakemeden yoksun bir muhabbet de müridi edep dışına itebilir.” demişti bir büyüğümüz. O zamana kadar hiç düşünmediğim bir gerçek ile karşı karşıya kaldığımı hissettim. Hani çok bilinen bir reklam repliğ.....
Sayı: 346, Sayfa: 022
Mirac Teslim Oluşun Sembolüdür - Rabia Christine Brodbeck
Şu sonuca vardım ki, Müslümanları namaz kılıp kılmamalarıyla değerlendiremeyiz. Asıl mesele, Mirac’ın ve bu ibadetin mânâsını anlamakta. Mirac’ı anlamadıkça ne Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ne de İslam dinini anlayabiliriz. Esasen, mesele Müslümanların namaz kılıp kılmamaları değil, asıl mesele, namazı kalpleriyle kılıp kılmamalarıdır. Temel soru şu.....
Sayı: 346, Sayfa: 024
Akaid Bozukluğu Cehennemliktir - Cemal Nar
Übâde b. Sâmit’in oğlu Velid b. Übâde anlatıyor: - “Babam Übâde b. Sâmit hastalanmıştı. Ziyaretine gittiğimde kendisinde ölümün alametlerini .....
Sayı: 346, Sayfa: 027
Âhiret Endişesi - Dr. Murat Kaya
İnsanların kalbinde âhiret endişesi hiçbir zaman eksik olmamalıdır. Kalpten âhiret hesabının çıkması ve sadece dünya hesaplarının düşünülür olması büyük bir kalp hastalığı olarak vasfedilmiştir. Bu tür kalbî hastalıklar tedâvi edilmedikçe insanın felâha ermesi mümkün görünmüyor. .....
Sayı: 346, Sayfa: 028
Nefislerine Zulmedenler... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyurur: “Ey mü’minler!. Eğer babalarınız ve kardeşleriniz küfrü îmân üzerine tercih ve ihtiyar ederlerse, onları dost ittihâz etmeyin. Eğer sizden.....
Sayı: 346, Sayfa: 030
Mârifetullah - Sâdık Dânâ
Mârifetullah vecd ilmidir. Mârifetullah şevk ilmidir. .....
Sayı: 346, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -6- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Kim nefsine karşı yine nefsi için mücâhede ederse, kerâmetlere ulaşır. Kim de nefsine karşı Allah Teâlâ için mücâhede ederse Allâh’a ul.....
Sayı: 346, Sayfa: 032
Nokta-i Süveydâ - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya (ks) göre, nokta-i süveydâ, âdeta bir kelimeye benzer. Bu yönüyle kelimenin mânâsı, (bütün) hakikatlerin toplandığı noktadır. (Nokta-i Hakikat-ı Câmia) .....
Sayı: 346, Sayfa: 038
İki Dünya Markası Olmak - Neslihan Nur Türk
Kazanırken her şey mubah, dağıtırken kırkta bir mi? Bu duruşta bir yanlışlık görmeyen o gözler, kör mü? Son zamanlarda, neredeyse bütün şehir merkezle.....
Sayı: 346, Sayfa: 042
Yeni Yıla Girerken Hayatın Muhasebesini Yapmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ hiçbir varlığı ebedî kılmamıştır. Gökyüzü ve yeryüzündeki bütün varlıklar fânidir. İnsanın geçici olan dünyaya gönderilmesinin asıl sebebi, Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmektir. İnsanın ölümlü kılınması ve ona hayatın lütfedilmesi de, güzel amel yapıp yapmadığının ortaya çıkarılması ve sınanması içindir. Bu yüzden insan, bu fani .....
Sayı: 346, Sayfa: 044
Yolcu Kardeşim - Fuat Akpınar
'>‘Mümin faydalı ilim isteyecek, arayacak’. Hakk yolu gösterir faydalı ilim, .....
Sayı: 346, Sayfa: 046
Mutluluk Zor Gerçekleşir - İdris Arpat
Mutluluk denilen ruh hâli, daha önceleri “saâdet” kelimesiyle ifade ediliyordu. Epey zamandır “yaşama sevinci” tabiri tedavülde/dolaşımda.  Mutluluğa “gönül şenliği” de deniliyor. .....
Sayı: 346, Sayfa: 048
Tur Suresi’nden Etkilenen; Cübeyr İbni Mut’ım - Mustafa Eriş
Cübeyr ibni Mut’ım radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in yakın akrabası sayılan bir sahabi!.. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi.....
Sayı: 346, Sayfa: 050
Güz Güldürsün - Mehmet Dinç
Yaz bitti, güz başladı. Artık güneşli sabahlara uyanmıyoruz. Gökyüzü maviliğini döküp yüreğimize gün boyu kendisine baktırmıyor hayranlıkla. Ağaçlar ve çiçekler bütün renkleriyle bize dönüp neşeyle selamlamıyor her adımımızda bizi. Hafta sonlarımızı ailece toplanıp ciğerlerimize bir hafta yetecek temiz hava, zihnimize güzel işler yaptıracak ene.....
Sayı: 346, Sayfa: 052
İsrail’in Ürettiği “Şiddet” Psikolojisi - Beytullah Demircioğlu
Dış politika gündemi açısından yoğun bir ayı geride bıraktık. Irak ve Suriye’deki kaos ortamı bütün hızıyla sürerken ve gözler IŞİD etrafında şekillenen gelişmel.....
Sayı: 346, Sayfa: 054
Hizmet Aşkı, Bağlılık ve Manevi Disiplin ile Bir Ömür - Altınoluk
Merhum Oğuz Aydınol ağabeyimiz, 28 Şubat 1928 de Manisa Akhisar’da dünyaya gelmişler. Babası Diş tabibi Ali Haydar Bey’dir. Ailesi bir süre sonra da İstanbul Laleli Gençtürk Caddesine taşınırlar. Talebelik yıllarında pek muhterem Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de Adana’dan İstanbul a Laleli Gençtürk caddesine teşrif eder.....
Sayı: 346, Sayfa: 058
Uyan Ey Bilginin Gerçek Varisleri - Dr. M. Kâzım Kara
Bilgi, elden ele geçen bir miras durumundadır. Tarih boyunca bilgi hiçbir ülkenin ya da medeniyetin tekelinde olmamış ve daha iyi olanın ellerinde gelişerek, günümüze kadar gelmiştir. .....
Sayı: 346, Sayfa: 060
Sana - Emel Okyar
Dökülecek bir damla yaşım kaldıysa, Sana Alınacak son bir nefesim kaldıys.....
Sayı: 346, Sayfa: 061