Büyük Fitne Tekfir ve Cinayet Sapkınlığı
Aziz Okuyucu - Altınoluk
İslam’ı anlamak ve doğru anlamak. Anlamak ne kadar hayati ise, doğru anlamak da o kadar, belki hatta daha hayati. Gıdanın miktarını ayarlamak, ilacın dozunu bilmek gibi bir şey bu. Bunun ne kadar hayati olduğunu, bizim nesillerimiz de, İslam coğrafyasında yaşanan hadiselere bakıp anlayabiliyor. Kaldı ki, .....
Sayı: 344, Sayfa: 001
Büyük Fitne - Ahmet Taşgetiren
Tekfir, Müslüman olarak bilinen birisine küfür isnad etmek demek. Küfür isnad etmek, şu veya bu davranışı sebebiyle Müslüman diye bilinen birisinin İslam dairesinden çıktığına, küfür alanına girdiğine hükmetmek anlamına geliyor. İslam’a göre “İman” diye bilinen bir alan olduğu gibi “küfür” diye nitelenen bir alan da var. .....
Sayı: 344, Sayfa: 003
Hak Ne Güzel Yaratmış - Bestami Yazgan
Şu dağlara heybeti, Gökyüzüne haşmeti, Toprağa bereketi, Kudretiyle donatmış, Hak ne güzel yaratmış. Yapraklar kıpır kıpır, Dal yeşil, çiçek ıtır. Dünyayı satır satır Nimetiyle donatmış, .....
Sayı: 344, Sayfa: 005
Allah Adına Kullarına Konum Biçmek - Dr. Adem Ergül
Kendini merkeze alan insan, çoğu zaman nefsinin putperesti hâline dönüşür. Değer ölçüleri, görüşleri ve yorumları kendisine göre hakikatin ta kendisidir. Aksini iddia edenler büyük bir yanlışın ve sapkınlığın içindedirler. Bu durum tam da Âdem -aleyhisselâm-’a secde etmeme gerekçesini “Ben ondan daha üstünüm” şeklinde ortaya koyan şeytânî mantık.....
Sayı: 344, Sayfa: 006
Müslümana Karşı Merhametli Din Düşmanına Karşı Onurlu - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de hem şahıs hem de toplum hayatının ölçülerini bizlere net olarak sunmuştur. Yüce kitabımız gerçek Müslümanları dindaşlarına karşı son derece merhametli, din düşmanlarına karşı ise sert olarak tarif etmektedir: “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarcılara karşı sert, birbirlerine merhametl.....
Sayı: 344, Sayfa: 008
Uluslararası toplum aylardır IŞİD denen terör örgütünü konuşuyor… - Beytullah Demircioğlu
Bu durum geçen ay da değişmedi. Örgüt yine dış politika gündemini belirleyen en önemli aktördü… NATO zirvesi sonrası IŞİD ile mücadele kapsamında ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası çekirdek koalisyonun benimsediği strateji ve bu stratejinin nasıl bir sonuç doğuracağı sorusu geçen ayın dış politika gündeminin ana ekseni.....
Sayı: 344, Sayfa: 010
Ağlayabilseydiniz Anlayabilirdiniz - Rabia Christine Brodbeck
Kulak ve gönül ver ve ağla! İkra (oku) ve dinle ve ağla! Anla ve düşün ve ağla! Ben varlık çölünden sabahlara kadar ağlayan ve yatağı bile gözyaşı seline dönen Peygamber Efendimizin dinine geldim. Biz, en derin acının dinine (Taif şehrine) aitiz. En yüksek derecede yakınlığa (Mirac’a) aitiz. Bu en derin v.....
Sayı: 344, Sayfa: 014
Toplumda İslam’a Sadakat Heyecan Verici Nitelikte - Dr. Necdet Subaşı
Doç. Dr. Necdet Subaşı ile Diyanet’in “Dindarlık Araştırması” Üzerine…. ALTINOLUK: Muhterem Efendim, Diyanet olarak şimdiye kadar Türkiye’de yapılmış en büyük dini hayat kamuoyu araştırmasını yaptınız. Bize bu araştırmayla ilgili bilgi verir misiniz? Mesela kaç kişiyle yapıldı, toplumun her kesimine ulaşıldı mı? Prof. Dr. .....
Sayı: 344, Sayfa: 017
Olması Gerekene Doğru - İdris Arpat
"Olanla olması gereken arasındaki farkı kavradığın gün çok büyük bir gündür.” Bu tespit Sezai Karakoç üstâdımıza âittir. Cümlenin muhtevâsı, gelişime açık bir bakış açısı kazandırmaktadır. İyiliğin, güzelliğin ve kusursuzluğun âzamisini hedef olarak göstermektedir. Olan, gerçekleşen bellidi.....
Sayı: 344, Sayfa: 020
'Gevşemeyin!' - Nureddin Yıldız
Kur’an’ımızın açık emirlerinden biri gevşememektir. ‘Zinaya yaklaşmayın.’ buyurduğu gibi ‘gevşemeyin’ buyurmuştur. Alkolü ve kumarı yasakladığı gibi gevşemeyi, yılmayı da yasaklamıştır. ‘Gevşemeyin!’ uyarısı, ‘dik durun, yılmayın’ şeklinde bir emirdir. Mü’min insan, Allah Kur’an’da emretti diye namaza durduğu, oruç tuttuğu, zekât verdiği, haccet.....
Sayı: 344, Sayfa: 022
Bayramın Ardından - Salih Zeki Meriç
Bu bayram içime hüzün bıraktı Gitti arkasından baktım acıyla Gözlerim adeta hayale aktı Buruk bir sevincin ihtiyacıyla Bu bayram içime hasret ateşi Alev alev düştü, yaktı kavurdu Bayram sabahında doğan güneşi Diyardan diyara attı savurdu .....
Sayı: 344, Sayfa: 023
Kâbe'nin Rabbine İbadet - Ali Rıza Temel
Kâbe’den maksat varmaktır Yâr’a Kör gibi tapınma kuru duvara Neyzen Tevfik İbadetlerin özü yüce Mevla’ya saygı ve teşekkürdür. Bu saygı ve teşekkürü ifade eden belli semboller vardır. Allah tarafından belirlenen, O’na kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve korunması gereken belli ibadet, işaret ve sembo.....
Sayı: 344, Sayfa: 024
Kul Eyle - Osman Altaş
Açtım ellerimi, yüce katına. Allah’ım kendine, kul eyle beni. Hayran-ü meftûn et, âli Zatına. Allah’ım kendine, kul eyle beni. Tezyin et gönlümü, ilm-ü irfanla, Sevindir kulunu, afv-ü gufran’la Ulaştır menzile, kâmil imanla, Allah’ım kendine, kul eyle beni. Sevdan il.....
Sayı: 344, Sayfa: 026
Hizmet Eri Hizmet Yeri - Ahmet Başer
Karaman eski müftülerinden rahmetlik Abdullah Sıvacı hocamız sohbetlerinde sık sık: “Kabı olmayanın kazancı olmaz” derlerdi. Yani eğer bir hizmet yapacaksanız, ticaret yapmak isteyenin dükkânı olması gibi, hizmet için de uygun yer, bina, kurs, yurt, cami v.s. olması gerektiğini ifade ederlerdi. Hocamızın bu tespitine katılmakla beraber, yeterli .....
Sayı: 344, Sayfa: 027
Rabbimin Müşfik Sualleri - Cafer Durmuş
Bu günkü okumalarımda bir soru cümlesi beni alıp götürüyor; başka sorularla buluşturuyor. Şefkat ve merhametle örülen sualler etrafında düşünürken şuna inanıyorum ki, merhamet-i ilâhiye çepeçevre varlığımızı kuşatmıştır. Çünkü Cenâb-ı Mevlâ lütf u keremiyle bizlere hitap ediyor ve sarsıcı sorularla uyarıyor. Her şeyi Allah’ın verdiği ve O’nun id.....
Sayı: 344, Sayfa: 028
Hac ve Umre - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyurur: Hac, malum aylardadır. İşte kim o aylarda hacca niyet ederse artık hacda kadına yaklaşmak, fısk yâni Allah’a itâatden çıkmak ve kavga etmek yokdur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de azık tedârik edin. Biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey kâmil akıl sahibleri, Beni incitmekden sakının. .....
Sayı: 344, Sayfa: 030
Dünya Hayatı - Sâdık Dânâ
Cüneyd Bağdadî -kuddise sirruh-buyurur: – İmam Şâfiî dünyada hakkı konuşan bir zat idi. Bir gün bir din kardeşine verdiği öğütte şunları söylemiştir: Ey kardeşim! Dünya hayatı kaygan bir yer gibidir. Orada ayak sâbit kalamaz. Dünya ne kadar imar edilse sonu harap olmaktır. Onda yaşayanların en son ziyâretgâhları kabird.....
Sayı: 344, Sayfa: 031
TASAVVUF;KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (4) - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hak biz kullarını, meccânen (hiçbir bedel ödemediğimiz hâlde) “ahsen-i takvîm”, yani en güzel kıvamda ve İslâm fıtratı üzere yarattı. Fakat bizleri imtihan etmek için; “takvâ”ya da “fücûr”a da, yani hayra da şerre de, sevâba da günaha da meyledebilecek vasıfta bir “nefis” ile donattı. Dünya hayatındaki kulluk imtihanını kazanm.....
Sayı: 344, Sayfa: 032
Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’ye Göreş: Dini Tahriften Koruma ve Tahrif Sebepleri - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Uzunca bir süredir ülke gündemini meşgul eden sosyal ve siyasal çalkantı içinde, Din-i Mübin-i İslam’ı tahriften koruma görevini ve bozulma sebeplerini yetkin ve saygın bir âlimin ifadelerinden takip etmek, belki bir tür “hakkı tavsiye” etkisi doğurabilir ümidi bu satırların yazılma sebebidir. Kısa bir tanıtım.....
Sayı: 344, Sayfa: 039
Emaneti Al Gidelim!.. - Dr. Rıfat Araz
Gönül, ne hâl oldu cana? Gel ölmeden öl gidelim!.. Bir hoş sada sal zamana; Sesi, söze çal gidelim!.. Tevhîd sende, aç yüzünü; Hikmetle sar can özünü!.. Kırk makamda tut sözünü; Dört kapıda dol gidelim!.. Nasibimmiş seyre girmek;.....
Sayı: 344, Sayfa: 042
Genç Kızlara Tavsiyeler - Neslihan Nur Türk
Kıl ile tüy derdine düşmüşten adam olmaz. Dâvâsız ve hayâsız erde hayır bulunmaz. Gel, öncelikle hâlini bir tasvir edelim: Taptaze, dupduru, toy ve tecrübesizsin. Heyecanların var. Çoğu zaman, herkesten daha iyisini ortaya koyacağına dâir bir inancın ve kuvvetli bir enerjin var. Kariyer yapmaya, yuva kurmaya, ana olmaya d.....
Sayı: 344, Sayfa: 044
Nokta-i Süveyda - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bundan bir önceki yazımızda ünlü mutasavvıfımız Erzurumlu İbrahim Hakkı (ks) Hazretleri’ne göre Nokta-i Süveydâ konusunu ele almış ve orada Nokta-i Süveydâ’nın kalbdeki yerinin ne olduğunu incelemiştik.1 Bu yazımızda da Kur’ân’ın kalbe indiği ve zikir darbını yaptığımız yer olan Nokta-i Süveydâ’nın yani siyah noktanın Marife.....
Sayı: 344, Sayfa: 046
Putundan Gelen Sese Kulak Veren: Zeml İbni Amr el-Uzrî - Mustafa Eriş
Zeml ibni Amr radıyallahu anh rakik bir gönle ve duygulu bir kalbe sahib şair ruhlu bir sahâbî!.. Müslüman oluşunun sevincini kendi söylediği şiirle paylaşan ve halkına ilan eden bir bahtiyar!.. Kabile halkından her bir ferdin İslâm’la buluşması için çalışan, gayret eden ve çırpına.....
Sayı: 344, Sayfa: 050
Allah Korkusu - Dr. Murat Kaya
Yüce Rabbimiz, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i Müslümanlara en güzel örnek olarak göndermiştir. Ama herkesin bu muhteşem nimetten istifâde edemeyeceğine de işaret buyurmuştur. Efendimiz (s.a.v)’in insanı çok büyük sıkıntılardan kurtaran ve hayâl edemediği nimetlere garkeden bu muazzez örnekliğinden istifâde edebilmek için Allah korkusunun kalbe ye.....
Sayı: 344, Sayfa: 051
İbrahimî Tevekkül - Sezai Engin
İtimat”, “güven” manalarına gelen “tevekkül” kelimesi İslam literatüründe “Allah’a güvenmek”, “Allah’tan gelene razı olmak”, “Allah’a teslim olmak” manalarında kullanılmaktadır. Tevekkül sahibi anlamına gelen “mütevekkil” sıfatı ile Allah Teâlâ’nın bütün peygamberlerini tavsîf etmek elbette ki mümkündür. Peygamberler ilâh.....
Sayı: 344, Sayfa: 054
Göreceksin - Emel Okyar
Ellerin ne kadar da uzak ellerime Yüreğimi bırakmaya korkuyorum avuçlarına artık Sanki eritecek dudaklarını sözlerim Konuşmaya korkuyorum seninle Sesini duymaktan Ellerini tutmaktan korkuyorum Gözlerin ne kadar da mesafeli bakıyor gözlerime.....
Sayı: 344, Sayfa: 055
Bir Gönül Mimarının Ardından - Emre Topoğlu
“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” Sonbahar, daha yapraklar sararıp dökülmeden sokaklara, koca bir çınarın gidişi ile haber verdi gelişini... Ara ara güneş açsa da Ankara’da, biz soranlara sonbahar erken geldi diyoruz. Çünkü üşüyoruz, çünkü hüzünlüyüz... Muhterem Hacı Gedikli ağabeyimizi, babamızı, büyüğümüzü.....
Sayı: 344, Sayfa: 056
Hacı Gedikli Ağabey için... - Vahit Göktaş
15 Eylül 2014 Pazartesi günü Hacı Gedikli ağabeyimiz rahmet-i Rahmân’a kavuştu. 16 Eylül günü öğle namazını müteakip kendi imar ettiği Sami Efendi Külliyesi’nde cenaze namazı kılındı. Başta Abdülhakim-i Arvâsî olmak üzer pek çok evliyânın medfun olduğu Bağlum mezarlığına defnedildi. Cenazeye başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olma.....
Sayı: 344, Sayfa: 057
Vefa; Sadece Boza Markası ya da Semt Adı mı? - Mehmet Dinç
İnsani bir hayat yaşamamız için yol haritamız olan kavramlarımızı yitirdikçe kendimizden de bir şeyler yitirdiğimizi, eksildiğimizi düşünüyorum, her geçen gün hayatımızdan sessiz sakin çekilen kavramların yerine çarpık alışkanlıkların geçtiğini gördükçe. Vefa kavramı da diğer arkadaşları gibi sessiz sedasız çekildikçe hayattan ve yerine nankörlü.....
Sayı: 344, Sayfa: 060
Pakistan’daki Siyasi İstikrarsızlık ve  Muhalif Lider Olarak Din Adamı Tahir-ul Kadri - A. Yasin Demirci
Pakistan deyince akıllara ne gelir denilirse ilk söylenecek şey siyasi istikrarsızlık olurdu herhalde. Geçen Ağustos ayında Navaz Şerif hükümetini devirmeye yönelik başlatılan sokak eylemleri amacına ulaşmasa da Pakistan’ın kırılgan demokrasisin çok daha kırılgan hale getirdiği muhakkak. Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri ve eski k.....
Sayı: 344, Sayfa: 061