Türkiye'nin Gençlik Sınavı
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Eylül sayımız evlerinizde, ellerinizde.  Yeni bir eğitim dönemi başlıyor Türkiye’de. Rakamlar tekrarlanacak belli ki: 17 milyon çocuk – genç öğretime başlıyor bir kere daha. Türkiye’de anne-baba olup da, eğitimi önemsemiyor olmak, akla ziyan bir durumdur. Fıtri bir saikle, Allah Teala’nın gönüllere yerleştirdiği bir merhame.....
Sayı: 343, Sayfa: 001
Ümmetin İhtilafı - Ahmet Taşgetiren
Bir zamanlar “En aziz ümmet Muhammed ümmeti idi”, çünkü izzet onun şanındandı, izzet onda Allah ve Rasulüne bağlılığın tabii sonucu idi. Şimdi o ümmet perişan halde ve perişanlığın en görünen yüzü ise, derin ayrışmalar yaşıyor olmasıdır. Ümmet ki Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem etrafında bir oluşların, el ele .....
Sayı: 343, Sayfa: 003
Yolcu Kardeşim; - Fuat Akpınar
Hiçlikten kısmetin çoksa, kulluktan bol nasibli olursun Arzun vuslat ise şayet, en kestirme, muhabbetle bulursun. Kainat’a  ibret  gözüyle bakarsan eğer, nice hikmet okursun, Nasibin hikmet olursa canım, garib gönüllere rahmet olursun. Gönül deryanda yüzen, sevgi ve fedekarl.....
Sayı: 343, Sayfa: 005
Gençlik Mühit ve İklim İlişkisi - Dr. Adem Ergül
Her milletin, her ailenin ve belki her ferdin, bir gençlik meselesi vardır ve hatta olmalıdır. Herkes, kendi durduğu yerden, o döneme dair bakış açılarını, beklentilerini ve özlemlerini ifade eder. Bu güzel bir duygudur. Zira gençlik, sadece gençlere bırakılamayacak kadar büyük bir hazinedir. Zira anne-babaların, dâvası olanların, gelec.....
Sayı: 343, Sayfa: 006
Gel Mevlâ’ya Ver Zamanı!.. - Dr. Rıfat Araz
Geç kaygıyı, istifhamı; Çilende gör, zor zamanı!.. Pişir bu nefs denen hamı; Âyet âyet der zamanı!.. Yol senindir eğri, doğru; Arş’ı aşar bu hoş çağrı!.. Eyyûb kokar her bir ağrı; Aç derdine sar zamanı!.. Seyr-i sülûk sonum, ilkim; Terki terkle oldu farkım.....
Sayı: 343, Sayfa: 008
İmam Hatip'lerin Sorumluluğu - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Kurulduğu 1951 yılından bu yana gerek müfredatı, gerek öğrencileri ve mezunlarıyla Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biri olan İmam Hatip okulları hep gündemde oldu.. Geçirdiği pek çok badirelere ve siyasi tartışmaların odağında kalmasına rağmen bugün eğitim ve öğretim hayatımızda son derece hayati bir fonksiyon icra ettiler. .....
Sayı: 343, Sayfa: 010
Dörtlükler - Kenan Seyithanoğlu
İmanlı Çocuk Âti gibisin anlı çocuk şanlı çocuk Dostluk sana hasken bin düşmanlı çocuk Ceddin gibi yön ver yeniden dünyaya Son söz budur ancak, ey imanlı çocuk. İnsan İster beşer olsun ismin ister A.....
Sayı: 343, Sayfa: 011
Gençliğimiz ve İmam Hatip Gençliği; Gençlik ve Eğitim - Adem Tahir Yılmaz
Ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını teşkil eden gençler, bir bakıma gelecek ile geçmiş arasında köprü olan bir nesildir. Yetişkinler ve yaşlılar onlara şekil verme gayreti içerisinde olan, onlar üzerinde hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir kitledir. Her yetişkin ve yaşlı, kendi içinde bulunduğu dünya görüşüne ve anlayışına göre döneminin genç.....
Sayı: 343, Sayfa: 012
Zekâ Testi ve Âhiret - Nureddin Yıldız
Özellikle çocukların üzerinde yapılan zekâ testlerini, çocukların gelecekleri açısından önemli görme durumundayız. Diplomanın ve diplomaya bağlı beklentilerin hayatın tek kazancı olarak görüldüğü bir zamanda velilerin çocuklarının zekâ düzeyini belirleme gayretini anlayabiliriz. Zeki olan ve olmayan diye ayrılmış bir insan toplumuna doğru mu gid.....
Sayı: 343, Sayfa: 015
Bize Bir Kızıl Elma Lazım - Mehmet Lütfi Arslan
Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğu hep övünülerek anlatılır ki doğrudur. Gerçekten nüfusumuzun %40’dan fazlasını çocuk ve gençler oluşturmakta, genç olarak kabul edilen 15 ile 24 yaş grubunun genel nüfusa oranı %17’ye yaklaşmaktadır. Bu tablo, kapısında yıllardır girmek için beklediğimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre ciddi bir demogra.....
Sayı: 343, Sayfa: 016
Gençlik Çağını Değerlendirmek - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah Teala Yüce Kitab’ında “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun” (Tahrim, 6) buyurur. Bizden öncelikle kendimizi sonra da eşimiz ve çocuklarımızı zamanın fitne ve fesatlarından korumamızı taleb eder. Bu ulvi hedef ise ancak dinimizi güzelce öğrenmek, kaliteli bir din eğitiminden geçme.....
Sayı: 343, Sayfa: 020
“Kanatları Yolunmuş” Çocuklar - M.Emin Karabacak
Anne babalar çocuklarının her zaman okulda başarılı,  ders çalış demeden derslerine çalışan ve okulun en gözde öğrencilerinden olmalarını isterler. Yine anne babalar çocuklarının okul hayatında olduğu gibi toplumsal hayatta sorumluluk almaktan ve sorumluluğu yerine getirmekten korkmayan, kendi işlerini kendileri yapan ve kendine güven.....
Sayı: 343, Sayfa: 022
Sen Dua Edersen Çocuğum - Emel Okyar
Sen dua edersen eğer çocuğum Yeni yeni yıldızlar açacak gökyüzü Hilâl nasıl tazelenecek gece dua edersen Gündüz dua edersen Güneş nasıl başka türlü gülümseyecek Sen dua edersen eğer çocuğum Uçan kuşlar da, denizde balıklar da, yuvasında karın.....
Sayı: 343, Sayfa: 023
Anneye Mektup - Neslihan Nur Türk
Doğurmakla bitmiyor, yoğurmak gerek onu. Gayrıya bırakma da sen eğit çocuğunu. Eskiler, “Bizim çocuklarımız, gözlerine bakınca ne dediğimizi anlarlardı” diyerek, şimdiki neslin fütursuz ve saygısız hâline şaşırıyorlar. Bu mektupta, işte o eski analarla, şimdikiler arasında ne gibi farklar olduğuna bakacağız. .....
Sayı: 343, Sayfa: 024
Nokta-i Süveydâ-4 - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Tasavvufun erken dönem ana kaynaklarına bakıldığında maalesef Nokta-i Süveydâ adı altında geniş bilgi veren müstakil bir bölümün bulunmadığı görülür.1 Fakir, bu çalışmamızda, bulduğumuz bölük pörçük bilgi kırıntılarını bir araya getirip, konuyu enine boyuna tahlîlî bir süzgeçten geçirerek toparlamayı hedefledik. .....
Sayı: 343, Sayfa: 026
Tayinsiz Dellal - Cemal Nar
Çarşı pazarda bir sürü tayinsiz dellal vardır, insanları tutup tutup kendi şeyhlerine götürmek için çağırıp dururlar. Yahu bu adam henüz hazır mı, bu yüce yola iradesini koymuş, mürid olmak istediğini duymuş mu bakılmaz. “Sonra olur canım. Hem bu asır fitne asrı. Hele biz bunun imanını kurtaralım. Sonra taklidi tahkike erer inşallah!..” .....
Sayı: 343, Sayfa: 029
Peygamberimizden Hayatî Ölçüler - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hâlid bin Velid (r.a.) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle diyor: Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’e bir adam gelerek: – Ya Rasûlallah! Sizden hem dünya hem de âhirette kâfî gelecek, beni müstağnî kılacak bazı şeyler istirham edeceğim, dedi. Ve Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) de: – İste ne arzu ediyo.....
Sayı: 343, Sayfa: 030
Dünya - Sâdık Dânâ
Ebû Said el-Hudrî -radıyallahu anh-’den: Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular: “Benden sonra, size dünya nîmetlerinin açılıp, onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum.” Bunun üzerine ashab-ı kiramdan bir zât sordu: – Yâ Rasûlallah! Hiç refah ve bolluk kötülük getirir .....
Sayı: 343, Sayfa: 031
TASAVVUF;KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (3) - Osman Nûri Topbaş
MUHABBETİ TAŞKINLIĞA VARDIRMAMAK… Tasavvufta mânevî ilerlemenin asıl sermayesi muhabbet, onun tezâhürü ise âdâba riâyettir. Mürşid-i kâmillerle kalbî irtibâtın, yani râbıtanın asıl sermâyesi de muhabbettir. Fakat her hususta olduğu gibi, muhabbette de aşırıya kaçmak, insanı yanlış yollara sürükler......
Sayı: 343, Sayfa: 032
Katillere Lânet - Ali Rıza Temel
Bir insan için en kötü vasıf “Katil” vasfıdır. Meşru müdafaa olmakla beraber bir kimse katil veya maktul olmak durumunda kalsa maktul olmayı tercih eder. Katillik Hz. Adem’in ilk oğlu Kâbil’in, maktullük ise diğer oğlu Habil’in sıfatıdır. Gerçek mü’min katil konumunda olmak istemez. Sad b. Ebi Vakkas: Ey Allah’ın Rasûlü! Fitne zamanınd.....
Sayı: 343, Sayfa: 040
ÖRNEK KUL - SON RESÜL’DEN UYARILAR Mazlûmun ahından Sakın - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
دعوة المظلوم Müslümanlar olarak hemen her gün gündemimize düşen olaylardan dolayı İslam dünyası ile birlikte daha çok acı çekmekteyiz. Son yıllarda bu durumun İslam Ülkelerinde dayanılmaz boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, insanlık adına görev üstlendiği iddiasında olan .....
Sayı: 343, Sayfa: 042
Kur’ân Bağlamında Mü’min Adam ve Gazze Muhasebesi - Doç. Dr. Kerim Buladı
İsrail’in 7 Temmuz’dan beri bombaladığı ve çağın en gelişmiş silahlarının masum bedenlerinde denendiği Müslüman Gazze halkının ikâmet ettiği bir avuç toprak parçasındaki dramı bilmem dile getirmeye gerek var mı? Zira işlenen katliam, soykırım ve vahşet, çocuk, yaşlı, kadın, okul, hastane, ayırımı gözetilmeksizin akıl almaz iletişim araçları ile .....
Sayı: 343, Sayfa: 046
İllâ Hûûû... - Osman Altaş
Allah’tır tek, hakikat, Lâ İlâhe, İllâ Hûûû... Bağırıyor, Kâinat, Lâ İlâhe, İllâ Hûûû... Kalbinle bak, Kur’an’a, Ulaş sırr-ı Furkan’a, Öğretiyor, insana, Lâ İlâh.....
Sayı: 343, Sayfa: 048
İstikamet ve İnâyet - Cafer Durmuş
İsrâ suresinde Rasûlullah (s.a.v.)’e öğretilen bir dua cümlesi içimize doğduğu anda yolumuzu aydınlatıyor. Buyruluyor ki; “Ve şöyle niyaz et (Ey Muhammed aleyhisselam!): Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver!” (17/80) Allah Kelamı.....
Sayı: 343, Sayfa: 050
“Muhacir-Ensar” Sahabi:Zekvan İbni Abdikays - Mustafa Eriş
Zekvan ibni Abdikays radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Akabe’de buluşup İslam’ın nuruna kavuşan ilk yiğitlerden!.. İslam’ın ilk günlerinde Mekke’ye gelip müslüman olan Medineli sahabilerden!.. O, hem Muhacir hem de Ensar diye anılan bir bahtiyar!.. Zekvan ibni Abdikays radıyallahu anh Medine’de doğup b.....
Sayı: 343, Sayfa: 052
Öz Benlik - Durmuş Koç
Her birey, ruhsal, düşünsel, duygusal ve fiziksel olarak farklı yapılara sahiptir. Yine her bireyin parmak izleri, simaları, ses tonları, anlayış ve kavrayışları, bilgi ve becerileri birbirinden çok farklıdır. İnsanoğlunun her geçen gün daha yalnızlaştığını, toplumdan soyutlandığını, aradığını bulamadığını, hislerine ve duygularına te.....
Sayı: 343, Sayfa: 055
Dönüp Dolaştığımız Bundandır - Ali Büyükçapar
İman motifinin zaman halısında dokunması gerek. Lafla değil salih amelle devam edilmesi elzem olan bu iş, dünya hayatının gerçeğidir. Sırrın kapıları ancak böyle açılacak. Allah’a iman ve Hazreti Peygamberi tasdik etmekle başlayan bu yüce görev, Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan ibadet, ahlâk, hukuk, iktisat ve estetik değer eğitimi ile deva.....
Sayı: 343, Sayfa: 057
IŞİD’den, Irak’a, Gazze’den, Mısır’a:Dertli Coğrafya - Beytullah Demircioğlu
Hem iç hem dış politika açısından önemli bir ayı geride bıraktık. Türkiye, ilk kez halkın oylarıyla cumhurbaşkanını belirledi. Seçimlerden galip çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin halkoyuyla Çankaya’ya çıkan ilk cumhurbaşkanı oldu. Başbakanlık koltuğuna Ahmet Davutoğlu’nun oturması, çözüm sürecine yönelik provokasyonlar i.....
Sayı: 343, Sayfa: 058