Dini Duygularda Muvâzene
Aziz Okuyucu - Altınoluk
İşte Ağustos geldi ve Altınoluk’un “2014 Hediyesi” ile buluşma zamanı da geldi. Hamdolsun hediye kitabımız da hazır. İnşaallah Ağustos içinde temsilcilerimizle buluşup, kitabımızın okuyucularımıza buluşma sürecini de başlatmış oluruz. Kitap ama hangi kitap? Bunun için hediye kitabımızın takdim yazısını sizlerle paylaşırsak, .....
Sayı: 342, Sayfa: 001
Muvâzene: Bütün Hayatta Ölçüye İtina - Ahmet Taşgetiren
İtidal: Adaleti gözetmek demek. Aşırı gitmemek. Haddi aşmamak. Zulme yönelmemek. Muvâzene: Ölçülü olmak, demek. Ölçüyü aşmamak. İslam’la alaka, aslında kendini bir ölçü içinde tanzim etme alakasıdır. Muhakeme, duygu, davranış vs. bütün alanlarda. Allah Tealaya kulluk halinde bile ölçü getirilmiş. Kur’an buna iliş.....
Sayı: 342, Sayfa: 003
Duyguların Organizasyonu - Dr. Adem Ergül
İnsan, bir yönüyle duygular yumağı bir varlıktır. Çoğu zaman duygularımız tarafından yönetiliriz. Hatta aklımız bile, zaman zaman duygusal kararlarımızın gerekçelerini üreten bir vasıtaya dönüşüverir. Duygularımıza karşı bilgi seviyemiz yeterli değildir. Tepkilerimizin büyük çoğunluğu, duygulara dayanır. “Yahu melek gibi bir insandı; o .....
Sayı: 342, Sayfa: 006
Nureddin Yıldız Hoca ile “Dinde Muvâzene” Üzerine… Muvâzene İçin Kur'an ve Sünnet Temel Mihengimiz - Nureddin Yıldız
Röportaj: Abdülbaki Kömür ALTINOLUK: Hocam, İslami hayatta denge nasıl olmalı? Bir Müslüman’ın İslam’ı yaşarken onu dengeli yaşaması nasıl olmalı? Asıl konuşacağımız mevzu bu olmakla beraber, bu soruya geçmeden tek tek kavramlar üzerinde biraz detaylı konuşalım istiyorum. Denge nedir, din nedir, hayat nedir? İnsan nedir? Bunl.....
Sayı: 342, Sayfa: 010
Kaldı - Abdullah Gülcemâl
Ömrümün çoğu gitti, geride azı kaldı Elimde teli kırık bir gönül sazı kaldı!.. Taşlarda tarih ağlar, acılar coğrafyası Yüreğimde dinmeyen bir ağrı-sızı kaldı!.. Yeşil başlı turnalar vuruldu yeryüzünde, Gökyüzünde duası, âhı, avazı kaldı!.. Sa.....
Sayı: 342, Sayfa: 013
Dengeli Bir Maneviyat Hayatı - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Gazali Hazretleri “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud, 112) ayetindeki istikametten kastın denge olduğunu ifade eder. Hz. Peygamberin saçlarını ağartan istikametteki zorluk hak yolda dosdoğru yürümek manasına olanı değildir. Zira bu Peygamberler için kolaydır ama zor olan istikamette dengeyi sağlamak; Allah’ın emirlerini aşır.....
Sayı: 342, Sayfa: 014
Olgun Mümin - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Aşağıdaki gibi kırk cümleden oluşan olgun mü’min tanımlamasını hedefleyen bir listeyi karşımıza koyup -Ramazan’dan yeni çıkmışken-  kendi Müslümanlığımızı -artı, eksi işaretlemelerle- test etsek, nasıl bir sonuçla karşılaşırız acaba? Öyle sanıyorum böylesi bir durum, birçoğumuzun haklı olarak merakını celbeden bir konudur. Aşa.....
Sayı: 342, Sayfa: 016
İhlâs ve İflâs - Ali Rıza Temel
Saflaşmak, arınmak, kurtulmak anlamındaki ihlâs kelimesi; ibadet ve iyilikleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah rızası için yapmak olarak tarif edilir. İbadetin ruhu ihlastır. İhlâssız amelin de, amelsiz ihlâsın da insana bir faydası yoktur. Yüce Mevla gerçek dini ve dindarlığı şöyle belirtiyor: “Onlar hakka yönel.....
Sayı: 342, Sayfa: 018
KUR’ÂN’IN YARIŞ ÇAĞRISI - Doç. Dr. Kerim Buladı
Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurutuluşa vesile olan mübarek ramazan ayını geride bırakmış bulunmaktayız. Ömrümüzden bir ramazan daha eksilmiş oldu. Mesuliyet çağı denilen ergenlik dönemine kadar geçen ömrümüzü matematiksel olarak çıkarırsak, kimimizin 50, kimimizin 60, kimimizin 70 veya daha az ramazan hakkımız var. Takvim .....
Sayı: 342, Sayfa: 020
Babaya Mektup - Neslihan Nur Türk
Kızım sana söyledim, gel gelinim sen anla! Baba isen bu mektup, sana, deryâdan damla! Aşağıda, her biri birbirinden kıymetli olan babalara hitâben yazılmış bir mektup okuyacaksınız. Ailesinin çobanı olması gereken, hanımını ve çocuklarını idare etmekle vazifeli bulunan babalar, toplumun huzurla devamında son derece önemli.....
Sayı: 342, Sayfa: 022
ÜMİTVAR OLMANIN ŞARTLARI - Cafer Durmuş
Zümer suresinde şöyle buyruluyor: “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (39/53) Ayet-i kerimenin manasını şöyle açabiliriz: “Ey nefisleri üzerine israfta bulunmuş ve birtakım günahları i.....
Sayı: 342, Sayfa: 024
Nokta-i Süveydâ - 3 - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Daha önceki yazılarımızda nokta-i süveydâ’yı anlatırken onun, insanın merkezi olduğunu, orada hiçbir dilin/lisanın bulunmadığını, Kur’an-ı Kerim’in oraya, “ikra”’ya/okumaya1 ihtiyacı olan akıl ötesi bir mâna halinde nüzul ettiğini, orada zaman ve mekanın tükendiğini, ayrıca bir müşâhede mahalli olduğunu ve insanda Allah’a açılan kapın.....
Sayı: 342, Sayfa: 026
Gönül Senin - Mehmet Baş
Bir akılsız başla düştün yollara Gönül senin derdin söyle dert midir? Muhtaç ettin beni nice kullara Gönül senin derdin söyle dert midir? Gurbet nedir sıla nedir bilmezsin Hak aşikârdır bunu görmezsin Firar eyler bir vuslata ermezsin .....
Sayı: 342, Sayfa: 028
Maksadım Sensin - F. Dilek Çevikoğlu
“İlahi ente maksudi ve rızake matlubi” “Ey Allah’ım (c.c.) yegane maksat ve gayem Sen’sin, Sen’den tek istediğim, Sen’in rızandır. Benden razı ve memnun olmandır.” “Niyet ettim, Allah rızası için namaz kılmaya”, “Niyet ettim, Allah rızası için oruç tutmaya” bunlar ibadetlere başlarken yaptığımız bazı niyetler. Hiçbirimiz şi.....
Sayı: 342, Sayfa: 029
Zarûret Miktarıyla Yetinmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ebû Hureyre -radıyallahu anh-’den mervîdir ki: “Nas üzerine bir zaman gelecektir ki, bir kimse helâlden mi haramdan mı kazandığına ehemmiyet vermeyerek alacaktır” (Buhârî) buyurulmuştur. Bu hadîs-i şerîf mûcizât-ı nebeviyyedendir. Zîra hadîsde söylenenler aynen olmuştur. “Ha.....
Sayı: 342, Sayfa: 030
Şükredebilmek - Sâdık Dânâ
Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- hazretlerinin şükür hakkındaki sözleri: – Gelen nîmetler için şükür yolunu tutmak gerektir. Şükür de üç şekilde olur. Lisan ile, kalb ile ve bütün duygularla. Lisan ile şükür, bütün nîmetlerin, Cenab-ı Allah’ın olduğunu îtiraf etmektir. Bir çok vasıta ile sana yapılan iyili.....
Sayı: 342, Sayfa: 031
TASAVVUF; KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (2) - Osman Nûri Topbaş
TASAVVUF;NEFSÂNÎ İHTİRASLARI BERTARAF ETMEKTİR Cenâb-ı Hak ehemmiyetine binâen, Kur’ân-ı Kerîm’de arka arkaya tam yedi kez yemin ettikten sonra beyân eder ki: “Nefsini kötülüklerden arındıran (maddî ve mânevî kirlerden temizleyen) mutlakâ kurtuluşa ermiş; onu kötülüklere gömen de elbette hüsrâna uğramıştır.” (eş-Şems, 9-1.....
Sayı: 342, Sayfa: 032
Zamane Kardeşim - Fuat Akpınar
Ne buyuruyor Allah (c.c.); bak, dikkat et, oku, anla ve düşün, hisse al Rabb’in Kitab-ı Kerim’inden,, Sünnet-i seniyyeyi, sakın yok sayma, ayırma, alemlere rahmet Habib-i Ekrem’i, Rahman’ın din-i mübin’inden, Nefsine esir, şeytana oyuncak, kullara kul olursun da, cehalet çukurunda .....
Sayı: 342, Sayfa: 039
Sultanım - Fuat Akpınar
Hakikat bağında, gonca gülleri Sen destele, ben dereyim sultanım. Vuslat için, sonsuzlukta sema’yı Sen hazırla ben döneyim sultanım. Alem için, Cemalullah nurları Sen seyreyle, ben yanayım sultanım. Habi.....
Sayı: 342, Sayfa: 040
Geleneksel Ailenin Ölümüne Ağıt - İdris Arpat
Bir toplum ilim üretemiyorsa, tefekkür dünyası gelişmemiş demektir. Tefekkür dünyası gelişmemişse ilim üretemeyecektir. İlmî şüphe, “neden-niçin” yoksa, eleştiriye saygı duyulmuyorsa akıl bitecektir. Akıl bittiyse geriye nakil kalacaktır. Nakil tamam da, acaba aktardıklarını doğru mu anlıyorsun? Doğru bilgiler mi aktarıyorsun? Mesele burada......
Sayı: 342, Sayfa: 042
Feryâd u zâr - Ahmet Efe
Hasretin yangınında cism ü cânım kalmadı Sultan idim; devletim, kehkeşânım kalmadı Yayan kaldım çölünde, küheylânım kalmadı Unutuldu varlığım ünüm, şânım kalmadı Mezar taşım yıkıldı bir nişânım kalmadı Şu feryâd u zârımı ne olur duysan dedim .....
Sayı: 342, Sayfa: 044
Adab-ı Muaşeret - Mehmet Dinç
Sosyal ilişki kuralları olarak da ifadelendirebileceğimiz “adab-ı muaşeret” kayıp hazinelerimizden biridir. Ceddimiz “adab-ı muaşeret”e o derece ehemmiyet vermişlerdir ki, halka açık her kapının başına “edeb ya hu” yazmışlar, yani “insanların olduğu bir yere giriyorsun, edeb ile gir, edeb ile otur, edeb ile davran” demek istemişlerdir. Tabi bu n.....
Sayı: 342, Sayfa: 045
Tasavvuf Kültüründe Kedi - Prof. Dr. Necdet Tosun
Tarih boyunca insanların en samimi dostlarından biri kediler olmuştur. Evlerin kiler ve mutfaklarındaki tahıl çuvallarına dadanan farelere karşı etkili bir silah olarak da kullanılan kediler, hayatımızın bir parçası olmuş, atasözlerinden hikâyelere kadar kültürümüz içinde geniş bir yer tutmuşlardır. Arslanlara benzerliği sebebiyle şöyle bir efsa.....
Sayı: 342, Sayfa: 046
Bir Muhabbet Medeniyeti - Salih Zeki Meriç
Peygamber Efendimizin bir ismi de Habîbul­lah’tır. Allah’ın kendisini tesmiye ettiği isimlerinden biri. Bunu onun kendi beyanından öğreniyoruz. ‘‘Ben Habîbullahım, övünmek yok’’ diyor Efendimiz. (Tirmizî, Menâkıb, 1, nr. 3616) Habîbullah yani Allahın sevgilisi. Allahın muhabbetine mazhar, insanların en şereflisi Efendimiz. Muhabbet duyanı.....
Sayı: 342, Sayfa: 050
Sen'den Özge Yârim mi var?.. - Dr. Rıfat Araz
Kadir Mevlâ’m bu âlemde, Sana lâyık varım mı var?.. Edep, erkân, ar, erdemde; Ecir yüklü kârım mı var? Sebep verdin sonuç bende; Hikmetin var her düzende!.. İhlâs kokan bir gülşende, .....
Sayı: 342, Sayfa: 051
HUZEM muhteva editörü Halil İbrahim Delen ile… HÜDAYİ’den Bir Eğitim Hamlesi: HUZEM - Altınoluk
Uzaktan Eğitim, son dönemin alternatif öğretim metodu olarak oldukça ilgi görüyor. Bu alternatif eğitim metoduna duyulan ilgi ve alakayla birlikte uzaktan eğitim merkezlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. HUZEM, yani Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi, uzaktan eğitim, öğretim hayatına adım atmaya hazırlanan eğitim merkezlerinden biri. Erkam Medya.....
Sayı: 342, Sayfa: 053
Azerbaycan Bir Hizmet Erini Dâr-ı Bekâya Uğurladı... Feyzullah Dayı - Dr. Alican Tatlı
Geçenlerde büyük bir muhabbet sermayemizin var olduğuna inandığım can Azerbaycan’dan misafirlerimiz vardı İstanbul’da. İçlerinde 1998 yılında Hosrov İslam Medresesi talebelerimizden Nurlan Memmedzade kardeşimiz de vardı. Nurlan, babası ve annesine büyük muhabbet ve hürmet beslediğim bir ailenin çoçuğuydu. Edebiyata meraklı olan Nurlan, okul ders.....
Sayı: 342, Sayfa: 056
Filistin’in Makus Talihi ve İslam Dünyası - Beytullah Demircioğlu
İşgal altındaki topraklarda 1948’den beri değişmeyen bir tablo var. Yakıp-yıkan, kan döken, zulmeden bir işgal gücü ve onun her türlü gadrine katlanmak zorunda bırakılan mazlum bir halk... İşgal gücünü sürekli koruyup kollayan, onun tüm cürümlerini ört bas eden, onu şımarttıkça şımartan Batı dünyası...  İşgal gücün.....
Sayı: 342, Sayfa: 058
İyi Müslüman - Halil İbrahim Kurucan
“İyi bir Müslüman nasıl olmalıdır?” sorusu, ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem (a.s.) ile başlayıp kıyamete kadar her Müslümanın, en başta kendisine, sorması gereken hayati bir konu. Bu konuyla ilgili doğrudan ve dolaylı yüzlerce ayet ve hadis-i şerif olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “İyi Müslüman” olmanın nitelikl.....
Sayı: 342, Sayfa: 062