"Büyük Kurtuluş" Planı
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Geçtiğimiz ay, Soma’da büyük bir facia yaşadık. 301 maden işçimiz kömür ocaklarında hayatını kaybetti. Altınoluk olarak ebediyyete uğurladığımız kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Geride, yetimler kaldı, anneler, babalar, eşler, kardeşler, bacılar kaldı, Rabbimiz onların gönüllerine de sekinet lutfetsin, daha büyük.....
Sayı: 340, Sayfa: 001
Kurtulmak - Ahmet Taşgetiren
Kurtulmak. Denizde fırtınaya yakalanırsınız, kurtulmak güzeldir. Deprem olur, kurtulmak güzeldir. Kaza olur, kurtulmak güzeldir. İmtihana girersiniz, kurtulmak güzeldir. İnsanın hayat boyunca kurtulmak gibi bir gündemi olur. Kur’an insanın önüne ayrı bir “Kurtulma” gündemi ko.....
Sayı: 340, Sayfa: 001
Berat Gecesi Vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'de Büyük Kurtuluş - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Dünya denilen kulluk sahnesinde denenmekte olan insanların, açıkça dillendirmeseler de saadet-i dâreyn’e yani iki dünya mutluluğuna ermek en büyük arzuları ve beklentileridir. Büyük arzu ve hedeflerin tabii sonucu olarak, istenen hedeflere ulaşamamak, beklentilere kavuşamamak da en büyük endişe ve korku konusudur......
Sayı: 340, Sayfa: 006
Gül Uykusu - Ali Rıza Kaşıkçı
Sen ölmedin Efendim Gül uykusu uyursun Yüce Rabbim duamı Yalnız sana duyursun Güller nasıl uyursa Sen de öyle uyurdun İslam’ı köşe bucak Dünyalara duyurdun Güller nöbette durur Senin başında bekler Güllere özenirler Diğer bütün çiçekler.....
Sayı: 340, Sayfa: 008
Büyük Kurtuluş Yolculuğunda İlâhî Maiyyete Girmek - Dr. Adem Ergül
Kur’ân-ı Kerim, insanoğlu için en büyük başarı ve kurtuluş olarak “cehennemden uzaklaştırılıp cennete girebilmeyi” hedef gösterir1. Bu hedefe ulaşmak kolay değildir. Yol tuzaklarla doludur. İnişler, çıkışlar, tehlikeler, sarp yokuşlar, ibtilâlar, hayır gibi görünen şerler, şer gibi görünen hayırlar ve daha neler ve nel.....
Sayı: 340, Sayfa: 009
Berât Programı Hakkında - Ali Hüsrevoğlu
Allah tarafından insana verilen bütün nimet ve imkanlar kaybı durumunda telafi edilebilir olarak verilmişken, hayat/ömür nefes nefes hesaplanarak bir defaya mahsus olarak verilmiştir. Hiçbir canlı, bir kullandığı nefesi ikinci defa kullanma imkânına sahip değildir. Bu konuda “yâ rabbi boşta bulundum/ daldım/ farkedemedim/ bir şans daha tanı” gib.....
Sayı: 340, Sayfa: 011
Durdurana Aşk Olsun - Bestami Yazgan
Yalanlarla avuttu, Bir tenhada unuttu; Ne ellerimden tuttu Ne dönüp baktı zaman, Su gibi aktı zaman. Bilemedim huyunu, Ölçemedim boyunu; Can alıcı oyunu Sona bıraktı zaman, Su .....
Sayı: 340, Sayfa: 012
Hayat Dindir Din Hayattır - Rabia Christine Brodbeck
Hz. Ömer, Hz. Muhammed (s.a.)’in peygamberliğini izhar ettiğini duyduğu zaman, büyük bir öfkeyle onu öldürmek için doğru Efendimize gider. O’nun huzuruna vardığı zaman her şey bir anda değişti! İradesi felç oldu! Düşünceleri felç oldu! Bedeni felç oldu! Niyeti, felç oldu! Nasıl? Peygamber Efendimizin nurunu müşahede etti! Orada hiç bir.....
Sayı: 340, Sayfa: 013
Aman İbadetlere Dikkat - Prof. Dr. Süleyman Derin
İçinde bulunduğumuz mübarek Üç Aylar, ibadet hayatımızı gözden geçirmemiz için bize ihsan edilmiş güzel bir fırsattır. Salik önce farzlardan başlayarak nafilelere doğru ibadetlerini tek tek ele almalı ve bunları daha güzel nasıl yapabileceğinin derdinde olmalıdır. İmam Rabbani mektuplarının pek çoğunda bu konuyu ele almış, tasavvufi hay.....
Sayı: 340, Sayfa: 016
Îmân İkrarı ve İstiğfar - Cafer Durmuş
Bakara suresinin son iki ayetinde şöyle buyruluyor: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sa.....
Sayı: 340, Sayfa: 018
“Meşrulaştırmalar” Üzerine Nureddin Yıldız Hoca Efendi ile 2... Meşrulaştırmalara Karşı Ne Yapabiliriz? - Nureddin Yıldız
-Bir imanımızın eskiyip eskimediğini sürekli kontrol edeceğiz. -İki, muhakkak bir çevre içerisinde olacağız. Mü’min çevre içerisinde olacağız. -Üç, yeteri kadar değil, dağıtacak kadar enerjimiz olacak. Şayet performansımızın üstünde bir ihtiyaç varsa bunu karşılayacak bir enerji. .....
Sayı: 340, Sayfa: 020
Sırât Üzerine Kancalar Asmak - Dr. Murat Kaya
Ebû Hüreyre (r.a) şöyle haber verir: “Bir defasında birtakım insanlar: «‒Yâ Rasûlallah! Kıyamet gününde biz Rabb’imizi görecek miyiz?» diye sordular. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): «‒Önünde hiçbir bulut yokken güneşi görme hususunda itişip kakışarak bir zarar ve sıkışıklı.....
Sayı: 340, Sayfa: 024
Hakkı Hak Batılı Batıl Görebilmek - Semih Yolaçan
İnsanoğlu, yaratılışından itibaren hak ve batılın mücadele ettiği dünya sahnesinde bir oyuncu konumunda olmuştur. Bu oyuncular, kendi iradeleri ile ya hak ya da batıl taraftarı rolünü seçerler ve seçtikleri rollerini kusursuz bir şekilde oynama gayreti içerisinde olurlar. Hakkın tarafında olan insanoğlunun göstermiş olduğu gayret elbette ki norm.....
Sayı: 340, Sayfa: 026
Perişan - Hızır İrfan Önder
Hakkı bırakıp da batılı seçmiş! Özünü yitiren kullar perişan!.. Sıcağa aldanıp erkenden açmış! Çiçekler perişan, dallar perişan!.. Dilde sükûnet yok canda sabır yok! Sevgiden eser yok zerre şükür yok! Amelde ihlâs yok kalpte huzur yok! İzlenip durulan yollar perişan!.. .....
Sayı: 340, Sayfa: 027
Nokta-i Süveydâ-2 İMAM-I RABBÂNÎ’YE GÖRE NOKTA-İ SEVDÂ - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
İmam-ı Rabbani (ks) de İbn Berrecân’dan nakille daha önce ifade ettiğimiz gibi, biri imana diğeri ilme açılan iki nokta-i süveyda’sından bahseder.1 Bu iki nokta Hallac’ın bahsettiği gibi yücelere, mana alemine açılan kapılardır. Bunlar ölüm ve ötesine, yani ahirete açılır. İmam-ı Rabbânî letâifin fenâ ve terakkisini (mânen .....
Sayı: 340, Sayfa: 028
Oruç ve Açlığın Fezâili - M. Sâmi Ramazanoğlu
Âlimler demişlerdir ki: Oruç ve açlıkta on güzel haslet vardır: 1- Açlıkta kalb safâsı, gönlün hakka inkıyâdı, göz keskinliği vardır. Tokluk ise aptallık ve tenbellik verir, basîreti kör eder. Dimağda buharı fazlalaştırır, bu sebeble kalbde bir ağırlık olur. Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrârı anlayamaz. .....
Sayı: 340, Sayfa: 030
Ayet ve Hadislerde Zikrullah - Sâdık Dânâ
Zikrin fazîletlerini bildiren âyet-i kerîmeler: “Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın.” (Bakara Sûresi / 152) “Allah’ı çok zikret vae gece gündüz onu tesbih et.” (Âl-i İmran Sûresi / 41) “Allah’ı nefsinde, içinde huşû ve korku ile an, gece gündüz .....
Sayı: 340, Sayfa: 031
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -5- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Bir kişiyi affettiğim için hiçbir zaman pişman olmam! Bu affım sebebiyle pek çok zarara uğrasam da, affetmek bana, verdiğim bir cezâ sebebiyle bin defa pişman olmaktan çok daha güzel gelir.”1 [Mü’min, geçim ehli insandır. Din kardeşleriyle ne pahasına olursa olsun, iyi geçinmeye g.....
Sayı: 340, Sayfa: 032
Vakıf Emanettir! - Neslihan Nur Türk
Sandık ki bizimdir o nefesler ve o sesler. Baktık ki ne candır bize âit ne kafesler. Aslında ne candan ne de kafesten bahsedeceğiz. Zîrâ azıcık aklı olan herkes fark etti ki can, çıkacak; kafes de toprak olacak bir emânetten başka bir şey değildir. “Bizim” zannıyla taşıyıp durduğumuz, kollar, bacaklar, kaşlar, gözler, saçl.....
Sayı: 340, Sayfa: 038
Selam ve Adâbları - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak
Arapça’da “barış, esenlik ve selamet” gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’den (a.s.) beri vardır: “Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem (a.s.) meleklere: “Esselamü aleyküm” ded.....
Sayı: 340, Sayfa: 040
Kur’ân ve Sünnet Çizgisinde Soma’nın Milat Olması - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kalbimizi cidden acıtan Soma hadisesi, işçi, işveren ve idareci arasında âdil ve kardeşçe bir paylaşımın tekrar gündeme gelmesine ve hayatiyet kazanmasına vesile olmasını temenni ederken, ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diler ve geride kalan aile fertlerine sabır dileriz. Elim bir maden kazasında kardeşlerimiz hükmi şehit m.....
Sayı: 340, Sayfa: 043
Yetimler - Mehmet Baş
Her seher vaktinde uyanır birden Kanlı gözyaşıyla çağlar yetimler Anlayan yok mudur onun dilinden Hasretle tutuşur ağlar yetimler Gariptir neylesin boynunu eğer Ona zehir gelir bal ile şeker Hazan denizinde gam ile yüzer Kendini ateşle dağlar yetimler Ağyarsa şaşkındır anlamaz halden.....
Sayı: 340, Sayfa: 045
Camide Cem Olmak - Ali Rıza Temel
Müslümanların ortak ibadet mahallerine Cami denir. Cami, kelime anlamıyla da cem eden, bir araya getiren, toplayan demektir. Müslümanların günde beş vakit, Cuma ve bayramda yani günlük, haftalık ve yıllık olarak bir araya gelip kaynaştıkları, tanıştıkları, bütünleştikleri yer camilerdir. Mescid ise secde edilen yer demektir. O da camin.....
Sayı: 340, Sayfa: 046
Gel Ey Nefsim Gel Öze Dön! - Dr. Rıfat Araz
Ömrün günü, ömre durak; Gel ey nefsim gel öze dön!.. Dört kapıdan olma ırak; Gel ey nefsim gel öze dön!.. Tefrit nedir, nedir ifrat? Bu âleme sensin murat!.. Canı tenden eyle âzât; Gel ey nefsim gel öze dön!.. Yûsuf’ta gör edep, arı; Ya’kûb’a sor intizârı.....
Sayı: 340, Sayfa: 048
Kâside-i Münferice -1- - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Türkçe Söyleyiş: Prof. Dr. Mahmut Kaya İBNÜ’N NAHVÎ KİMDİR? Ebü’l-Fazl Yûsuf b. Muhammed b. Yûsuf et-Tevzerî (ö. 513/1119) el-Kasîdetü’l-münferice adlı manzumesiyle tanınan şair ve nahiv âlimi. 433 (1041) yılında Tunus’un Tevzer kasabasında doğdu. Derslerinde nahiv ilmine ağırlık verdiği için İbnü’n-Nahvî .....
Sayı: 340, Sayfa: 050
Allah Diyelim - Salih Zeki Meriç
Ne zaman başın dara düşerse, Allah de! Ne zaman çıkmaz bir yola girdiysen Allah de! Ne zaman gönlün daraldı ise Allah de! Ne zaman mahzun oldun ise Allah de! ‘Allah’ her derdin ilacı. Her darlığın sonundaki ferahlık. Her hüznün ardındaki sevinç. Allah; her harfi ayrı bir mana.....
Sayı: 340, Sayfa: 052
YAZ KUR'AN KURSLARINDA 21 HATA - İDARE - SİSTEM VE EĞİTİMCİDEN KAYNAKLANAN HATALAR - Adem Şahin
1- Yaz okullarına program, planlanma ve geliştirilmesi konularında yeterli dikkatin verilmemesi: Sonbahar, kış ve ilkbaharda verilen uzun soluklu eğitim-öğretim faaliyetlerinden sonra yaz okullarına yorgun ve bitkin başlanır. Yaz okulları, tatilden önceki son durak olarak görülür. Yaz okuluna hazırlık bir kaç hafta öncesinden değil, kışın en soğ.....
Sayı: 340, Sayfa: 054
Soma Faciası ve Batı’nın “Derin Refleksleri” - Beytullah Demircioğlu
Türkiye tarihinin en büyük maden kazası ile sarsıldık geçen ay. Soma, ateşin düştüğü yerdi. 301 insanımızı kurban verdiğimiz maden faciası tüm yürekleri derinden dağladı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir facia ile karşı karşıya idik ülke olarak. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük faciası, Türkiye kadar dünyada da büyük yankı uya.....
Sayı: 340, Sayfa: 056
Ben Müslümanım - Halil İbrahim Kurucan
Ben Müslümanım, inanç, ibadet, muamelat ve ahlâkta üst başlığıyla yayınlanan 640 sayfadan oluşman hacimli bir eser. Kitabı, Ömer Faruk Demireşik kaleme almış. Eser hacimli yapısına rağmen ele aldığı konuları öz ve kolay okunacak bir üslupla işlediği için ilgiyle okunması gereken bir çalışma. Seçilen konular .....
Sayı: 340, Sayfa: 060