Din Samimiyettir
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Nisan ayındayız ve her nisan Türkiye’de “Kutlu Doğum” mevsimi olarak yaşanıyor. Her Kutlu Doğum’da Diyanet, Kur’an-ı Kerim’in ve Rasulullah Efendimiz’in mesajlarından yola çıkarak bir ana gündem belirliyor, o istikamette toplantılar icra ediliyor. Böylece insanlarımız Rasulullah Efendimizi ve O’nun tebliğini farklı veçheleriyle.....
Sayı: 338, Sayfa: 001
Dinde Samimiyet Sınavı - Ahmet Taşgetiren
Müslüman herhangi bir davranışı icra ederken Rasulullah’ın “Ameller niyetlere göredir” hadisi şerifini unutmamalıdır.  Çünkü o hadisi şerif bize, icra ettiğimiz ve amel defterine geçecek olan şeyin nasıl geçeceği ikazını yapmaktadır. O davranışın içi dinen boş mu dolu mu, bizim yarınlarımız için olumlu mu olumsuz mu olduğu noktasında bir teyakku.....
Sayı: 338, Sayfa: 003
Tortulardan Arınmış Bir Kişilik Kıvamı Samimiyet - Dr. Adem Ergül
Dinin en önemli hedeflerinden birisi, hiç şüphesiz insanı katışıksız, tortusuz bir kişilik kıvamına eriştirmektir.  Arınmak (tezkiye), bu kaliteye erişme sürecinin adıdır, denilebilir. Allah ve Resûlünün kelâmında samimiyeti ifade eden kelimeler denilince, ilk nazarda şu üç kavram hatıra gelir: İhlâs, sadâkat ve nasihat......
Sayı: 338, Sayfa: 006
Hazreti Peygamberi Daha Ne Kadar Üzeceğiz? - Ali Rıza Temel
Bütün günahların ortak vasfı üzmek ve incitmektir. Dostu üzmek ise en büyük üzüntü kaynağıdır. Dostun tokadı daha acıtıcıdır, derler. Rabbimizden sonra bizim en büyük dostumuz peygamber efendimizdir. O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olmakla beraber ayrıca ümmetine de çok düşkündür. “Ben her mü’mine dünya ve ahirette bütün insanlar.....
Sayı: 338, Sayfa: 008
Cansın Güzel Peygamberim - Bestami Yazgan
Dünyamızı aydınlatan Sensin güzel Peygamberim. İnsanlığa ışık tutan Sensin güzel Peygamberim. Yayılınca gül nefesi, Kesildi batılın sesi. Mevlâ’mızın son müjdesi Sensin güzel Peygamberim. Hem dertlere dermanımız, Hem yaşayan Kuran’ımız, Gönüllerde.....
Sayı: 338, Sayfa: 010
Kur’ân Âyetleri Işığında Allah Resûlü’ne İtaat - Doç. Dr. Kerim Buladı
Hz. Peygamber’e itaat etmek bütün mü’minlere farzdır. Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlüllah (s.a.v)’e itaat edilmesinin gerekli olduğuna önemle işaret edilmiştir.1 Bir çok âyette, Allah Teâlâ, kendisine itaatı emrettikten sonra Resûlüne de itaat edilmesini istemiştir.2 Kur’ân, Allah’a itaat ile, Resûlüne itaatı birbirinden ayırmamış, Allah Resûlüne itaat.....
Sayı: 338, Sayfa: 011
Şefkatle, merhametle, bakışın derde devâ… - Abdullah Gülcemâl
Hak diye nakşettiğin nakışın derde devâ.. Onsekizbin âlemde varlık diye ne varsa; Nur’una pervânedir, yakışın derde devâ… Bismillahirrahmanirrahîm.. onsuz kudretiyle, bütün varlıkları yoktan var eden, varlıkların en hayırlısını, en güzelini kendisine yâr eden, gökyüzünü güneş, ay ve yıldızlarla süsleyen, sayısınd.....
Sayı: 338, Sayfa: 012
O'nu Çok Seviyoruz - Adem Saraç
Her şeyden önce, bizleri Müslüman olarak yaratan Rabbimiz’e hamd olsun… Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Peygamber Efendimiz’e salât ve selâm olsun… Hicrî Rabîulevvel, miladî Nisan ayları; her yıl bir başka baharı müjdeler bize… Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın dünyamızı şereflendirdiği Rabîulevvel ya da Nisan ayı, bir b.....
Sayı: 338, Sayfa: 014
Bize Her Gün Mevlid - Adem Şahin
Atayurt Kazakistan’da mevlit geleneği yüzyıllardan bu yana devam etmektedir. Peygamber Efendimizin doğumu, sadece 12 Rebiü’levvel ayında değil, tam 1 ay törenlerle anılır. Kazakistan’da Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat isimli eseri yerine, Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi metheden arapça şiir ve ilahiler belirli makamlarda okunur, insanlara v.....
Sayı: 338, Sayfa: 016
Evimizdeki Hazinenin Farkında mıyız? - Cemal Nar
Altınoluk Dergimiz, İslam’ı yaşama ve yaşatma davasında içinde yaşadığımız buhranlı çağın sosyal meselelerine çözüm bulmak için, Kur’an ve Sünnetin eğitip öğrettiği o örnek asrı, asr-ı saadeti anlama ve kavrama konusunda, bu seneki de dahil olmak üzere, acaba kaç kitap hediye etti, hatırlayabiliyor muyuz? Bunu niçin mi soruyorum? .....
Sayı: 338, Sayfa: 017
And Olsun İnsan Benliğine - Hatice Yeğenler
Hz. Aişe (r.a.) validemiz şöyle naklediyor: “Bir gece Rasulullah (s.a.v) bana; ‘Ey Aişe! İzin verirsen geceyi Rabbime ibadet ederek geçireyim.’ dedi. Ben de ‘Vallahi Seninle beraber olmayı çok severim, ancak Sen’i sevindiren şeyi daha çok severim.’ dedim. Kalktı güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Ağlıyordu… O kadar ağladı k.....
Sayı: 338, Sayfa: 018
Bize Acil Lazım Olan Muhammedî Af ve Yusufî Kardeşlik - Ahmet Başer
İnsan olarak bedenimiz zayıf, ahlâkımız tekâ­müle muhtaç olarak cahil yaratılmışız. Bu nedenle etrafımızda olan bitenden hemen etkilenir, kimi olaylarda aşırı tepki, kimi olaylarda aşırı sevinç gösteririz. İtidal yani her halükarda orta halli olmak, temkinli olmak, sabırlı olmak en güzelidir ama bunu yapabilen güzel ahlâk sahibi insanlar çok çok.....
Sayı: 338, Sayfa: 020
İnsanlık Onuruna Müdâhale Suçu (2) - Allah Yolundan Alıkoymak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Önceki yazımızda Allah Yolundan insanları ve inananları alıkoyma cinayetinin mahiyetini, boyutlarını ve uhrevî karşılığını/cezasını özetle belirtmeye çalışmıştık. Bu defa, bu büyük cinayeti işlediklerine dair Kur’an-ı Kerimde tespit ve teşhir edilen kişi ve gruplarla ilgili âyet-i kerimeleri değerlendirmeye çalışacağız. ALLAH YOLUND.....
Sayı: 338, Sayfa: 022
Nimet Hesabı - Nureddin Yıldız
Sıkıntılarımız ve şikâyetlerimiz ne denli kalabalık olursa olsun, içinde yüzdüğümüz nimetleri saymakta bile aciz kalırız. Dert saymayı bir hastalık durumuna getirmiş olmamız hakikati örtemez. İnsanız, kuluz; elbette sıkıntılarımız olacak. Elbette terleyecek, yorulup gerileceğiz. İnsan olmamızın başka ne anlamı olabilirdi ki? Bulunduğumuz yer de .....
Sayı: 338, Sayfa: 025
Ka'be'de İbrahimî ve İsmailî Temizlik - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Peygamber Efendimiz (sav) temizliği imanla direkt olarak irtibatlandırmış “et-tuhuru şatru’l-iman»1 demiştir. Yani kısaca “temizlik imanın yarısıdır.” Ve bu hadisle imanın yarısı sayılan temizlik iki türde mütalaa edilir. Birincisi, necasetten/gözle görünen maddi pisliklerden temizlenmek, ikincisi ise; hadesten/gözle görülm.....
Sayı: 338, Sayfa: 026
Kur'ân'ın Özeti Sayılan Âyet-i Kerîme - Cafer Durmuş
Her vesileyle kullarını hayra teşvik eden Rabbimiz, kullarına iyiliği öğretmek üzere şöyle buyuruyor: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmı.....
Sayı: 338, Sayfa: 028
Dinde Sebat - M. Sâmi Ramazanoğlu
“İnsanlardan bazısı dinde şek ve şüphe üzere Allah Teâlâya ibâdet eder. Eğer kendisine hayır isâbet ederse kalbi dînine mutmain olur. Dinde bulunduğunu kendisine fâl-i hayr addeder. Ve eğer ona bir fitne isâbet ederse yüzü üzerine küfür cihetine dönüverir ve din ile teşe’üm eder. İşte dînine îtimad etmeyerek dönen kimse dünyada ve âhirette hüsra.....
Sayı: 338, Sayfa: 030
Sıkıntılarımız ve Sebebi - Sâdık Dânâ
Günümüzde herkes sıkıntıda, fertler sıkıntıda, cemiyetler sıkıntıda, gençler huzursuz, yaşlılar huzursuz, fakirler huzursuz, zenginler huzursuz.Tüccarı huzursuz, sanayici huzursuz, memur huzursuz, işçi huzursuz. Sanki huzur bir zümrüd ü ankâ olup semâya çekilmiş. Elhamdülillah memleketimizde zenginlik zuhûr etmiş, herkes nasiblerince o.....
Sayı: 338, Sayfa: 031
Dostlarından Hikmetler:Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -3- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Rasûlullah (s.a.) Efendimiz’in zâhirinde yaşayan kimse sünnîdir. O’nun (hem zâhir hem de) bâtınında yaşayan kimse ise sûfîdir.”1 [İnsanoğlunun, yaratılıştan gelen iki yönü vardır: 1) Türâbî, yani topraktan yaratılmış bedenî yönü. 2) Rûhî, yani derûnî ve kalbî y.....
Sayı: 338, Sayfa: 032
Yolculukta ‘Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz' 6 - Fuat Akpınar
Yolumuz; her hayırlı iş, söz, davranış ve kalbi yönelişe Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c.) ismi ile başlamayı, alemlerin Rabb’ı olan Allah’a (c.c.) hamd etmeyi, din gününün sahibinin de Rahman ve Rahim olan o Allah (c.c.) olduğunu bilmeyi, yalnızca O’na ibadet edilip yalnızca O’ndan yardım istenileceğini, doğru yola, kendilerine nimet verilen.....
Sayı: 338, Sayfa: 038
Gidiyor Kabire Bir Garip Yolcu - Durmuş Koç
İnsanı yakalar ölüm fermanı, Hiç belli olmuyor yeri zamanı, Yaşayanlar bilir ancak o anı, Gidiyor kabire bir garip yolcu. Söyleneni duyar cevap veremez, Çektiği elemi kimse bilemez, Olmuş olanları bu göz göremez, Gidiyor kabire bir garip yolcu. .....
Sayı: 338, Sayfa: 039
Rûya İlham Keşf - Prof. Dr. Süleyman Derin
Sufiler ilham ve keşfe bilgi kaynağı olarak özel bir yer vermişler ve bu yönleri ile de diğer ilim dallarına müntesip olanlardan ayrılmışlardır. Ne var ki bu kavramlar bazen sufiler bazen de başkaları tarafından sıkça istismar edilmiştir. İmam-ı Rabbani tasavvufun en zor meselelerinde suhuletle kalem oynatan bir müçtehit sufi olarak bu .....
Sayı: 338, Sayfa: 040
Uzun İnce Bir Yol - Murat Akgün
Yaşam, Aşık Veysel’in deyişiyle ‘uzun, ince bir yol.’ ‘Uzun, ince ve tek yönlü’ bir yol. Hep ileriye giden bir yol. Geri dönüşü olmayan. Yol uzun ve ince ama herkesin yaşam çizgisi farklı yerlerde sonlanıyor. Kimilerininki çok uzun, kimilerininki ise çok kısa. Eğer yaşamın böyle olduğunun bilincinde olsaydık, herh.....
Sayı: 338, Sayfa: 042
Râbıtayı Nasıl Bilirsiniz? - Neslihan Nur Türk
Murâkabe durağına varmanın bir yöntemidir. Gelen vurur, giden vurur ya o mâsûmun tekidir. Vaktiyle bir adam, “Talebeniz olmak istiyorum” diyerek dergâha gelir. Ona, “Evlâdım, hiç âşık oldunuz mu?” diye sorarlar. “Hayır” cevabını verir. “O halde başka kapıya git” diyerek, gönderirler. Adam gider; fakat aklı da gönlü de kapı.....
Sayı: 338, Sayfa: 044
Yüksek Vasıflı İnsan Özlemi - İdris Arpat
İnsanın ilimle, yüksek duygu ve düşüncelerle donatılması ve de bitmez tükenmez gayretlere soyunurken Allah rızasını esas alır bir kıvâma getirilmesi çok zor, ama çok önemli içtimâî bir görevdir. Toplum bunu düşünebilir mi? Belki toplum nâmına yetkili ve etkili noktalarda bulunanlar, saf ve samimî sivil toplum önderleri bunu d.....
Sayı: 338, Sayfa: 046
Âhûya Gazel - Ahmet Efe
Benim, âşık ismini verdiğin âhû dedim Gam çölünde yerlere serdiğin âhû dedim Bak yine boynu büküp ağlıyor ardın sıra Günde bin kez kalbini kırdığın âhû dedim Hâl-i perişânını kimlere arz eylesin Her hâline kayıtsız durduğun âhû dedim Tâ Elest’ten beridir, aşkının eşiğinde .....
Sayı: 338, Sayfa: 047
Dil Yarası - Aişe Ayten Gürsoy
An yok ki, pis kokulu gıybetin pasif içicileri konumuna düşmeyelim. Bazen aniden evimizin tam ortasına yayılıveriyor bu koku, bazen yolculuk amacıyla bindiğimiz aracın içerisini kaplıyor, bazen de ekmek paramızı kazanmak için gittiğimiz ekmek teknemizi. Kaçış yok, adeta her tarafı sarmış bu koku. Yakmışlar da en fiyakalısından gıybet s.....
Sayı: 338, Sayfa: 048
Sevinçten Uçarım - Osman Altaş
Teşrif buyursanız, bir kez rüyama, Sevinçten uçarım,  Ya Rasulallah, Bir nazar eylesen, gönül dünyama, Sevinçten uçarım,  Ya Rasulallah, Hasretim yıllardır, özlerim her an, Gözlerimde yaşlar, kalbimde hicran, Mübarek yüzünü, gördüğüm zaman, Sevinçten uçarım,.....
Sayı: 338, Sayfa: 049
Ah İnsan! - Salih Zeki Meriç
Zulme tarih konulur mu? Ne zaman başladı zulüm? Ne zaman son bulur? Hâbil’in suçu neydi mesela? Kâbili hangi duygu sürükledi zâlimliğe? Ey İnsan, küçük bedeninle büyük cürümler işledin, farkında mısın? Zulümle âbâd olamayacağını bile bile. Hem kardeşine kıydın hem kendine. İnsanlık onurunu, fıtratın getirdiği o güzel duyguları y.....
Sayı: 338, Sayfa: 050
Tasavvuf  Kültüründe Kuş - Prof. Dr. Necdet Tosun
Kur’ân-ı Kerîm’deki bir âyete göre Cenâb-ı Hak Hz. İbrahim’e dört tane kuş alıp bunları kestikten sonra her dağın başına birer parçasını koymasını ve ardından onları çağırmasını emretmiş, bu kuşlar da Allah’ın izniyle dirilip Hz. İbrahim’in yanına gelmişlerdir (Bakara, 2/260). Başka bazı âyetlerde Hz. Süleyman’ın kuş dilini bildiği ve özellikle .....
Sayı: 338, Sayfa: 051
Zâlim Karşısında Susmayan:Zeyd İbni Erkam (r.a.) - Mustafa Eriş
Zeyd ibni Erkam radıyallahu anh Uhud günü Rasul­ullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e müracat ederek savaşa katılmak isteyen çocuk kahramanlardan!.. Küçük yaşta Allah ve Rasulüne teslim olmuş bir çocuk sahabi!.. Zâlim karşısında susmayan, haksızlığa hiç tahammülü olmayan bir yiğit!.. Haksızlık karşısında s.....
Sayı: 338, Sayfa: 054
Doğu-Batı Çekişmesi ve Türkiye’nin Önündeki Fırsatlar-Riskler - Beytullah Demircioğlu
Ne Suriye’de üçüncü yılını doldurup dördüncü yılına giren insanlık dramı ne Mısır’daki cuntanın hukuksuzları, ne de Orta Afrika’daki Müslümanların soykırıma uğruyor olmaları,  uluslararası toplumun gündemini i alt üst olmuş bulunuyor. Batı ile Rusya arasında fitili yeniden ateşlenen soğuk savaşın sonunun nereye varacağı sorusu şimdilerde gündemi.....
Sayı: 338, Sayfa: 056
Hayatın Farkına Varabilmek - M.Emin Karabacak
İnsanoğlu o kadar garip bir yaratık ki; nerede, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmamaktadır. Bir bakarsın olduğundan çok daha fazla olgun, bir bakarsın çocuktan daha çocuksudur. Bu da herhalde insanoğlunun bilinmeyen bir denklem olduğunu göstermektedir. İnsanoğlu çocukluğunda, büyümek için can atar. Her sabah kalktığı zaman “Ben biraz .....
Sayı: 338, Sayfa: 060