Tartılma Korkusu
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Mart 1986’dan Mart 2014’e 28 yıllık yürüyüş: Altınoluk bu. Bir süre Yuvamız eşlik etti Altınoluk’a. Hem anne vardı, içinde, hem çocuk. Sonra Yuvamız ikiye ayrıldı, Şebnem ve Altınçocuk doğdu. 28 yılda 28 cilt eser hediye etti Altınoluk, okuyucularına. Şöyle hem Altınoluk, hem hediye kitap ciltlerini yan yana dizdi.....
Sayı: 337, Sayfa: 001
Er Geç Hepimiz Tartılacağız - Ahmet Taşgetiren
Diyelim bir süredir uykuda nefes almakta zorlanıyor, iki merdiven çıktığınızda nefesiniz tıkanıyor, zaman zaman baş dönmeleriniz oluyordu, bir doktora gittiniz, doktor bir takım tahliller yaptırdı ve sizi bir diyetisyene yönlendirdi. Diyetisyene gittiniz. Bir tartıya çıkardı sizi diyetisyen. İlginç bir tartı makinasıydı o. Neredeyse i.....
Sayı: 337, Sayfa: 003
Gök Terazisi Yer Terazisi - Dr. Adem Ergül
Bir Kur’an kavramı olan “takvâ” kelimesini bazı müfessirler\ “Allah’a karşı mesuliyet şuuru” olarak açıklarlar. Yapılan her amelde, her düşünce ve niyette “Rabbin huzurunda O’na hesap verme” şuuruyla hareket etmek, hiç şüphesiz insana ciddi bir hayat disiplini kazandıracaktır. “Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin”.....
Sayı: 337, Sayfa: 006
Benlik Virüsü ve Çaresi - Rabia Christine Brodbeck
Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lûtfundan mahrumdur Bugün yaşadığımız senaryolara karşı Hz. Mevlana’nın muhteşem bir öğüdü var; “Tanrı’dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lûtfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. İçine kasav.....
Sayı: 337, Sayfa: 008
Emanete Riayet - Ali Rıza Temel
Kendisine maddi veya mânevi her hangi bir şeyin gönül rahatlığı içinde teslim edilebilen insan emin insandır, güvenilir kimsedir. Emanet güvenilir insanın silahı olduğu gibi korunması için geçici olarak bir kimseye tevdi edilen şeye de emanet denir. İlahi emaneti, sorumluluğu taşıyan yegane varlık insandır. Bu yönüyle yeryüzünde Allah’.....
Sayı: 337, Sayfa: 011
Geceye Ağlıyorum - Emel Okyar
Yağmur yağıyor mükedder Sessiz meydanları ıslanıyor şehrimin Üşüyor çocuklar ve kuşlar Cılız bir mum alevine bile hasret Titriyor umutlar Günün bu en karanlık vaktinde Saatlerim yağmalanıyor bir bir Keder ordularındaki askerler yalın kılıç Dalıp biçtikçe hasretlerimi.....
Sayı: 337, Sayfa: 013
Örneklerimiz  Hayal Değildir - Nureddin Yıldız
Kitabımız Kur’an’ın sık sık önümüze koyduğu peygamberlere ait kıssalar asla hayal değildir. Bugün gözümüzün önünde gerçekleşmişten daha kati bilgilerdir onlar. Bizim ve bizden sonrakiler için birer örnek olarak görüyoruz o kıssaları. Allah’a kulluğun en güzel örnekleri olan o kıssalar ve kıssaların sahipleri adeta biziz. Olaylar da bize a.....
Sayı: 337, Sayfa: 014
Biz Kardeşiz Efendiler - Bestami Yazgan
Dargınlıklar sona ersin, Biz kardeşiz efendiler. Sevgi tohumu yeşersin, Biz kardeşiz efendiler. N’olur bir dakika durun, İlk darbeyi nefse vurun. Kur’an’a, sünnete sorun, .....
Sayı: 337, Sayfa: 015
Allah Yolundan Alıkoymak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
(صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) Daha önceki bir yazımızda1, Yüce Rabbimizin “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”2 ayet-i kerimesinden hareketle insanl.....
Sayı: 337, Sayfa: 016
Gafil Olma - Hızır İrfan Önder
Gönül sana ömür boyu, Gafil olma demedim mi? Nefse verip güvenoyu, Zelil kalma demedim mi? Hile yapma, yalan deme, Haram lokma sakın yeme, Gönül kırma, talan etme Vebal alma demedim mi? .....
Sayı: 337, Sayfa: 017
Şehirde Dindar Olmak - Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
Dindarlık kimi insanlara göre köylere yakışır, kimi insanlara göre de, her şeyin iyisi şehirde bulunur, dolayısıyla en iyi dindarlık şehirlerde olur. Bu görüş ayrılığının nedeni, din ve dindarlığa verdiğimiz anlam… Dindarı, “daha bir derinliği olan, gün görmüş ve neye niçin inandığını bilen; inancı, karakterine ve hayatına yansımış, bu inancın g.....
Sayı: 337, Sayfa: 019
Dinamizmin Kökleri - İdris Arpat
Sorumluluk şuûruna sâhip olmak insânî ve İslâmî kimliğimizin, duyarlılığımızın temeli gibidir. “Allah’a (c.c.) kendimize, diğer insanlara ve çevreye karşı vazifelerimiz nelerdir?” sorusunun vicdanımızda tekrarlanıp duruşu mes’ûliyet hissi dolayısıyladır. Diğer bir ifadeyle; “bizi yaratan kendisine, kendimize, diğer insanlara ve çevreye karşı nas.....
Sayı: 337, Sayfa: 022
Esad Erbilî Hazretlerinin 'Âteş'i ve Mektupları - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Yazımıza Hazret-i Pîr’in (ks.) mektuplarıyla ilgili bir hâtırayı anlatarak başlamak istiyoruz. Efendim, Birinci Meclis’teki Kayseri Milletvekili/Mebusu Ahmed Remzi Akoğuztürk, ilk dönem mecliste “men-i müskirât” (yani içki yasağı) kanunu çıkarmasıyla büyük hizmetlere vesile olmuş bir zattı. Kendisi Es’ad-ı Erbilî Hazretlerini.....
Sayı: 337, Sayfa: 024
Allah’a Güvenmek ve O’nun Takdirine Razı Olmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
İslam coğrafyasında ve Türkiye’de yaşanan hadiseler, içimizi sızlatmaya ve derin bir teessür oluşturmaya devam etmektedir. İslam ümmetinin, Kur’ân ve sünnetin ortaya koyduğu kardeşlik ruhunu ve hukukunu zedelemeleri, onların maddi ve manevi güçlerini bitirme noktasına getirmiştir. Müslümanlar, Kur’ân’ın, وَاَ&#.....
Sayı: 337, Sayfa: 026
Araçlar ve Amaçlar - Prof. Dr. Süleyman Derin
İslam’a hizmet ve güzel Müslüman olma yo­lun­da gayret eden insanlar her zaman toplumun sevgi ve saygısını kendilerine çeker. Kısa sürede maneviyat aşıkları onların etrafını sarar. Ne var ki bir cemaat veya din hareket ne kadar büyük olursa olsun hatadan münezzeh değildir. Bu sebeple ortaya çıkan her tarikat, her dini cemaat sık sık kullandığı m.....
Sayı: 337, Sayfa: 028
Hesaba Çekilmek - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hazret-i Âişe -radıyallahu anhâ-’dan: Nebiy-yi Muhterem (s.a.): – Kim hesaba çekilirse azâb edilmiş olur, buyurdu. Âişe der ki: – Allah Teâlâ, “Kolayca bir hesâb ile muhasebe edilecek o…” (İnşikak Sûresi / 8) buyurmuyor mu, dedim de: – Bu senin dediğin arzdı.....
Sayı: 337, Sayfa: 030
Faiz - Sâdık Dânâ
Kim ki hakkı örtmek gayesiyle bir zalime yardım ederse, o Allah’ın ve Rasulü’nün himayesinden uzaktır. Kim bir kuruş faiz yerse, o otuzüç kerre zina yapan bir kadın gibidir. Kimin ki eti haram lokma ile meydana gelirse, o et ateşe (cehenneme) daha lâyıktır. (Taberâni, el-Mucemu’l-Kebir) – Bu ümmetten bir kısım i.....
Sayı: 337, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler Câfer-i Sâdık (r. aleyh) -2- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Beş çeşit insan ile arkadaş olmaktan sakın! 1) Yalancı: Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. 2) Ahmak: Sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir, bunun da farkında olmaz. 3) Cimri:.....
Sayı: 337, Sayfa: 032
Edep Yâ Hû!.. - Aişe Ayten Gürsoy
Pek doğru söylemişler. Kul baştan başa edep timsali, kulun bütün amelleri de edep süsüyle çerçeveli olmalı. Rabbin huzuruna ameller gönül huzuru ile taşınabilmeli. Ya günahlar? Af Allah’ım af!.. Kulun işlediği her günah edepsizliğinden değil midir? Her a.....
Sayı: 337, Sayfa: 038
Bir İnce Sır - Dr. Rıfat Araz
Baş koymuşum bu davâya; Can adadım ilk sevdâya!.. Yüreğimi bir Leylâ’ya; Mecnûn gibi yâr eyledin!.. Aczim ile doldum, oldum; Fakrım ile soldum, oldum!.. Kerem eyle şaşıp kaldım; İçim dışım bir eyledin!.......
Sayı: 337, Sayfa: 039
Kur’an'in Taakkul Metodolojisi - İbrahim Arpacı
Kur’an’da sık sık ifade edilen, “Umulur ki akledersiniz” ifadesi, insanoğlunun karşılaştığı hadiseler karşısında Allah’a ve yarattıklarına karşı nasıl konumlanması gerektiği noktasında bir hatırlatma ve uyarıdır. Yüce Allah bunu yapmakla, yarattıkları üzerinde tefekkürî bir düşünceyi tavsiye eder. Bu tefekkürî düşünce ise kalbin dikkate alınarak.....
Sayı: 337, Sayfa: 040
Ruhun Şehri Kudüs - Ayşe Kılıç
İslam’ın ilk kıblesi, Hz. Peygamber’in (asm) Mirac’a çıkarken uğradığı ilk kutsal durak, semalara yükselişin ilk basamağı, dinlerin paylaşamadığı kent, Mekke ve Medine’den sonra gelen üçüncü Harem-i Şerif, göğe çıkılan şehir Kudüs. Kur’an tarihi, Hz. İbrahim’den Hz. Yakub’a, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya peygamber diyarı, peygamberlerin, All.....
Sayı: 337, Sayfa: 042
Mahzûn Emanet - Neslihan Nur Türk
Ey Hazreti Hatice’nin nasîbinden pay alan! Bu yazı sanadır ey! Her ânı mahzûn olan! Çok hassas ve bir o kadar da derin bir mevzûya, her devirde ve her toplumda var olmuş ve olacak bir emânete değineceğiz. Bunun için öncelikle, daha iyi anlatabilmek adına biraz sözlük deştik ve kelimenin tanımını şöyle toparladık: Dul: Beyi.....
Sayı: 337, Sayfa: 046
Müslüman Şahsiyetin Sosyal Portresi - Cafer Durmuş
Âl-i İmrân suresinde şöyle buyruluyor: “Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunan(muhsin)ları sever. Yine onlar.....
Sayı: 337, Sayfa: 048
Hani Nerede? - Durmuş Koç
Bir ses bir nefesle başlar hayat. Çığlıkla geliş, feryat edişle doğuş, bir irkiliş, bir serzeniş, esrarengiz bir diriliş. Bir hayattan başka bir hayata ince bir geçiş. Müthiş sanat ve müthiş bir iş. Yokluk alemiyle varlık alemini birbirine bağlayan sırlı geçiş. Küçücük bir alemden daha büyük bir aleme göçüş. Sırlar içinde sırlar, hikm.....
Sayı: 337, Sayfa: 050
Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz 5 - Fuat Akpınar
Bizi insan olarak yaradan Yüce Kudret Allah (cc), nisyanda olabileceğimizi, lütfetmiş olduğu en güzide nimetlerden olan sağlık ve ömür sermayemizi acziyetimiz gereği hata ve kusurlarla heder edeceğimizi, nefsimizin ve şeytanın tuzaklarına kolayca aldanabileceğimizi, bu sebeple kibre kapılmadan ve şirk koşmadan mağfiret talebinde bulunmamız halin.....
Sayı: 337, Sayfa: 053
Muhammedcik - Beyhan Mehmet
Ahde vefa duyguları ile Konya’dan, Rusçuk şehrine gelen ve iz bırakan, gönül adamı Muhterem Muammer Tan Hocamızı2 kalbi şükran ve minnet ile anıyoruz. Kıymetli Kardeşlerim! “İz bırakan, gönül kazanan, ve büyük hizmetler yürüten” insanların hayatlarını anlatmak son derece zordur! Bunun farkındayım! Ancak, dilimin d.....
Sayı: 337, Sayfa: 054
Muhammed Es’ad Erbilî - Halil İbrahim Kurucan
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’nun Allah Dostları serisinin yedinci kitabı yayınlandı. Cebecioğlu 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı alt başlığıyla sunduğu bu son eserinde, Muhammed Es’ad Erbilî (1847/1931)’nin hayatı ve menkıbelerini ele almış. 200’e yakın menkıbe Es’ad Efendi’nin hakkında yazılan ve anlatılanlardan oluş.....
Sayı: 337, Sayfa: 056
Orta Afrika Cumhuriyeti İnsanî Felaketin Tarif Edilemez Boyutu - Beytullah Demircioğlu
Türkiye gündemi aylardır malum paralel meseleye odaklanmış durumda. Geçen ayın dış politika gündeminde bakıldığında ise müthiş bir yoğunluk göze çarpıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslümanlara yönelik soykırıma varan katliam görüntüleri geçen aya damgasını vuran gelişmelerin başında geldi kuşkusuz… Bir diğer önemli konu, Cenevre 2 k.....
Sayı: 337, Sayfa: 058