Mahmud Sâmî Efendi (k.s.)
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Silsile-i Şerife’nin 34’üncü altın halkası, Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretlerinin 12 Şubat 1984’te ahirete irtihallerinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Geçen yıl, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, İstanbul Bağlarbaşı’nda güzel bir program yapılmıştı Sami Efendi Hazretleri için. Bu yıl da Altınoluk, Hakka vuslatlarının 30’uncu yılı.....
Sayı: 336, Sayfa: 001
Huzurullah’ta Bir Aile Hayatı - Ahmet Taşgetiren
26 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Bağlarbaşı’nda yapılan toplantıda torunları Mahmud Kirazoğlu Bey, söze şöyle başlamıştı: “Bir yabancı atasözü vardır; “Hiçbir kral uşağına göre kral değildir” diye. Sebebi, uşak efendisinin oturmasına kalkmasına, sereserpe durumuna, rahat hareketlerine, hatta bir sürü hatasına şahit olmuştur.”.....
Sayı: 336, Sayfa: 003
Torunları Mahmud Sami Kirazoğlu'dan Hatıralar; Aile İçinde Mahmud Sâmî Efendi Hazretleri - Mahmud Sami Kirazoğlu
Böyle bir veliyullahı anlatmak da zor, dinlemek de zor hele anlayabilmek daha da zor. Ancak bu zorlukları kolaylaştıracak, eşyanın hakikatine ulaştıracak izni ilâhî ile samimiyet, teslimiyet, muhabbet anahtarı var. Yani mürşit ve mürid ilişkisi. Sultanım, efendim Hazreti Mahmud Sami dedeciğim huzura özel kabulleri hariç sohbetle.....
Sayı: 336, Sayfa: 006
Sâmi Efendi’nin Kendi Sesinden Kardeşlik Sohbeti... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ve Allah’ın dinini ve ahkamını beyan eden Kur’ân-ı Kerime toplu olarak yapışın ve dağılmayın. Ey mü’minler! Cenab-ı Allah’ın sizin üzerinize ihsan buyurduğu şol zamandaki nimetini zikredin ki o zamanda birbiriniz ile düşman idiniz. Allah’u Teala iman nuru ile kalplerinizi telif etti de akşamda birb.....
Sayı: 336, Sayfa: 008
Meşrep Taassubu Karşısında Sâmî Efendi Hazretleri - Ali Hüsrevoğlu
Allah uğrunda hakkıyla çalışın/bütün gücünüzü harcayın. O sizi seçti ve dinde sizi sıkıntıya sokacak hiçbir şey koymadı. Bu, babanız İbrâhîm’in dînidir. Bundan önce de, bu dönemde de O sizi “Müslümanlar” olarak adlandırdı. Şunun için ki: Peygamber sizi gözetiminde/kontrolünde bulundursun, siz de .....
Sayı: 336, Sayfa: 013
Eserleri Sâmî Efendi'nin Sadaka-i Cariyesi - Abdullah Sert
Sami Efendi Hazretlerinin iki büyük eseri var. Bir, muhtelif dillere de çevrilen, inşallah ilmi nafi olarak kıyamete kadar devam edecek, nesilleri irşad edecek, ihya edecek kitapları, bir de yetiştirdiği güzide cemaat. Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye nasihat ederken diyor ki; “insanlar vardır ki, şafak vakti doğar, akşam vaktinde de ölürle.....
Sayı: 336, Sayfa: 016
“Bizim Sükûtumuzdan Anlamayan Sohbetimizden Hiç Anlamaz” - Kemalettin Altıntaş
Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi’nin Hatıraları… Sohbetlerinde hep dizlerinin üstüne otururdu Sami Efendimiz. Koltukta otursa dahi iki dizinin üstüne otururdu. Son derecece zayıf, narin yapılı, tabir caizse kuş gibiydi. Devamlı uzunca bir pardösü giyerdi. Bir keresinde Fuat Efendiyle ziyaretine gittik. Sami Efendimiz kapıyı açtılar. Fua.....
Sayı: 336, Sayfa: 020
Evlatlarımı  Sami Efendi’ye Teslim Edin - Emin Saraç
Emin Saraç Hocaefendi’den Hatıralar… İstanbul’da öğrencilik yıllarımızda bizleri bazen Ali Haydar Efendi bazen de Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi okuturdu. Ömer Efendi de Kelâmî Dergâhı müntesiplerindendi. Hatta 1944 veya 45 senelerinde Sami Efendi’yi onun evinde görmüştüm; zayıfça, vakur, güzel simalı, siyah sakallı bir zattı.....
Sayı: 336, Sayfa: 021
Bir Mürebbî Olarak Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu - Dr. Adem Ergül
Tasavvuf, bir terbiye ocağıdır. Ham insandan kâmil insan çıkarma ocağı. Bu ocakta mürşidin “kâmil” olmakla birlikte “mükemmil” olması, yani “kemâle erdirici liyakatinin bulunması” son derece önemlidir. Eğitime muhatap olan müridin sıdkı, sadâkâti, samimiyeti, gayreti ve hülâsa istidâdı da en az mürşidin keyfiyeti kadar mühimdir. Bu iki .....
Sayı: 336, Sayfa: 022
Herşeyi ile Bir Dağın Zirvesi Gibiydi - Fadlullah Nemengânî
Fadlullah NemengânÎ’nin Hatıralarından…. Medine’de Abdülgafur Hocaefendi isimli bir zat­tan ismini duyardık. Kendisi onunla görüşmek için İstanbul’a gelmiş, 3-4 ay kalmış, sohbetlerinde bulunmuş, halli bir zat idi. Biz de o bahsettikçe merak ederdik. Bir sene duyduk Sami Efendi o yıl Medine’ye gelmiş, Konyalı Saatçi Tahir Efendi’nin ev.....
Sayı: 336, Sayfa: 026
Aşk Kervanları - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bil ki aşk köprüsü kıldan incedir Kılıçtan keskindir herkes geçemez Kaybetmiş kendini insan nicedir Herşeyi bilir de kendin bilemez Tüterken göklere hasret dumanı Gök iken biçilir ömür harmanı Hiç kimse tutamaz geçen zamanı.....
Sayı: 336, Sayfa: 027
“Kalbi Tamamen Rahmetten İbaretmiş” - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bağrı yanık bir dervişi vardı, Sami Efendimizin (ks.)… Aksaraylıydı, sanırım. Bir gece şeyhinin özlemiyle kavrulurken, boynu bükük, kalbi kırık bir gariplikle elini duaya kaldırdı. “Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi!” dedi. “Sami Efendimin (ks.) bu fakire kalbinin içini göster! Amin” Efe.....
Sayı: 336, Sayfa: 028
Mürşidin Lüzumu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Mânevî yolda mürşidin muâvenetine lüzûm olmadığına kâil olan bazı kimseler vardır ki, kişinin kendi başına sa’y ü gayret göstermesiyle vuslatın mümkün olacağı fikrindedirler. Halbuki vâsıtasız, istiânesiz vuslat mümkün olamaz. Her halde mürşidin muâvenetine katî lüzûm vardır. Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak: “İskender-i zü’l-k.....
Sayı: 336, Sayfa: 030
Sevenlerinin Diliyle Mahmud Sâmî Efendi (k.s.) - Sâdık Dânâ
Seyyid Şefik Arvasî (kuddise sirruh) Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz sülâlesinden olup, nâsıyelerinde nûr lemeân ederdi. İlmi, fezâili, kemâli herkes tarafından takdir edilir, kadirî meşayihinden idi. Uzun müddet Sultan Ahmed Camii imam­lığını büyük bir vecd içinde ifâ etmişlerdi. Muht.....
Sayı: 336, Sayfa: 031
Kur’ân Ehline Büyük İhtimam Gösterirlerdi - Osman Nûri Topbaş
Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile Sâmi Efendi Hazretleri Üzerine Sohbet Altınoluk: Efendim önce bu sohbeti kabul buyurduğunuz için teşekkür ederiz. Sâmi Efendi Hazretleri’nin bekā âlemine irtihâlinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Altınoluk’ta Sâmi Efendi ile ilgili bir sayı hazırlayalım diye düşündük. Zatıâlînizle de bir sohbet yapalı.....
Sayı: 336, Sayfa: 032
Allah Dostları’yla Buluşma Zamanları - Altınoluk
Bursalı Hüseyin Amca'dan Hatıralar Hüseyin Amcanın dilinden düşürmediği Allah dostlarıyla tanışma hikâyesini kendisinden dinlemek istiyoruz. Şunları anlatıyor: “1950’li yıllarda bir gün Bursa’da Cami-i Kebir cemaati arasında ‘Adana’lı Sami Efendi geliyormuş’ diye bir haber duyuldu. Sami Efendi’nin ismini duyunca içimde bir sı.....
Sayı: 336, Sayfa: 038
Sami Efendi ile Buluşma Yolunda - Tahsin Yatmaz
Tahsin Yatmaz Bey'den Hatıralar Tarsus’ta Cehennem Deresi bölgesinde memurluk yaptığımız günlerdi. Mesai arkadaşlarımızdan birisi “Senelik izne çıkacağım, ancak şu bozuk saatimi yaptırmak istiyorum, yardımcı olur musun?” dedi. Başladık Tarsus’ta saatçi aramaya. Kime gösterdiysek, iki gün sonraya, üç gün sonraya gün veriyorla.....
Sayı: 336, Sayfa: 042
İhsan Makamında Bir  Hayat - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu kuddise sırruh hazretlerinin dâr-ı beka’ya irtihallerinin 30. Yılını idrak etmekteyiz. Rabbimiz bizlere o büyük Allah dostunun ahlâ­kın­dan, feyiz ve himmetlerinden hisseler nasib eylesin. Sevenlerini ve cümle evlatlarını cennetinde cem eylesin. Muhterem Üstaz hazretleri Osmanlı’nın son,.....
Sayı: 336, Sayfa: 046
Bedevinin Gördüğü Nurlar - İlhan Armutçuoğlu
Efendim bendeniz, ilk haccıma karayolundan 1965 yılında gittim. O zaman yüksek islam enstitüsünde talebeydim. Yine altmışlı yıllarda hacca gittiğimin birinde hac mevsimi bitti. Kabe-i Muazzama’nın huzurunda, Altınoluk’un karşısında yatsı namazlarını kıldık, Sami Efendi ve Musa Efendi Hazretleri ön safta, bizler de arka safta oturuy.....
Sayı: 336, Sayfa: 048
Beklenen Osmanlı Tavrı ve Tarzı - Ali Rıza Temel
Said Halim Paşa (1846-1921) Osmanlı idaresinde Rumeli Beylerbeyi Şûrâ-yı Devlet reisi, Hariciye Nazırı ve Sadrazam olarak görev yapmış 1921 de Roma’da bir ermeni tarafından şehit edilmiş seçkin, bir devlet ve fikir adamıdır. Meşrûtiyet, Buhranlarımız, Taassup, İslamlaşmak gibi eserleriyle de maruf olan paşa Müslümanların problemleriyle derinleme.....
Sayı: 336, Sayfa: 050
Yolculukta ‘Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz’ 4 - Fuat Akpınar
Yolumuz; ‘sadece şekil ve ilimden ibaret olmayıp Hakk (cc)’ın ahlakı ile ahlaklanma’ gayretinde olup yegane maksadımız ve matlubumuz olan Yüce Allah (cc)’a kul olarak kavuşabilme arzusudur. Kullarına zulmetmekten beri, her kötülükten münezzeh, Rahman ve Rahim sıfatlarının yanında, akıl ve vehm ile kavranamayacak kadar büyüklük ve yücel.....
Sayı: 336, Sayfa: 054
Muharrem Çırak Hakk'ın rahmetine kavuştu… Bir Gönül Erinin Ardından - Altınoluk
Kütahya Tavşanlı’dan, bir güzel insanı Muhar­rem Çırak Ağabeyi Beka alemine yolcu (26 Aralık 2013) ettik. Hayatının her döneminde güzel bir Müslüman olarak yaşayan ve etrafına örnek olacak bir çok güzel hasleti titizlikle uygulayan bir insandı Muharrem Amca. Vefatından 19 yıl önce yazdırdığı ve içinde bir Müslüman hassasiyetinin nasıl olması ger.....
Sayı: 336, Sayfa: 055
Yüzyılın Vahşeti ve Dumura Uğrayan Vicdanlar - Beytullah Demircioğlu
Dış politikada yoğun bir ayı daha geride bıraktık. Suriye’de Baas diktatörlüğünün cürümlerini gözler önüne seren yüzyılın vahşetinden, Irak’ta, Maliki yönetimi, Sünni aşiretler ve aşırı uç örgüt İŞID üçgeninde yaşanan gerginliğe…  Ankara, Bağdat, Erbil hattında yaşanan petrol krizi ve Mısır’da darbe anayasasının referandumla onaylanmasına varınc.....
Sayı: 336, Sayfa: 056
Aliabad’dan Bir Çınar: Emrullah Dayı - Adem Şahin
Sami Efendi Hazretleri hakkında, bağdaş kurmadığı, normal zamanlarında bile, dizüstü oturduğu anlatılır. Yeryüzü mescit kılınan bir ümmetin şerefli fertlerine, her an Allahın huzurunda, tahiyyatta gibi oturmak yakışır. Azerbaycan’da bulunan Aliabad kasabasındaki mübarek aksakallar sofraya sanki namazdaymışcasına oturmuşlar. (Resim:1) Y.....
Sayı: 336, Sayfa: 060
İndeks - Altınoluk
Akgün Murat.............................. Güzellik Reçetesi.............................................. 328,40 Akgün Murat.............................. Bir Yolculuk Okuması.................................... 329,39 Akgün Murat.............................. Sözde İyilik...........................................................
Sayı: 336, Sayfa: 063