Mü’min Ahlâkı
Sunuş - Altınoluk
Nedir ahlâk, diye bir soru konsa ortaya, en net ifadeyle “Dindir” diye cevap verilebilir. Evet dindir ahlâk. Bir “Mü’min ahlâkı” çerçevesi vardır. Bu da bir mü’min tarifidir, denebilir. Bu sayımızın kapak dosyası olarak “Mü’min ahlâkı” konusunu seçtik. Hep diyoruz, Altın.....
Sayı: 335, Sayfa: 001
Mü’min Ahlâkı - Ahmet Taşgetiren
Mü’min... İman eden ve güven veren. Müslim... İslam’a inanan ve barış, sulh, selamet ilişkisi kuran. Ahlâk... İnsan ilişkilerine getirilen çerçeve. Mü’min ahlâkı... Mü’minin, hayatın tüm alanlarında insan ilişkilerinde oluşturduğu güven iklimi. Rasulullah aleyhissalatü vesselam mü’min ahlâkında temel çe.....
Sayı: 335, Sayfa: 003
Ahlâk Mü’minin Dinidir - Nureddin Yıldız
“Mümin Ahlâkı” Üzerine Nureddin Yıldız Hoca Efendi ile… Ahmet Taşgetiren: Hocam, bu sohbette “Mümin ahlâkı” üzerinde duralım istiyorum. Müslümanların hayatına, müminler arası ilişkilere baktığımızda öne çıkan bir konu mümin ahlakı. Şöyle konular üzerinde duralım konuşalım. Ahlâk müminin nesi olur? Ahlâk önemli midir? İnsanlar genelde fık.....
Sayı: 335, Sayfa: 006
Allah Sevgisi - Osman Altaş
Gönüllerde, Allah varken, Kul Allah’ı, sevmez mi hiç, Allah Vedûd, Allah yârken, Kul Allah’ı, sevmez mi hiç, Aşkla doldu, kalbe rahmet, İhsan oldu, gül Muhammet, Rabbim etti, GÜL’e ümmet, Kul Allah’ı, sevmez mi hiç, Aşkla parlar, kalbte iman, Nurla dolar, b.....
Sayı: 335, Sayfa: 005
Ülfet ve Muhabbeti Bozan Zehirleyici Duygu ve Davranışlar - Dr. Adem Ergül
Mü’min ahlâkı, bozulmamış insanın fıtrî boyasıdır, denilebilir. Bu boya, Rabbânî bir boyadır ki, ondan daha güzelini tasavvur etmek imkânsızdır.1 Îmân, İslâm ve ihsandan oluşan din gerçeği2, söz konusu temiz fıtratı korumak, arındırmak ve sıhhatli bir şekilde tekâmül ettirmek suretiyle, insanı layık olduğu şeref ve.....
Sayı: 335, Sayfa: 012
Güzel Ahlak Olgun İman Demektir - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Yaratıklar içinde sadece insanlara ait olan ahlâk, İslâm’da dinin ana bölümlerinden biridir. Bizzat sevgili Peygamberimiz “ahlâkî üstünlükleri tamamlamak için gönderildiğini’1 bildirmiştir. Yüce Kitabımız da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i «en üstün ahlâk›a sahip»2 olarak tanıt.....
Sayı: 335, Sayfa: 014
Dönerim... - Hızır İrfan Önder
Hâlime bakıp da aldanmayın ha, Birden esiveren yele dönerim!.. Halim selim diye çullanmayın ha, Bentlerini yıkan sele dönerim!.. Huzura erişip bir gün gülmeden, Hayatın sırrını daha bulmadan, Hükmedip durmayın bilip bilmeden, .....
Sayı: 335, Sayfa: 016
Nefisden infak ahlakı - Rabia Christine Brodbeck
Teslimiyet Sevgisi ve İnfak Sevgisi Ayrı Değildir Efendimiz’in ahlâkı öyleydi ki O (sav) bu dünyadaki her şeyi ilâhî bir aşkın yansımaları olduğu için sevmiştir. Aşkın nihaî hakikati Efendimiz (sav) tarafından yaşanmıştır ve bu hakikat şu hadîs-i şerîfte ifade edilmektedir: “Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi; kadın, güzel koku v.....
Sayı: 335, Sayfa: 017
Tesettür ve Şeytanın Tuzağı: Müstehcenlik - Doç. Dr. Kerim Buladı
Örtünme, gizlenme, saklanma ve kapanma anlamına gelen tesettür, bütün hak dinlerin temel prensiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Müstehcenlik ise yani açıklık-saçıklık ise hayasızlık ve çirkin olarak nitelendirilmiştir. Erkek olsun, kadın olsun bütün insanlar için örtünme fıtrî bir temele dayanır. Hz.Adem ile Hz. Havva’nın işledi.....
Sayı: 335, Sayfa: 020
Âh Annem! - Servet Yüksel
Gönlümde bir girift hüzün âh annem,! Korkar oldum ben kendimden, yarından.. Aynada gülümser yüzün âh annem,! Al beni gurbetin sokaklarından.. Ismarladın Hakk’a, Hızır-İlyas’a, Şeytanın şerrinden, nefsin dârından. Gözüyaşlı duaların olmasa,.....
Sayı: 335, Sayfa: 022
Kur'ân'da Nefis Tezkiyesi - Duran Ekizer
İnsanın anne karnına düşmeden önce dünyaya gelmesinin takdir edilmesi, anne karnına düştükten sonra şekil alıp insan suretine bürünmeye başlaması ve nihayet insan suretinde dünya hayatına adım atması ve ölünceye kadar geçirdiği merhalelerin hepsi Allah’ın kudret sıfatının bir tecellisidir. Bu safhaları bizlere bildiren birçok âyet-i kerime vardı.....
Sayı: 335, Sayfa: 023
YabancıIaşmanın Faturası - Ali Rıza Temel
Özelde ülkemizde genelde İslam aleminin tamamında cereyan eden kavga ve kutuplaşmanın temelinde yatan asıl sebep zihniyet farkıdır. Bu zihniyet farkının oluşmasını sağlayan ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sebepleri derinlemesine tahlil etmek gerekir. Teşhis doğru konmazsa tedavi başarılı olmaz. Bizde yabancılaşma serüveni batının, s.....
Sayı: 335, Sayfa: 024
Yuh Desinler - Ahmet Efe
Sûrete gönül veren nâdâna yuh desinler!.. Mâsivâya meyleden insana yuh desinler!.. Yuh desinler defter-i irfâna yazılmamış Aşk izinden gitmeyen kervâna yuh desinler!.. Cahillerin konuşup, âlimlerin sustuğu, Ayağın baş olduğu devrâna yuh desinler!.. .....
Sayı: 335, Sayfa: 026
İhsan Makamı - Cemal Nar
Bizim “muhteşem bir hadis” dediğimiz, içinde  “ihsan, Allah’a, sanki onu görüyormuşsun gibi ibâdet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da, O hiç şüphesiz seni görmektedir” ifadeleri geçen hadisi hatırlamışsınızdır. İşte “ihsan”ın en güzel tarifi budur. Bu yüzden islamî bakış açısına göre yeryüzü macerası aslında “imandan ihsana doğru bir.....
Sayı: 335, Sayfa: 027
Şükür: Niçin ve Nasıl - Prof. Dr. Süleyman Derin
İnsan olarak bu dünyada bize en küçük bir iyilikte bulunana bile teşekkür eder, onu kendimizden memnun etmeye çalışırız. Medeni ve kibar bir insan olabilmenin asgari şartı budur. Öyle ki atalarımız bir fincan kahveye kırk yıllık hatır gönül kıymeti biçmişlerdir. Hâlbuki o kahveyi de onu ikram edeni de yaratan yüce Rabbimizden başkası de.....
Sayı: 335, Sayfa: 028
Akl-ı Selîm ve Adalet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Mü’min, bir yuvadan iki defâ ısırılmaz (yani uyanık olan bir mü’min iki defâ aldanmaz, dikkatle gözünü açar).” Müşrik şairlerden Ebû Gırre, Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i hicveden azılı düşmanlardandı. Bedir muhârebesinde esir olmuştu. “Kızlarım var, öksüz kalacaklar, f.....
Sayı: 335, Sayfa: 030
Kibir - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyuruyor: “Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler.” (Mü’min/35) “Hiç şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. O büyüklük taslayanları (kibirlileri) sevmez.” (Nahl/23) Rasûl-ü Ekrem sallallahu ale.....
Sayı: 335, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler; Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -1- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Allah Teâlâ, üç şeyi üç şeyde gizlemiştir: 1) Rızâsını tâatinde gizlemiştir. Bu sebeple O’nun tâatinden hiçbir şeyi küçük görmeyin; belki rızâsı o şeydedir. 2) Gazabını günahlarda gizlemiştir. Onun için hiçbir günahı küçük görmeyin; belki gazabı ondadır. 3) .....
Sayı: 335, Sayfa: 032
Bir Emanet Zâyî Oluyor... - Dr. Murat Kaya
Allah Teâlâ’nın biz kullarına tevdî ettiği bir emânet zâyî oluyor ve ona sâhip çıkmazsak hepimiz zarar edeceğiz! O da, diğer güzel hasletler gibi bize ihsân edilen ve korumamız emredilen “emânet”, yani güvenilirlik... Güven duygusu insanların arasından eriyip gidiyor... Ve herkes tedirgin olmaya başlıyor... “Falan yerde emîn, güvenilir.....
Sayı: 335, Sayfa: 038
Kur’an Işığında Hayatımız: Neslinizi Ateşten Koruyun - Prof. Dr. Ömer Çelik
Peygamberlerin (a.s.), hep bir nesil endişesi içinde oldukları, bu hususta dâima Allah’a yalvardıkları haber verilir. Meselâ; Hz. İbrahim (a.s.): “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar…” (Bakara 2/128); “Rabbim! Beni devamlı olarak namazı hakkıyla kılanlardan eyle! Neslimden gelenleri de…” (İ.....
Sayı: 335, Sayfa: 041
Yolun Neresindeyiz Şimdi Ne Yapmalıyız? - Fuat Akpınar
Madem; Hayatımızın asıl gayesi sıhhat ve ömür nimetini meccanen ikram eden ölümü ve hayatı yaratan yüce ALLAH (cc)’a kulluk olmalıdır. Kul olmaktan maksat Cenab-ı Hakk’ın (cc) dostluk davetine icabet etmekse, Bu çağrıya şeksiz ve şüphesiz evet diyen, gerçek Hakk dostları peygamberler ve onlara tabi ola.....
Sayı: 335, Sayfa: 044
Hâl il Tespih - Bestami Yazgan
Ateşin yakışı Fesübhanallah! Irmağın akışı Elhamdülillah. Şimşeğin çakışı, Hafazanallah! Güneşin bakışı, Elhamdülillah. Yerin hıçkırışı, Bir hikmetullah. Bulutun gözyaşı, Elhamdülillah. Yoktur O’nun eşi, Âmentü billah. Kalbim.....
Sayı: 335, Sayfa: 045
Bir Yıl Biterken - Ali Büyükçapar
Ömür sermayesinin azaldığı bir yılı da geride bırakıp yeni vakitlere erişiyoruz. Zaman, sırlarını kime gösterir acaba? Her anımızı kuşatan bu gizemli perdeyi hangi el aralar da olup bitenleri bizlere anlatır? Ne olup bitiyor? Ete, kemiğe bürünüp insan olarak görülen bizlerin evveli ve sonu hakkında düşünmemesi mümkün mü? Yüre.....
Sayı: 335, Sayfa: 046
Her Para Veren, Değildir Eren! - Neslihan Nur Türk
Kiminin birini alır, bin eder Allah, Kiminin binini yerle bir eder Allah! Malûmunuzdur. Hoca Nasreddin bir gün çarşıya giderken, mahallenin çocukları etrafını sarar ve heyecanla siparişlerini sunarlar: -Hoca bize düdük al! Hoca bize düdük al! İçlerinden sadece birisi, elini cebine atıp düdük parası ver.....
Sayı: 335, Sayfa: 048
Bir Cümle İki Karakter - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Mücizü’l-Beyân’ın iki ayetinde az kelime ile çok şey ifade ediliyor. Buyruluyor ki; “And olsun ki, Musa’ya dokuz tane apaçık mucize verdik. İsrailoğullarına sor, Musa onlara geldiğinde, Firavun kendisine: “Ey Musa! Ben seni büyülenmiş sanıyorum” demişti. Musa da: “And olsun ki, bunları göklerin ve yerin Rabbinin açık belgeler .....
Sayı: 335, Sayfa: 050
Savaşlarda Strateji Uzmanı;Hubab İbni Münzir -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Hubab ibni Münzir el-Ensarî radıyallahu anh, Rasû­lul­lah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in savaşlarda strateji uzmanlığını yapan bir sahâbi!... Bedir’de, Hayber’de İslâm ordusunun harb meydanına yerleşmesi, karargâhının belirlenmesi konusunda kendi fikrini çekinmeden söyleyen ve görüşü kabul edilen bir bahtiyar!.. İsa.....
Sayı: 335, Sayfa: 052
Peygamber (s.a.v.) Aşkı İle Büyüyen Bir Muhabbet Medeniyeti - Salih Zeki Meriç
Rasûlullah Efendimize olan muhabbetin tezahürleri, ona iman eden ümmetinin farklı duyuş ve hissedişlerine göre muhtelif şekillerde olmuştur. Efendimizin kendi ifadeleri ile ‘‘Ben Habîbullah’ım’’ hadîs-i şerifinde mana bulan ‘‘Allahın en çok muhabbet duyduğu insan’’ olmasından dolayı asr-ı saadetten beri O’na ve O’na ait olan her şeye fa.....
Sayı: 335, Sayfa: 054
Çok Şükür Huzurluyum - Emel Okyar
Son yağmurlar silip süpürdü içimin avlusunu Kuru yapraklarını topladım fesleğen çiçeğimin Afrika menekşelerimi azıcık suladım Huzurluyum çiçeklerim kadar sessiz ve yeşil Sessiz ve yeşil dualar edebilirim Gerçi ilkbahar değil yaz değil artık.....
Sayı: 335, Sayfa: 055
Ne Kadar Hazırız - Adem Saraç
İslâm güneşi doğmuş, gönülden gönüle dalga dalga yayılarak, o eşsiz nûru ile karanlık diyarları aydınlatıyordu… Aydınlığın kaynağına yönelen nasipli insanlar, birer birer aydınlandıkları gibi, her biri birer Sahâbî olarak, başlı başına kendileri de birer aydınlık öncüsü oluyorlardı. Mesaja ulaşan, mesajı ulaştırma çabasına giriyordu. B.....
Sayı: 335, Sayfa: 056
Parametreleri Değişen Ortadoğu ve Türkiye’nin Yürüyüşü - Beytullah Demircioğlu
Hem ülkemiz hem de bölgemiz adına bir hayli çalkantılı, siyasi gerginliklerin tavan yaptığı, fitne ve fesadın kol gezdiği, kanın ve gözyaşının durmadığı bir yıl olarak 2013’ü geride bıraktık. Beş aşağı on yukarı geçen yıllarda olduğu gibi… Acı ama vakıa bu... Yıllardır alıştığımız bir tablo yeniden tekerrür ediyor kimi nüanslarla birl.....
Sayı: 335, Sayfa: 058