Kellâ! Haayır İş Bildiğiniz Gibi Değil
Aziz okuyucu - Altınoluk
Kendi kafamızda kurgular yaparız zaman zaman. Neleri planlamayız ki? Hayatı, gelmişi, geçmişi, tüm zamanları, ömrümüzü, malımızı mülkümüzü, çoluk çocuğumuzu, dünyayı hatta ahireti kurgularız. Her şey bizim istediğimiz gibi olsun isteriz. Her şeye hükmettiğimizi zannederiz zaman zaman. Oysa, mülk.....
Sayı: 322, Sayfa: 001
Kellâ - Haayır, Haayır! İş Bildiğiniz Gibi Değil... - Ahmet Taşgetiren
Kur’an, Allah Teâlâ’nın kelamı. Yaratan’ın insanoğluna mesajı. O yüzden, Kur’an’da geçen her kelimeyi, her cümleyi, her terkibi, hatta zaman zaman her harfi anlamak, derinliğine nüfuz etmek gerekiyor. Bazı kelimeler, terkipler, cümleler var ki, Allah Teâlâ, onlara adeta özel bir vurgu yapmış. Onlara özel olarak eğilmek gerekiyor. .....
Sayı: 322, Sayfa: 003
Son Nefeste İş Bildiğiniz Gibi Değil - Dr. Adem Ergül
Son nefes, kimsenin kendisinden kaçamayacağı mutlak bir kaderdir. Zamanı, mekânı ve şeklini kimsenin tayin edemediği ve bilemediği sırlı bir hâdisedir. Bütün bilinmezlikler, insanda ürperti ve endişe doğurur. Ölümle ülfet edenler ve hatta onu dosta kavuşma müjdesi gibi görenler var ise de çoğu zaman ölüm, nice gönülleri tir tir titretir.....
Sayı: 322, Sayfa: 006
Sevgi Dinini Yaşamak - Rabia Christine Brodbeck
Kur’ân’da; “(Habîbim!) De ki: “(Ben) sizden buna (size olan teblîğ vazîfeme) karşı, akrabâlıkta (âl-i beytime) muhabbetten başka bir ecir istemiyorum!” (Şûrâ Sûresi, 23) İslam dini Hz. Muhammed’e büyük muhabbet duyan ilk müminler sayesinde tüm dünyaya yayıldı. Yani Ehl-i beyt ve ashab-ı kiram sevgi dininin d.....
Sayı: 322, Sayfa: 010
Kibir ve İzzet Tevazu ve Zillet Dengesi - Ali Rıza Temel
Kibir; kişinin kendisini lâyık olduğu konumun fevkinde görmesi, kendisinde olmayan meziyetlere sahip olduğunu vehmetmesi, başkalarını hakir görmesi, hakkı değil her şeyde kendini ön plana çıkarması demektir. Kısaca, haddini bilmemek diye de ifade edilebilir. Tevazu; Alçak gönüllülük, haddini bilmek, sahip old.....
Sayı: 322, Sayfa: 014
Secde: O Demektir - Osman Sıkıcı
Bütün varlık Allahütealayı tesbih ediyor. Varlık bu tesbihi değişik hallerde yapıyor. Kimi sürekli secde halinde, kimi rükû halinde, kimi kıyam halinde, kimi tavaf halindeÉ Ama İnsan. Ah İnsan! O bütün varlığın tespihini kendisinde toplamış gibi. İnsan kâinatın özü, mikro evren yani. Varlığın kalbi insan, bazen secde, bazen rükû, bazen.....
Sayı: 322, Sayfa: 016
Endişeye Gerek Yok - Nureddin Yıldız
İnsan olarak nefes aldığımız her yerde bir sıkıntının bizi daima karşıladığını hissedebiliriz. Neyin peşinde isek onun varlığı da yokluğu da bir sıkıntı olmaktadır. Adeta hayatın kendisi de varlığı da yokluğu da endişe konusu olarak hissedilebilmektedir. Nimetler, sahip olunan değerler, endişe kaynağımız olarak önümüzde durmaktadır. İnsan olarak.....
Sayı: 322, Sayfa: 018
Bizim Yunus - Servet Yüksel
Bir insan kırk yılda gül olur açar, Bu eşikte yatan bizim Yunus mu? Kendini bilmez de dağlara kaçar, Nefse kement atan bizim Yunus mu? Buğday mı, himmet mi sorma hünkarım,? Yarı yoldan döner benim kararım, Gayri bu hasretle .....
Sayı: 322, Sayfa: 019
Arafat Dersleri - Mehmet Lütfi Arslan
Hac ne kadar anlatılırsa anlatılsın ancak bizzat yaşamakla kıymeti ve önemi idrak edilecek bir ibadettir. Şüphesiz bu ibadette herkes kâ’bına göre farklı ve değişik tecellilere muhatap olur, ama az çok müşterek yaşanan bir histen bahsedilebilecekse bu muhtemelen azamet hissidir, çünkü hac tam anlamıyla bir azamet ve kibriya tecellisidir. Tabiri .....
Sayı: 322, Sayfa: 020
Gayri Müslimlerin Adetlerini Kutlamak - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Rabbanî hazretlerinin yaşadığı asır müslümanların Hindularla karışık yaşadığı ve Ekber Şah’în “Dîn-i ilahi” adı altında Hristiyanlık, İslam ve Hinduizmi birleştirerek yeni bir din uydurmaya çalıştığı bir asır idi. Bu sebeple o günün Müslümanları ve entelektüelleri arasında başta Hinduizm olmak üzere diğer dinlerin adetlerine ve sem.....
Sayı: 322, Sayfa: 022
Kur’ân Ekseninde Yılbaşı - Doç. Dr. Kerim Buladı
Taşıdığı canı, bir emanet ve nimet olarak algılama bilincinde olan her insan, hayatının muhasebesini fırsat bulduğu her an yapabilme kabiliyetine de sahiptir. İnsan hayatının anlamı nedir? Akıl ve irade sahibi olan insanın varoluş sebebi nedir? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hizmetine verilen1 insan, hayatını nasıl tanzim etmelidir?.....
Sayı: 322, Sayfa: 024
Hayırsız Bayramlar - Adem Şahin
Adana’nın en kenar mahallelerinden birinden geçerken sokak düğünü gördüm, orkestra izleyenleri dansa davet etti. Tahminimin çok üstünde bir kitle çıkarak dansa başladı. Dans edenler arasında şalvar giyenler de vardı. Fransa kralı François’ya dans edilmemesi yönünde ultimatom veren Kanuni’den bu yana çok ilerleme kat etmişiz. Şalvar ve .....
Sayı: 322, Sayfa: 026
Gafil Gönlüm - Zahit Genç
Yüreğimi iman ile süslerim. Bilmez isen gafil gönlüm bil bunu. İmanımı amel ile beslerim, Bilmez isen gafil gönlüm bil bunu. Sevgi ile dolu olsun ölçeğim, Dost gönlünde açılmalı çiçeğim, Hayal değil, rüya değil, gerçeğim, Bilmez isen gafil gönlüm bil bunu. Mert olanı.....
Sayı: 322, Sayfa: 027
Hayata Yön Veren Mucize Uyku - Cafer Durmuş
Rum suresinin 20 ila 25 ayetleri arasında Allah’ın varlığına delil saylan fiillerden bahsedilir. İnsanı topraktan yaratması, birbiriyle kaynaşması için eşler yaratması, gökleri ve yeri yaratması, korku ve ümit vermek üzere şimşeği yaratması, göğün ve yerin O’nun buyruğu ile durması Allah’ın varlığını hatırlatan deliller olarak sayılır. Uyku da b.....
Sayı: 322, Sayfa: 028
Güvenip Gevşemeyin - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: ÇO gün her bir kimse kazandığı ne ise onun karşılığını görecektir!È (Gâfir sûresi, 17) Bu âyet-i celîlenin beyanına göre, bu dünyada her bir kula az veya çok bir mühlet verilmiştir. Fakat hiç bir kul ihmal edilmemiştir. Bu sebepten dünyanın âlâyişi hiç bir mü’mini a.....
Sayı: 322, Sayfa: 030
Dikkat Edeceklerimiz - Sâdık Dânâ
Sohbetimiz kulluk mesûliyetimizin ciddiyeti üzerine olacak. Biz dünyaya başıboş olarak gelmedik. Gelişimizin sebebi var. Cenab-ı Hakk’ın biz Müslümanları böyle âli yola sevketmesinin kıymetini bilmemiz lazımdır. İnsan iki kısımdan mürekkepdir; Cesed olan ilk kısım et, kan, kemik vesaireden meydana gelmektedir. Cenab-ı Hak bu .....
Sayı: 322, Sayfa: 031
Hazret-i Mevlânâ (kuddise sirruh) -3 - Osman Nûri Topbaş
Kıymetli okuyucularımız! Bu yazı, Hazret-i Mevlânâ’nın Şeb-i Arûs’unun sene-i devriyesi münâsebetiyle, 2010 ve 2011 yıllarının Aralık aylarında yayınlanmış olan yazılarımızın üçüncüsüdür. Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Nehri görünce kâsedeki suyu oraya dök. Su hiç nehirden kaçar, çekinir mi?” “Kâsedek.....
Sayı: 322, Sayfa: 032
İnim İnim İnledim 5 - Hatice Özkan
Ben Her Cemiyette İnledim Durdum Kötü Huylularla da İyi Huylularla da Arkadaş OldumÊ Allahın Resulü (s.a.v), bu yolda her türlü çileyi çekerken “onlar bilmiyorlar” diye yalvarırdı. Bazen şu sözler dökülürdü mübarek ağzından: “Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnetlere ve belalara hiç aldırmam.” İnsanl.....
Sayı: 322, Sayfa: 038
ÂKİF:Bir Kalp Adamı - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Îmândır o cevher ki İlâhî ne büyüktür!     Îmansız olan paslı yürek sînede yüktür! M. Akif Ersoy Osmanlı imparatorluğundan Cumhuriyete geçiş döneminin en önemli simalarından biri de kuşkusuz Mehmet Akif Ersoy’dur. Milli şairimiz Akif, 1873 yılında İstanbul doğdu ve 1936 yılında yine İstanbul’da hayata gözlerini .....
Sayı: 322, Sayfa: 040
Bana Sen Gereksin - Emel Okyar
Bana sözlerin gerek Yürek ülkesini yangın yangın yakan sözlerin Bana gözlerin gerek Yangınlara yağmur olup rahmet rahmet yağan gözlerin Bana yüreğin gerek İçimde elmas bir çiçek gibi açan yüreğin Bana Sen gereksin Bana sözler.....
Sayı: 322, Sayfa: 043
Rahmân Sûresi Manzum Meâl - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Mekke'de İndirildi 55.Sûre,78 Âyettir Rahmân Rahîm olan Allah’ın adıyla O Allah ki Rahmân’dır. Kur’an’ı öğretendir (1-2) Mayalanmış balçıktan insanı yaratandır (3) Kendini anlatmayı, insana öğretendir (4) Bir hesaba bağlıdır, güneş ve ay dönüşü (5) Bitki ve ağaçların, O’na.....
Sayı: 322, Sayfa: 045
Okumak mı? Bu İş Çok Zor! - İdris Arpat
Oku be gülüm, oku. Eûzü-Besmele çekerek bir “Rabbi yessir...” duâsını oku da yardımcın Allah olsun, haydi. “Sübhânellâh, elhamdülillah, Allahü ekber” diye diye uykulara dal da uykuların ibâdete dönüşsün, odana melâike doluşsun. Uyandığında, “elhamdü lillâhillezî ahyânâ...” duâsını oku. Bak ne güzel.....
Sayı: 322, Sayfa: 048
Bir Mecnûn Hikâyesi - Neslihan Nur Türk
Hayrihi ve şerrihi minallah! Darr Nâfî, Leylâ kâfi, eyvallah!* Mecnûn, her zamanki gibi Leylâ’nın mahallesinde dolanıyor, Haşmet’e nazire yapar gibi1, kendi kendine şiir mırıldanıyordu: -Gönül Mecnûn gibi dil beste ol Leylâ’ya da şükret. Çün seni kendine Leylâ ile çeken Mevlâ’dır hep. Sahrâlara düşüren.....
Sayı: 322, Sayfa: 050
Mistah İsni Üsâse - radıyallahu anh - Mustafa Eriş
Mistah ibni Üsâse radıyallahu anh ilk müslümanlardan!... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi küçük yaşta tanıyıp teslim olan bir genç!... Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh’ın akrabalarından bir yiğit!... Suffe’nin ilk talebelerinden olan bir iman eri!... Ifk hadisesine ismi karışan bir.....
Sayı: 322, Sayfa: 053
Musa Topbaş web sitesi yayında - Halil İbrahim Kurucan
Altınoluk Dergisi ve Erkam Yayınları dijital hizmetlerine yeni halkalar ekleyerek büyütmeye devam ediyor. 1991 yılında Türkiye’de web sitesi aracılığıyla okuyucuyla buluşma hizmetini Altınoluk dergisi olarak başlatan müessesemiz, Musa Topbaş Üstadımızın hayatını, eserlerini, sesli ve görüntülü sohbetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için ye.....
Sayı: 322, Sayfa: 056
Ortadoğu, Artık O Eski Ortadoğu Değil - Beytullah Demircioğlu
“2008’lerin Ortadoğu’su artık gerilerde kaldı.” Başbakan Erdoğan, Gazze’deki katliamlarından dolayı İsrail Başbakanı Netenyahu’yu uyarırken böyle söylemişti. Erdoğan’ın söylediği gibi gerçekten de 2008’lerin Ortadoğu’su gerilerde mi kaldı? Yoksa meselenin özünde değişen bir şey yok mu?.....
Sayı: 322, Sayfa: 058