Manevi Hayatın Anahtarı: Gözyaşı
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Gözyaşını kapak yaptık. Ama gözyaşı ile buluşmak kolay bir iş değil. Gözyaşı öyle, hadi gelsin demekle gelmeyecek bir şey. Bir yürek kıvamı gerekiyor gözlerin yaşarması için. Biz, tam da, göz yaşı artık gelmiyor mu, dualar göz yaşına hasret mi, diye, tevbelere göz yaşı eşlik etmiyor mu kaygısıyla göz ya.....
Sayı: 321, Sayfa: 001
Göz Yaşı Bir Kalp Amelidir - Ahmet Taşgetiren
“Ağlayın su yükselsin Belki kurtulur gemi Anne seccaden gelsin Bize dua et e mi!” “Dua, dua, eller karıncalanmış; Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış... Bir soluk, bir tütsü.....
Sayı: 321, Sayfa: 003
Derin ve Duygulu Bir Yüreğin Sessiz ve Sözsüz Niyazı:Gözyaşı - Dr. Adem Ergül
İsrâiloğullarından biri Allah’a hitap ediyor: – «Yarabbi, ben ne günahlar işledim ve sen bana onların cezasını vermedin!» Allah Teâlâ zamanın peygamberine vahyediyor: – «Git ona de ki, ben kendisine cezaların en büyüğünü verdim ama, farkında değil... Ond.....
Sayı: 321, Sayfa: 006
İbadetler Birbirinin Kardeşidir - Rabia Christine Brodbeck
Her müminin dengeye ihtiyacı vardır; bir kanatta ibadet, diğer kanatta güzel ahlâk ve güzel davranışlar olmalıdır. Hayat şeklimiz ibadet şeklimiz; ibadet şeklimiz de hayat şeklimizdir. Niyetimiz, arzularımız, hedefimiz ibadetimizin kalitesini ve imanımızın derecesini belirler. Dinî vecibeleri yerine getirirken aynı zamanda manaları üzerinde de t.....
Sayı: 321, Sayfa: 008
Ey Mübarek Göz Allah İçin Ağla - Semih Kurtuluş
Gözyaşı, yürek yangınını söndürmeye gayret eden damlacıklardır. İnsanın yüreğindeki hüzün hazan mevsiminde dökülen yapraklar gibi damla damla gözlerine yayılır. Aklı ve yüreğini esir eden hüzün, tüm ruhunu ele geçirir. Gözyaşı irade zayıflığı değildir. Ürperen kalplerimizin, manevi hissiyatımızın acziyet belirtisidir. O tuzlu damlalar insanların.....
Sayı: 321, Sayfa: 011
Gözüm! - Neslihan Nur Türk
Defîne ararım dersen, çapa yetmez, kazma lâzım. Daha çok ağlayacaksın, silmeye yâr, yazma lâzım. Zaman, ağrıya değil, şifâya odaklanma zamânı. Oysa bakışın hep geriye kayıyor. Önüne dönmen ve umutla yürümen gerekirken, arkandan çekiştirip duran sancılara yüz verme! Onların ayağına pranga gibi dolanmalarına îtirâ.....
Sayı: 321, Sayfa: 012
Helal Bilinci - Osman Sıkıcı
Sekülarizmin tüketim çılgınlığı halkasını insanın boynuna geçirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Tadımlık yaşanılan bir dünya algılaması yerini doyumluk yaşanılan, ebedîleştirilmiş bir dünya anlayışına bıraktı. Öyle ki insan, dünyanın ontolojik olarak doyumluk yani insanı tatmin edebilecek bir yer olmadığına aldırmadan dünyaya saldırıyor. İnsan kâinat.....
Sayı: 321, Sayfa: 014
ELİF - Emel Okyar
Elif Kur’an’ın ümmeti Kalplerin selâmeti Sır mısın Yalnız mı Hayır, ne yalnızsın ne de kimsesiz sessiz sessiz İman Ayan beyan Rabbim Kurda kuşa yem olmayalım diye Sanki ilk defa elif demişiz gibi Terütaze Kabul et sev.....
Sayı: 321, Sayfa: 016
NEDEN? - Cemal Nar
Yaşamak çok ciddi bir iştir. Bu kadar değer ve emek verdiğimiz hayatın, bir an gelir ki, elimizden sorgusuz sualsiz alınıverir olduğunu biliyoruz. Buna peşinen evet demek zorundayız. “Hayır” desek ne yazar, bunu biliyoruz. Bunun muhasebesi yeteri kadar yapılıyor mu acaba? İnsan bunun muhasebesini yapıyor mu? Genellikle kaçıyo.....
Sayı: 321, Sayfa: 017
Merhamet Ve Muhammed Aşısı - Cafer Durmuş
Merhamet sözlükte “bir kimseyi kusurlarını hoş görerek bağışlamak” demektir. Merhamet, Cenâb-ı Hakk’ın sıfatı, Rasûlullah (s.a.v.)’in vasfı, mü’minlerin de ka’bına varabildikleri ölçüde hissedâr olacağı bir güzel haslettir. Nitekim ayet-i kerimede zât-ı ulûhiyetin “insanlara çok merhametli ve şefkatli” (22/65) olduğu duyurulmuş, Rasûlullah (s.a......
Sayı: 321, Sayfa: 018
İnsan ve Cin Şeytanlar - Nureddin Yıldız
En’am suresinin 112. âyetinde Allah Teâlâ, bugün dikkat etmemiz gereken bir noktayı bize bildirmektedir. Bu nokta, batılın planlama ve uygulama çapında bir cin ve şeytan koalisyonu içinde olduğunu haber vermektedir. Âyet şöyledir: ‘İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldı.....
Sayı: 321, Sayfa: 020
Gül Şiir - Mehmet Baş
uyandın ey bülbülüm başlasın ağıt faslı şarkılar söyle güle sevdadır gülün aslı gül yarası bende ki tabibte yok çaresi gül aşkının narıyla yanar  yürek ateşi ateşi ateş anlar yanmayan neyi anlar bir gülün uğruna verilir nic.....
Sayı: 321, Sayfa: 021
Kardeşliğin Merkezi: Kâbe - Ahmet Başer
Gönüllerini mukaddes beldelerin hasretiyle yakan mü’minler, her yıl hac mevsiminde veya Ramazan-ı Şerif ayında Kâbe’ye akın etmektedirler. Her devletten, her ırktan, her mezhepten, her rütbeden insan tavaf meydanında kendi dillerince, kendi gönüllerince Kâbe’yi tavaf ediyor. Kimi sessiz sessiz, kimi hafif sesli, kimi biraz daha seslice Rabbimize.....
Sayı: 321, Sayfa: 022
Seyrü Sülûkte Doyuma Ulaşmak: İŞBA - Prof. Dr. Süleyman Derin
Maneviyat yoluna giren salikin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri işbâ ve istiğna halinden sakınmasıdır. İşbâ, salikin elde ettiği az bir fütühata aldanarak kendini şeyhinden, sohbetlerden, ihvandan müstağni görmesi demektir. Nasıl ki bazen alimler ilmiyle, zenginler servetiyle kendilerini müsta.....
Sayı: 321, Sayfa: 024
Bir Ceninin Hatıra Defteri - Dr. Senai Demirci
Yoktum; yokluğumdan bile yakınamayacak kadar dilsiz. Varlığımı Sen diledin ey Mûcid. Sen andın beni ey Zâkir. Anılmaya değmezdim; var olması beklenmeyecek kadar değersiz. Beni itibar sahibi eyleyen Sensin ey Aziz. Görünmeye değer kıldın, aynalara tuttun yüzümü beni ey Basîr. Eksiktim, e.....
Sayı: 321, Sayfa: 026
Zikir ve Huzur - Salih Zeki Meriç
Bütün ibadetlerin ortak özelliği kulun Rabbini hatırlayarak o ibadeti edâ etmesidir. Bir hatırlama ve o hatırlamanın neticesinde bir yakınlaşma vardır. Mesela namaz bir hatırlamadır, oruç bir hatırlamadır, Hac ve zekât bir hatırlamadır. Allah için yapılan bir infak O’nu hatırladığımız için yaptığımız bir ibadettir. İçinde Allah’ın hat.....
Sayı: 321, Sayfa: 028
Ubûdiyet İncisinin Dâneleri GÖZYAŞI - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hakk yolcularının Cenâb-ı Allah’a yaklaşabilmeleri için yegâne sığınak gözyaşıdır. Çünkü: Gözyaşı: İçin, tahassür ifâdesi ve gözün niyâzıdır. Gözyaşı: Nedamet mânâsını taşır, Allâh’a bir nevî tevbedir. Gözyaşı: Aşkın derûnî hislerini coşturan kelimesiz ve sedâsız lisanıdır. Gözyaşı: Ârifin kalbin.....
Sayı: 321, Sayfa: 029
Manevi Hayatın Anahtarı GÖZYAŞI - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstazımız Mahmud Samî Ramazanoğlu kuddise sirruh hazretlerinin, sîmai alileri, vech-i mübarekleri, mütebessim olmasına rağmen; için için, içden içden ağlarlardı. Ümmet-i müslimenin zalimlerin elinden necat bulmaları için ağlarlardı. Günahkarların kurtuluşu, afvı için ağlarlar, yaşlarını içlerine akıtırlardı. Kur’an-ı Kerim tilave.....
Sayı: 321, Sayfa: 030
Hak Dostlarından Hikmetler: Lokman Hakim- 4 - Osman Nûri Topbaş
Lokman (a.s.) buyurur: “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah; kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri aslâ sevmez. Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman, 18-19) [Gurur, kibir, ucub/kendini beğen­mek ve insanları h.....
Sayı: 321, Sayfa: 032
İGEDER Başkanı Mehmet Cüneyt Ancın ile... Gençlik Fırat Nehrinin Boşa Akan Suları gibi - Altınoluk
ALTINOLUK Türkiye’de eğitim çok uzun zamandır tartışılan bir alan. Hükümet eğitimde yeni bir hamle başlatmak istiyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip ve yaklaşık 17 milyon çocuk ve genç ilk ve orta öğretimde okuyor. Bu potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet Cüneyt Ancın: Türkiye gerçekten genç nüfusa sahip.....
Sayı: 321, Sayfa: 038
“Seçmeli Derslerle” İlgili Hassasiyetler - Nazif Yılmaz
Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilen bir hayat kılavuzu, kendisine tutunanları hayra ve cennete götüren “Allah’ın sağlam ipi”, ferdî ve ictimâî hastalıklarımızın şifâ reçetesidir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim ile insana değer vermiş ve ona hitâbetmiştir. İnsanoğlu, Kur’an’ı okuduğu ve anladığı sürece Rabbinin kendisine olan hitâbını duyacakt.....
Sayı: 321, Sayfa: 042
Babam Derdi ki Yavrum! 2 - Cengiz Numanoğlu
Babam derdi ki yavrum! Şükredip duruyorum. Açgözlü insanlara, hep şunu soruyorum: Bir avuç kara toprak, üç metre kefen için, Cehenneme bu kadar, ısrarla talep niçin?.. *** Babam derdi ki yavrum! İnsanoğlu savrulur, Kalpler a.....
Sayı: 321, Sayfa: 045
Kusura Bakmayın Çocuklar - İdris Arpat
İnsan fıtratıyla çevre şartlarının ne derece örtüşüp-örtüşmediğini bilebilseydik insanın, bilhassa çocuğun saâdet ve felâketini açıklamak daha kolay olacaktı. Ne var ki, doğru dürüst ne insanı tanıyoruz, ne de çevre şartlarını. Çevre şartları derken fiziki, siyâsi, içtimâî, iktisâdi, kültürel şartları kasdediyoruz. Mülk sûresinde Cenâb.....
Sayı: 321, Sayfa: 046
Dünya İçin Ahireti Satanlar Cebele'nin Hikâyesi - Ali Rıza Temel
Cebele b. Eyhem Gassânilerin Cefne oğullarına mensup olup aslen Yemen’in Ezd kabilesindendi. Bu bakımdan Medine’deki Evs ve Hazrec kabileleriyle akraba idi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şairi Hassan b. Sabit cahiliye çağında sık sık Suriye’ye gidip Cebele’yi ziyaret eder onu ve Cefne oğullarını medheden şiirler söyler, onlardan çeşitli hed.....
Sayı: 321, Sayfa: 049
Geldim Sana - Dr. Rıfat Araz
Senden aldım hoş hevesi; Sende buldum her nefesi!.. Bir sevgide, bin bir sesi; Dil eyleyip geldim sana!.. Sensin yakan aşk varımı; Sensin alan efkârımı!.. Canda ezel kararımı, Hâl eyleyip geldim sana!.......
Sayı: 321, Sayfa: 051
İlim ve Cihad Eri Huzeyfe İbni Esid (r.a.) - Mustafa Eriş
Huzeyfe ibni Esîd radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz’in sünnetine tabi olma hususunda çok titiz davranan bir sahâbî!... Kurban kesme, kıyamet ve kader konusunda rivayet ettiği hadislerle bizlere ışık tutan bir ilim eri!... Halid ibni Velid radıyallahu anh komutasında yıllarca cihad eden bir kahr.....
Sayı: 321, Sayfa: 052
Habbab'ın Acıları ve Evrensel Mesaj - Adem Saraç
İslâm ile şereflendikten sonra yepyeni bir hayata başlayan Hz. Habbâb bin Eret (ra), Mekke’de demircilik yapıyordu. Müslüman olduğu duyulduktan sonra, dayanılmaz işkencelere uğratıldı. Yine bir gün işkencenin işkencesi ile bayılan Hz. Habbâb (ra), uzun bir süre sonra ancak kendine gelebildi. Her tarafı feci bir şekilde yanmıştı1É Hz. H.....
Sayı: 321, Sayfa: 054
Hasbihal - İbrahim Nâdir Cintaş
Yoktum var ettin. Varlığından haberdar ettin. Beni İnsan ettin... Kelbin kuyruğunda Bir tüy Okyanus karanlığında Bir kum değil......
Sayı: 321, Sayfa: 055
Namaz Irmağında Arınmak - Halil İbrahim Kurucan
Kelime-i Tevhid’den sonra İslam’ın en önemli farzlarından biri hiç şüphesiz namazdır. Peygamberimiz (s.a.), namazın önemine bir çok defa işaret etmiş ve; “…Biliniz ki, amellerinizin en hayırlısı namazdır.” “Kişi ile şirk ve küfrün arasında (yalnız) namazı terk etmek vardır” “Kıyamet gününde kulun ilk olarak hesaba çekileceği husus farz namazı.....
Sayı: 321, Sayfa: 056
Suriye: “En Kötü Senaryo - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu, tozun dumana karıştığı çok kritik günlerden geçiyor. Tansiyon inanılmaz yüksek. Suriye’de yaşanılan insanlık dramı sadece Suriye sorunu olmaktan çıkmış durumda. Suriye krizi artık, Suriye-Türkiye krizi demek... Başbakan Erdoğan da taa başında beri demiyor muydu “Suriye bizim iç meselemiz” diye. Gerçekten de hem iç meselemiz h.....
Sayı: 321, Sayfa: 058