Hac ve Kurban İbrahim gibi İsmail gibi...
Aziz Okuyucu - Altınoluk
“Hac ve Kurban... İbrahim gibi... İsmail gibi... Fedâkarlıkta ve teslimiyette ne kadar yol alabiliriz?” Hac kafillerimiz Kabe yollarına düştü. “Lebbeyk Allahümme lebbeyk” nidaları, Hicaz iklimini şenlendirmeye başladı. Mercan gözlü kurbanlıkların kokusu sokaklarımızı doldu.....
Sayı: 320, Sayfa: 001
Gitmek ve Arafat Aşısı ile Dönmek - Ahmet Taşgetiren
1988 yılında karayolu ile hacca gitmiştik. Dönerken, Habur’daki toplanma merkezinde giriş işlemleri yapılıyordu. Binlerce hacı toplanmıştı. Böyle bir toplanma ortamı olur da, oraya seyyar satıcılar, lokantacılar gelmez mi? Tabiatıyla insanların ihtiyaçları vardı ve onu karşılamak üzere pek çok satıcı, lokantacı dolmuştu. Su satanlar, .....
Sayı: 320, Sayfa: 003
Teslimiyet Tahsilinde Hac ve Kurban Mektebi - Dr. Adem Ergül
Dinin hakikati, Allah Teâla’ya ve O’ndan gelene, tam bir teslimiyet göstermektir. Görüleni ve görülemeyeni, dünü, bugünü ve yarını ve hatta her şeyi en iyi şekilde bilen Rabbu’l-âlemîne tam bir şekilde güvenmektir. Îmân, böyle bir güvenin kalbe tam oturması ve bu gerçeğin dille itirafıdır. İslâm da bu güvene dayanan tam bir teslimiyetle.....
Sayı: 320, Sayfa: 006
Kâbe’ye Özlem - Necla Günay
Gönüllerde yeni bir hac mevsiminin meltemleri esmeye başladı. İlahi daveti alan heyecan dolu yürekler, Kâbe’ye uzanan yolları sevinç gözyaşlarıyla ıslatıyor. Kıpır kıpır dudaklarda şükre dönüyor dillerÉ Peygamber sevgisinin bir başka hissedildiği, imanın gürül gürül tazelendiği bu dönemde, kalbi Kâbe’de atmayan var mıdır şimd.....
Sayı: 320, Sayfa: 008
İnsanlığın Annesi: İslam Ümmeti - Osman Sıkıcı
Müslümanlar aynı annenin çocukları gibidir. İslam’a mensubiyet onları kardeş kılmaktadır. Aynı dinin inananları olması, Müslümanları ümmet çatısı altında bir araya getirmektedir. Farklı ırk ve renkler bu ümmet çatısı altında kardeşlik bağı ile vücud bulmaktadır. Günümüzde ümmetin evlatları yetim ve öksüz. Her bir taraftan çocuk ağlamal.....
Sayı: 320, Sayfa: 010
Kurban Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Büyük İmtihanı - Ali Rıza Temel
Yüce Mevla insanları imtihan etmek üzere yarattı, imtihanın neticesine göre ceza veya mükafat vermek üzere de ölümü halk etti. Bu gerçek şöyle ifade edilmiştir: “O, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır.” (Mülk, 2) Hayat baştan sona imtihandır. Buna kulluk imtihanı diyoruz. Herkes her şeyle imtiha.....
Sayı: 320, Sayfa: 012
Akıl ve Din - Prof. Dr. Süleyman Derin
İslam, akla son derece önem veren bir dindir. Peygamber Efendimiz “Aklı olmayanın dini yoktur” buyurarak ancak âkil kimselerin din ile sorumlu olacağını ifade etmiştir. Ne var ki aklın putlaştırılması tek başına insanı hidayete götürmeye kafi değildir. Peygamberlerin vasıtası ile gelen dinin yardımı olmadan akıl tek başına çaresizdir. H.....
Sayı: 320, Sayfa: 014
İlim Tuzağı - Nureddin Yıldız
Allah’a iman ile ilim arasında ya da mü’min insan ile ilim arasında ne denli güçlü bir bağ bulunduğu, tartışılmayacak kadar açık bir hakikattir. Neredeyse ilim imandır, ilim İslam’dır diyebileceğimiz bir düzeyde güçlü bir bağın varlığını söyleyebiliriz. Allah’a ulaşan yollar, cennete açılan kapılar ilimle donanmıştır. Bu nedenle de ilim sahipler.....
Sayı: 320, Sayfa: 016
Rabbim Bizi Birleştirsin - Emel Okyar
Dua dua, kanat kanat Rabbim bizi birleştirsin Vakit vakit, saat saat Rabbim bizi birleştirsin Dalda tomurcuk açarken Beyaz bir güle bakarken Solan bir yaprak düşerken Rabbim bizi birleştirsin .....
Sayı: 320, Sayfa: 017
Namaz: Esmâ Seyri - Dr. Senai Demirci
Kur’ân’da çok sık hatırlatılan gerçektir: “Semâlarda olan ne varsa, arzda olan ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir.” Göklü sözün, vahyin, tiryakisi olmuş hakikat ehli, bu cümledeki “semâ”yı insan ruhu olarak, “arz”ı da insan bedeni olarak okur. İnsan, ruhunda ve bedeninde olanları taşır namaza. Öylece tesbih eder Allah’ı. Kalıbını getirdiği namaz.....
Sayı: 320, Sayfa: 018
Ben Kalbimden Başka Yerde - Mehmet Dinç
İnsanlar mutluluk arıyorlar delicesine. Kariyerler yapılıyor, yüksek eğitimler alınıyor. Paralar harcanıyor, eğitimler veriliyor. Tatillere gidiliyor, kitaplar okunuyorÉ Neden bunca emek sorusunun cevabı ise hep aynı: “Mutluluğu bulmak için”. Sanki mutluluk bir madde ve o madde saklanmış bir yerlere de bir türlü çıkmıyor. İnsanlar kariyer yapara.....
Sayı: 320, Sayfa: 021
Hayattaki Önceliklerimiz - Semih Yolaçan
Yüce Rabbimizin bizleri yokluk aleminden varlık sahnesine çıkarması, bunu da meccanen yani hiçbir bedel ödemeksizin bahşetmesi biz kullarına sunmuş olduğu en büyük nimetidir hiç şüphesiz. Bu nimete ahiretin tarlası gözü ile bakıldığında aynı zamanda en büyük sermayedir. Öyle bir sermaye ki hiçbir bedel ödenmeden elde edilmiş, şayet iyi tasarruft.....
Sayı: 320, Sayfa: 022
Tükenmeyen Dostluklara Doğru - Dr. Murat Kaya
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “İnsanlar kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.” (Nâziât, 46) “O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Artık insan, kendi kendinin şâhididir. İsterse özü.....
Sayı: 320, Sayfa: 024
Üç  Binek!.. Üç Ahlak!.. Sabır - Şükür - Rıza - Mustafa Eriş
Allah Teala hazretleri Al-i İmran suresinin son ayetinde: “- Ey İman edenler! Sabredin, (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’dan korkun ki başarıya erişebilesiniz” buyuruyor. (Al-i İmran: 200) İsmail Hakkı Bursevi hazretleri bu ayeti tefsir ederken şunlara dikkat çekmekte:  “-.....
Sayı: 320, Sayfa: 026
Ey İnsanoğlu - Durmuş Koç
Gururu, inadı, kibiri bırak, Hakkın huzurunda başın eğilsin. Seni gören, bilen Yüce Rabbin var; Gönülden inan ki yalnız değilsin. Nuh’un gemisine bin insanoğlu, İlahi rotaya gir insanoğlu. Bu yollar çok uzun azıksız dönme, Hiç kimseyi kınayıp da hor görme. Sakın ha, sakın inkâra girme.....
Sayı: 320, Sayfa: 027
Kalp Toprağına Ekilen Sevgi - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Allah Teâlâ buyuruyor: “İbâdet ve taatta muhsin olduğu halde yüzünü Allah teâlâya teslim edip tam bir teslîmiyetle teslim olan kimseden daha ziyâde dîni muhkem ve din yönünden en güzel kim olabilir? Allah teâlâya itaatte bâtıl dinlerden Hak dînine meyl etmiş olduğu halde İbrâhim (a.s.)’ın milletine ittibâ eden kims.....
Sayı: 320, Sayfa: 030
Sen Misafirsin Malın da Emanet - Sâdık Dânâ
İbni Mes’ud radıyallahü anh buyurur: Ğ Hiç bir kimse yokdur ki, o bu dünyada misâfir, malı da ödünç - emânet olmasın! Misafir daima gelib geçicidir. Ödünç - emanetin ise sahibine verilmesi gerekir. Abdülkâdir Geylâni kuddise sirruh anlatır: Ğ Dünya fanidir. Ömrünün sonu pek yakındır. Nimetleri elden gi.....
Sayı: 320, Sayfa: 031
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Kurban Bayramı Üzerine... Bütün Mü'minler Senin Komşun ve Kardeşlerin!.. - Osman Nûri Topbaş
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!.. Sehâvet ve cömertlikte akarsu gibi ol!.. (Hz. Mevlânâ) ALTINOLUK: Efendim, Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki, Ramazan bayramını idrâk ettik, şimdi de Kurban bayramına erişmek üzereyiz. Bu mülâkatımızda “Kurban Bayramı”nın aslî mânâsı üzerinde durmak istiyoruz. Nedir .....
Sayı: 320, Sayfa: 032
Kıskan Yâ Hû! - Neslihan Nur Türk
Bakma kıskançsın, diye kınayıp horlayana. Kıskançlık îmandandır ve lâkin anlayana Sevdiğini zararlardan, tâciz ve taarruzdan korumayı istemekten daha tabii, ne vardır? Sevdiğini kem gözden, hırsızdan ve arsızdan uzak tutmayı istemek, ne kadar da saygı değer bir tavırdır. İnsanın fıtratına katılmış bulunan bir duyguyu, kim .....
Sayı: 320, Sayfa: 040
Var Olmak - Adem Saraç
İslâm güneşi batmamak üzere doğmuştuÉ Üç yıl boyunca gönülden gönle intikal eden bu nûr, şimdi bütün insanlığa ulaştırılacaktı artık. İlâhi fermanın sahibi şöyle buyurmuştu; “Sana emrolunan şeyi açıkça söyle (bildir, tebliğ et) ve müşriklere aldırış etme (müşriklerden yüz çevir)!”1 Bu yüce ferman ile harekete geçen Peygamberi.....
Sayı: 320, Sayfa: 042
Camilerimiz ve İmamlarımız - Ahmet Başer
Camiler Allah’ın evleridir. Bu nedenle yapımına ve bakımına özen gösterilen kutsal mekanlardır. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki memleketimizde, gerek şehirlerde ve gerekse köylerde en temiz, en bakımlı binalar camilerdir. Ancak camilerin yapımına, bakımına, temizliğine gösterilen özenin ne kadarını camileri kullanmaya gösteriyoruz?.....
Sayı: 320, Sayfa: 044
Cami Kuşları Ufka Uçarken... - Ahmet Sacid Ekerim
Her Din Görevlisi Bir Cami Kuşudur. Yuvasını Mescidin Bağrına Yapar Her caminin bir yürek hastanesi, her imamın bir gönül hekimi olduğu yıllar vardı. Sıkıntıların tebessümle çözüldüğü günler; İnsanların kendisinden yardım isteyen elin rengine bakmadan el uzattığı yıllar; unutulmaz anların kalpten kalbe bir tatlı bakışla, i.....
Sayı: 320, Sayfa: 046
Babam Derdi ki Yavrum! - Cengiz Numanoğlu
Babam derdi ki yavrum! Küçüğü küçümseme; Küçücük bir darbeden, kalp kırılır mı deme. Orman nasıl yanarsa, bir kibriti çakmakla; Hayırlar da kül olur, bil ki başa kakmakla... Bak: Bakara, 264 - Müddessir, 6 *** Babam derdi ki yavrum! Kibir şeytana hastır, Şeytanla dost olanın, .....
Sayı: 320, Sayfa: 047
Suçlu Kim Yazık Kime? - Cemal Nar
“Marifet iltifata tabidir.” “İltifatsız meta - marifet zayidir” demişler. Şeker şerbet yesinler, ne güzel ifade etmişler. Bir milletin medeniyet sahasında yükselmesi, yağmurun bereketli topraklarla buluşması gibi, ilim ve irfan sahibi yüksek dehaları kendilerine rehber ve önder yapmasıyla mümkündür. İlmi över dururuz. İyi de .....
Sayı: 320, Sayfa: 049
Gönülden Sesler - Osman Altaş
Visal ver Allah’ım, ayırma Senden Senden başka bana, Yâr mi var sanki. Sende fani eyle, al beni benden. Senin kudretine, zor mu var sanki. Şifa ver Allah’ım, günah kirine. Açıver perdeyi,  dost didarına. Vasıl et kendine, senin nuruna, Ağyâre ülfette, kâr mı var sanki. Zikr.....
Sayı: 320, Sayfa: 050
Kur’ân’da Muharramât ve Tesettürün Önemi - Doç. Dr. Kerim Buladı
Tesettür meselesini öncelikle muharramâtın anlatıldığı âyet ile beraber değerlendirmekte yarar vardır. Gökyüzünde ve yeryüzünde bulunanları, insanın hizmetine sunan Allah Teâlâ, imtihan gayesi ile kâinata gönderdiği insanoğlunun üreyip çoğalmasını meşru yoldan evliliğe bağlamıştır. “Evleniniz, evlendiriniz”1 ilahî fer.....
Sayı: 320, Sayfa: 051
Dünden Yarına İslamofobi Sorunu - Beytullah Demircioğlu
İslam dünyası ile Batı arasındaki ilişkiler geçmişte de güllük gülistanlık değildi. Bugün hiç değil. Deyim yerindeyse tam bir diken tarlası. İki medeniyet arasındaki ilişkilerin geleceğine dair bugünki konjonktüre bakarak çok daha gergin günlerin kapıda olduğunu söylemek pekâlâ mümkün. Her ne kadar 11 Eylül sonrası başladığı söylense .....
Sayı: 320, Sayfa: 054
Basîr Dergisi - Halil İbrahim Kurucan
Esma-ül Hüsna ekseninde yayın yapan yeni bir dergi. Yayın hayatına bu yıl başladı ve dokuzuncu sayısı okuyucuyla buluştu. Dergi talim-i esmâ yani Allah’ın güzel isimlerini öğrenmeyi ana gündem olarak belirlemiş. Her sayısında bu çerçevede insanın önüne yeni pencereler, ufuklar açıyor. Dergi esma-i hüsna konusundaki çalışmalarıyla tanınan.....
Sayı: 320, Sayfa: 059
Marifete İltifat - Adem Şahin
“Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir” derler. Marifet niye iltifata tabi olmasın ki? Her marifet içerisinde emek, gayret, zeka, bilgi, dikkat, göz nuru gibi unsurları barındırmaktadır. Her eser sahibi eserinin övülmesini, kritiğinin yapılmasını isterken her güzellik sahibi takdir bekler. Tanınmamış ve bilinmemiş olanlar .....
Sayı: 320, Sayfa: 060
Sonbaharda İrfanın Eşiğinde Durmak - Ali Büyükçapar
Sonbahara telaşeli olarak giriyoruz. Güz mevsiminin eşiği olan bu aylar Ramazandan sonra geldiği içik farkedilmeyebilir. Aşırı sıcak, ibadetlerin medyada anlatım paranoyası, içinde buluduğumuz zamanın kıymetini unutturabiliyor. Vakit Allah’ın sırlarından. Çok uzun gibi gelen hayatımızı bir bütünlük içinde ele aldığımızda sade.....
Sayı: 320, Sayfa: 061