Sâdıklarla Beraber Olun
Aziz okuyucu - Altınoluk
İstanbul’da Ramazan öncesinde bir Temsilciler Toplantısı yaptık. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocamız sohbette bulundu. Müstesna bir gün yaşadık. Temsilcilerimize “Altın Silsile”yi takdim ettik. Gördüler, beğendiler. Bu yıl 100 bin aileye bu kitabı ve Altınoluk’u ulaştırmak üzere ahitleştik. Altın Silsile...  .....
Sayı: 319, Sayfa: 001
Sâdıklarla Birlikte Olmak - Ahmet Taşgetiren
"Sadık” kelimesinin lügat anlamı “sadakat ehli” demektir. Yani bir işte sadakat gösteren, verdiği sözü tutan, her işte doğru yerde durmaya itina eden gibi manaları ihtiva ediyor. Kur’an’da “sadakat” ile ilgili iki ayet de, savaş ortamında, canı pahasına Rasulullah’ı korumak üzere verilen söze sadakat çerçevesinde gelmiştir. .....
Sayı: 319, Sayfa: 003
Hayat Kalitesinde Beraberlik Sırrı - Dr. Adem Ergül
İnsan, ünsiyet ve ülfet edebilme özelliği sayesinde, bulunduğu mekâna, sosyal çevreye, mânevî iklime, kolayca uyum sağlayabilen, onunla bütünleşen ve hatta aynîleşen bir varlıktır. Bu yönüyle beraberlik çerçevesi, kelimenin tam anlamıyla her bir insan için hayatî bir konudur. Büyük müfessir Elmalı’lı Muhammed.....
Sayı: 319, Sayfa: 006
Küfür Ehlinden ve Âdetlerinden Uzak Durmak - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tasavvufi terbiyede sadık ve salihlerle beraber olmak önemli bir prensiptir. Zira insan içinde bulunduğu ortamdan, dostluk yaptığı kişilerin manevi hallerinden çabucak etkilenir. Bu sebeple mürşidler bir yandan saliklerin İslami hayatı özümsemiş örnek insanlarla beraberliğini sağlamaya çalışmış,  diğer yandan da onları Allah’ın gazabına.....
Sayı: 319, Sayfa: 008
Gönüller Nasıl Kazanılıyor? - Ali Rıza Temel
İngiliz müsteşrik S. Thomas Arnold (1864-1930) “İslâm Dâveti” isimli eserinde ibretlik bir olaydan bahsetmektedir. Olay Kaşgar Sultanı Tuğluk Timur Han’ın müslüman olmasıyla ilgilidir. Tuğluk Timur daha şehzade iken Buharadan gelen Şeyh Cemaleddin vasıtasıyla İslamı kabul etmişti. Şöyle ki: Şeyh Cemaleddin arkadaşlarıyla bir.....
Sayı: 319, Sayfa: 010
Bizim - Hızır İrfan Önder
Gönlümüz mutmain huyumuz halim, Harama meyletmez gözümüz bizim. Özümüz sadıktır kalbimiz selim, Kimseyi incitmez sözümüz bizim. Biz sevdik mi Allah için severiz, Hiç kimseyi değil Hakk’ı överiz, Nefsimizi ıslah için kovarız, .....
Sayı: 319, Sayfa: 012
Biz ve Namaz - Ömer Faruk Çakıcı
“Rasulüm! Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür.”1 Namaz Mü’minler’in kötülükten uzaklaşmasını ve hayra yönelmesini sağlar. Namazında devamlı olan bir Müslüman; Allah’ın diğer emir ve yasaklarına da muhakkak uyar.....
Sayı: 319, Sayfa: 013
Kim Şanslı? - Nureddin Yıldız
İki neslin birincisi olan nesle bakalım. Herkesin bildiği o meşhur yılların insanları olarak yaşadılar. İklim haşin bir iklim, yakıp kavuruyor. Doyasıya yiyecek yok. Su çeşmesi görülmemiş bir şey. Giyim örtecek kadar. Güvenlik yok; öldürülenin hesabı sorulmuyor. Mü’min olmak çok şeyi göze almak sayılıyor. İşkenceyi, hicreti, kıtlığı, c.....
Sayı: 319, Sayfa: 014
Aksâ Gazeli - Nuri Kahraman
Aksâ’ya uğrardı gönüllerimiz Namaz mîrâcımız olabilseydi Yıkılmazdı mağrûr hayâllerimiz Sebat mîzâcımız olabilseydi Başlarımız tâ göklere ererdi Muhabbet harcımız olabilseydi Yâr deyince destûr verirdi dağlar Aşk, .....
Sayı: 319, Sayfa: 015
Bir Hacıannenin Anı Defterinden - Kutsal Topraklarda İlk Ziyaret - Esma Bilgin
Bir gün elektronik posta kutumuza bir küçük not ve bir yazı düştü. Merhum Osman Kılıç Ağabey’in kerimeleri Esma Bilgin’in imzasını taşıyordu not. Yazı ise muhterem validelerine aitti. O notu ve içinde güzelliklerin, güzel insanlara ait hatıraları okuyucumuzla paylaşalım istedik. 1966 yılı, Ocak ayındayız.. Dışarıda buz.....
Sayı: 319, Sayfa: 016
Rabbini Hatırla - Emel Okyar
Gün gelse Kara kara bulutlar kaplasa gökyüzünü Tufanlar gibi yağmurlar yağsa günlerce Hiç doğmayacak zannetsende bir daha Güneşi hatırla Gün gelse Düşsen bir gün bir yokuşu.....
Sayı: 319, Sayfa: 019
Lüks ve İsraf Zirvede Muhammedî Olanlar Nerede? - Ahmet Başer
Yaklaşık kırk yıl kadar önce evimize ilk defa bir kaset çalar (teyp) gelmişti. İlk kasetimizde de, Müftü Celal Yıldırım hocanın bir vaazı kaydedilmişti. Önceleri, başka kaset olmadığı için, aynı kasedi tekrar tekrar dinlediğimizden, vaazda geçen sözler adeta beynimize nakşolunmuştu. Vaizin, Yahya bin Muaz1 hazretlerinden naklettiği ve.....
Sayı: 319, Sayfa: 020
Gönül Dilekçesi - Osman Altaş
Hayran oldum sana, Ya Rasulallah ! Seninle tanışmak, istiyor gönlüm... Visâl nasip etsin, Hazret-i Allah. Zatına kavuşmak, istiyor gönlüm... Düşeyim yollara, kalbimde hicran. Buluşsun Ravza’nda, can ile Canân. Durup huzurunda, elpençe divan. Göz göze bakışmak, istiyor gönl.....
Sayı: 319, Sayfa: 022
Kur'ân Bilgisi ve Öğrenme Şerefi - Ali Büyükçapar
İnsanı yaratan bütün ihtiyaçlarına çeşitli vesileler kılan Allahü Teâlâ’nın iman için çizdiği sınır gerçekten düşündürücüdür. İman için geçilecek yollar uzun, zorluklarla dolu olmasına rağmen ilk hareket noktasının bilgi olması bizler için ne büyük saadet. Bilgi ve onu takip eden kitap. Kur’ân-ı Kerim Allahu Teâlâ’nın son kit.....
Sayı: 319, Sayfa: 023
Hayata Baktığımız Yeri Değiştirebilmek - M. Edip Beki
Hayat, elimizden kayıp bir buzun erimesi gibi tükeniveriyor. Biz de tükeniyoruz. Apansız el etek çekeceğiz dünyadan. Sıyrılıp ayrılacağız hayatın içinden, insanların arasından. Bizden sonra hiçbir şey daha sabit, daha ölümsüz ve fena damgasından kurtulmuş olmayacak. Ne kabir kapısı kapanacak ve ne de Azrail’in görevi sona erecek ölümümüzün ardın.....
Sayı: 319, Sayfa: 024
Yüce Rabbim - Ali Ağır
Ömür geçti sağda solda, Kâh oyunda, karnavalda, Sana varan kutlu yolda Yaya kaldım yüce Rabbim. Yüreğimde bin pişmanlık, Boğazımda bir hıçkırık, Huzuruna kalbi kırık, Koştum geldi.....
Sayı: 319, Sayfa: 026
Gönül Yangını - Aişe Ayten Gürsoy
“Ateş düştüğü yeri yakıyor”du, düştüğü yeri yakıyordu da ateş, düştüğü yerde yanarak küle dönmüyor, ateş düştüğü yerde hiç sönmüyordu. Öyle uzun geçiyordu ki yanarak geçen günler. Yakma ateş, dermanım kalmadı demek istese de insan, ne kaldı ki geride yakıp yok edeceğin demek istese de biran, o sözü hiç kâr etmiyordu gönlündeki ateşe......
Sayı: 319, Sayfa: 027
Aşk İle! - Neslihan Nur Türk
Yorgun düşmüş, kanadı tutuşmuş pervânenin Yine de aşkla döner, o fedâkâr nâzeninÉ “Cılız; ama yürekli bir Pervâne vardı. Kandilin ışığını ne zaman görse uçarak gelir, her şeyden, kendinden bile geçer, onun etrâfında dönerdi.” Siz buna, Kâbe-i Muazzama’yı tavâf deyin. Bilim adamları, elektronun.....
Sayı: 319, Sayfa: 028
“Müslümanlar Olarak Can Verin” - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğullarına vasiyyeti: “Müslümanlar Olarak Can Verin” “Allah Teâlâ buyuruyor: ÇVe hatırlayın o zamanı ki, Rabbi İbrahim’i bir takım sözlerle imtihan edip, o da bunları tamamen yerine getirince, Allah “Seni insanlara imam yapacağım” buyurmuş. İbrahim ise: “Zürriyetimden de!” demiş.....
Sayı: 319, Sayfa: 030
Gönül Ehline Tavsiyeler - Sâdık Dânâ
Müslüman denildiği zaman, bütün iyilikler onun üzerinde cem edilmiş (toplanmış) bir insan telakki etmek lazım. Ama bunu gören, yaşayan da pek azdır, zümrüd-ü anka gibi. Yine de bu ancak, seyrü sülûk görenlerden tek tük çıkabiliyor. Bir kere affedici olabilmek gerekir, intikamcı değil. Mü’min daima affedici olacak. Bilhassa iki müslüman, araların.....
Sayı: 319, Sayfa: 031
Altın Silsile Kitabı Üzerine -2 Asıl Olan İstikamet - Osman Nûri Topbaş
ALTINOLUK: Silsile ile seyr u sülûk ehlinin, diyelim ki bir günlük alâkası nasıl tarif edilebilir? Bu alâka mürîde ne kazandırmalıdır? Osman Nûri Topbaş: Her gün seher vaktinde veya fırsatını buldukça, silsiledeki zâtların fazîlet neşreden hâllerini hatırlamak, onların yoluna olan bağlılık ve muhabbeti artırır, o yola âidiyet ve.....
Sayı: 319, Sayfa: 032
Mükemmele Doğru Bitmeyen Yürüyüş - Cafer Durmuş
Nasr sûresinde şöyle buyruluyor: “Allah’ın yardımı ve fetih gelip de insanların dalga dalga Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün zaman, Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.” (110/1-3) Nasr sûresi, tam sûre olarak Kur’ân-ı Kerîm’in en son inen sûresidir. Vedâ h.....
Sayı: 319, Sayfa: 040
Ebu'l-Bekâ'nın Diliyle Endülüs'e Ağıt-3 - Prof. Dr. Mahmud Kaya
أَلاَ نُفُوسٌ أَبِيَّاتٌ لَهَا هِمَمٌ أَمَا عَلَى الْخ¡.....
Sayı: 319, Sayfa: 043
Nâbi ve Itrî - Prof. Dr. Mustafa Kara
Resulullah’a âşık olmanın bedeli nedir? Resulullah’a âşık olmanın bedeli olur mu? Resulullah’a âşık olmanın göstergesi nedir? Resulullah’a âşık olmanın göstergesi olur mu? Resulullah’a âşık olmanın armağanı nedir? Resulullah’a âşık olmanın armağanı olur mu? Bu sorulara ister olumlu, ist.....
Sayı: 319, Sayfa: 044
Kâbe'ye Âmâ Gelmiş - Orhan Afacan
Kâbe’nin ne olduğunu öğrenmiş Kâbe’yi ziyarete bir âmâ gelmiş. ‘Ben nasıl yapacağım’ dememiş Ben tavaf yaparım âmâ da yapar Belki benden farklı mana da yapar. Ne itişir kimseyle, ne kakışır. Sakin sakin zemzem gibi akışır. Kâbe’ye eminim tek o yakışır Ben tavaf yaparım âmâ da yapar.....
Sayı: 319, Sayfa: 046
Benlik Duygusundan Vazgeçebilmek - Salih Zeki Meriç
'Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın Âdemi ise çamurdan’’ (el-Araf, 12) dedi şeytan. ‘‘Ben’’ diye başladı itirazına. Allah, meleklerden, kendi ruhundan yarattığı Âdem’e yine zatını tazim için secde etmelerini istedi, melekler de secdeye kapandılar. Ancak benliğinden geçemeyen şeytan kibre, gurura kapıldı, kendince itiraz etti ve ebe.....
Sayı: 319, Sayfa: 048
Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler - Mehmet Dinç
Geçmişin bitmeyen yasıdır depresyon. Geçmiş geçmemiştir. Kalpte ve zihinde yer etmiş ve her geçen gün yerini genişleterek, ağırlığını artırarak varlığını korumaktadır. Ne zamana kadar? Taşıyan izin verirse taşıyanın sonunu getirene kadarÉ Taşıyan mı -ki bu durumdan en mutsuz, en mağdur, en muzdarip insan- izin veriyor sanki g.....
Sayı: 319, Sayfa: 050
İyi Bir İz Sürücü!.. İyi Bir Yol Kılavuzu!.. Furat İbni Hayyan - Mustafa Eriş
Furat ibni Hayyan radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Müseylime üzerine gönderdiği kahraman, yiğit bir sahabi!.. İki Cihan Güneşi Efendimiz’in hakkında: “Onlar birbirlerinden yiğit kişilerdir” iltifatında bulunduğu bir sahabi!.. Mekke ve etrafındaki yolları iyi bildiği için çok iyi iz .....
Sayı: 319, Sayfa: 052
İlk Müslüman Hanım-2 - Adem Saraç
Bütün cihanı aydınlatacak olan İlâhi Nûr, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın evinden doğuyordu... Âyet-i Kerîmeler’in aydınlığı ile nûrdan nûra gark olan Peygamberimiz Aleyhisselâm yatıp dinlendiği yerden kalktı. Hanımlar Sultanı, henüz dinlenemediğini ve niçin kalktığını sordu. Cevap manidardı! - “Artık dinlenmek ve ist.....
Sayı: 319, Sayfa: 055
Şifâ-i Şerîf Şerhi - Halil İbrahim Kurucan
Hz. Peygamber (s.a.v)’e iman etmek imanın şartlarından birisidir. Bundan dolayı her müslümanın O’nun Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna şehâdet etmesi, O’nun Rabbinden getirdiği her şeyi tasdik etmesi ve O’ndan gelen bütün sözleri ve fiilleri kabul ederek, O’nu hayatında kendisine örnek alması gerekir. Bunun sonucu olarak her Müslüma.....
Sayı: 319, Sayfa: 056
Mezhep Ayrışması, İç Savaş, Terör ve Meçhule Doğru Sürüklenen Ortadoğu - Beytullah Demircioğlu
Hem içeride hem dışarıda tüm yakın coğrafyamızda inanılmaz derecede baş döndürücü bir trafik yaşanıyor. Bir taraftan her geçen gün derinleşen Suriye’deki kriz ve onun ortaya çıkardığı insanlık dramıÉ Sonuçsuz kalan diplomatik girişimler, uluslararası zirvelerÉ Tüm bölgeyi tehdit eden mezhep ayrışmasını körükleyen gelişmeler, insanların mezhepler.....
Sayı: 319, Sayfa: 058