Manevi Açlığa Çare...
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Ramazan’ın ortalarına geldik. Kadir gecesine ve bayrama doğru yol alıyoruz. Beklenir ki her gün tutulan oruç, suyun damla damla göl oluşu gibi, kalbimizi Rahmani duygularla doldursun. Belli ki Allah Tealanın oruçtan muradı, sadece bizlerin aç - susuz kalması olamaz. Açlık-susuzluk emrine ittiba ile, bir başka kulluk seviyesi.....
Sayı: 318, Sayfa: 001
İbadet ve Hayat İçiçe - Ahmet Taşgetiren
Ramazan’ı yaşıyoruz. Ramazan’la içiçe hayatı yaşıyoruz. Evet, Ramazan’la birlikte hayat durmuyor, akıyor. Tıpkı namazın, hayatın içinde bir ibadet olması gibi, oruç da, hayatla birlikte yaşanan bir ibadet. Gerçekte, İslam’ın bütün ibadetleri hayatın içinde yaşanıyor. Yani bir inziva hayatı içinde, belirli ortamlar.....
Sayı: 318, Sayfa: 003
Takvâ Azığında Oruç Bereketi - Dr. Adem Ergül
İnsaniyet kalitemizi ve Allah katındaki şerefimizi belirleyen ve daha ötede bizi Allah ile dostluk kıvamına eriştiren iki temel husus vardır: Îmân ve takvâ. Allah Teâlâ’yı kendisine kulluk yapılacak yegâne ma’bûd olarak tanıyan her mü’min, -yine O’nun lütfu keremiyle- kendini ebedî cehennem azabından kurtara.....
Sayı: 318, Sayfa: 006
Kalbe Pencere Açmak - Rabia Christine Brodbeck
Allah’ı arayanlar için vahy-i ilâhî olan Kur’ân-ı Kerîm en kıymetli kaynaktır. Kur’ân’ın hakikati, insanların arzulaması gereken tek şeydir. Allah’ın vahyinin tabiatını anlayabilmek insanın vazifesidir. Kur’ân-ı Kerîm’in hakikatini anlayabilmek, idrak edebilmek Allah’ı bilmek ve O’nunla ünsiyet peyda edebilmek demektir. Bu yüzden, insanlık ebedî.....
Sayı: 318, Sayfa: 008
Her Şey Adım Adım - Nureddin Yıldız
Yollar adım adım kat ediliyor. Ağaç da milim milim büyüyor. Damlalar sonunda göl oluyor. İnsan da büyürken gözle asla izlenemeyecek kadar küçük ölçülerle büyüyüp büyük insan oluyor. Büyük doğmanın mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Küçük doğup büyümek muhkem bir kaderdir. Ağacın da kaderi budur insanın da… Yol kat etmek .....
Sayı: 318, Sayfa: 011
Davetlere İcabet - Prof. Dr. Süleyman Derin
Nakşîlik her hususta Kur’an ve sünnet ölçülerini hayata geçirmeye çalışan bir maneviyat yoludur. Bu sebeple sâlik öncelikle Rabbine, sonra içinde bulunduğu topluma karşı vazifelerini yerine getirir. Nakşîler ‘halvet der encümen’ kuralı ile ‘halk içinde Hak ile beraber’ olmaya gayret ederler, içtimai hayattan uzaklaşmayı kabul etm.....
Sayı: 318, Sayfa: 012
Ramazan’da İnfak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Bütün insanlara hidâyet kaynağı1, mü’minler için rahmet ve müjde2 iksiri olan Kur’ân’ın indirildiği Ramazan ayına kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Streslerin, bunalımların arttığı, hayat tarzı haline getirilen günahlar yüzünden gönüllerin kirlendiği bir ortamda, Allah Teâlâ’nın kullarına nasip ettiği Ramazan ayının gelişi ne büyük .....
Sayı: 318, Sayfa: 014
Ramazan Neşvesi - Nihat Malkoç
Gönüller bayram yeri yurda ramazan geldi Boşlukta aktı zaman aylara sultan geldi Gül kokulu buseler alında iz bıraktı Döküldü cümle günah bir garip hazan geldi Gönül sularımıza düştü rahmet cemresi Bin aydan hayırlı bir gecede Kur’an geldi İnsanlık yarışında dizginlendi nefisler .....
Sayı: 318, Sayfa: 015
İslâmın İnşa Ettiği Kişilik - Ali Rıza Temel
Güzel hasletlerle insanda oluşan sağlam yapıya kişilik ve kimlik denir. Bu güzel hasletlerden mahrum olanlarda sağlam bir kişilik ve karakter oluşmaz. Böyleleri dik duramazlar, en ufak bir tehlike veya en küçük bir menfaat karşısında eğilirler. Hasbi değil hesâbidirler. Değerleri yok, fiatları vardır. Günlük ve anlık yaşarlar. Bunlarla .....
Sayı: 318, Sayfa: 016
Yankı - İdris Arpat
Bazı insanlar hep çalışırlar. İnsü cinne, kurda kuşa rahmet olurlar. Toplumun ortasında akan bir çeşmedirler sanki. Bir vazife insanı olarak sürekli hayatın kaltesini yükseltirler. Sayılı günlerinin sonuna kadar beyin, bilek ve yürek enerjisi harcamayı sürdürürler. Bazı insanlar dolunay gibi doğar gelirler doğu ufuklarından. İnsanlık d.....
Sayı: 318, Sayfa: 019
Merhaba Ey ŞEhr-ü Ramazan - Nesrin Zerey
Hoşgeldin cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı mübârek ramazan ayı! Hoşgeldin gündüzü oruç, gecesi namaz olan oniki ayın sultanı! Ey bizi temizleyen, tamamı sırf hayırdan ibaret olan kutlu ay hoşgeldin! İlahî lûtuf ve mükâfatların dağıtıldığı ramazan-ı şerife, ona ulaşmayı canına minnet bilenlere selâm olsun! Rah.....
Sayı: 318, Sayfa: 020
Kendi Günahına Ağlamak - Salih Zeki Meriç
Önce kendinden mesulsün. Rabbin, önce seni sana soracak. Kabir hayatıyla başlayacak sorular; Rabbin kim, Peygamberin kim? Dinin ne? Sorular arka arkaya gelecek; aldığın nefesten, attığın adımdan, yediğin lokmadan, baktığın yerden, kulak verdiğin sesten, zerre kadar hayır ve zerre kadar şer’den sorulacaksın. Her şey karşına çıkacak. Hiç.....
Sayı: 318, Sayfa: 021
Gönül İlacı - Servet Yüksel
Sabır pazarı kurdum, Öfkeyi yere vurdum, Güleryüz satıyorum... Dünya zevki acıymış, Söz gönül ilacıymış, Yalana çatıyorum... Verin, gururu, kini... Nefis denen haini, Ateşe atıyorum... Şükür dağına otur, Kanaat sofrası kur, Aza çok katıy.....
Sayı: 318, Sayfa: 022
ENDÜLÜS’E AĞIT-2 - Prof. Dr. Mahmud Kaya
أَصَابَهَا الْعَيْنُ فِي الْإِسْلَامِ فَامْتَحَنَتْ .....
Sayı: 318, Sayfa: 023
Söz Tohum Gibidir - Zahit Genç
Söz tohum gibidir. Bir tohumun büyüyebilmesi, bitki veya ağaca dönüşebilmesi daha sonra da meyve verebilmesi için tohumun özünün sağlam olması lazımdır. Ayrıca tohumun sağlam olması da yetmez, tohumun düşeceği toprağın da münbit olması gerekir. Bu bile yetmez tohumun ekilebilmesi için toprağın sürülmesi, tohum ekildikten sonra da topra.....
Sayı: 318, Sayfa: 025
Pişmanlık Ateşiyle Yanmamak İçin - Dr. Murat Kaya
Dünyada ve âhirette insanoğlu için en acı azap, herhalde pişmanlık ateşiyle yanıp kavrulmaktır. Zamanında yapmadığı bir işin daha sonra ağır neticesiyle yüz yüze gelince hissettiği nedâmetin acısını bilmeyen yoktur. Telâfîsi ve geri dönüşü olmayan kayıpların pişmanlığı ise çok daha ağır olur. Bu tür acılar yaşamamak için istikbâli düşünmek ve ön.....
Sayı: 318, Sayfa: 026
Fırsata Bak!< - Cemal Nar
Şu rivayet beni çok duygulandırır. Çünkü çok düşündürür ve yakar içimi. Yakar, zira insanın eline bazen öyle fırsatlar geçer ki, gereğini yapsa, şimdi küllükte külhan olacağına, devlette sultan olur. Hem kendisi, hem ailesi ve akrabası, hem de ahbap, akran ve yârânı için, hatta halkı ve memleketi için büyük bir nimet olabilir. Fakat i.....
Sayı: 318, Sayfa: 028
Oruç Sıhhattir - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Rasûlullah (s.a.) buyuruyor: “Oruç tutun, sıhhat bulursunuz.” (Taberânî) İbâdetler Allâh’ın emri ve sevgili peygamberimizin tebliği ile yapılır ki, buna “taabbüdî emir” denilir. Şüphesiz her ibâdette bizim tam ve eksik anlayabileceğimiz nice dünyevî faydalar da vardır. Fakat bu nokta ikinci derecede kalır. Eğer b.....
Sayı: 318, Sayfa: 030
Sevmek - Sâdık Dânâ
Rasûl-i Ekrem efendimiz buyurdular: (Ebû Hureyre radıyallahu anh’den) – “Arş-ı Âzam’ın etrafında nûrdan kürsüler vardır. Bu kürsülere öyle kimseler oturacak ki, elbiseleri ve yüzleri nûr gibi parlayacakdır. Bunlar peygamber de değil şehidler de değillerdir. Fakat peygamberler ve şehidler onlara gıbta edecektir.” Rasûl-.....
Sayı: 318, Sayfa: 031
Allah Dostlarının Hayat Ölçüsü: Bir Nefes Bile Hak’tan Gâfil Olma! - Osman Nûri Topbaş
ALTINOLUK: Efendim, “Altın Silsile”deki mürşid-i kâmillerin, üzerinde titizlikle durdukları başlıca hususlar neler? Osman Nûri Topbaş: Hepsinin ortak noktası Kur’ân ve Sünnet’e tam bir ittibâ, kalbî derinlikle, yani huşû ile îfâ edilen bir ibâdet hayatı, zikir, tefekkür, şükür, rızâ, tevâzû, helâl lokma, seherleri ihyâ, sohbet, .....
Sayı: 318, Sayfa: 032
Bayramlar Vesilesiyle Sevgi-Saygı Kanallarını Beslemek - Cafer Durmuş
Güzel dinimizin iki armağanı, Ramazan ve Kurban bayramları. Bunlardan ilkinde, bir ayı elden geldiğince ibadat u taatla, güç yettiğince hayır hasenatla geçirmeye gayret etmiş olmaklığımızla Allah’ın rahmetine nail olmayı ümit ederiz. Kurbanda ise Hz. İbrahim ile İsmail’in teslimiyeti neticesinde gerçekleşen ilahî bağışın hatırasını canlandırmakl.....
Sayı: 318, Sayfa: 040
İlk Müslüman Hanım - Adem Saraç
Bütün hayatı her yönden örneklerle dolu olan Hz. Hatîce Annemiz’in, burada sadece İlk Vahiy esnasındaki o eşsiz güzelliğini iki bölüm halinde özetlemeye çalışacağız. Peygamberler Sultanı, ilk Vahiy alıp evine geldiğinde büyük bir heyecanla ve titrek bir halde “Beni örtünüz! Beni örtünüz!” buyurduğu zaman, Hz. Hatîce Annemiz büyü.....
Sayı: 318, Sayfa: 042
Hidayete Muhtaç Herkes Bize Zimmetlidir! - Dr. Alican Tatlı
İki ay önce muhterem Abdullah Sert Bey ile bir Afrika seyahati gerçekleştirdik. Seyahatimiz, Orta Afrika ülkelerinden Gana’ya oldu. İngilizcesini geliştirmek ve hizmet maksadıyla buraya gelen 19 yaşındaki Ahmet Furkan Konakçı kardeşimizin yaşadığı şu olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira bu olay, İslam davetine susayan milyonlar.....
Sayı: 318, Sayfa: 044
Gana'dan İzlenimler: Batı Afrika'nın Giriş Çıkış Kapısında - Doç. Dr. Bilal Sambur
20-25 Haziran 2012 Tarihleri arasında Gana’da Ankara Düşünce Araştırmaları Merkezi, TİKA ve Gana Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ‘Türkiye-Afrika İlişkileri’ konulu konferansa bir grup akademisyen (Mehmet Bulut, Ömer Demir, Arif Ersoy, Metin Toprak, Ramazan Gözen, Nasuh Uslu, Seyit Mehmet Şen, Recep Şentürk) ile birlikte katıldım. Türkiye-A.....
Sayı: 318, Sayfa: 046
Rasûlullah(s.a)’in Özel Görevli Sahabisi: Abdurrahman ibni Cebr - Mustafa Eriş
Abdurrahman ibni Cebr radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin özel görevler verdiği sahabilerden!.. Müslümanlara ve özellikle Fahr-i Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimize eziyet veren meşhur yahudi şairlerinden Ka’b ibni Eşref’in halledilmesi konusunda vazife alan kahramanlardan!.. İslam’dan.....
Sayı: 318, Sayfa: 050
Damlaya Damlaya Çöl Olur! - Neslihan Nur Türk
Kap cihetinden değil, kaynak cihetinden bak. Gereksiz yerde dur da, lâzım olan yerde ak. Sıradan bakışlarla en çok kendini yoruyorsun. Hem lüzumsuz yere ne kadar da çok üzülüyorsun. Yediveren gül iken, endişelerle kuruyup gidiyorsun. Hadi herkes bir yana, sen Allah’tan da mı merhametlisin ki, sevdiğinin derdi katmerlendi d.....
Sayı: 318, Sayfa: 052
Tekirdağ Semalarından Bir Yıldız Kaydı: İsmaİl Kırımlı Hocaefendİ - Halil İbrahim Kurucan
Âlim, hafız, vakıf insan, emekli Tekirdağ Müftüsü İsmail Kırımlı Hocaefendi 8 Haziran 2012’de Hakkın rahmetine yürüdü. 75 Yıllık ömrünü ilme, ilim adamı yetiştirmeye ve manevi hizmetler yapmaya adayan İsmail Kırımlı 1937 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra ilk Kur’an tahsilini ve hafızlığını K.....
Sayı: 318, Sayfa: 055
Kutsallığın Başkenti: Kudüs - Halil İbrahim Kurucan
Kudüs tarihin her döneminde ilgi odağı ve önemli bir merkez olmuş bir şehir. Çünkü bütün dinlerin bu şehirle ilgili derin bağları var. Bu sebeple tarih boyunca 40 kez kuşatılmış ve 26 defa el değiştirmiş. Günümüzde bile sahiplik konusunda ciddi bir mücadele yaşanıyor. Süleyman Tapınağı, Beytülmakdis, Mescid-i Aksa ve Kubb.....
Sayı: 318, Sayfa: 056
Suriye’deki İç Savaş Nasıl Sonlanacak?: Mutlu Sonla mı Parçalanmayla mı? - Beytullah Demircioğlu
15 Mart 2011 yılında başlayan isyanın, diktatoryal yapının beyin takımına yönelik gerçekleştirilen suikastın ardından Suriye artık yeni bir dönemi yaşıyor. …  İsyanın köylerden, kasabalara oradan büyük şehirlere ve sonunda rejimin kalbi sayılan hatta güvenliğin en zirve noktasına, Ulusal Güvenlik Binası’na, tabir caizse rejimin kalbin.....
Sayı: 318, Sayfa: 058