"Allah Adamı" Olmak
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Temmuz ayındayız. Üç aylardan Şaban’a girdik. Bu ayın başında (7 temmuz) Beraat kandilini idrak eütmiş olacağız. Son on gününde ise Ramazan’la teşerruf edeceğiz. Rabbimiz her günümüze bereketler ihsan etsin. Temmuz (16) Musa Efendi Üstadımızı dar-ı bekaya uğurladığımız bir ay aynı zamanda. Böyle içiçe geçmiş manev.....
Sayı: 317, Sayfa: 001
Allah Adamı Olmak - Ahmet Taşgetiren
“Rical” Arapça, “Adamlar” demek. Rical kelimesi, bir başka kelime ile izafet terkibi içine girerse, “Adamlar”ın hüviyeti işaretlenmiş olur. “Ricalullah”, “Allah adamları” anlamına gelen böyle bir izafet terkibidir. Kur’an’da böyle birebir “Allah adamları” ifadesi yoktur. Ancak “Rical... Öyle adamlar ki”.....
Sayı: 317, Sayfa: 003
Allah Adamı Olma Yolculuğunda: Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi -Kuddise sirruh- - Dr. Adem Ergül
Türkçemizde zaman zaman “Allah adamları” diye ifade edegeldiğimiz “Ricâlullâh” tâifesi, hâllerindeki güzellik, yüzlerindeki nûrâniyet, sözlerindeki hikmet, davranışlarındaki firâset, basiret ve olgunluk nişanesiyle, mü’minlerin gönüllerinde “Allah’ın has kulları” zannını doğuran, müstesnâ kullardır. Bu zâtlar: .....
Sayı: 317, Sayfa: 006
Helali Seç - Zahit Genç
Kendine gel gafil nefsim, ‘Haramdan geç, helali seç.’ Yıllar geçer mevsim mevsim, ‘Haramdan geç, helali seç.’ Belki de bu en son devir, Gel dikeni güle çevir, Haktan gelen güzel emir,.....
Sayı: 317, Sayfa: 008
Musa Efendi -kuddise Sirruh-’nin dünyasından: Sevgi... Sevgi... Yine Sevgi... - Altınoluk
Musa Topbaş Efendi -kuddise sirruh- Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihallerinin 13’üncü yılındayız. Her sene, yakınlarının, gönül dostlarının hatıraları ile, onun nezih dünyasından, yolumu aydınlatacak izler sunmaya gayret ediyoruz. Bu yıl, bir başka tevafuk oldu. Muhterem mahdumlar.....
Sayı: 317, Sayfa: 009
Var mı Ramazan Gibisi? - Yunus Özdamar
Yıl döndü, günler geçti, ömür yetti, şükür ki yine kavuştuk Ramazan ayına. Nereden mi anladık? Camideki vaiz, sokaktaki esnaf, minaredeki mahya ilan ediyor kutlu ayın geldiğini. Her yöremizde farklıdır Ramazanı karşılama, ona kavuşmak. Tanınan, sevilen bir misafir gibi karşılanır Ramazan. Kimileri için Ramazan, bir anne gibidir. Hasreti, özlemi .....
Sayı: 317, Sayfa: 013
Kan Göz Yaşı ve Ramazan - Ali Rıza Temel
Aslında ramazan ayı Mevlâya daha fazla yönelişi, dostluğu, paylaşmayı, yaraları sarmayı, gevşeyen kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi, sevgi ikliminde kucaklaşmayı hatırlatır. Ramazan şeytanın değil, Rahman ve Kur’anın sözüne kulak verilen, daha doğrusu kulak verilmesi gereken rahmet ayıdır. Rahmeti nefrete, do.....
Sayı: 317, Sayfa: 014
Altınoluk Sayfalarında Oruç İklimi - Salih Zeki Meriç
‘‘Ramazan ayı bir arınma ayıdır.’’ Bu ifadeyi Altınoluk’u takip eden her okuyucu bilir. Altınoluk çeyrek asrı geçen bir zamanda okuyucusunun gönül dünyasını ilmek ilmek örmeye devam ediyor. Müslüman Duyarlılığı, İslam İnsanı, Kalp İnşâsı, Gönül Çağrısı Altınoluk’un öncelediği konular. Gaye; dünya hayatını ahiret kurtuluşu için fırsat bilen örnek.....
Sayı: 317, Sayfa: 016
Çocuklar ve Kur’ân Eğitimi - Doç. Dr. Kerim Buladı
Çocukların eğitimi, terbiyesi, hayata hazırlanması, her ana-babanın, her millet ve devletin en önemli ideali ve vazifesidir. Zira başta ana-baba olmak üzere her milletin en önemli insan kaynağını oluşturan çocuklar, istikbalin de garantisidir. Ana-babanın mutluluk kaynağı ve milletin alternatifi olmayan servet hazinesi olan çocukları nasıl eğitm.....
Sayı: 317, Sayfa: 019
O Geliyor O - Hatice Yeğenler
Rahmet ayı geliyor, mağfiret ayı geliyor. Huzur ve sevinç ayı geliyor. “Merhaba ey Şehri Ramazan, merhaba!” Ramazan-ı Şerif geliyor hazırlık lazım. On bir ayın sultanını karşılayacağız. Evleri hazırlamak, sokakları hazırlamak, camileri hazırlamak ve en mühimi gönülleri hazırlamak lazım. Mü’minler, oruçlara hazırlanın, namazla.....
Sayı: 317, Sayfa: 020
Gel Kesrette Vâhdeti Gör!.. - Dr. Rıfat Araz
Dünya denen billûr köşkte; Dön sınırsız ni’meti gör!.. Baht kurulmuş ezel çarkta; Tefekkür et hikmeti gör!.. Nefs elenir bu elekte; Kul sınanır her dilekte!.. Takvâ yüklü hoş emekte; Bir ilâhî nusreti gör!.......
Sayı: 317, Sayfa: 021
Ashâb-ı Kirâm’ın Terâvîh’i Nasıldı? - Dr. Murat Kaya
Hz. Âişe (r. anhâ) şöyle anlatır: “Bir gece Rasûlullah (s.a.) Mescidde teravih namazı kıldı. İnsanlar da ona tâbî olarak namaz kıldı. İkinci gece yine kıldı, o gece ce­maat çoğaldı. Daha sonra üçüncü veya dördüncü gece cemaat toplandı, fakat Rasûlullah (s.a.) mescide çıkmadı. Sa­bah olunca: «–Gece toplandığınızı gör.....
Sayı: 317, Sayfa: 022
Çocuk ve Ramazan - Mehmet Dinç
Çocukluk; hayatın ilk basamakları olarak tabiri caizse bir staj dönemidir. Hayatı tanımak, yavaş yavaş anlamaya çalışmak, hayatın içerisinde kendini ve çevresindekileri konumlandırmak, kendinden ve en yakınlarından başlayarak insanları, içinde yaşadığı toplumunu ve dünyayı görüp onlar hakkında fikir sahibi olmak ve insanlığın ortak kültürünün ve.....
Sayı: 317, Sayfa: 024
İnsan Farkı - Cemal Nar
İnsan zıt düşüncelerin ortasında orta yolu bulmaya çalışan bir varlık. Eğer denge yakalanırsa her fikir, her huy, her davranış güzeldir diyebiliriz herhalde. Yoksa bu da ilk cümlemizi haklı çıkaran bir söz olarak kalır sadece. Mesela öfke kötü bilinir. Ya öfkesizlik? İnsanın dinine, ırzına, malına saldırılıyor, ama adam öfke.....
Sayı: 317, Sayfa: 027
Umre: Farzların Yerine İkame Olmasın! - Nureddin Yıldız
Umre ibadetinin, dinimizin sevap kaynağı olarak önümüze koyduğu ibadetlerden olduğu tartışmasız bir hakikattir. Bilhassa ramazan ayındaki umreye vaat edilen sevap daha da muhteşemdir. Umrenin muhtevası olan Kâ’be’yi tavaf ve müştemilatı, beraberinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve selemin kabrini ziyareti de barındırınca, Müslüman için umre ibad.....
Sayı: 317, Sayfa: 028
Sevindir Beni - Osman Altaş
Ben garip bir kulum, biçare, aciz. Rabbim son nefeste, sevindir beni. Rahman-ı Rahim’sin, Gaffar-ı Aziz. Rabbim son nefeste, sevindir beni. Aşkın ile yandır, çıkar yollara. Zikrinle ulaştır, yüce hallere. Dahil et sevdiğin, .....
Sayı: 317, Sayfa: 029
Oruç Günahlara Kalkandır - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: “Ademoğlunun her amel ve hareketi kendisine âittir, oruç böyle değil. Şüphesiz ki, o benimdir. (Çünkü ben yemem, içmem, beşerî bütün sıfatlardan münezzehim. Hem oruçta riyâ da yoktur.) Binâenaleyh ben onun mükâfatını bol bol vereceğim. (Buhârî ) Bu hadîs-i şerîf, hadî.....
Sayı: 317, Sayfa: 030
Evladınızı Ateşten Koruyun - Sâdık Dânâ
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur ki: “Her çocuk İslâm fıtratı üzere doğar, fakat sonra, ebeveyni Yahudi, Nasrânî (Hristiyan), Mecûsi ise evlâdını da Yahudi, Nasrânî ve Mecûsî yapar.” – Ey ümmetim! Sizin hepiniz çobansınız. Âilenin her ferdi öbürlerine karşı bir takım vazifelerin ifâsıyla mükellefdir. Bu vazifelerden dolayı .....
Sayı: 317, Sayfa: 031
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile “Müslümanın Para ile İmtihanı” Üzerine...2: Hayatımızda Kuyumcu Terazisi Hassasiyeti - Osman Nûri Topbaş
FAKİRLİK-ZENGİNLİK İMTİHANI Altınoluk: Şöyle bir kanaat dillendiriliyor; “Müslümanlar eskiden fakirlik imtihanından geçerdi, şimdi ise zenginlik testinden geçiyor. Bu kanaati nasıl değerlendiriyorsunuz? Zenginlik günah mıdır? Osman Nûri Topbaş: Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zenginlik ve fak.....
Sayı: 317, Sayfa: 032
Âmin - Neslihan Nur Türk
Cân-u gönülden gelir, niyazdır, hülyâdır bu! Gülümse ve âmin de, çün hayır duâdır bu. Zaten bizim bedduâ ile ne işimiz olur? Gerçi, can acımızın ve öfkemizin coşmasını fırsat bilip, ara sıra dilimize dolanmaya kalkışır; lâkin yüz vermez, elimizden geldiğince, dilimizden uzak tutarız. Mâdem böyledir, mâdem bize yaraşan ve bize can.....
Sayı: 317, Sayfa: 042
Şükür ve Namaz - Prof. Dr. Süleyman Derin
Sufiler şükrü bütün nimetleri Allah’tan bilerek sevinmek ve buna karşılık azaları itaat ile meşgul etmek olarak algılarlar. Burada iki husus göze çarpar: Birincisi, nimetlerin Allah’tan geldiğini bilmek ve onun cömertliğinin farkına varmaktır. İkincisi ise buna mukabil olarak da Rabbimize, kalbimiz, dilimiz ve azalarımızla şükretmek ger.....
Sayı: 317, Sayfa: 044
İki Sürûr Kaynağı - Cafer Durmuş
Burada çoğu kere ayet-i kerimeleri hadis-i şeriflerle anlamaya çalışıyoruz. Ancak bazen öyle oluyor ki, Peygamberimiz’in gül dudaklarından dökülen bir çift sözle engin ufuklara açıldığınızı hissediyorsunuz. Konu ile ilgili ayetlere oradan ulaşıyorsunuz... Bunlardan biri hüzünlü bir adam görünce ona “Kur’an’a bak, yetim başı okşa”.....
Sayı: 317, Sayfa: 046
Tasavvuf ve Muhammed Hamidullah - Medet Bala
İsmail Hakkı Akın tarafından Fransızcadan dilimize kazandırılan M. Aziz Lahbabi’nin “İslam Şahsiyetçiliği” adlı eserinde tasavvufun İslam dışı bir kaynaktan geldiği gibi bir iddia mevcuttur. Çevirmen bu iddiaya cevaben, ilmî üslupla güzel bir dipnot ilave etmiştir. Bu cevabına da şöyle.....
Sayı: 317, Sayfa: 048
Akıl Etmez misiniz? - Necla Günay
Kullara verilen en büyük nimetlerden biridir akıl… Gerek dini gerekse dünyevi birçok fiili yapmak için akıl şartı aranır. Bu yüzden insan, aklının ve iradesinin yaptığı her şeyden sorumludur. Hesabını vereceği bir günün kendilerini beklediğini aklından geçirmeyenler, akıllara durgunluk veren o anın dehşetini ya.....
Sayı: 317, Sayfa: 050
Uhud’un İlk Şehidi: Abdullah ibni Amr ibni Haram (radıyallahu anh) - Mustafa Eriş
Abdullah ibni Amr ibni Haram el-Hazreci radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ikinci Akabe görüşmelerinde biat eden bir sahabi!.. Medine’nin hicrete hazırlanmasında büyük emeği geçen on iki nakibden biri!.. En çok hadis rivayet eden meşhur sahabi Cabir ibni Abdullah radıyallahu anh’ın babası!.......
Sayı: 317, Sayfa: 054
Seçim İhvan’ın İktidar Ordunun - Beytullah Demircioğlu
Arap Baharı’nın ikinci durağı Mısır’a bir türlü yaz gelmiyor.  Mübarek’in otuz yıldan fazla süren iktidarının on sekiz gün gibi kısa bir sürede devrilmesinden bu yana 1,5 yıl geçti. Ancak Mısır halkı demokratikleşme sürecindeki kritik eşiği bir türlü aşamadı. Halk devriminin tamama ermesinin önündeki en büyük engel; protest.....
Sayı: 317, Sayfa: 058
Durmuş Koç’tan 4 Farklı Eser - Halil İbrahim Kurucan
Şair-yazar Durmuş Koç’un dört yeni eseri yayınlandı. Daha önce 4 eseri bulunan yazar bu yeni çalışmalarıyla farklı kesimlere ulaşma gayretini sürdürüyor. Yeni eserleri içerisinde ilki olan Son Gelen Kutlu Elçi isminden de anlaşılacağı gibi Peygamber Efendimizi (s.a.) anlatan bir çalışma. Efendimizin hayatından farklı kesi.....
Sayı: 317, Sayfa: 062