Müslümanın Para ile İmtihanı
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Üç ayların içindeyiz. Bu mevsim Ramazan orucu ile taçlanır, Ramazan Bayramı ile noktalanır... Ucu bayrama, Müslümanlığın sevinç günlerine çıkan bir mevsim bu mevsim. Sevgili Peygamberimiz, bu ayın başından itibaren şöyle dua ederdi: “-Ey Yüce Allahım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketlerle doldu.....
Sayı: 316, Sayfa: 001
İmtihan Psikolojisi - Ahmet Taşgetiren
İnsanın İslam’la ilişkisi, aslında bütün psikolojik hayatımızı alakadar eden bir ilişkidir. Kalb ilişkisidir. Duygu ilişkisidir. Elimizle ayağımızla, gözümüz, kulağımızla, malımız canımızla yaptığımız işler bile, duygu - kalb planında firesiz ise, firesiz bir “Amel” niteliği kazanır. Firesizliğin özü, amelin “Allah için” yap.....
Sayı: 316, Sayfa: 003
Kur'ân-ı Kerim'de Nimetlerle İmtihan Sahneleri - Dr. Adem Ergül
Dünya hayatına “Dâru’l-imtihân” (imtihan yurdu) denilmiştir. Zira hayatın hemen her alanında çeşit çeşit ilâhî sınavlar söz konusudur. Bunlar, bir anlamda kulluk kalitesini ortaya çıkaran sınavlardır. Başarı ya da başarısızlık, kişinin ebedî hayatta saâdetine ya da felâketine sebep olacaktır. İş ciddidir ve kimsenin bu imtihanlardan mua.....
Sayı: 316, Sayfa: 006
Sana Kul Olmak - Emel Okyar
Ey Rabbim Hürriyetin en üst mertebesi Sana kul olmak Ululuğunun gölgesinde huzur bulmak Sonra inanmak Sana Sana inanmak... Ey Rabbim Aşkın en üst mertebesi Sana aşık olmak Sevdanın ateşiyle kavrulmak Sonra durulmak denize kavuşan ırmaklar gibi .....
Sayı: 316, Sayfa: 010
Ateşten Gömlek - Ali Rıza Temel
Allah’ın yer yüzündeki halifesi olarak ilâhi “emanet”i yüklenmiş olan insanın sorumluluğu oldukça ağırdır. Maziyi, hâli ve istikbali kapsayan bu sorumluluk insanın son derece hassas olmasını gerektirir. Kendimize, Rabbimize ve bütün çevremize karşı olan görevlerimizi hakkıyla îfa edebilmemiz bu hassasiyete bağlıdır. .....
Sayı: 316, Sayfa: 011
Tatlı Dil - Zahit Genç
Kibar konuş, tebessüm et, biraz gül; “Leyyin” söyle incinmesin bir gönül, Bilen için her güzel söz bir ödül.            Bir söz ile kalp dediğin kırılır,            Bir hak sözle belki bin can dirilir. Sevmeliyiz doğru sözü seveni,.....
Sayı: 316, Sayfa: 013
Şeytan ve Nefs - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah Teâlâ Âdemoğlunu imtihan âlemi olan şu dünyaya baş edilmesi gereken iki düşmanla göndermiştir. Bunlardan birincisi dâhili düşman olan nefis diğeri ise harici düşman olan şeytandır. Bu iki düşmanın farkında olmadan yaşayanlar, onların tuzaklarına kapılır ve ebedi saadetten mahrum kalırlar. Tasavvufun ilgi alanı bu görünmez düşmanla.....
Sayı: 316, Sayfa: 014
Ağlama Vakti Değildir - Nureddin Yıldız
Ağlamak, insanla ilk dakikasından itibaren tanışıktır. Üzülür ağlar, sevinir ağlar insan. Ağlamak bir tepki çeşididir. Boşalıp rahatlar insan ağladıkça. Ağlamayla insan olarak da ilişkiliyiz, mü’min olarak da. İmanımız gereği Allah’tan korkup ağlamamız ne güzel bir haslettir. Mü’min, gecenin sessizliğinde ahireti gözünün önüne getirip.....
Sayı: 316, Sayfa: 016
Kul Eyledi - Dr. Rıfat Araz
Bu Aşk Beni!.. Her doluşta cehlim artar;  Hâl eyledi bu aşk beni!.. Fakr içinde gevher satar, Lâl eyledi bu aşk beni!.. Elif elif yağar sözüm; Güle dönsün gönül közüm!.. Mecnûn gibi yanar özüm; .....
Sayı: 316, Sayfa: 017
Aydınların Karanlığı - Cemal Nar
Batılılaşmak, dinden uzaklaşmak ile eş anlamlıdır. Aydınımız hemen tepki gösterecektir: “Ne münasebet.” Belki bu gün şu sorulabilir: Hangi aydınlarımız? Onları anlamak için okuya okuya gözlerini kaybetmiş Cemil Meriç’in tanıklığıyla “aydınlarımız, Batının her hastalığını ithale memur bir anonim şirket.”1 .....
Sayı: 316, Sayfa: 018
Hayatın Anlamı - Semih Yolaçan
Hayatın anlamlı bir hale gelebilmesi varoluş sebebimizi anlamaya bağlıdır. Varoluş sebebi kavranmadığı takdirde hayat boş ve heba edilmiş bir sermayeden ibarettir. Sele kapılmış bir kütük gibi tehlikelere açık bir haldedir. Adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Nerede ve ne zaman kopacağını kişinin inisiyatifinden çok zamanın getirdiği olaylar belirler.....
Sayı: 316, Sayfa: 020
Dar Dünyâlardan Geniş Dünyâlara - İdris Arpat
Adem’in evlâtları olarak “fâni dünyâ”daki mâcerâmızı hem bedenimiz, hem de rûhumuzla sürdürüyoruz. Sâdece bedenimizle yaşıyor olsaydık belki de dünyâ bize yetecekti. Fakat mâhiyetini bir türlü kavrayamadığımız ruh, Zat-ı Uluhiyyetten, Arş-ı Âlâ’dan gelerek “ten kafesi”ne girmiştir. Belki de hicrânımız tam da bu noktadan başlıyor. Bedenimi.....
Sayı: 316, Sayfa: 022
Çiçeksiz Bahar - Hızır İrfan Önder
Yâ Rab, ihlâs ile yalvarıyorum, Şuursuz, sabırsız “kul” etme beni. Verdiğin nimetler saymakla bitmez, Ne olur şükürsüz “dil” etme beni. Bir mısra uğruna ömrümü verdim, Diyemem ki artık şiire erdim, Anbean, günbegün kelime derdim, .....
Sayı: 316, Sayfa: 023
Geldiğin Yere Doğru - Medet Bala
Asıl vatan neresi? Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi, yoksa olduğun yer mi? Buna bir tane daha ilave edelim, geldiğin yer mi? Cevabın ne olduğu çok da mühim değil. İnsana yakışan doğduğu, doyduğu, olduğu, olacağı, geldiği ve gideceği yeri unutmamasıdır. Ve nihai yurda hazırlıklı olmalıdır. Dinlenme veya mola yerleri daimi kalış mekânı sanılırsa s.....
Sayı: 316, Sayfa: 024
Es’ad Efendi Hazretlerinden:İlerlemenin Yolu Günahları Terketmek - Dr. Murat Kaya
Şuurlu müslümanların zihnini meşgul eden mühim sorulardan biri budur. Ne yapmalı da müslümanları güçlendirmeli ve ileri millet hâline getirmeli? İçine düştüğü sıkıntı ve zulümlerden kurtarmalı? Esaretten hürriyete kavuşturmalı? Tüm bunları kim yapacak ve nasıl yapacak? Uzun zamandır bu sorulara cevaplar aranmış, muhtelif teklifler sunu.....
Sayı: 316, Sayfa: 026
Akrabalık Hukukunu Gözetmek - Cafer Durmuş
Nisa suresinde Rabbimiz, “Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.” (4/1) diye ferman ediyor. Ra’d suresinde ise bu emre itaat edenleri “Onlar ki Allah’ın gözetilmesini emrettiği (akrabalık bağlarını) gözetirler ve Rablerine saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar.” (13/21) kavliyle tebcîl ediyor. İslam’da insanlar.....
Sayı: 316, Sayfa: 028
Kulun Hayrı Kalb Zenginliğinde - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: “Allah bir kuluna hayır murad edince onu dinde fakih kılar. Yani o kuluna dînin hükümlerini öğrenmeye istîdad verir. Ona kuvvetli hafıza, anlayış verir. Onu dünyaya tapmaktan korur. Ayıplarını gözlerinde canlandırır. Yani yaptığı kusurun derhal farkına varıp tevbe eder.” (Beyhak.....
Sayı: 316, Sayfa: 030
Sevmek Ne Güzeldir - Sâdık Dânâ
İmam Buhârî -kuddise sirruh- buyurur ki: Bize ulaşan haberler arasındadır ki, Allah Teâlâ Cibril -aleyhisselâm-’a vahyedip buyurdu: – Ey Cibril, eğer seni dünyaya gönderip, oranın halkından kılsa idim ne yapardın? Cibril -aleyhisselâm- cevâben: – Benim hâlimi benden iyi bilirsin Rabbım, ancak ben eh.....
Sayı: 316, Sayfa: 031
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile “Müslümanın Para ile İmtihanı” Üzerine...Parayı Kullanabilmek Kalbin Sanatıdır - Osman Nûri Topbaş
Son zamanlarda müslümanın para ile münâsebeti üzerine çok şey yazılıp söylenmeye başlandı. Siyasî iktidarla bağlantılı zenginleşme, kapitalistleşme, lükse yöneliş, tüketim ahlâkının değişmesi, kazançta ve harcamada ölçülerden kopuş, fâizli işlemlere dalış, kredi kullanımı, işçi istihdâmında taşeron sistemleri vs... Dışarıdan gelen ten.....
Sayı: 316, Sayfa: 032
Mevlânâ’nın Diliyle Dinle  Neyden-2 - Prof. Dr. Mahmud Kaya
19. Ey oğul, bağı çöz, özgür ol! Daha ne zamana kadar gümüş ve altının esiri olacaksın? Gel oğul güzel oğul, mala mülke aldanma; Altın gümüş tuzaktır, tuzağa yakalanma! Özgürlüğe karşılık servet verseler kanma.             Daha ne vakte kadar malla avunacaksı.....
Sayı: 316, Sayfa: 042
Din Eğitiminde Kur’ân Tilaveti - Nurullah Dağ
Eğitim, davranış değiştirme ve geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Din eğitimi de buna bağlı olarak bu değişim sürecinin dini motiflerle uygulanma şeklinden ibarettir. İnsan şahsiyetine etki eden birçok İslami unsur söz konusudur. Şahsiyetin terbiyesi adına bu gibi unsurlardan büyük oranda yararlanmak gerekir. Bunlar ki, sevgi, güven, hür.....
Sayı: 316, Sayfa: 044
Kur’ân-ı Kerimi Öğrenmede Caminin Önemi - Ali Büyükçapar
Çocukların besmeleyle girdiği bu kapı Hakk’ın kapısıdır. Mabetlere “Allah’ın evi” denir. Düşünce merdiveninin ilk basamağında olan çocuk için orası “Sır”lı bir yer, farklı bir mekandır.  Caminin mimari şekli, göğe doğru uzanan minareleri, renkli pencereleri, çınar ağaçları, taş döşeli yerleri, yediden yetmişe içeri girip çıkanlarıyla, .....
Sayı: 316, Sayfa: 046
Gökkuşağı - Neslihan Nur Türk
Ümitsizliğe düşüp, olma ye’sin uşağı! Yağmurların  ardından belirir gökkuşağı. - Senin yerinde olmak istiyorum, dedi Damla.  - Zaten, bilir bilmez isteme huyun yüzünden, hep böyle bir şeyler istiyorsun, dedi Gökkuşağı. Bu güne dek talep ettiklerinin kimine kavuştun, kimine hasret çektin. Gün oldu, vaktiyle çok arzu.....
Sayı: 316, Sayfa: 048
Rasulullah'ın Süt Kardeşi Ebu Seleme El-Mahzumi - Mustafa Eriş
Ebu Seleme radıyallahu anh İslam’a ilk giren, fedakar, cefakar, çilekeş sahabilerden!.. Kavminin düşmanlığına rağmen İslam’ı seçip inancında sebat eden bir iman eri!.. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin hala oğlu ve süt kardeşi!.. Ailesiyle birlikte önce Habeşistan’a daha sonra Yesrib’e hicret eden il.....
Sayı: 316, Sayfa: 050
Sürekli  Bir Muhabbet Terennümü:ZİKİR - Salih Zeki Meriç
Allah sevgisi, müminin iman zirvesini oluşturan bir duygudur. İman bu muhabbetle ziyadeleşir ve derinlik kazanır. Sevgi, dilden kalbe, kalpten de fiillere aksederse muhtevası ulvilik kazanır. İmanda asıl olan kalbin tasdiki olduğu gibi, muhabbetin gerçeği kalpten duyulanıdır. Kalp merkezinde duyulan hissiyatlar ruhun yücelmesine ve man.....
Sayı: 316, Sayfa: 052
Nasıl Sahâbe Oldular? - Adem Saraç
Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatını, en ince ayrıntısına kadar bilmek, daha doğrusu O’nu çok yakından tanımak her Müslüman’ın en büyük arzusudur. Aynı zamanda da, O’nun sevgili arkadaşlarını, yani Sahâbe-i Kirâm’ı tanımak da öyle. Peygamberimiz’in hayatı Ashâbı ile, Ashâb’ın hayatı da Peygamberimiz ile.....
Sayı: 316, Sayfa: 054
Nasıl Bir Düğün Yapalım? - Hatice Yıldız
Geleneksel olarak güz ayları evlenmek için uygun zamandır. Gerçi büyük şehirlerde bu ayrım çok fark edilmese de Anadolu kökenli aileler hâlâ bu geleneği yaşatmaya devam etmektedir. Hava durumunun elverişli olmasından dolayı güz düğünlerini severim. Terlemeden, üşümeden eş dostun mutluluğuna ortak olmak gerçekten çok hoş bir şeydir. Ai.....
Sayı: 316, Sayfa: 056
Bir Fatiha / Hacı Mustafa Okudan - Altınoluk
O bir Altınoluk dostu idi. Altınoluk’un gerek Samsun’da, gerek İstanbul’daki hemen bütün toplantılarına katıldı. Aşklı hali ile her toplantıya güzellik kattı. Umrelerde, gönül dostlarının halkalarını şenlendirdi. 1971 yılında merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun elinden tutmuştu. Merhum Musa Efendi’ye de gönülden bağlandı. .....
Sayı: 316, Sayfa: 057
Değişen Ortadoğu’da Vahim Tablo: Zor günlerden geçiyor İslam dünyası. Özellikle de Ortadoğu - Beytullah Demircioğlu
Arap Baharı ile başlayan köklü değişim sürecinin sancıları yakın coğrafyamızı sarsmaya devam ediyor. En kaygı verici gelişme olarak görülen etnik ve mezhep kökenli ayrışma her geçen biraz daha büyüyor. Hem de tüm İslam dünyasını tehdit edecek bir boyutta ve hızla. Suriye’den Irak’a, Yemen’e, Körfez ülkelerine varıncaya kadar Ortadoğu .....
Sayı: 316, Sayfa: 058