Bizi Sevginle Rızıklandır
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bu ay, Kutlu Doğum’un hemen ardından, Rasulullah Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbet duasını Altınoluk’a kapak yaptık.  O duaya amin demek için. O dua ile bütünleşmek için. Rabbimize yönelik muhabbete kalblerimizi açabilmemiz... Rabbimizin sevgisine mazhar olabilmemiz için. Bir muhabbet toplumu kur.....
Sayı: 315, Sayfa: 001
Kalbin Gıdası Muhabbet - Ahmet Taşgetiren
Rasulullah -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz buyuruyor: “Davud Aleyhisselam şöyle dua ederdi: “Allahım, Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım, Sen’in sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl.” (Tirmizi, Deavat, 73, Tefsirü’l Kur’.....
Sayı: 315, Sayfa: 003
Muhabbetin Kıblesi - Dr. Adem Ergül
Muhabbet, ehl-i irfânın tespitine göre var oluşun ilk sâikidir. Bir güzel ismi de “el-Vedûd”1 olan Yüce Rabbimiz, kendi zâtının tanınmasına muhabbet edince, mahlûkatı yaratmıştır. Bu itibarla sevginin ilk kaynağı Yüce Mevlâmızdır. O, tüm varlığın özüne de muhabbet sermayesi lütfetmiştir. Bu sırra binâendir ki, tüm kâinâtta he.....
Sayı: 315, Sayfa: 006
Allah İçin Sevmenin Ölçüleri - Prof. Dr. Süleyman Derin
Sufilerin Allah Teâlâ ve O’nun kulları ile olan ilişkilerinde muhabbeti, merhameti ve hoşgörüyü öne çıkardıkları herkesin malumudur. Yunus Emre’nin deyişiyle bu hal “yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek”tir. Ne var ki gerçek sevgi sınırsız bir sevgi değildir. İslam bir ölçü dinidir, sevgide, gadapta, her duyguda ölçüyü Kur’an-ı Kerim açı.....
Sayı: 315, Sayfa: 008
İmtihan Sabır ve Zafer - Ali Rıza Temel
İmtihan; insanın kalitesini ortaya koymak için bir takım zorluklarla denenmesidir. Bu bir bakıma madenin yüksek dereceli ateşe atılıp cevherle posanın ayrılması gibi bir ameliyedir. Zaten dünyada bulunuş sebebemiz de çeşitli imtihanlarla kalitemizi ortaya koymaktır. Yapılan bütün imtihanlar da ehliyeti belirlemeye, kaliteli insan seçmeye yönelik.....
Sayı: 315, Sayfa: 010
Tasavvuf - Dr. Mehmet Güneş
Her doğum bir ölüm saklar içinde, Gizlenen bahardır kış mevsiminde, Kalbe hayat veren mânâ peşinde, “Tasavvuf; yâr olup, bâr olmamaktır, Gül-i gülzâr olup hâr olmamaktır…”1 Mülke dizdâr olup, dolan.....
Sayı: 315, Sayfa: 012
İstikamet - Duran Ekizer
Bir gün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte­si’nde, zannedersem hadis dersinde idik. Hocamız derse geldi ve bize bir soru sordu. Ama bu soru o zamana kadar hiç duymadığımız ve belki de üzerinde hiç düşünmediğimiz bir soru idi. Soru şu idi: “Rasulullah (s.a.s.)’ın hayatına genel olarak baktığımızda ön plana çıkan temel vasıf nedir?” .....
Sayı: 315, Sayfa: 013
Bu Dünyadaki Hayatın Kıymetini Bir Bilebilseydik - Rabia Christine Brodbeck
Bu dünyada yaşarken inananlar için en büyük kazanç Allah’ın kendi varlığının güzelliği ile onları ödüllendirecek olmasıdır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yoluna inananlar için hedef; varlık çölünde hayat suyunu aramanın bir görev olduğu bilincine ulaşmaktır. Bu dünyadaki iş, insanın var olma amacı olan Alemlerin Rabbine sığınmayı “fiziksel” olarak öğ.....
Sayı: 315, Sayfa: 014
Umuda Giden Yolculuk - Durmuş Koç
Hayat baştanbaşa sürprizlerle doludur. Hayatı güzel anlamak, güzel yaşamak için umut ağacına iyi tutunmak gerekir. Hakkın ipine sıkı tutunup, hayatımız boyunca çileler, sıkıntılar, ıstıraplar, düşüşler ve çırpınışlar bizleri Hakk’a götüren yolculukta asla ümitsizliğe düşürmemelidir. Diken gülün süsü, çile hayatı anlamlandıran manevi boyası, umut.....
Sayı: 315, Sayfa: 017
Neyzen, Bestekâr, Sanatçı Ender Doğan ile... 2 - İşin Sırrı Derviş Bir Gönle Sahip Olmakta.., - Altınoluk
Konuşan: H. İbrahim Kurucan Altınoluk: Ney ustalığınız ve neyzen olduğunuzu biliyoruz. Neyin felsefesi nedir? Doğan: Ney bizim musıkîmizin temelinde yer alıyor. Neyin felsefesi aslında neyin kamışlıktan ney olma yolculuğunda gizli. İlk önce her kamıştan ney olmaz. En güzel ney, sudan uzak yerlerde yetişen kamıştan olur. Bu ma.....
Sayı: 315, Sayfa: 018
Allah’ın Sevdikleri - Mehmet Coşar
Allah’ın sevdikleri derken elbette Allah’ın sevdiği kullarından söz ediyoruz. Allah (c.c.) kullarının iki cihanda mutlu olmalarını istediği için peygamberler ve kitaplar göndermiştir ki, onlara uyanlar bu dünyada olduğu kadar öte dünyada da mutlu olsunlar. Bunu nereden anlıyoruz? Son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’den. Kur’an’ın ön sözü mahiyet.....
Sayı: 315, Sayfa: 021
En Büyük İlahi Hediye Hidâyet - Beyhan Mehmet
Yüce Allah’ın biz insanlara bahşettiği en büyük hediyesi şüphesiz ki “Hidayet”tir. Bu doğurultuda önce Hidayet kelimesinin sözlük ve terim anlamlarını irdeleyerek, Asr-ı Saadetten, pozitif ve negatif manadaki örneklerinden arz edelim, böylelikle bu konuyu daha iyi algılayalım isterim. Hidayet kavramının sözlükteki anlamı: Doğru ve hayı.....
Sayı: 315, Sayfa: 022
Uyum Enerjisi - Nureddin Yıldız
Bir beyinden idare edilen dil ve elin, göz ile ayağın farklı sonuçlar göstermesi uyumsuzluktur. Mü’min insanın, diliyle söylediğini eliyle belgeleyememesi, Kur’an’ımızın beyanıyla ‘yapmadığı şeyi konuşması’başarısız iddiaların nedenidir. Mü’minin enerjisi, elinin-ayağının ve dilinin bütünlüğünden gelir. El, ayak ve dil farklılaştığında enerji ol.....
Sayı: 315, Sayfa: 024
Nedir Yüreğinin Yerinde Çarpan - Emel Okyar
Gözlerinde vecizeler Umutsuzluğa dair Duruşun olmayan mürekkeplerden İz bırakmadan sayfalar yazan Sözlerin şaka gibi ey insan Nedir bilmem yüreğinin yerinde çarpan? Bunca kötü sığmaz bir yüreğe inanmam İnanmam var mısın Ney gibi değil şikâyetin Ayrısın oysa.....
Sayı: 315, Sayfa: 025
Boşluklara Düşmemek - İdris Arpat
İnsan fıtratını doğru okumak nasıl mümkün olacak bilmiyorum. Okuyabilseydik, insanın nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağını bilecektik. Burada “hoşlanma” kelimesini gelip-geçici hazlar değil, kalıcı mutluluklar anlamında kullanıyorum. Bugünkü gülmeler yarınki ağlamalara döneşecekse bu, saâdetin değil, felâketin habercisidir. “En ç.....
Sayı: 315, Sayfa: 026
Sulh, Önce Ailede - Cafer Durmuş
Aile, toplumu oluşturan hücrelerin en küçük ve en muhkem birimi; fertlerin huzur bulacağı sıcak bir ortam, neslin devamı için bir vesîle ve kişiyi dînen günah sayılan fenalıklardan alıkoyan bir vasıtadır. Sulh ise uyuşma, uzlaşma ve rahatlık demektir. Bu günkü soru şu; İslâm’ın huzur iklimini hanelerimizde ne kadar yaşatabiliyoruz? Bir.....
Sayı: 315, Sayfa: 028
Ebû Eyyûb (r.a.)’a göre Cihadı Terk Büyük Felakettir - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Cenâb-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Kur'ân-ı Hakîm'inde mü'minlere hitâben: Ey mü’minler, ister neşeli veya neş’esiz olunuz, malınızla ve canlarınızla fî sebîlil­lah gazâ ediniz. Düşmanlarınızla çarpışınız. Bil­seniz, mücâhede sizin için çok hayırlıdır.»  (Tevbe Sûresi, 41) buyurulmaktadır. Zirâ mücâhedenin se.....
Sayı: 315, Sayfa: 030
Maneviyat Yolcusuna Yol Haritası - Sâdık Dânâ
Efendim genç bir insan manevî bir yola girip intisâb edince kalbî tekâmül için nelere dikkat etmeli. Çevre şartlarının etkisinden kendisini nasıl koruyabilir? - Her şeyde olduğu gibi bunda da kuvvetli “zeka” lazım. Akıllı insan çabuk muvaffak oluyor. Hayrı şerri tefrik edebiliyor. Salikin yapacağı iş vazifesini, derslerini hakkı.....
Sayı: 315, Sayfa: 031
Hakk’a Dostluk Ufkunda - Îman Hassâsiyeti - Osman Nûri Topbaş
Mü’minlerin İslâm’ı idrâk edip hayatlarına tatbik etmekteki hassâsiyet­leri, tıpkı îmanları gibi derece derecedir. Avâmdan havâssa doğru bir kademeleşme sergiler. Kimisi kuyumcu terazisi kadar hassas ve duyarlı, kimisi ise oduncu kantarı gibi hissiz ve kabadır. Kuyumcu terazisi, kıymetine binâen miligramları bile dikkate alır; biraz üflemek dahî.....
Sayı: 315, Sayfa: 032
Şükret Hey! - Neslihan Nur Türk
Bir başlasan, teşekkürün ne ucu var, ne bucağı. Şikâyetten kurtulup gel, cennettir şükrün kucağı. Senin de en büyük yitiğin bu değil mi? Şikâyetten ve sızlanmaktan vakit bulup, teşekkür edemiyorsun. Halbuki şükre dursan, başka hiçbir şeye vaktin kalmayacak, şükret! Şükret ki Allah sen.....
Sayı: 315, Sayfa: 038
İnim İnim İnledim - Hatice Özkan
5. Ben Her Cemiyette İnledim Durdum Kötü Huylularla da İyi Huylularla da Arkadaş Oldum Hz. Mevlâna bu beyitte, “ney”i konuşturmaya devam ediyor. Aslında, konuşan insan-ı kâmildir. İnleyen söyleyen çare arayan insanın ta kendisidir. Neyin hikâyesini daha önceki beyitlerimizde anlatmaya çalışmıştık. Neyin söyledikler.....
Sayı: 315, Sayfa: 040
Yüce Dabbim - Zahit Genç
Dergâhlar bir ulu ocak, Nasip eyle yüce Rabbim! Şefkat ile açar kucak, Nasip eyle yüce Rabbim! Tüm kâinat gelse dile, Aşksız hayat boş, nafile, Habibinin aşkı ile, Nasip eyle yüce Rabbim! Aradığım izi buldum, Ab-ı hayat gözü buldum, Sağlam, temiz .....
Sayı: 315, Sayfa: 041
Teolojik Teknoloji - Osman Sıkıcı
Yahya b. Muaz Razi (r.a) Hazretlerine “Dünya nedir?” diye bir soru sorulmuş. Cevap vermiş: “Seni Mevla’dan alıkoyan şeydir. İnsan çağları maddeyle münasebetine göre tasniflemiş: Taş, Bakır, Demir ve Maden Çağı vs. Yaşadığımız zamana da “Bilgi ve Teknoloji Çağı” deniyor. Bu tasnife göre insan hep ilerlemiş. Yani evrimsel ka.....
Sayı: 315, Sayfa: 042
Biz Ney’iz - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Biz Ney’iz nâlânız bezm-i elestten Her nefes Hû deriz Hakk’a gideriz Kesmeyiz ümidi ol yüce Hak’tan Her nefes Hû deriz Hakk’a gideriz Kalkarız seherde başlarız virde Zikirle tesbihle açılır perde Gözümüz yaşlıdır alnımız yerde Her nefes Hû deriz Hakk’a gideriz Kapattık göz.....
Sayı: 315, Sayfa: 044
Teknoloji Bağımlılığı Dünyayı Tehdit Ediyor - Halil İbrahim Kurucan
Son yıllarda farklı ülkelerde, duyan insanların anlamakta zorluk çekeceği türden olaylar yaşanmaya başlandı: “Bir kadın oyun oynarken çocuk doğurdu ve sonra onu poşete koyup çöpe attı, geri döndü oyun oynamaya devam etti. Almanya’da bir kadın kendine oyun oynama fırsatı vermediği için 2 çocuğunu boğdu, sonra oyun oynamaya devam etti. Güney Ko.....
Sayı: 315, Sayfa: 046
Hadisler Işığında Bir Hayat Ebû Berze el-Eslemî - Mustafa Eriş
Ebû Berze el-Eslemî radıyallahu anh isminden çok künyesiyle tanınan bir sahâbî!... Suffe ehlinden olan, Allah’ı çok zikreden âlim, âbid, zâhid bir ilim eri!.. Bir ömür hayatını hadisler ışığında geçiren bir kahraman cihad eri!.. O, Medine’de doğup büyüdü. Eslemoğulları kabilesine mensubtu. Asıl adı Nadle ibni Ube.....
Sayı: 315, Sayfa: 050
Sorumluluk - Nihat Tüzün
İnsana sorumluluğu hatırlatılınca hemen düşman kesilir. Aynen tüm peygamberlerin kendi kavimlerinden gördüğü düşmanlıklar gibi. Çok güvendikleri ve sevdikleri bu seçkin ve seçilmiş insanlar bir gün kendilerine elçi sıfatıyla gelince çılgına döndüler. Allah’a verdikleri söz hatırlatılınca adeta kimyaları bozuldu. Mazeretleri tüm zamanlarda olduğu.....
Sayı: 315, Sayfa: 052
Mısır Düzlüğe Çıkabilecek Mi? - Beytullah Demircioğlu
“Mısır’a cumhurbaşkanı olacak kişinin iki devletin onayını alması gerek” Arap Baharı’ın ikinci durağı Mısır, Mübarek rejiminin yıkılmasıyla birlikte girdiği demokratikleşme sürecinde yaşadığı sıkıntıları aşıp düzlüğe çıkabilecek mi?  Ilımlısı, radikali, liberali, Müslümanı, Hıristiyanı ile Mısır halkı, siyasi görüş ay.....
Sayı: 315, Sayfa: 054
Namazı Vuslat Haline Getirmek - Salih Zeki Meriç
Ellerimi yıkayarak başlıyorum büyük vuslat hazırlığına. Ellerimi suyun altına tutunca damarlarıma yürüyen bir heyecan kaplıyor her yanımı. Suyun berraklığı ferahlatıyor içimi. Hoş bir ses geliyor dökülen her damladan. Kristal berraklığındaki her damla gözlerimi kamaştırıyor. Her damla vuslata hasretin ortasında, zikrin derinliğinde, teslimiyet m.....
Sayı: 315, Sayfa: 058
İstanbul'un Manevî Sultanı Eyyûb Sultan Hazretleri -
Bütün insanlığa gönderilen İslâm dini, Milâdi 610 yılı Ramazanında Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e indirildiğinde, Mekke’li müşriklerin şiddetli inkâr ve direnişi ile karşılandı. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bütün gayret ve çabalarına rağmen bir avuç müslüman dışında hidayet kıvılcımı yayılamadı. Müslümanların 13 yıllık Mekke hayatı, istihz.....
Sayı: 315, Sayfa: 061