Rasulullah'ın Mektebinde Öğrenci Olmaya Hazır mıyız?
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Hasret yumak yumak içimizde. Sevda yumak yumak. Muhasebe yürekler dolusu. Doyamıyoruz Rasulullah’a... Kutlu Doğum mevsimi artık bütün bir Anadolu yüreğinde, derin bir bekleyişin adı. Anadolu’da onbinlerce kuruluş, Nisan takviminde, Rasulullah Efendimizin manevi ikliminde bir buluşma gerçekleş.....
Sayı: 314, Sayfa: 001
Hazır mısın? - Ahmet Taşgetiren
Say ki bütün dünya, Mescid-i Nebi... Say ki bütün mihraplarda O var. Bütün minberlerde O, bütün kürsülerde O. Bütün rahlelerin önündeki muallim O. Say ki dünyadaki bütün sesler O’na ait. Makaleler, kitaplar O’nu yazıyor. Ekranlardan O çağırıyor say ki... Say ki, her okul S.....
Sayı: 314, Sayfa: 003
Peygamber (s.a.) Huzurunda Muhabbet ve Saygı ile... - Dr. Adem Ergül
Rahmân ve Rahîm olan Mevlâmızın, kullarına rahmet çeşmeleri olarak takdim ettiği peygamberler ve hususiyle, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafâ -sallallahu aleyhi ve sellem-, hiç şüphesiz insanlık için büyük bir ikrâm-ı ilâhîdir. Peygamber elinden hayat iksiri içebilmek, onun mektebinde insaniyet kalitemiz.....
Sayı: 314, Sayfa: 006
Neyzen, Bestekâr, Sanatçı Ender Doğan ile ... Rasulullah’ı (s.a.v) Terennüm Etmek Büyük Bir Nimet - Altınoluk
Altınoluk: Bestekârsınız, icracısınız, ney imal ediyor ve ney üflüyorsunuz. Bunlar ciddi bir sanat iklimi demek. Bu iklimde yaşamak nasıl bir duygu? Ender Doğan: Öncelikle zaten sanatkâr çok yönlü insan olmalı. Biz bunu hocalarımızda böyle gördük. Hocalarımızın hayatını incelediğimiz zaman gördük ki, sanat dairesi içerisinde yer alan  .....
Sayı: 314, Sayfa: 008
Ashabı Anlamak - Nureddin Yıldız
Allah onlardan razı olsun. İlk iman edip sahabi olma şerefine ereninden en son vefat edenine kadar hepsi rıza makamına erdiler. En zor zamanda en önemli işlere muvaffak oldular. Sevdiler, sevildiler. İlk temeller onlarla atıldı. Tereddütsüz bir itikatla yaşadılar. İçlerindeki yabancı düşünceleri kökten kazıyıp attılar, dışarıdan olan hiçbir şeyi.....
Sayı: 314, Sayfa: 012
En Güzel İnsan Modeli - Ali Rıza Temel
Yer yüzünde Allah’a halife ve şahit olmak, hakkı ayakta tutmak, emaneti yüklenmek üzere yaratılmış olan insan, bu vasıfları gerçek anlamda taşıyabilmesi için hayat boyu süren bir tekamül sürecine ve bu vasıfları taşıyan model insanlara muhtaçtır. İnsanın mükemmelliğe doğru yol alması sadece doğruları bilmesiyle mümkün olmaz. İnsanların .....
Sayı: 314, Sayfa: 014
Baharsın Ey Sevgili!... - Nihat Malkoç
…bütün çağların gül yüzlü efendisine… Adını anar rüzgâr, bulut gözyaşı döker Ay yarar karanlığı, beklenen şafak söker Zemheri soğuğunda, gül yüzlü baharsın sen!... Karanlıkları boğan, yürekte neharsın sen!... Kur’a.....
Sayı: 314, Sayfa: 016
Eğitimde, Hizmette, Tebliğde Peygamberî Metod - Ashâb-ı Suffe Usulü - Ahmet Başer
Dünyalık hiçbir şeye sahip olmayan, fakir ama sabırlı, gönülleri Allah ve Resulünün sevgisiyle dolu olan Müslümanlara Rabbimiz, barınak olarak  Mescid-i Nebi içinde Suffe’yi; koruyup gözetici olarak da habibi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’i lutfetti. Suffe, Mescidi-i Nebi’de, hurma dallarıyla sağlanan bir gölgelikten öte, İslâm devleti.....
Sayı: 314, Sayfa: 017
Özledik Seni - Emel Okyar
Özlemek ne güzel Seni Efendim Asırlar geçti aradan ne var ki Dün gibi yakınsın bugünümüze Bugün gibi yakınsın yarınımıza Şimdi gibi yakınsın bu an’ımıza Yine de özledik Seni ayrılık zor Ayrıldık gül yüzünden ey Efendim yüzyıllar oldu Özledik Seni Özleedik Seni .....
Sayı: 314, Sayfa: 018
Kur`ân Âyetleri Işığında Allah Resûlüne Saygı - Doç. Dr. Kerim Buladı
Peygamber (s.a.v)’e saygı göstermek, ismi anıldığında salâtü selâm getirmek ve onu hürmetle anmak Kur’ân’ın emridir. Peygamber (a.s)’a salevât getirmenin ve onun ismini edeple anmanın gerekliliği şöyle açıklanır: “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm ver.....
Sayı: 314, Sayfa: 019
Hasretinle Sınanan Yüreğime Bir Gelsen - Zeynep Kahraman Füzün
çöl yazgısı düşmüş sanki toprağıma sağır kervanlar geçiyor ufuktan bulutlar âmâ olmuş çevremi kuşatmış zehirli sürüngenler yalnızlığı azık yapmışım kendime acınacak hallerdeyim bilsen sığındığım kuytuları nuruyla aydınlatan ısıtan erite.....
Sayı: 314, Sayfa: 021
Efendim'e Özlem - Osman Altaş
Sen; Allah’ın Habib’i, Server-i Enbiya’sın, Bu kul, sana meftûn, sana hayrandır Efendim, Muhammed Mustafa’sın, Rasûl-i Kibriya’sın, Cismin; bahş-i Hüda, nas’a Sultan’dır Efendim Sen, Allah’ın emrini, tebliğ ettin ümmete, Sana uyan kurtulur, uyan insandır Efendim, Seni tasdik edenler, dahil olur Cennet’e......
Sayı: 314, Sayfa: 022
Gül Gül Değil Sarı Çiçek Sarı Çiçek Değil - Prof. Dr. Necdet Tosun
“Allah güzeldir, güzelliği sever” (Müslim, İman, 147) hadîs-i şerîfinin bir tecellîsi olarak insanoğlu da güzel olan şeylere muhabbet etme özelliğinde yaratılmıştır. Ancak güzel bir şeye bakarken onun sadece zâhirî yönünde kalmamak, Allah Teâlâ’nın cemâl yani güzellik sıfatının onda tecellî ettiğini düşünmek gerekir. Dünyadaki güzel varlı.....
Sayı: 314, Sayfa: 023
Ashabın Üstünlüğü - Prof. Dr. Süleyman Derin
Ehli sünnet anlayışına göre Peygamber Efendimizin kutlu arkadaşları sahabeler insanlığın seçilmiş numune-i imtisalleri olup, onlardan sonra gelen Müslümanların sahabe seviyesine yükselmesi mümkün değildir. Ne var ki bazı sufilerden zaman zaman onların seviyesine çıktıklarını hatta peygamberlerin seviyesine ulaştıklarını iddia edenler ol.....
Sayı: 314, Sayfa: 026
Camilerin Bugünü, Yarını - Cafer Durmuş
Bir yapının kıymeti ve bulunduğu belde bakımından önemi herhalde, vasıta olduğu hayırlı işlerle ölçülür. Camiler, öncelikle dinin direği mesabesindeki namazın birlik ve beraberlik içinde eda edilerek Müslümanca hayatın ilmek ilmek dokunduğu temel yapılardır. Bulunduğu beldede, sakinlerinin şuurlu gayretleri ölçüsünde bütün hayırlı işlerde merkez.....
Sayı: 314, Sayfa: 028
Peygamberimize Yakın Olmak İçin - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor: “Kim bana itaat ederse hakîkatte Allâh’a itaat etmiş olur. Kim de bana isyân ederse şüphesiz Allâh’a âsî olmuş olur.” (Buhârî, Müslim) * “Hiçbir kimse, ben; kendisine babasından, evladın­dan ve bütün insanlardan d.....
Sayı: 314, Sayfa: 030
Dindar Nesil - Sâdık Dânâ
Çocuklar, ana-baba elinde birer emânettir. Çocukların sâf ve temiz kalbleri bir cevherdir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa ne ekilirse onun meyvesi alınır. Tahrim Sûresinde mealen: “Ey iman edenler! Kendinizi, evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşden koruyunuz!” (Tahrim; 6) buyuruldu. Anne-babanın, evlâdla.....
Sayı: 314, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler - Lokman Hakîm (a.s.)- 3 - Osman Nûri Topbaş
Lokman (a.s.) buyurur: “Ey oğulcuğum! Namazını dosdoğru kıl! İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış! Başına gelenlere sabret! Doğrusu bunlar, azmedilmesi îcâb eden işlerdendir.” (Lokman, 17) [Bu nasihatiyle Lokman Hakîm, Allâh’ın farz kıldığı çok mühim ameller olan; namaz, iyiliği tavsiye edip kötülükten.....
Sayı: 314, Sayfa: 032
Çocuk ve İmtihan - Dr. M. Selim Arık
İnsan, dünyanın cazibedâr güzellikleriyle devamlı imtihan halindedir. Zira imtihan, test etme, potadan geçirme, hası hamdan, altını taştan-topraktan ayırma anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla imtihandan gaye, mü’minleri fert ve toplum olarak pişirmek, olgunlaştırmak, temizi kirliden ayırarak temiz bir vaziyette mü’minleri cennete ehil hale geti.....
Sayı: 314, Sayfa: 038
Aşk Olsun! - Neslihan Nur Türk
Gaflet, Yâr’e sû-i zan edenin pençesidir. Hikmet, Yâr’e hüsn-i zan edenin lehçesidir. Ey aşka ulaşasıca! Aşk olsun! Derdine, aşktan başka derman mı arıyorsun? Sen onu üç harften ibâret bir kelime sayma, iyi oku. Yâr ile sohbet ederken doygunluk hissetmekten Allah’a sığın. Suya hasret kalmış bir toprak değil mis.....
Sayı: 314, Sayfa: 040
Beni Biraz Sever misiniz? - Mehmet Dinç
Babam anlatmıştı; çocukluklarını yaşadıkları dönem Türkiye’de kıtlık yılları yaşanan dönemmiş ve tahmin edersiniz herkesin her anlamda çok sıkıntı çektiği bir dönem. Bugün için standart olan her şey o gün için ciddi bir lüksmüş ve buna çok çok az sayıda insan sahipmiş. 3 öğün yemek bile buna dahil. O dönemde sadece sabah ve akşam yemek.....
Sayı: 314, Sayfa: 043
Eğitimin Hayatı İnşa Ettiğinin Farkında Olmak - Şemsettin Kırış
Geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası verilerine göre eğitimde bazı ülkelerden “bir öğretim yılı” geri olduğumuz dillendirildi. Ekonomik kuruluşlar fiziksel verilerle ilgilenir. Eğitim ise fiziğin sınırları ile açıklanamayacak yanları olan bir alandır. Eğitimciler için sonuçtan çok süreç önemlidir. Görünen fiziksel sonuçlar bizi yanıltabilir. Arzula.....
Sayı: 314, Sayfa: 044
Uygulaması İhmal Edilen Bir Vacip Vasiyet - Sema Özcan
Bana “canım” ı bağışlayan Canân’a hamd; selâmların en güzeli de Rasulüm’e olsun. Günlerin elemsiz, ömrün ilahi rızalarla bezensin yavrum. Alberte Camus’ün “Yabancı” adlı eserini okumuştum bir zamanlar, ilk cümlesi hâlâ aklımdadır; “Annem öldü!” Gün geldi ben de kullandım bu cümleyi. Bir gün sen de söyleyeceksin. Zira kaderde varolanı d.....
Sayı: 314, Sayfa: 046
Vefalı Ömür - Salih Zeki Meriç
Akıp giden bir zaman selidir hayat. İçinde yığınla dert elem taşır. Her yüreğin taşıdığı dert aynı değildir ve her kalbin ağrısı başka başkadır. Bir şey arar insan. Her şeyin içinden sadece bir şey; O da vefadır. Vefa her türlü acının ilacıdır. Yokluğun, yoksulluğun, yalnızlığın, umutsuzluğun. Çünkü vefa sadakatin kardeşidir. Sıdk ise en yüksek .....
Sayı: 314, Sayfa: 048
Güldü Böyle - Dr. Rıfat Araz
Yüzüm döndüm Dost’tan yana; Dost’tan geldi bu dert bana!.. Meylim, düştü gülistâna; Gül dokundu, güldü böyle!.. Çeken bilir sevdâ nedir; Sevgi varken, kavga nedir?.. Gönül, gizli hazinedir, Bir deryâdır, doldu böyle!.. Tâ Adem’den izimiz var; Tevhît yüklü özümüz v.....
Sayı: 314, Sayfa: 049
İlim, İbadet ve Cihad Eri- Ebû Reyhâne el-Ezdî - Mustafa Eriş
Ebû Reyhâne radıyallahu anh gönlü cihad ruhuyla dolu, ilim âşıklısı bir sahabi!.. Suffe ehli arasına katılarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ilim, irfan tahsil eden bir irşad ve tebliğ eri!… İbadete düşkünlüğü, zühd ve takvasıyla tanınan bir iman eri!… Savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlık.....
Sayı: 314, Sayfa: 050
Bizim Dağın Çiçekleri Hacı Eminlerin Aişe - İdris Arpat
Hacı Eminler’in Ayşe Bursa’nın Orhâneli ilçesine bağlı Karıncalı Köyü’nde yaşadı. Yedi kardeşin en küçüğüydü. Dillere destan güzellikte bir ömür sürdü. Kızları Hamide Dönmez (D. 1933), Fatma Aslan (D. 1935) bu fakiri evlerinde misâfir ettiler. Annelerini heyecanla anlattılar. Bu biyoğrafi, her hangi bir yazılı belgeyle müstenit olmayıp.....
Sayı: 314, Sayfa: 052
Ey Güzeller Güzeli - Abdullah Gülcemâl
Hangi güzel sana gönül vermemiş Hangi güzel pâkine yüz sürmemiş Vallahi Nübüvvet gül-i zârında Gözler senden güzelini görmemiş . Sevgili O, Sevgi O Kâinatı.....
Sayı: 314, Sayfa: 054
İsrail-ABD-İran Üçgeni ve Ufuktaki Savaş - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu yakın tarihinin en istikrarsız günlerini yaşıyor.  İran ve Suriye üzerinden yürüyen gerginliğin muhtemel sonuçları bölgenin geleceğini belirleyecek. Gerek nükleer programı nedeniyle İran’a, gerekse bir yıldır rejim krizi ile birlikte büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı Suriye’ye askeri müdahale ihtimali bugün her zamanki.....
Sayı: 314, Sayfa: 056
Tarihin ve Medeniyetin Beşiği Çarşılar - Halil İbrahim Kurucan
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan, “Tarihin ve Medeniyetin Beşiği Çarşılar” isimli kitapta, alışveriş merkezi bedestenlerin yer aldığı Osmanlı şehirlerinin birer uluslararası ticaret merkezi olduğu anlatılıyor. Kitapta İstanbul’dan Bursa’ya, Edirne’den Kütahya’ya, Konya’dan Çanakkale’ye, Sivas’tan Tokat’a.....
Sayı: 314, Sayfa: 060