Nasıl Bir Nesil, Nasıl Bir Gelecek?
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bir yıl önce “Evlad Paniği” şeklinde sunduğumuz kapak dosyasından sonra şimdi de “Nasıl bir nesil?” sorusu ile huzurlarınızdayız. Neden? Çünkü, herhangi bir anne-baba yok ki, evladı her gün gündeminde olmasın. Dua ile, kaygı ile, sevinç ile, umut ile... Bebeğinizin gülmesi içinize yansır, a.....
Sayı: 313, Sayfa: 001
Nasıl Bir Nesil? - Ahmet Taşgetiren
İnsanımızın bir “gençlik problemi” var. Her anne-babanın “evlat problemi” var. Burada bir “genç insan” profili çizmeye kalksam ve “dini” herhangi bir hassasiyeti olmayan her anne-babadan bir özellik ifade etmelerini istesem ortaya nasıl bir profil çıkardı? Uyuşturucu kullanan .....
Sayı: 313, Sayfa: 003
GENÇ Dergi Genel Yayın Yönetmeni M.Lütfi Arslan ile.. Gençlerin Duymadığı Sözü Kimse Duymaz” - Mehmet Lütfi Arslan
“Gençlerin Duymadığı Sözü Kimse Duymaz” Altınoluk: 6 yıl Genç Dergisinin editörlüğünü yaptınız. Böyle bir dergi çıkarmaya neden ihtiyaç duydunuz? Mehmet Lütfi Arslan: GENÇ adlı bir dergi çıkarmaya yönelik ihtiyacın üç sebepten kaynaklandığını söyleyebilirim. Birinci sebep mevcut piyasa algısı.....
Sayı: 313, Sayfa: 006
Peygamberlerin Gönlündeki Nesiller - Dr. Adem Ergül
Peygamberler, bütün insanlığın Allah’ın rızası istikametinde terakkisi için, öncü ve örnek olarak seçilmiş kâmil insanlardır. İnsaniyet burcunun tepe noktasında onlar bulunur. Bu itibarla herhangi bir insanın insaniyet kalitesi, onlara inanç, fikir, duygu, ahlâk ve davranışta yaklaşabildiği ölçüdedir. Evlat .....
Sayı: 313, Sayfa: 010
Her Hayrın Başı “Bismillah” - Nihat Malkoç
Sözlerin anahtarıdır Her hayrın başı bismillah… Gönüllerin baharıdır Her hayrın başı bismillah… Bulmak istiyorsan neşe Onunla başla her işe İstikamettir gidişe Her hayrın başı bismillah… Berekettir her “Bismillah” Çiçe.....
Sayı: 313, Sayfa: 012
Uzman Psikolog Mehmet Dinç ile... Beden Sağlığı Kadar Ruh Sağlığı... - Mehmet Dinç
Mehmet Dinç Kimdir? Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Eğitim alanındaki yüksek lisansını Avustralya’da bulunan RMIT Üniversitesi’nde, klinik psikoloji alanındaki yüksek lisansını İstanbul’da bulunan Okan Üniversitesi’nde tamamladı. Geçmişte Psikolojik Danışmanlar Platform.....
Sayı: 313, Sayfa: 013
Sev ve Takip Et - Rabia Christine Brodbeck
Sevgi ve takip, hakikate ermek için fiziksel bir çabayla, Allah’a koşmayı gerektirir. Gerçek takipçiliğin sırrı: kişinin Allah’a olan ihtiyaç ve bağlılığını fark etmesi ve karşı konulmaz bir iştiyakla Sevgiliye ulaşmayı dilemesidir. Sevdiğinizde, sevgiliniz sizin için karşı konulmaz bir cazibe merkezi haline gelir. Ona boyun eğer, itaat edersini.....
Sayı: 313, Sayfa: 017
Ömür Dediğin - Servet Yüksel
Debelenip dursun akıl ‘niçin’de, Bir varmış bir yokmuş ömür dediğin. Gönül sanki zindan, zindan içinde, Bağrımdaki okmuş ömür dediğin. Gel seyre dal bir ırmağın başında, Çölün ortasında, dağın başında, Bir gurbet ki gözlerinin yaşında, Ne yaman firakmış ömür dediğin. .....
Sayı: 313, Sayfa: 019
Sözün Gücü - Ali Rıza Temel
"Rahman Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı ve ona beyânı (kendini ifade etmeyi) öğretti.” (Rahman, 1-4) İnsan, “Konuşan canlı” diye tarif edilir. Konuşmak karşı tarafa mesaj iletmektir. Sözün en doğrusu ve en güzeli Allah kelâmıdır. Rahman sûresinin başında Rabbimiz, önemli olanı önce zikrederek insanı yarattığını belirtmeden ona Kur.....
Sayı: 313, Sayfa: 020
Sen'in Gibi Güzel Var mı? - Sıddık Özer
Dost kendimi verdim Sana Sen’in gibi güzel var mı? Nazar ettim bu cihana Sen’in gibi güzel var mı? Her nefeste donanırım Birliğine inanırım Varlık ile sınanırım Sen’in gibi güzel var mı? İzzet Sende, ikram Sende Has kulların olur bende Cennet yolu.....
Sayı: 313, Sayfa: 022
Mahremiyet Şuuru ya da Haremlik/Selamlık Pratiği - Umut Bulut
Hayata ve olaylara başka bir kapıdan girmedikçe açtığınız her yeni pencere eskisinin bir benzeri olmaya mahkûm kalacaktır. Başka bir kapı açmadıkça yeni pencere açmamız anlamlı olmayacak, başkalarının bakış açısıyla bakmaya devam ettikçe sadece kendimizi tekrar etmekle iktifa edeceğiz. Bir örnek olarak... Başörtüsü bi.....
Sayı: 313, Sayfa: 023
Namazı Gündeme Taşımak: Bir Toplumsal Bilincin Sorgulanması - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kelime-i Tevhid’den sonra İslam’ın en önemli farzlarından biri hiç şüphesiz namazdır. Kur’ân-ı Kerîm’de namazın tarihçesi ile ilgili kısa bir araştırma yapıldığında, namaz ibadetinin, insanlığın varoluşu ile birlikte meşru olduğu görülür. Secde öğretisi, meleklerin Allah Teâlâ’nın emri ile Hz. Adem’e secde etmesi ile başlamıştır. Bu hadise, Hz. .....
Sayı: 313, Sayfa: 024
Bir Kafa Yetmez - Nureddin Yıldız
İnsan mükemmel bir mahlûktur. Mükemmelliği bütün olarak alındığında ortaya çıkar. İnsan mükemmeldir ama sadece eli ayağı mükemmel değildir. Elden ayaktan oluşan, kalbi olan, beyni olan insan mükemmeldir. Hatta insanın bütünü bir arada değilse, parçalarından biri veya birkaçı insanın meziyetlerini ispat etmeye de yeterli olmaz. İnsanın en değerli.....
Sayı: 313, Sayfa: 026
Sır Benim... - Dr. Rıfat Araz
Can özüme baht okları atılır; Aşk derdiyle güle dönmüş nâr benim!.. Söz gevherim, diyâr diyâr satılır; İnci, mercan, elmas, yakût, dür benim!.. Sel misâli coştum, taştım, duruldum; Kırk menzilde kör nefsimle soruldum!.. Çilem doldu aşk elinden vuruldum; Dört .....
Sayı: 313, Sayfa: 027
Hesabı Verilebilir Bir Hayat - Cafer Durmuş
Kehf sûresindeki bazı ayetler, Kur’ân-ı Kerim’in önümüze açtığı hayata bakış algısını yeniden düşünüp değerlendirmeye sevk ediyor. Ve Peygamber Efendimiz’in dünya-ahiret dengesini gözetme adına söyledikleriyle birlikte, dosdoğru bir yol çıkıyor önümüze… Şöyle buyruluyor: “Onlara şunu da misal göster: dünya hayatı, gökten indirdiğimi.....
Sayı: 313, Sayfa: 028
Cennetin Sahibini İste... - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Allah Teâlâ mü’minlerden canlarını ve mallarını cennet mukâbilinde satın aldı. Ve nefisleri bedelinde cennet verdi. Al­lah rızâsı için o mü’minler düşmanla mukâtele ederler, katlederler ve kendileri katlonularak şehid olurlar ve bu mukatele bedelinde mü’minlere verilen cennet Tevrât ve İncil ve Kur’ân’da Allah Teâlâ üzerine sâbit bir va’d-i ilâ.....
Sayı: 313, Sayfa: 030
Mürşidi Kâmiller - Sâdık Dânâ
Mürşidler, kemâl ve fazilet ehlidirler. Ahlâkları çok güzel olup; merhamet, şefkat, sehavet, tevazû, iffet, istikâmet, basiret daha birçok güzel huylarla muttasıftırlar. Her sülûkunu bitiren irşad makamına oturamaz. İrşad makamı, ancak Allah Teâlâ’nın aziz kıldığı talihli kullara nasip olur. Daha ince düşünülürse seyr u sülûk tamam old.....
Sayı: 313, Sayfa: 031
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER - Lokman Hakîm (a.s.)- 2 - Osman Nûri Topbaş
Lokman (a.s.) buyurur: “Yavrucuğum! Hikmet, yoksulları pâ­di­şah­la­rın meclislerine oturt­muştur.” (Ahmed, ez-Zühd, s. 87, no: 537) [Hikmet, rûhun gıdâsıdır. İnsan bedeninin hayâtiyeti için nasıl ki maddî gıdâlara ihtiyaç varsa, mânevî huzur ve tekâmül için de hikmetlerde derinleşerek gönlü feyz ve rûhâniyetle ihyâ e.....
Sayı: 313, Sayfa: 032
Kul Olmak - Duran Ekizer
“Kul” olmak dilimizde “herhangi bir şeyin, ya da kimsenin kölesi olmak” anlamına gelir. Bu kelimenin Arapça karşılığı; “abd” kelimesidir. Kuranda birçok âyette bu kökten türemiş kelimeler vardır. Rasûlullâh Efendimizden (sas) önce Arap toplumunda gerek savaşlarda esir alma ve gerekse başka yollarla elde edilmiş bir hak olarak kölelik kuru.....
Sayı: 313, Sayfa: 039
Rızâ - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah’ın kuldan, kulun da Allah’dan razı olması maneviyat yolculuğunun en ulvi hedefidir. Süfyan-ı Sevrî, Râbia’nın yanında “Allah’ım benden razı ol!” diye dua eder. Râbia ona: Kendinden razı olmadığın Zât’ın rızâsını istemekten çekinmiyor musun?” diye çıkışır. Bu sebeple Allah’ın rızâsını kazanmanın ilk yolu.....
Sayı: 313, Sayfa: 040
Söz ve Dinlemek - Osman Sıkıcı
Modern zamanlar anlamın değil sayının “iktidar” olduğu zamanlar. Metafiziğin değil fiziğin koltuğa oturduğu zamanlar. Bundan dolayı gönül dili gönül gözü değil de beden dili, kafa gözü ve kulağı ipleri eline almıştır. Kalbi değil mideyi büyütmek amaç olmuştur. Kafa gözüne büyük görünen şeyler ilgi görür olmuştur. Sözün büyük dediği deği.....
Sayı: 313, Sayfa: 042
Gel Ey Bahar! - Servet Yüksel
Benlik-senlik kavgasında biz gitti. Hep kabukla oyalandık, öz gitti. Hayasından kızarırdı gül gibi, Yüce dostu hatırlatan yüz gitti. Ya Allah der, urganları kırardık, Yiğitleri bağladığım söz gitti. Rüzgar küllerini varsın savursun, Ocakları tutuşturan köz gitti.. Bi.....
Sayı: 313, Sayfa: 043
Rûhumuzun Kanatları - İdris Arpat
(Âyet-i Kerimelerin Aydınlığında) “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler” (İsra, 53) Cenâbı Hak çıtayı çok yüksekte tutuyor. Sözün güzeliyle de yetinmeyip  “en güzelini” söylesinler buyuruyor. Sözün en güzelinden maksak Kelâmullahsa âyet-i kerime şu anlama gelir: Kullarım sürekli Kurân’ı dinlendirsinler, ây.....
Sayı: 313, Sayfa: 044
Şecaat yâ Rasûlallah - Neslihan Nur Türk
Nâçâr olup sızlanma! Unutma, yüce Rabbin! Sen Allah’ın kulusun! Olmayacaksın bedbin. Sende gülecek hüzün, sende onacak yâre. Yâr’i kudretli olan, hiç kalır mı bîçâre!? Târihin muhterem yiğitlerine, ne zaman dönüp baksak, canını ve tüm varlığını dâvâsına adamışlık görürüz. Onlar, sadece kendileri için değil, ümmet için.....
Sayı: 313, Sayfa: 046
Tehlikenin Farkında mıyız? İnternetin Labirentleri Tuzaklarla Dolu - Halil İbrahim Kurucan
Son on yılda bilişim teknolojileri çok hızlı gelişti. Telefon, televizyon, bilgisayar ve internet alanında yaşanan büyük yenilikler adeta her bireyi bir dünya vatandaşı haline getirdi. Bilişim teknolojisindeki değişim o kadar hızlı ki insanın başı dönüyor. Günümüzde bu teknolojilerin ortak bir noktası var; o da internet. İnternet kullanımı bütün.....
Sayı: 313, Sayfa: 048
İnsan-ı Kâmil'in Hikâyesi - Hatice Özkan
Dinleyen insanın dinlendiği de bir hakikattir. Mesnevi “dinle”, Kuran-ı Kerim “oku” emriyle insanlara ilk mesajını veriyor. Alak Suresi’nin ilk ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Yaratan Rabbinin adıyla oku” (Alak, 1) Hz. Ayşe Validemiz şöyle rivayet eder; “Melek ona geldi ve oku dedi. ‘Ben okuma bilmem’ diyen Rasulüllah Ef.....
Sayı: 313, Sayfa: 052
Yakarış - Emel Okyar
Rüzgâr kıbleden esiyor Sıcacık bir nefes alıyorum güneşe doğru Sanki son nefesimi verirmiş gibi Soluğumu akşama bırakıyorum Birazdan gece olacak Şehrin ışıkları yıldızları örtecek Ayı göreyim yine de Bu gece Heybem omuzumda, göçüm var hilâle doğru Sanki son defa bi.....
Sayı: 313, Sayfa: 054
Cihad aşkıyla yanan sahâbi...İrbâz İbni Sâriye (r.a.) - Mustafa Eriş
radıyallahu anh Mekke’ye dışardan gelip İslâm’la şereflenen ilk müslümanlardan!... Gönlü cihad aşkıyla yanan ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendilerine binit bulamadığı için ağlayan, gözü yaşlı sahâbîlerden!... Fitne devirlerinde sünnete sımsıkı sarılmanın önemine dikkat çekilen hadis-i şerifi rivayet .....
Sayı: 313, Sayfa: 055
Aşkullâh - Hızır İrfan Önder
Git başımdan doktor, ilâç istemem En çok ben yanayım, taht-tâç istemem!.. Hiç bir şeyim yoktur aşkımdan başka Gelmesin kapıma muhtâç istemem!.. Benim Hak’tan gayri bir sevdiğim yok Aşkullâh yolunda burgaç istemem!.. Yanayım, yanayım dâim yana.....
Sayı: 313, Sayfa: 057
Şii Hilali” Söylemi ve Sünni-Şii Ayrışması - Beytullah Demircioğlu
“Suriye bölgenin fay hattı konumunda. Zeminle oynarsanız depreme neden olursunuz ve Suriye’deki deprem tüm Ortadoğu’nun yanmasına neden olur. Suriye’deki bir problem tüm bölgede yangına yol açar. Suriye’nin bölünmesi tüm bölgenin bölünmesi anlamına gelir.” Yakın zaman önce İngiliz Sunday Telegraph gazetesine ko.....
Sayı: 313, Sayfa: 058
Hidayetten Şehâdete Uzanan Bir Hayat - Lokman Helvacı
İnsan hayatı bir çok bilinmeyeniyle bir muamma. Bazı hayatlar ‘film gibi bir hayat’ diye nitelendirilebilecek sürprizler barındırıyor. Geçtiğimiz aylarda hidayet haberini aldığımız, Sırp bir anne ile Yemenli bir babaya sahip olan Samir Nebil’in hayatı bu tabire uyan özellikler gösteriyor. Samir Nebil internet üzerinden paylaşılan .....
Sayı: 313, Sayfa: 062