Tasavvuf ve Hizmet
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Artık çilehaneler, halvethaneler yok. Dergah gibi dergah bulmak bile zorun zoru. En korunmuş alanlar bile mahremiyetini koruyamıyor. Hayat öylesine yoğun, öylesine sür’atli ve dolu. Şöyle uzunca bir süre nefsimle başbaşa kalayım, onu hesaba çekeyim, bir güzel terbiye edeyim, ondan sonra hayatın içine girip, gönlümce -yani kalbimin ölç.....
Sayı: 312, Sayfa: 001
Sufi ve Hİzmet - Ahmet Taşgetiren
Bir seyrü sülukla gerçekleşiyor olsa bile, tasavvuf - sufilik bir meslek, sufi de bir meslek adamı değildir. Sade bir insan olarak seyrü süluke başlanır, yine sade bir insan olarak tamamlanır, ama arada gönül farkı vardır. Sufi gönlüne emek verir, kalbini tezkiye eder, tasfiye eder, üzerindeki nefs-i emmare baskısını giderm.....
Sayı: 312, Sayfa: 003
Hizmetle Takvâya Yükseliş Takva ile Hizmete Yöneliş - Dr. Adem Ergül
Kur’ân-ı Kerim’de takvâ, insanların Allah katındaki dindarlık ve değer ölçüsü, diğer bir ifadeyle kulluk kalitesi olarak takdim edilmiştir. Bu kavramın muhtevâsında İnsanın, Kendisine zarar verecek maddî manevî tehlikelere ve kirlere karşı fıtrî temizliğini koruması, Hakikatini, özbenliğini v.....
Sayı: 312, Sayfa: 006
İslâmiyet'in Yayılmasında Sûfîlerin Hizmeti - Prof. Dr. Necdet Tosun
İslam tarihinde Müslümanların İran, Orta Asya ve Hindistan gibi bölgelere gittikleri ve o bölgeleri yönetimleri altına aldıkları görülmektedir. Ancak “dinde zorlama yoktur” ilkesi gereğince Müslüman olmaları konusunda hiç kimseye baskı yapılmamıştır. Ülkeleri ordular fethetmiş, gönüllerin fethini ve toplumların İslam’a davet edilmesi işini ise â.....
Sayı: 312, Sayfa: 008
Tasavvufun Amacı - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Rabbani’nin sık sık hatırlattığı konuların başında dünya hayatının geçici, ahiretin ise kalıcı olduğu hakikati gelir. Zira bazı müridler sülukta az bir mesafe aldıktan sonra bile dünya hayatının cazibesine tekrar kapılabilmekte ve süluku terkedebilmektedirler. Kıymetli dostum, dünya hayatı gerçekten çok kısadır. Bu kısacık hay.....
Sayı: 312, Sayfa: 010
Kültürel İlgiden Fiilî İlgiye - Doç. Dr. Cemal Fedayi
Bilmek, bilmeyi bilmektir. Yani önce usulü bilmek gerekir; nasıl bilineceğini bilmek gerekir. Vusulsüzlük usulsüzlüktendir. (Bilmeyi bilmek, aslında, modern bilimin “öğrenmeyi öğrenmek” dediği şeydir.)  Usul tamam edildikten sonra esasa geçilir ve esasın mukaddimesinden başlanılır. Mukaddime okunmadan hatime okunmaz. Bilmek kendini bil.....
Sayı: 312, Sayfa: 012
Bu Niyazın Hatırına - Abdullah Gülcemâl
Bahtımda olmasın bâtılın izi, Rabbim ne verirsen Hakça ver bana, Saklarım sînemde dert dizi dizi, Lûtfeyle dermânın gökçe ver bana… Yordukça yoruldum yalan düşleri, Görmek istemiyom kalan düşleri, Nasip etme haram, kirli işleri, Dâim helâl yoldan pakça ver ba.....
Sayı: 312, Sayfa: 013
En Kötü Hüküm Peşin Hüküm - Ali Rıza Temel
Abdullah ibn Mesud hazretleri, Rasullah’ın şöyle buyurduğunu haber veriyor: “Ashabımdan hiç kimse başkası hakkında bana bir şey nakletmesin. Zira ben sizin karşınıza tarafsız bir şekilde gönül ferahlığıyla çıkmayı arzu ederim” (Ebu Davud Edeb. Hadis no:4860) Hz. Peygamber ‘(s.a.v)’in bu ifadesi hukukun ve insanlar arasındaki ilişkileri.....
Sayı: 312, Sayfa: 014
Mahmud Sami Ramazanoğlu -kuddise sirruh- Hazretlerinin yadıyla.. Edeb ve Nezâket - Mustafa Eriş
İzmirli Abdullah amca diye tanınan, 1960 yıllarda Medine-i Münevvere’ye hicret edip ömrünün sonuna kadar o kutlu beldede ikamet ederek yaşayan ve o mübarek beldede vefat eden salih bir insan vardı. Genç bir delikanlı iken 1945 li yıllarda Adana’ya giderek Sami Efendi hazretleri ile tanışıp ders almış güzel bir insan. M.....
Sayı: 312, Sayfa: 016
Yolcu ve Boyacı - Prof. Dr. Mahmud Kaya
İlkbahar mevsimi, toprak uyanmış, Her  taraf al yeşil renge boyanmış. Gariban bir yolcu köyün yolunda, İlerlerken bakmış sağ ve solunda, Açmış türlü çiçek,  bir renk cümbüşü; Hatırlamış o an gördüğü düşü. Demiş ki rüyada gördüğüm buydu,.....
Sayı: 312, Sayfa: 021
90 Yaşında bir gönül insanı Hilmi Şenbaba ile... 26 Yıl Altınoluk’la Elele... - Halil İbrahim Kurucan
Hilmi Şenbaba Kimdir? Hilmi Şenbaba 90 yaşında okuma aşkını kaybetmemiş bir gönül adamı. Afyon Şuhut’ta 60 yıl esnaflık yapmış. Sami Efendi Hazretlerine yetişmiş, ders almış, güzel hatıralar yaşamış. Musa Efendi ile unutamadığı hatıraları var. Son yıllarda İstanbul’a yerleşmiş. Altınoluk dergisinin bütün sayılarını ve hediye .....
Sayı: 312, Sayfa: 022
İnsanın Yörüngesi - Osman Sıkıcı
İnsan düşmüş bir varlıktır. Fakat düştüğü yere dönmek zorundadır. Sonuçta insan bir yola çıkmıştır ve bu yol tamamlanacaktır. Ama önemli olan yolun tamam olurken insanın da yol ile birlikte tamamlanmış olması. Yani yol insanı tamamlıyorsa, kemale ulaştırıyorsa yürünebilir, gidilebilir bir yoldur. Yoksa İsmet Özel’in dediği gibi “Bir insan için ö.....
Sayı: 312, Sayfa: 026
En Eski Mesele - Nureddin Yıldız
İnsanın açlık ve barınması sorun hâline gelmeden önce ‘aile’ sorun oldu. Olayı sadece Habil/Kabil ya da iki kardeşin kavgası gibi görmenin çok kısır bir bakışı yansıttığını söylememizde bir sakınca yoktur. Nasıl her öldürülen insanın cinayet dosyasından bir suret de Kabil’e yazılıyorsa, bugün aile adına yaşadığımız sıkıntılarda da başlama noktas.....
Sayı: 312, Sayfa: 028
Anacığım - Hızır İrfan Önder
Âhım eritse de karşıki dağı Kalbimde sen varsın gül anacığım... Felek örse bile bin türlü ağı Kalbimde sen varsın gül anacığım... Soysalar rûhumu kendi özünden Sanmasınlar alev almaz közünden.....
Sayı: 312, Sayfa: 029
Asıl Zenginlik Kalb Zenginliği - M. Sâmi Ramazanoğlu
“Allah bir kuluna hayır murad edince onu dinde fakih kılar. Yani o kuluna dînin hükümlerini öğrenmeye istîdad verir. Ona kuvvetli hafıza, anlayış verir. Onu dünyaya tapmaktan korur. Ayıplarını gözlerinde canlandırır. Yani yaptığı kusurun derhal farkına varıp tevbe eder.”(Beyhakî) İmam Ahmed bin Hanbel hazretleri der ki: .....
Sayı: 312, Sayfa: 030
Eğer Belaya Uğrarsan - Sâdık Dânâ
Rasulullah -sallallahu aleyhi ve selem- şöyle buyurmuşlardır: “Erkek olsun kadın olsun, bir mü’min, Allah’ına günahsız tertemiz kavuşuncaya kadar başından, çoluk çocuğundan, malından belâ eksik olmaz. Sabrın ehemmiyeti çok büyüktür. Allah azze ve celle hazretleri kullarını dâimâ imtihana tabi tutar. Kul bunu büyük bir .....
Sayı: 312, Sayfa: 031
Makbul Bir Kulluk İçin Takvâ Hayatı ve Hizmet - Osman Nûri Topbaş
İslâm’ın hedeflediği “kâmil bir mü’min” olabilmek için, dîni “ilim, amel ve ihlâs” bütünlüğü içinde idrâk edip yaşamak îcâb eder. Hakîkaten; • Makbul bir kulluk hayatı için “ilim” zarurîdir. Lâkin ilim, kulu huşû, takvâ ve sâlih amellere sevk ederek mârifetullâh’a ulaştırıyorsa Hak katında bir kıymet ifâde eder. Âyet-i kerîmede buyrul.....
Sayı: 312, Sayfa: 032
Kur’ân-ı Kerîm’e Tâzîm - Ahmet Hamdi Yıldırım
Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’ân’dır.  Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” (el-Vâkıa, 77-79) Kur’ân-ı Kerîm’e karşı vazifelerimizin başında, ona hürmet ve tâzîm göstermek ve ahkâmına riâyet etmek gelir. Zira Kur’ân-ı Kerîm’in menşei Cenâb-ı Hak’tır. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’e saygı, Cenâb-ı Hakk’a kulluğ.....
Sayı: 312, Sayfa: 038
Ayetü’l-Kürsiyi Okumak - Cafer Durmuş
Büyüklüğünü Peygamberimiz’in bildirdiği Bakara sûresinin 255. âyeti… Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyetinin en veciz cümlelerle ifadesi; Âyetü’l-Kürsî… “Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, k.....
Sayı: 312, Sayfa: 040
Saygı Kandil Gibidir - Neslihan Nur Türk
Hem vefâ hem sebat hem ihlâsla büyür tazim. Saygı kandil gibidir, aşkla beslemek lâzım! Bir ârifin tabağında, üç tane zeytin vardı. Birincisi: - Ne de çirkinim, dedi. Beni kim yer ki! Kapkara bir yüzüm var. Üstelik acıyım. Hem, çekirdeğim de kocaman. İkinci zeytin: - Âh, seninki de dert mi, d.....
Sayı: 312, Sayfa: 042
Sevr Mağarası ve Maiyyet Sırrı - Dr. Veysel Akkaya
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübârek hayatında, üç önemli dağdan biri de Sevr dağıdır. Nur dağında halvet ve tefekkür ufku temâyüz etmişken, Sevr dağında tedbir, îsâr, mahzûniyet ve Hak ile maiyyet ufku öne çıkmaktadır. Mekke-i Mükerreme’nin güney tarafında bulunan Sevr mağarasını ziyarette, asr-ı saadette bir dönüm noktası olan hi.....
Sayı: 312, Sayfa: 044
Ölüme Çare - Zahit Genç
Bundan birkaç yıl önce idi... Mayıs ayının bir cumartesi günü ikindi namazını çarşıdaki Ulu Camide kılmaya niyet ederek yola çıktım. Çukurova’nın yakıcı, kavurucu sıcakları kendini hissettirmeye başlamıştı. Yol boyunca binaların ve ağaçların gölgelerinden ilerleyerek gidiyorum. Yavaş yavaş yürürken eski yılları hafızamda canlandırıyoru.....
Sayı: 312, Sayfa: 046
Hayatın Tadı - Mehmet Dinç
“Aileler yığınla yiyecek içecek alırken bütün bunları alabilen zengin insanın hesap kitap yapmayan hürriyetini tattığını zannediyor. Kendi değerini, harcayabildiği paraya göre biçen insanlar hayatın tadını çıkarmanın sınırına ulaştığını zannediyor. Fakat en çok da hayatın tadını çıkardığını zannedenler, hayat karşısında çaresiz ve yenik düşüy.....
Sayı: 312, Sayfa: 048
Nurettin Can Hocamızın Ardından... - Prof. Dr. Necdet Tosun
Siirt’in Arap asıllı âilelerinden birinde 1950 senesinde dünyaya gelmişti Nurettin Can hocamız. Ekonomik zorlukların kol gezdiği zamanlarda Siirt’te Molla Bedrettin (Sancar) ve özellikle de Tillo ilçesindeki Molla Burhâneddin (el-Mücâhidî) hoca efendilerin medreselerinde okumuş, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere temel İslâmî ilimleri tahs.....
Sayı: 312, Sayfa: 050
Kevser Gazeli - Nuri Kahraman
Göz ağlar, gönül çağlar; elbet bir el bulunur Bulanık akan sular, bir ummanda durulur Sarp kayalar, sarp dereler ve bir küçük sandal Çarpmasından, uçmasından, batmasından korkulur Çevik olur dağların sepkeni, fırtınası Bilmeyen şaşkın kullar, yolların nasıl b.....
Sayı: 312, Sayfa: 051
Mevlâna Hazretlerinden Dersler:Dinle! - Hatice Özkan
Bismillahirrahmanirrahim 1. Şu neyin nasıl şikâyet etmekte olduğunu dinle. Onun nevası ayrılık hikâyesidir. 2. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir. 3. İştiyak derdini şerh edebilmem için ayrıl.....
Sayı: 312, Sayfa: 052
Bölgesel Stratejik Savaşta Sureyi Denklemi - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu, çok kritik bir süreçten geçiyor. Bir tarafta Batı ile İran arasında yaşanan kadim gerginliğin çatışmanın eşiğine gelmiş olması diğer tarafta başta Suriye ve Irak’ta kök salmaya başlayan, ama genelde tüm Ortadoğu halklarını tehdit eden etnik ve dini ayrışma… Bir tarafta iç kargaşalar diğer tarafta bölge ve bölge dışı aktörler.....
Sayı: 312, Sayfa: 054
Sevmek Bir Mesuliyettir... - Halil İbrahim Kurucan
Hiç şüphesiz ki; Allah sevgisinden sonra sevgiye en lâyık olan Peygamber Efendimizdir. Bu sebeple Peygamber sevgisi, sahabe efendilerimizden başlayarak günümüze kadar her mü’min için çok önemli olmuştur. Bu sevginin tezahürleri tarih boyunca farklı farklı olmuştur. Ancak değişmeyen O’nu tanımak, yolundan gitmek ve her şartta emirlerine ittiba et.....
Sayı: 312, Sayfa: 058