Ailede Sevgi ve Huzur İklimi
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Aileye yeniden bakmamız lazım. Eşlerimize, beyimize, hanımımıza, çocuklarımıza, yeniden bakmamız lazım. Kardeşin kardeşe yeniden bakması lazım. Dedeye, nineye, amcaya, dayıya, halaya, teyzeye, yeğenlere, konuya komşuya yeniden bakmamız lazım. Dağılıyoruz. Zihinlerimiz dağılıyor. Bireyselleşme diye bir tutk.....
Sayı: 311, Sayfa: 001
Altın Üçgen: Meveddet, Rahmet, Sekinet - Ahmet Taşgetiren
“Size kendi cinsinizden, kendileriyle ısınıp kaynaşacağınız (sekinet bulacağınız) eşler yaratması ve aranıza sevgi (meveddet) ve merhamet (rahmet) koyması O’nun varlığını gösteren delillerindendir. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir toplum için nice ibretler vardır.” (Rum Suresi, 21) Farkında olmak lazım .....
Sayı: 311, Sayfa: 003
Nureddin Yıldız Hocaefendi ile Ailede Sancı Üzerine... - AİLELER SAVAŞ ALANI... - Altınoluk
ALTINOLUK: Ailede sancı konusu gün geçtikçe daha sıklıkla gündeme geliyor. Sizin gözlem ve tespitlerinize göre ailede sancı var mı? Hangi boyutlarda bir sancı olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun, hayatın içinde bir İslam alimi olarak size yansıyan görüntüleri neler? Nureddin Yıldız: Ailede sancının va.....
Sayı: 311, Sayfa: 006
Evlilikler Neden Yıkılıyor? - Mehmet Dinç
Ailelerin aile olmakta en çok zorlandığı dönemlerden birini yaşıyoruz. Her geçen gün yükselen boşanma rakamları bir yana, herkesin en yakınlarından gördükleri ve duydukları boşanma olayları aileler ile ilgili bildiğimiz birçok şeyin değiştiğini gösteriyor. Üstelik boşanmalar ailelerle ilgili sadece buzdağının görünen kısmı, aile içi şiddetten ci.....
Sayı: 311, Sayfa: 010
İslâm Dünyası: AİLE TEHDİT ALTIDA - A. Yasin Demirci
İmkânlarla birlikte pek çok sorunu da beraberinde getiren küreselleşme denen olgunun bugünün dünyasını daha etkili bir biçimde Batılılaştırdığı yadsınamaz bir gerçek. Toplumların özünü oluşturan aile de bu etkileşim ve dönüşüm sürecinden en çok etkilenen kurumların başında geliyor. Dergimizin dosya konusu olan “ailede sevgi eğitim.....
Sayı: 311, Sayfa: 013
Aile Huzuruna Kar'an Hidâyeti - Dr. Adem Ergül
Âdem -aleyhisselâm- ile insanlık tarihini başlatan Yüce Rabbimiz, hemen peşi sıra aynı Âdemî hakikat özünden ona bir de eş yaratmış1 ve böylece âile hayatını tesis ederek, onun eşiyle ülfet, merhamet ve muhabbet içinde huzur ve sukûna kavuşmasını murâd etmiştir. Konuyla ilgili âyetlerde zikredilen ve Türkçemi.....
Sayı: 311, Sayfa: 016
Mutluluk İçin Suret mi Önemli Siret mi? - Ali Rıza Temel
İnsan, şekil ve sûreti belirlenmiş olarak dünyaya gelir. Zira ana rahimlerinde insanlara dilediği şekli veren Allahtır. O'nun güzel isimlerinden birisi de el-Musavvir (şekil veren)dir. Renklerin ve şekillerin farklı oluşu onun kudetine delalet eden alametlerdendir. Hiç kimse doğuştan şeklini belirleyemediğine, boyu, rengi, endamı, şekl.....
Sayı: 311, Sayfa: 019
Münâcât - Dr. Veysel Akkaya
Hâllere şükür ver Lutfeyle Allâh’ım Aşk, ihlâs, zikir ver Lutfeyle Allâh’ım Sivâda hicreti Gönü.....
Sayı: 311, Sayfa: 021
Merhamet Eğitimi - Semih Yolaçan
Sonsuz rahmeti ile insanoğlunu yoktan var eden Allah Teala, yine sonsuz merhameti ile bu aciz varlığı başıboş bırakmamıştır. Beşeri, dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak yegane yol olan sırat-ı müstakimi göstermiş ve bu yolda rehberlik edecek, örnek ve önder olacak rasül ve nebiler göndermiştir. Bununla birlikte, insanoğlu varlık sahn.....
Sayı: 311, Sayfa: 022
Zirve Özlemleri -II- - İdris Arpat
“Her mekânda gözüm hep yüksek olana, ulvî olana çevrilmiştir.” (M. İkbâl) Şâheser varlık olan insana beyin, bilek ve yürek enerjisi verilmiştir. Artı, şehevî güç. Dolaysıyla insan dört tür üretim yapar: Beyniyle ilmî ve fikrî, bileğiyle maddî, yüreğiyle hissî üretim. Bir de neslin devâmı. Bazan insan, kâbiliyetlerini birleştirir. Mesel.....
Sayı: 311, Sayfa: 024
Keramet - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tasavvuf kitaplarında sufilerin kerametleri sıkça konu edilir. Bu sebeple bazı insanlar tasavvuf yolunun keramet göstermek için vaz edildiğini düşünmekte, insanların kemalatı, gösterdikleri kerametler ile ölçülmektedir. İmam Rabbani Hazretleri 216. Mektupta bu konuyu ele alır ve sufiler arasında bile keramet hususunda yanlış bilinen bazı noktala.....
Sayı: 311, Sayfa: 026
İsrafın En Kötüsü - Cafer Durmuş
Sözlükte israf; haddi aşmaktır. Genel olarak israfın manası ise; “inanç, söz ve davranışta dinin, aklın ve örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle mal ve imkânları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı” ifade eder.1 İnsanlığı her zaman ve herhalde itidale çağıran İslam, mensuplarını cimrilikten sakındırd.....
Sayı: 311, Sayfa: 028
Evlilikte Saâdet Alâmetleri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor: “Âdemoğlunun bahtiyarlığına medâr olan şeyler üçtür. Ademoğlunun bahtsızlığına sebep olanlar da üçtür. Bahtiyarlığına sebep olanlar: İyi, mü’mine ve iffetli (sâliha) bir zevce; iyi, sühûletli ve sür’atli binek; geniş ve rahat evdir. Bahtsızlığına sebep olanlar: Kötü, dar ve sıkıntılı .....
Sayı: 311, Sayfa: 030
Mânevi Yolun Ölçüleri-3 - Sâdık Dânâ
Hizmet sırf Allâh için yapılmalıdır. Niyet hâlis olmazsa sabun köpüğü üzerine yapılan binaya benzer. Bir türlü temel tutmaz. Hizmet ehlinin dikkatli olacağı hususlardan bir kısmı şunlardır: 1. İstikâmet ve ihlâs üzere olmak. 2. Hizmetini sırf Allah rızâsı için yapmak. 3. Yapdığı hizmetten şımarıp, kendini diğer insa.....
Sayı: 311, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler - Lokman Hakîm (a.s.) 1 - Osman Nûri Topbaş
Hikmetli nasihatleriyle destanlaşan Hazret-i Lokman (a.s.), zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîridir. Rivâyetlere göre Eyyûb (a.s.) ile akrabâdır1 ve pek çok peygamberin hizmetinde bulunmuştur. Lokman Hakîm, bir peygamber veya velîdir. Fakat İslâm âlimlerinin çoğu, onun peygamber değil, hikmet ve takvâ sahibi, tefekkür ehli, sâli.....
Sayı: 311, Sayfa: 032
Yeni Bir Yıla Girerken Ömrün Muhasebesini Yapmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Yeni bir milâdî yılı geride bıraktık. Su gibi akıp giden ömrümüzden bir sayfa daha eksildi. Kendi küçük kıyametimize biraz daha yaklaştık. Âhiret yolculuğumuza başlamak için süreler azalıyor. Fanî olan hayatımız, gün be gün tükeniyor. Giden zamanları hasretle özleyeceğimiz vakitlere ramak kaldı. Bütün bu gerçekler karşısında acaba ömrümüzün muha.....
Sayı: 311, Sayfa: 038
Hayat, İçinde Yaşadığımız Andan İbarettir - Prof. Dr. Mustafa Nutku
Geçmiş ve gelecek, elimizde değildir; biz içinde bulunduğumuz anı doğru yaşamağa çalışmalıyız. Işıklı bir nokta hareket ettirilse, ışıklı bir çizgi gibi görünür; halbuki o, gerçekte ışıklı bir çizgi değil; ışıklı bir noktadır. “Hayat çizgimiz”, bu misaldeki “ışıklı çizgi”gibi, içinde yaşadığımız an da, bu misaldeki “ışıklı nokta”gibidi.....
Sayı: 311, Sayfa: 040
Bir Yılın Muhasebesi - Ali Büyükçapar
Uzun sayılabilecek bir yılı daha geride bıraktık. Çok telaşlı geçen vakitlerin hesabı artık Allah’a kaldı. Yarınların bizlere neler getireceğini de çok iyi bilmiyoruz. Zaman yekpare sır. Varlığımızı kuşatan mekanın anlamı zaman aynasında şekil buluyor, hayatın heyacanı orada polatlanıyor. Geçen geçti, yarınlar önümüzde, ama b.....
Sayı: 311, Sayfa: 041
Söz ve Çöp - Osman Sıkıcı
Modern zamanlar birçok şeyin pazara düştüğü zamanlar. Satılmadık, paraya dönüştürülmedik bir şey kalmadı adeta. Her şeye bir fiyat biçiliyor. Değeri fiyat konusu yapılamayacak olan şeyler bile pazara sürülüyor. Fiyat değil değer konusu olan birçok şey mıncıklanarak değersizleştiriliyor ve bir şekilde pazarlık konusu ediliyor. Çok’un ku.....
Sayı: 311, Sayfa: 042
Hasret - Osman Altaş
Sevdim, seni sevdim, Ya Rasulallah! Gül yüzünü görüp, Gülmek . Bunu Hakk katından, nasip bilerek, Zatına sahabe Olmak . Hayran kaldım sana, Ya... Rasulallah! Her an huzuruna, Gelmek . Ashab-ı Suffe’de, mukim kalarak Namazı arkanda, Kılmak . .....
Sayı: 311, Sayfa: 043
Kötü Alimlerden Sakınmak - Dr. Murat Kaya
Âlim olmak başka, sâlih âlim olmak başkadır. Nice âlimler vardır ki nefislerinin ve şeytanın hilelerinden kurtulamamışlardır. İlmiyle şöhrete kavuşmak ve îtibar görmek isterler. Mal, mülk elde edip yüksek mevkilere gelmenin peşindedirler. Nefsinin bu tür arzularından kurtulamayan bir âlim ise insanlığa en zararlı varlık hâline gelir. R.....
Sayı: 311, Sayfa: 044
Nimetullah Hocaefendi'den Hatıralar ve “Tebliğ” Üzerine İkazlar... - “O Hizmetçi Musa Efendiydi” - Aydın Başar
Konuşan: Aydın Başar ALTINOLUK: İslam’da tebliğ ve davet konusunun önemi nedir? Nimetullah Hocaefendi: Allahü Teala bütün peygamberlerine ümmetlerinin yanlarına gitmelerini ve onlara tebliğ etmelerini emretmiştir. Musa aleyhisselam’ı Firavun’a gönderirken ona yumuşak tebliğ et demiştir. Nuh aleyhisselam do.....
Sayı: 311, Sayfa: 046
Harameyn'e Vedâ Ederken - Dr. Mehmet Güneş
“Gittiğiniz yerlere bizden selâm götürün!” diyen gönül dostlarına… Kutsal Topraklardan, kalb-i cihandan, Fâni dünyadaki aslî vatandan, “Beledü’l-emîn”1, “Dârü’l-.....
Sayı: 311, Sayfa: 049
Takip Notları - Neslihan Nur Türk
Bir Mânâ Sultânı’na talebe ol, bende ol! O vakit hem kısalır, kolaylaşır hem de yol! Yol bilmeyen biri için, önünde bir bilenin olması, çok rahatlatıcıdır. Çünkü iyi bir rehberin ardında tâkip yaparken, kaybolacağı korkusundan emin olarak ilerler insan.  Aslında bir tek insan değil, herşey, kendince tâkiptedir. Ay dün.....
Sayı: 311, Sayfa: 050
Biz Yolcuyuz - Zahit Genç
Gör Rabbinin nimetini, Takdir böyle, biz yolcuyuz. Nedir, düşün hikmetini? Takdir böyle, biz yolcuyuz. Kimi ağlar, kimi güler, Başlayınca büyük sefer, Bir dünya ki, gelen gider, Takdir böyle, biz yolcuyuz. Bilemeyiz nerde, nasıl? Ol emriyle olduk hasıl, Olmalıyız Hakk.....
Sayı: 311, Sayfa: 051
En Hayırlı Süvâri - Ukkâşe İbni Mıhsan (r.a.) - Mustafa Eriş
Ukkâşe ibni Mıhsan radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin; “en hayırlı süvâri” iltifâtına mazhar bir sahâbi!... Eline geçen fırsatları kaçırmayan, dikkatli, zeki, cesur bir genç!... Savaş meydanlarında korkusuzca öne atılan, a.....
Sayı: 311, Sayfa: 052
Misâfirin Bu Hânede Ey Gönül! - Salih Zeki Meriç
Gelin gönül sözümüze, bir Gönül Sultanı’nın gönülleri dirilten sözleriyle başlayalım. Gönlümüze bir şey gelmeden, içimizden en temiz duygularla bir gönül derdiyle yanalım. Kendi gönlümüzden şikâyetimizi, gönül ehli olanlarla paylaşalım… Gönlümüzce. Hazreti Mevlâna gönül diliyle, çoraklaşan gönüllere şöyle sesleniyor: .....
Sayı: 311, Sayfa: 054
Gül ile Gönül - Dr. Rıfat Araz
Aşkın dergâhında kaynadım, taştım; Beni bir deryâya saldı bu gönlüm!.. Âlem-i ervâhta bir sırra düştüm; Ahdine vefâyı bildi bu gönlüm!.. Sabrıma tanıktır doğan, batan gün; Ömrüme damladı, gül renkli hüzün!.. Hızır’dan, Musa’ya bir ilm-i ledün; Kandıkça can buldu, doldu bu gönlüm!.. Bahtıma .....
Sayı: 311, Sayfa: 055
Terapi: Kültürel Bir Eleştiri - Halil İbrahim Kurucan
İnsanlar kendilerini, modern çağda giderek daha fazla yalnız hissediyorlar. Toplum içinde bile bireysel bir dünya yaşanılır hale geldi. Bunun sonucu olarak çağımızın en büyük hastalıklarının başında psikolojik sorunlar geliyor. Bütün dünyada sağlık giderleri içerisinde psikolojik rahatsızlıklara ayrılan bütçeler çok hızlı artıyor. Öyle ki bir ço.....
Sayı: 311, Sayfa: 056
Sahte Dertler - Hatice Tatar
Günlerden cuma bugün. Dizimin ağrısından okula gidemedim. Bol bol kitap okudum ve düşündüm. Yine bir soruyla başlayacağım yazıma. Cevabını hiç çözemediğim bir soru... İnsanlar neden sağlıklarının değerini bilmezler ya da en ufak bir sıkıntıda neden şekvaya düşerler, neden? İllaki musibet mi bekler insanoğlu, illaki hastalık m.....
Sayı: 311, Sayfa: 058
2012 Ortadoğu'da Kıyametin Kopacağı Yıl mı? - Beytullah Demircioğlu
Savaşlarıyla, ekonomik buhranlarıyla, siyasi krizleriyle, halk ayaklanmalarıyla, doğusundan batısına, neredeyse tüm dünya halkları açısından oldukça sancılı geçen bir yılı daha geride bıraktık. Ortadoğu’yu baştan sona kasıp kavuran, diktatörleri bir bir alaşağı eden Arap Baharı, hiç kuşkusuz 2011 yılına damgasını vuran gelişmelerin ba.....
Sayı: 311, Sayfa: 060