İslam Dünyasında Sistem Arayışları
Aziz Okuyucu - Altınoluk
İslam dünyası, tarihi bir dönüm noktasında. Aslında bu, tüm dünya için de bir dönüm noktası anlamına geliyor. Çünkü, İslam coğrafyası dediğimiz hadise, Afrika’dan Asya’ya uzanan kapsama alanı ile olsun, sahip bulunduğu enerji başta olmak üzere başka ekonomik kaynaklarıyla olsun, dünyanın da kalbi mesabesinde yer tutuyor. .....
Sayı: 310, Sayfa: 001
İslam Dünyasında Sistem Arayışları - Ahmet Taşgetiren
Türkiye yeni, sıfırdan bir anayasa yapmaya çalışıyor. Bu noktada kesin olan bir şey var ki o da, 1982 tarihli eski anayasadan genel bir hoşnutsuzluğun bulunduğu ve değişmesi noktasında ortak düşüncenin oluştuğudur. Kaldı ki bu anayasa yapıldığından bu yana, defalarca, yama niteliğinde değişiklikler geçirmiş,.....
Sayı: 310, Sayfa: 003
Prof. Dr. Yasin Aktay ile İslam Dünyasındaki Sistem Arayışları Üzerine… “İslamî Siyaset Siyasetin Besmeleyle İfâsıdır” - Prof. Dr. Yasin Aktay
Altınoluk: Tunus ile başlayıp Mısır, Libya, Yemen ve Suriye ile devam eden Arap Baharı, Ortadoğu ve genelde tüm İslam dünyasının geleceğine ili.....
Sayı: 310, Sayfa: 006
Türkiye'nin Liderliğinde Ortadoğu Dönüşüyor - Yrd. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban
Orta Doğu DönüşüyorTunus, Mısır ve Libya’daki dikta yönetimlerin devrilip demokrasiye geçiş ümitlerinin yeşermesini ifade eden Arap Baharı Orta Doğu’da yeni bir geleceği müjdeleyen gelişmeydi. Bu süreç aynı zamanda İslam ile demokrasinin bağdaşabileceğine dair soruların daha güçlü bir şekilde sorulduğu bir süreci beraberinde getiriyor.  Zira Ara.....
Sayı: 310, Sayfa: 010
Arap Baharı İslam Ekseninde Siyaset Sınavı - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki İslami hareketlerin, partilerin, ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olabilmelerini sağlayacak tarihi fırsatı, yıllar sonra bugün yakalamış olmaları, Arap Baharı’nın ortaya çıkardığı en yalın gerçeklerden biridir herhalde. Bu tarihi fırsatı ilk yakalayan da, Arap Baharı’nı ilk ateşleyen ülke olarak Tunus’un.....
Sayı: 310, Sayfa: 012
Kalp Doğru Yerde Değilse... - Rabia Christine Brodbeck
Rabbimiz der ki;“Beni terk etmeyeni terk etmem. Bana açılan elleri doldururum. Üzgün, acı çeken, kalbi kırık olanın dostu olurum. Beni seveni ben de severim. Bana günahlarıyla gele.....
Sayı: 310, Sayfa: 016
Biz Kime Benziyoruz? - Ahmet Başer
Hendek savaşında üstün zekâsıyla savunma taktiği veren, on kişinin kazdığı hendeği aynı sürede tek başına kazabilen seçkin sahabi Selman-ı Farisî’yi Ensar ve Muhacir “O bizdendir” diyerek paylaşamıyorlardı. Allah Resulü (s.a.v.) Ensar ve Muhacir arasındaki bu tatlı çekişmeyi görerek, hem bu işi tatlıya bağlamak, hem de Selman’ı taltif etmek üzer.....
Sayı: 310, Sayfa: 019
Göz Boyama Medeniyeti - Nureddin Yıldız
YYaşadığımız çağa damgasını vuran olgunun ne olduğu hususu herkese göre değişebilir şüphesiz. Teknolojik gelişmeler başta olmak üzere hayata tesir edenler arasında en ağır gelen hangisi ise bu çağ için onun adı kullanılabilir. Mesela ‘cep telefonu çağı’ demek mümkündür. Buradaki karara, insana etki eden yönleri dikkate alınarak varılmaktadır......
Sayı: 310, Sayfa: 020
Dost Olarak Allah Yeter - Ali Ağır
Hayat denen yolculukta, Dost olarak Allah yeter. Hastal›kta ve sa€l›kta, Dost olarak Allah yeter. Bitmek bilmez felakette, S›k›nt›da, saadette, Dü.....
Sayı: 310, Sayfa: 021
Hak-Batıl Mücadelesinde Ölçüler - Cemal Nar
Hak batıl mücadelesi, tarihî bir mücadeledir. İnsanın yeryüzü serüveniyle başlayan bir mücadele. Başta Hz. Adem olmak üzere bütün peygamberlerin batılı savunan düşmanları olmuştur. “(Resulüm!) Ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.”1.....
Sayı: 310, Sayfa: 022
Başarının Sırrı - Ali Rıza Temel
Dünyada en büyük inkılabı gerçekleştirmiş olan Hz. Peygamber (s.a.v.) başarının sırrını şu veciz kelimelerle ifade buyurmuştur: “Hepsinde hayır olmakla beraber Allah katında kuvvetli mümin zayıf müminden daha değerlidir. Sana faydalı olan şeyi gerçekleştirmede ısrarlı ol, âcizlik getirme. Neticede başarısız olursan şöyle söyle: “Kader böyleymiş,.....
Sayı: 310, Sayfa: 024
Ömrümüze Bereket Aşısı - Dr. Adem Ergül
“Öyle uzun ömürler vardır ki, manevî feyz ve bereket yönünden nasibleri pek azdır. Yine öyle ömürler de vardır ki, belki kısadır ve fakat mânevî ihsân ve ikrâm bakımında çok büyük bereketlere mazhar olmuşlardır. Ömrü kendisine bereketlendirilen kişi az bir zaman içinde All.....
Sayı: 310, Sayfa: 026
Seyr u Sülukta Hizmet - Prof. Dr. Süleyman Derin
Nakşiliğin süluk metotlarından biri de hizmettir. Silsilenin âbide isimlerinden Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin şu sözü Nakşîliğin hizmet konusundaki tutumunu veciz bir şekilde özetler: “Biz maneviyat yolundaki mesafeleri sadece tasavvuf kitapları okuyarak değil, okuduklarımızı imkân nispetinde tatbik etmek ve halka hizmetle katettik.”.....
Sayı: 310, Sayfa: 028
Kime Yardım Etmeli? - M. Sâmi Ramazanoğlu
Câbir bin Abdullah -radıyallahu anh-’dan rivâyete göre: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her kişi -ister zâlim olsun ister mazlûm olsun- müslüman kardeşine yardım etmelidir. Dîn kardeşi zâlim ise irtikab etmekte olduğu zulümden nehyetmelidir. Bu da zâlim için bir nusret ve yardı.....
Sayı: 310, Sayfa: 030
Mânevi Yolun Ölçüleri - Sâdık Dânâ
Bazı sâlikler bütün gayretlerini Üstâzlarının gözüne girmek, iltifatına nail olmak hususlarına harcarlar. Doğrudur. Bu çok güzel bir istektir; fakat bunun da bir adâbı, erkânı olduğu muhakkak bilinmelidir. 1. Mürşidinin gönlüne girmek isteyen, muhakkak Kur’an-ı Kerim ahkâmına dikkatli olup, sünnet-i seniyyeye ittibâ etmekle mük.....
Sayı: 310, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler - Hz. Mevlânâ (kuddise sirruh) – 2 - Osman Nûri Topbaş
(Kıymetli okuyucularımız! Bu yazı, Hz. Mevlânâ’nın Şeb-i Arûs’unun sene-i devriyesi münâsebetiyle 2010 yılı Aralık ayında yayınlanmış olan yazımızın ikincisidir.)* Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Çocuklar oyun oynarlarken dükkân yaparlar, yalancıktan alış-veriş ederler, fak.....
Sayı: 310, Sayfa: 032
Mevlana'nın Gönül Mektebi - Seher Aydın
Millet olarak bütün çağları kuşatan ve insanlığa asırlar boyunca sevgi, kardeşlik, hoşgörü, adalet, iyilik ve güzellik rayihaları yayan zengin bir kültür ve medeniyet tarihine sahibiz. Bu kültür ve medeniyetin mimarları, bu milletin temellerini oluşturarak birlik ve dirliğini sağladıkları gibi, zamanın sarsıntılarına karşı da kuvvetli birer daya.....
Sayı: 310, Sayfa: 038
Borç Yiğidin Kamçısıdır - Neslihan Nur Türk
Ortalık “denize düştüm, yılana sarıldım” diyenlerle dolu. Birileri böyle derken, yılanlar semirip, koskocaman oluyor. Vaktiyle çaresizlik içinde, zarûreten sarılanlar, artık bu vaziyete karşı alışkanlık kesbedip, önceki korku ve üzüntülerinden uzaklaşmış görünüyor. Kimileri “Ne yapalım canım! Devir yalnız adam devri! Allah benim günâhımı, birikt.....
Sayı: 310, Sayfa: 040
Hoş geldin Ruhum - Mehmet Dinç
Ne zaman sonu gelmez günlük koşuşturmalar içerisinde kayboluyor gibi olsam, hemen Kızılderililerin o enfes hikâyesini hatırlatırım kendime. Araştırma için bir süre Kızılderililer ile kalan bir yazar onların bir âdetini keşfeder. Kızılderililer, grup halinde gidecekleri yere doğru hızla ilerlerken birdenbire durup, bir süre bekleyip sonra tekrar .....
Sayı: 310, Sayfa: 042
Lokman Hakîm'den Oğluna;Hiçbir İyiliği Küçük Görme - Cafer Durmuş
Lokman suresinde, “Allah’a şükretmesi için Hz. Lokman’a hikmet verildiği” (Bkz; 31/12) belirtilir. Bundan sonraki ayetlerde onun oğluna nasihatleri cümlesinden olmak üzere itikad, salih amel ve muamelata dair asırlarca eskimeyecek sözlerine yer verilir: Allah’a ortak koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. (Yaptığın iyilik veya.....
Sayı: 310, Sayfa: 044
Depremin Depreştirdikleri - Adem Saraç
Her şeyin kendince bir açıklaması vardır muhakkak. Biz burada depremin oluş şeklini ve sebeplerini anlatmayacağız, anlatamayız da zaten. Onu o işin uzmanlarına bırakıyor, bir başka açıdan bakmak istiyoruz depreme… Fena halde sallandık! Sallana sallana sarsıldık! Sarsıldıkça sarsıldık! Fizik olarak, .....
Sayı: 310, Sayfa: 046
Can Evini Bulur Kuşlar - Zahit Genç
Gönül aşkla dolup taşsa, Dosta doğru sefer başlar Rahmet denizleri coşsa, Ab-ı hayat içer taşlar. Saf saf olsak dizi dizi, Ayıramaz kimse bizi, Alnımızda secde izi, Beş vakitte iner başlar. Sorma seb.....
Sayı: 310, Sayfa: 048
Mevlânâ'nın Diliyle:Dinle Neyden - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Yeniden terennüm: Mahmut Kaya Sevgili Kasım Aykut'a... بشنو این نی چون شکایت می‌کند                       از جداییها حک.....
Sayı: 310, Sayfa: 050
Evlerini Hediye Eden Sahâbi - Hârise İbni Nûman (radıyallahu anh) - Mustafa Eriş
Hârise ibni Nûman el-Hazrecî el-Ensârî radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dayılarının sülâlesinden!.. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları koluna mensub!.. Ahlâkı, cömertliği ve annesine çok iyi davranışıyla tanınan bir yiğit!.. İki Cihan Güneşi efendimize ve âile efrâdına evlerini birer.....
Sayı: 310, Sayfa: 052
Mektubun Diliyle Evlâtlık Uyarıları - Sema Özcan
Oğul Balım; Seni bana bağışlayan Rabbim’e hamdolsun. İlahi emirleri duyuran, savunan, uyaran Peygamberimiz’e salât ve selâm olsun. Güzel yüzün nurla dolsun, yüreğin muhabbetullah ateşi ile yansın. Sınırlar ötesine gittin. Bir kor gibi yüreğimi yakar ayrılığın. Bir an gidesim gelir ardından... neyleyim gidemem. Gel! desem de sen .....
Sayı: 310, Sayfa: 054
Kayıp Giden Ömür - Ali Büyükçapar
Zemheride yeniliklere kapı açmak ne güzel. Tabiatın sessizliğe büründüğü bu zamanları gelecek günler için mutluluk zemini olarak görmek saadet. Ömür denilen “Hay” sıfatı tecelli ederken bunun farkına varmalıyız. Sayılı günler çabuk geçiyor. Varlığımızın özüne yerleştirilen “Kutsal Işık” sahibine dönmeden gerçekleştirmek zorun.....
Sayı: 310, Sayfa: 056
Biliriz Seni Yalan Dünyasın - Salih Zeki Meriç
Kim doydu sana ey dünya! Kim senin karşında dik durabildi? Kim usandı sunduğun acılardan? Kime kaldın? Kimi bâki kıldın? Ey dünya! Her gün içindekilere sahte gülücükler sunmuyor musun? Her defa giden biz, kalan sen olmuyor musun? Sen gidenlerin arkasından ağladın mı ey dünya? Ama senden gidenlere herkes ağladı. Seni terk edenlerden kim.....
Sayı: 310, Sayfa: 058
Sen'sin - Dr. Rıfat Araz
Yâ Rab, tene, bu nur can›; Kudret diye veren Sen’sin!.. Her nefeste ilki, sonu; Mühlet diye veren Sen’sin!.. Gurbet bildim yan›, yönü; Revâ gördün bu sürgünü!.. Asra bedel olan günü; Hikmet diye veren Sen’sin!.. Ay inceldi hesab›ndan; Gün k›zard› hicâb›nd.....
Sayı: 310, Sayfa: 059
Sevgilisi Kur'ân Olan Bir İnsan; Harun Soydaş Hocaefendi - Abdullah Yalnız
Kurra Hafız Harun Soydaş Kimdir? Bursa Ulucami emekli İmam-Hatibi Hafız Harun SoydaşHoca’nın vefatının üzerinden bir yıl geçti. 22 yaşında Bursa Ulucami imamlığına atandı ve 90 yaşına gelmesine rağmen yine de fahri imamlık vazifesine devam ediyordu. Taa ki 2010 yılının Aralık ayına kadar… Yıllardır Allah’ı.....
Sayı: 310, Sayfa: 060