'O Gün' Kaçış Nereye?
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Tasavvuf, bir kalb terbiyesi mektebi ise, o mektepte en önemli  derslerden birisi “Tefekkür-i mevt” dersidir. Tercümesi kısaca ölümü düşünmek, ölümle içiçe yaşamak demektir. Hiç şüphesiz sufiler de, kendilerine bahşedilen hayatı yaşarlar. Hayat içinde üzerlerine hangi rol düşmüşse onu ifa ederle.....
Sayı: 308, Sayfa: 001
İşin Sırrı “O Gün”ü Anlamada... - Ahmet Taşgetiren
İnsanoğlu kafile kafile oraya doğru gidiyor. Kainat oraya doğru gidiyor. Kıyamete doğru. Ahiret yurduna doğru. Hâlık Teâlâ’nın huzuruna doğru. Mahşer ortamına doğru. Büyük muhâsebe gün.....
Sayı: 308, Sayfa: 003
Ol Deyince - Dr. Rıfat Araz
Yâ Rab, bende kudret nûrun; Bende sonu, ilk eyledin!.. Arşa, kürse sığmaz varın; Bu gönlümü mülk eyledin!.. Bende attın has mayayı; Öze saldın ar, hayayı!.. Gönül denen bir deryâyı; Fark içinde fark eyledin!.....
Sayı: 308, Sayfa: 008
Büyük Gün - Ali Rıza Temel
Zaman dilimini ifade eden gün, önemine binaen Kur’an-ı Kerim’de yüzlerce defa zikredilmiştir. Belirtilen günler içinde dünyaya ait olanlar olmakla beraber genellikle gündem; ceza günü, ahiret günü, kıyamet günü, diriliş günü, haşr günü, fasıl günü gibi tanımlarla ahirete müteallik günler kastedilmektedir. Dünya hayatında da insan için .....
Sayı: 308, Sayfa: 010
Söz Vardır Sözden İçre - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Hakîm ve âriflerin nurları sözlerinin önüne geçer. Nur zuhur edince de söz hedefini bulur ve maksat hasıl olur. Söylenen her bir sözün üzerinde, içinden çıktğı kalbin özel bir elbisesi vardır. Konuşmak için kendisine izin verilen kimsenin ifâdeleri.....
Sayı: 308, Sayfa: 012
Keşke Emsalsiz Örnek Şahsiyetle - Nihat İlter
Keşke; kimin ümmeti olduğumuzun farkını fark edebilsek. Keşke; o (s.a.v.) emsalsiz örnek şahsiyete layık olabilsek. Keşke; söylediklerimizi, okuduklarımızı bildiklerimizi, hayatımızda uygulayabilsek. Keşke; dünyevileşmek yerine Muhammedileşsek. Keşke; Efendimizin şefkat ve merhamet deryasından bir damla da.....
Sayı: 308, Sayfa: 014
Yeryüzünde İnsanlık İçin Kurulan İlk Mâmbed!..Ev!.. - Mustafa Eriş
Ramazan Bayramının üçüncü günü idi. Mekke-i Mükerreme’de öğle vakti ezanını bekliyor ve Kâbe-i Muazzama’yı seyrediyorduk. Birden: “Allah! Allah!.. Bu Beyt (Kâbe) asırları aşıp geliyor” dedim ve irkildim. Tatlı bir hal ve tefekkür içinde gönlüme; “Bu beyt, Allah’ın yeryüzünde kurduğu ilk ev. Asırlardır burada duruy.....
Sayı: 308, Sayfa: 015
Güzel Ahlâk - Hızır İrfan Önder
Kurtuluşun anahtarı Güzel ahlâk, güzel ahlâk. Hakikatin silâhtarı Güzel ahlâk, güzel ahlâk. Ömrümüzün süsü, tacı İnsanlığın ihtiyacı Her marazın tek ilâcı Güzel ahlâk, güzel ahlâk. Îmanın bir tezahürü Verir insana huzuru.....
Sayı: 308, Sayfa: 016
Zemzem - Dr. Mehmet Güneş
Arş-ı Âlâ gölgesinde, Bir hikmet-i Hüdâ Zemzem… Cibrîl’in kanat sesinde, Cennet’ten bir nidâ Zemzem… Eksilmeyen âb-ı hayat, Leb-i deryâ, çöle inat, O bir “âyât-ı beyyinât”1; .....
Sayı: 308, Sayfa: 017
Vahdetin Âbideleştiği Yer: Arafât - Doç. Dr. Kerim Buladı
Arafât, Arefe günü hacıların vakfeye durdukları dağın ismidir. Bilme, anlama, tanıma, güzel koku gibi anlamlara gelen bir kökten gelmektedir. Hz. Âdem ile Havva’nın burada karşılaşıp birbirini tanımaları, Hz. İbrahim (a.s) ın burayı görünce geçmiş sıfatlarla burayı tanıması, Cebrail (a.s) vasıtasıyla Hz. Âdem ve Hz. İbrahim’in haccın menâsikini .....
Sayı: 308, Sayfa: 018
Sadece… - Bestami Yazgan
Boşuna düşme gönül Şu dünya telaşına, Ummadığın zamanda Bir iş gelir başına. Geride kırık dökük Bir âh kalır sadece. Yalancı saltanatın Makamına güvenme, Canım diyen dostların İkramına güvenme; Boğazda düğümlenir, Eyvah kalır sadece......
Sayı: 308, Sayfa: 020
AŞKIN İKİ YÜZÜ - Prof. Dr. Mahmud Kaya
وَحُـــــــــــبّاً لِأنَّـــــــــ.....
Sayı: 308, Sayfa: 021
Büyük Misafirlik Hac - Dr. Veysel Akkaya
İnsan Allah’tan geldi (minallah), dâimâ O’nunla berâber (maallah) ve O’na doğru seyrediyor. (ilallah) Bu büyük bir yolculuk. Bu yolculuk dikey boyutlu. Onun hayatımızda, yatay boyuta yansıması yüzbinlerce. Bunlar içerisinde, dikey yolculuğu en iyi  temsil eden yatay yolculuk “hac“dır. Beden ile Mekke‘ye ve Medîne‘ye gidilir. Kalb ile A.....
Sayı: 308, Sayfa: 022
Başarılı Kim - Nureddin Yıldız
Önce dünya ile ahireti bir torbaya koyalım. Dünyada ve ahirette demeyelim; ikisini de aynı insan yaşayacağına göre dünyanın da ahiretin de ortalaması gibi bir değerlendirme ile ‘Kim başarılı?’ sorusuna cevap bulalım. Dünya hayatında sefil ama ahiret hayatında aziz olunmaz çünkü dünyadaki sefalet; açlık, sıkıntı ve fakirlikle daraltılan bir ölçü .....
Sayı: 308, Sayfa: 025
Tevekkül Niçin Önemli? - Cafer Durmuş
Sözlükte tevekkül; “Sebeplere tevessül ettikten sonra neticesini Allah’a bırakmak, Allah’tan gelene razı olmak, kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah’dan istemek, kadere razı olmak ve Hakk’a güvenmek” manalarına geliyor. Kur’ân-ı Kerîm’de mü’minleri tevekkül zırhını kuşanmaya teşvik eden pek çok âyet-i kerîme var. Bun.....
Sayı: 308, Sayfa: 026
İnsanın Sülûk Macerası - 2 Müntehi Salikin Hali - Prof. Dr. Süleyman Derin
Önceki sayımızda 99. Mektubun ilk bölümünü ele almış ve nefis ile ruhun ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştık. İmam Rabbanî aynı mektubun devamında ruhun nefsin tasallutundan nasıl kurtulacağını ve kurtulan nefsin özelliklerini de bize açıklar. İmam’a göre nefse aşık olan ve onda fani olan ruhu bu yanlış sevdasından vazgeçirmek için Hakk’da gerç.....
Sayı: 308, Sayfa: 028
Şartlarına Uygun Hacc - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah (s.a.v.) buyuruyor: «Kim Allah için haccederse, ne refes ve ne de fıska sapmazsa (memleketine, evine) anasından doğduğu günde olduğu gibi tertemiz ve günahsız olarak döner.» (Buhârî) Refes’in manazı cinsi münasebette bulunmak, herhangi bir suretle şehvete mağlub olmak ve ale’l-ıtlak kötü söz söylemekt.....
Sayı: 308, Sayfa: 030
Çalış Gayret Et - Sâdık Dânâ
Abdülkâdir Geylâni kuddise sirruh buyurur: – Çalış, gayret et, çalışmadan ve gayret sarfetmeden bir noktaya varamaz, mânevî mertebelerde yükselemezsin. Muhakkak çalışman, Allah yolunda mesafe katedebilmen için gayret göstermen lâzımdır. Bütün gücünü himmet ve gayretini seferber et. İşte o zaman sana hayırlar gelir. Kim ki, ister.....
Sayı: 308, Sayfa: 031
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER: Şâh-ı Nakşibend(kuddise sirruh)-4 - Osman Nûri Topbaş
Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur: “Bir kul, namazda ancak şu dört şeyle huşû hâline erebilir: 1. Dâimâ helâl yemek, yerken kalben uyanık olmak ve huzur ile yemek. 2. Abdest sırasında gafletten uzak durmak. 3. İlk tekbiri alırken kendini huzur-i ilâhîde bilmek. 4. .....
Sayı: 308, Sayfa: 032
Kim Yorulur Kim Dinlenir? - Neslihan Nur Türk
Dinlenmeyi  öğrenmeyen, kabirde nasıl dinlensin? Ey nefsim! Vaktin azaldı, çalışıp “Din”lenmelisin. “Yoldan geldim, yorgunum” diyorsun. Telâş yapmadan, kaçıp kovalamadan gitmişsen, yol seni niye yorsun? Saatlerce sürmüş olsa, mola yerinde abdestini alıp namazını kılmışsan, “tebdîl-i mekânda ferahlık olur” da, yolculuk, hatta.....
Sayı: 308, Sayfa: 038
Bu Babalara Ne Oluyor? - Hatice Yıldız
Kadın ve erkeğin farklı misyon için yaratıldığına ve her ikisinin yaratılış gayesine uygun hareket edip etmemelerinin önemli olduğuna inanırım. Çünkü Allah ne kadını erkekten, ne de erkeği kadından üstün yaratmamıştır. Birine kadınlık, diğerine erkeklik görevi vermiştir. Kadınlık ve erkekliğin nasıl olması gerektiğini de ayet ve kıssal.....
Sayı: 308, Sayfa: 040
Ebedî İlkbaharımız İçin Ekim Zamanı - Ahmet Başer
Sıcak ve güneşli günlerin ardından sararan yapraklar, yavaş yavaş dökülmeye başladı. Sonbahar mevsimi, genel olarak ömrün yaşlılık dönemini hatırlatır. Hazan mevsimi hüzün mevsimiymiş gibi algılanır. Gündüzler alabildiğince kısalmış, geceler uzadıkça uzamıştır. Serin esen rüzgârlar ve bereketli yağmurlar, insanları kırlardan, bağ ve bahçelerden .....
Sayı: 308, Sayfa: 042
Bir Hadis ve Düşündürdükleri Neden Hamd ve Senâ - Duran Ekizer
Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de bir çok âyette kendisini medhü sena etmiştir. Zira O, her türlü medh ve senâya en çok layık olan, kendi zatı ile kâim Rabb-i Zülcelâl’dir. Bu itibarla müminler, Allah-u Tealâ’yı her zaman ve mekanda hamd ile tesbih etmelidir. Bir çok hadis-i şerifte Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bizlere Allah-u Te.....
Sayı: 308, Sayfa: 044
Afrika Ağlıyor - Emel Okyar
Önce suyumuz bitti Sonra yiyeceğimiz Kalmadı hayvanlarımıza verecek tek tanemiz Sonra yedik onları da Sonra yine acıktık Kalmadı takâtimiz Önce kuşlar gitti Sonra vahşi hayvanlar Yalnız leş yiyenleri kaldı etrafımızda Gömülmeden parçalandı ölülerimiz .....
Sayı: 308, Sayfa: 045
Dostluk Bilinci - Sebahaddin Tüzün
Rivayet edilir ki Aziz ve Celil olan Allah Hazreti Musa’ya: “Ey Musa! Benim için ne yaptın?” diye sorar. Hazreti Musa (a.s.) “Rabbim! Senin için oruç tuttum, namaz kıldım, cihad ettim vs..” şeklinde cevap verir. Allah (c.c.) “Ey Musa! Oruç senin kabir karanlığındaki ışığın, cihad cehennem azabına karşı kalkanın, namaz .....
Sayı: 308, Sayfa: 046
Çocukluğumuza Hesap Verirken - Mehmet Dinç
Biz de bir zamanlar çocuktuk. Bizim de zihnimizin henüz gereksiz bilgilerle dolmadığı ve kalbimizin yersiz nefret ve önyargıları daha yüklenmediği tertemiz bir dönem vardı. Biz de anlayamazdık para denilen bir kâğıt parçasının bir dondurmadan nasıl daha kıymetli olduğunu ya da insanların neden misketlerin değil de onun peşinden koştuklarını......
Sayı: 308, Sayfa: 049
Çizgi Ötesi Bir Hoca - İdris Arpat
Farklı bir hocaydı. Sıra dışı, çizgi ötesi dedikleri neviden. Sınıfta eûzü-besmeleyle girer, derse eûzü-besmeleyle başlardı. Talebeleri Allah’ın (c.c.) emâneti olarak kabûl ederdi. Derse mutlakâ hazırlanır da gelirdi. Çantasında hatırlatıcı mâhiyette başlıklar listesi ve ders notları bulunurdu. Dersi tam bir  ciddiyetle işler.....
Sayı: 308, Sayfa: 050
İlim Âşıklısı Bir Sahâbi Ebû Rezîn (radıyallahu anh) - Mustafa Eriş
Ebû Rezîn radıyallahu anh suffe ehli arasında ismi geçen bir sahâbi!… Hayatını ilim, irfan öğrenmeye ve Allah’ı zikre adayan bir yiğit!... Allah sevgisi ile yanıp tutuşan ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatlarına mazhar olan bir bahtiyar!... O, Abdullah ibni Ebû Rezîn radıyallahu anh’in bab.....
Sayı: 308, Sayfa: 052
Ne Güzel - Zahit Genç
Kur’an en üstün kelam, Hayat Kur’anla güzel. Hakka giden yol İslam, Kulluk ihsanla güzel. Yoktan kurtul gel var’a, Affa gir düşme nar’a. Umut bağla ki yar’a, Dostluk yaranla güzel. Sevinç ve elem bize, Koskoca âlem bize,.....
Sayı: 308, Sayfa: 053
Nasihatın Çerçevesi - Ali Büyükçapar
İbret almakla başlayan hayata neler sığdırmak zorundayız, neler. Varlığımızı Allah’a kulluk formatına taşımak her kişinin değil, er kişinin kârıdır. Yüreklerde yer eden öğütler var, peki o nasihatlar oraya nasıl yerleşti? Sımsıkı sarılıp hiç akıldan çıkarmamak üzere bellediğimiz nasihatlar hayatımızı hangi tehlikelerden kurtardı? “Ö.....
Sayı: 308, Sayfa: 054
Firaklı Nâmeler - Halil İbrahim Kurucan
Mehmet Akif Ersoy’un yayınlanmamış mektupları, Firaklı Nâmeler adlı kitapta toplandı. Kitabı yayına Ömer Hakan Özalp hazırlamış. Akif’in Mısır’daki gurbet yılları, vatan hasreti ve evlatlarına duyduğu özlem, mektupların her satırında açıkça görülüyor. Mektup satırlarından anlıyorsunuz ki, Akif’in ayrılığı gönüllü bir ayrılık.....
Sayı: 308, Sayfa: 056
Ortadoğu’da “Türkiye Çağı Fırsatlar ve Riskler… - Beytullah Demircioğlu
Tunuslu üniversiteli gencin ateşlediği o ilk kıvılcımdan bu yana “Büyük Ortadoğu” coğrafyası, ileride tarih kitaplarında hararetle bahsedilecek, derinlemesine analizler yapılacak, çok önemli bir dönüşümü yaşıyor. Otoriter ve totaliter rejimlerin, halkların öfkesi karşısında ayakta duramadığı, bö.....
Sayı: 308, Sayfa: 058