Ümmet İçin Dua
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bir yanda Mehmet Akif, diğer yanda Muhammed İkbal. Son çağ İslam ümmetinin iki büyük yüreği, iki büyük muzdaribi.. Izdırapları ümmetin ızdırabı. Akif seslenir: “Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler kaşanaler gördüm, Dolaştım mülkü İslam’ı bütün viraneler gördüm.” Muhammed İkbal seslenir: .....
Sayı: 307, Sayfa: 001
Ümmet İçin Dua - Ahmet Taşgetiren
Arif Nihat Asya’nın na’tı, İslam’ın izzet günlerini yadederek başlar. İlk mısralar şöyledir: “Seccaden kumlardı.. Devirlerden, diyarlardan Gelip, göklerde buluşan Ezanların vardı! . Mescit mü’min, minber mü’min... Taşardı kubbelerden tekbir,.....
Sayı: 307, Sayfa: 003
Onların Hayali Bir Lokma Ekmek Bir Yudum Su - Halil İbrahim Kurucan
Geçtiğimiz ay başında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan Adem Ergül ve Medet Bala beylerle birlikte Kenya’da bulunan ve Somalili mültecilerin kaldığı Dadaab Kampı’na hem yardım götürmek, hem de ihtiyaçları yerinde tespit etmek için bir ziyaretimiz oldu. Gittiğimiz grupta İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin yardım ek.....
Sayı: 307, Sayfa: 007
Açlığın Empatisi - Medet Bala
Eller açılıyor ve uzanıyor. İçine beş gün yetecek bir para konuluyor. Bazıları görmüyor, önündekinin elini ya da kıyafetini tutarak geliyor. Avucuna sıkıştırıveriyorsunuz.  Kadın erkek sıra halinde. Herkes az da olsa bir şeyler alabilmenin mutluluğunda. Siz de verebilmenin. Bunun huzurunu hissediyorsunuz. O his derinleşiyor. Derinleştikçe içiniz.....
Sayı: 307, Sayfa: 012
İbadetler ve Ömür Boyu Eğitim - Ali Rıza Temel
Eğitimin hedefi insana kalite kazandırmak ve onu yararlı hale getirmektir. Bilgi, eğitimde kullanılan malzeme konumundadır. Bilgi teoriyi, eğitim pratiği (uygulamayı) ifade eder. İbadetler uygulamalı eğitimdir. Dini felsefeden ayıran en önemli özellik bilginin davranış haline dönüştürülmesidir. Aristo, Eflatun, Dekort gibi filozoflar d.....
Sayı: 307, Sayfa: 014
Ramazanın Ardından İbadette Süreklilik - Doç. Dr. Kerim Buladı
Rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluşa vesile olan bir Ramazan ayını daha tamamladık. Buluğ çağından can emanetini teslim edinceye kadar oruç tutmakla sorumlu olduğumuz bir Ramazan ayı daha ömür haritamızdan eksildi. Orucu, teravih namazları, sadaka-ı fıtır, tevbe, dua ve niyazları, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaları ile kardeşlik ruhunun ta.....
Sayı: 307, Sayfa: 016
Cafer Durmuş’la Söyleşi: Bir Medeniyet Projesi: Mârifetnâme’nin Yeniden Doğuşu - Cafer Durmuş
Altınoluk: İbrahim Hakkı Hazretleri’nin birbirinden değerli eserleri içinde en çok bilineni Mârifetnâme’yi yeniden sadeleştirerek yayına hazırladınız. Böyle uzun soluklu bir çalışma için neden Mârifetnâme’yi seçtiniz? Cafer Durmuş: İbrahim Hakkı Hazretleri, bu topraklarda yetişen yıldız şahsiyet.....
Sayı: 307, Sayfa: 018
Ölene Kadar Annelik Babalık - Nureddin Yıldız
Adını koymak, saçını tıraş etmek, akikasını kesmek, sünnetini yaptırmak derken delikanlı, hanım kız olan birinin üzerindeki annelik babalık bitiyor mu? Bir de yavruyu evlendirip mürüvvetini görünce kendi işine bakan anne baba olabilir mi? İsim vermek, tıraş etmek her anne babanın işidir. İnsan doğurmak, mücahit yeti.....
Sayı: 307, Sayfa: 021
Nefsin Görünen ve Görünmeyen Hevâsı - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Nefsin hazzı günahta açık ve zâhir, taat ve ibâdette ise gizlidir. Gizli olanın tedâvisi ise daha zordur.” el-Hikemü’l-atâiyye’den Kur’ân-ı Kerim, Yusuf -aleyhisselâm-’ın dilinden nefsin hakikatine şöyle işâret eder: “Doğrusu, ben .....
Sayı: 307, Sayfa: 022
Hâl Değişimi ve Namaz - Ahmet Şahin Akbulut
İnsanoğlu birçok durum ve mekânda değişik hallere girerek, algı dünyasına tesir eden kişi ve hadiselerle karşı karşıya kalan, onlarla ünsiyet eden bir varlıktır. İnsanın hâli, algıladıkları nispetinde alçalıp, yükselen, pozitif ve negatif arasında gidip gelen bir seyir arz eder. Gün içinde kontrol ederek veya farkında olmadan hızlı bir şekilde d.....
Sayı: 307, Sayfa: 024
İnsanın Sülûk Macerası - Prof. Dr. Süleyman Derin
Seyr u süluk saliki daima Allah ile huzur halinde bulundurmayı hedefler, zira Allah Teâlâ “Her nerede olursanız olun O sizinle beraberdir” (Hadid, 4) buyurmaktadır. İmama göre Allah teala insanı bu kapasitede yaratmıştır. Yeter ki insan kendini tanıyarak maneviyat terbiyesine girsin. İmam Rabbani 99. mektubunda nefis ve ruhun yapısı ve bu.....
Sayı: 307, Sayfa: 026
Sen’i Hakem Kılmadıkça... - Sezai Engin
İslam dininin temel teşrî kaynakları hiç şüphesiz yüce Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnet-i seniyyesidir. Kur’an-ı Kerim’in haram ve helal kıldıkları noktasında ayetleri farklı yorumlamanın dışında genel olarak müşkil bir durum söz konusu değildir. Fakat tarihten günümüze Sünnet’in teşrideki yeri tartışıla gelmiştir. Bu tartışmalardan bazıları ço.....
Sayı: 307, Sayfa: 028
On Değerli Huy - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah (s.a.v.) buyuruyor: “İnsanlar madenler gibidir. Irk (soy ve kan) dessâstır. (Yani iyi ve kötü gizli birçok hasletleri câmidir. İrsiyetin mayasıdır.) Kötü edep ve terbiye de kötü ırk gibidir.” (Beyhaki) Bu hadîs-i şerîf daha uzun olmak üzere Buhârî ve Müslim’de de vardır.....
Sayı: 307, Sayfa: 030
Allah’a Güvenmek - Sâdık Dânâ
Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki: – Kim insanların en şereflisi olmak isterse, Allah’dan korksun. Kim ki insanların en güçlüsü olmak isterse Allah’a tevekkül etsin, Allah’a dayansın. Kim de insanların en zengini olmak isterse, kendi elindekinden çok, Allah’ın nezdindekine bel bağlasın... Al.....
Sayı: 307, Sayfa: 031
Şâh-ı Nakşibend (kuddise sirruh) –3 - Osman Nûri Topbaş
Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur: “«Çalışıp kazanan, Allâh’ın sevgilisidir.» buyruluyor. Hakîkatte Allâh’ın sevgilisi olan, çalışıp Allâh’ın hoşnutluğunu kazanandır; yoksa sırf mal biriktirmek için çalışıp dünya serveti kazanan değil.” [Mü’min, her hususta Allah rızâsını hedeflemelidir. Kendi alın teriyle maîşetini t.....
Sayı: 307, Sayfa: 032
Cebel-i Nûr ve Hira’nın Dili Olsaydı - Dr. Veysel Akkaya
Rasûl-i Kibriyâ’nın (s.a.v) çok müstesnâ hatıralarının bulunduğu bir mübârek yer burası. Oraya çıkmanın en güzel yanı Efendimiz’i solumak ve O’nu düşünüp, manen beraber olmak. Çok dik ve yüksek olan bu tepeye her defasında nasıl çıktığına hayret ediyorsunuz. Cenâb-ı Hak yeryüzünü dağlarla donatmış. Her dinde bazı dağlar ilgi görmüş. O .....
Sayı: 307, Sayfa: 038
Tavsiyeler - Neslihan Nur Türk
Her bir söze verirsen iki kulağı, sen böcek olursun söz, örümcek ağı. Tavını almış tavsiyelere uy da, ot diken dolmasın gönlünün bağı! Keke bakmak lazım, kalıba değil. Zira aslolan, hamurun içindeki malzeme. O temiz, helal ve taze ise, hangi kalıba dökülürse dökülsün, kek leziz ve şifalı olur; lakin hamuru bozuksa, istedi.....
Sayı: 307, Sayfa: 040
Yenilenmeyi Sürekli Kılmak - Cafer Durmuş
Bugün Rahmân sûresinin bir âyeti çerçevesinde düşünelim istiyoruz. Şöyle buyruluyor: “Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O, her ân yaratma hâlindedir. O hâlde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?” (55/ 29-30) Elmalılı Hamdi merhûm bu âyet-i kerimeyi şöyle izah ediyor: “Göklerde ve yerde bulunan herkes O’ndan d.....
Sayı: 307, Sayfa: 042
Eğitim: Savaşta Barut, Okulda Öğretmen - İdris Arpat
İnsan, biri Cennet’e biri Cehennem’e dökülen iki ırmağın müşterek ismi.” Bu ırmaklara istikâmet ve menzil belirleme işine tâlim-terbiye/eğitim-öğretim adı verilir. Daha doğru bir ifâdeyle, can yangınlarından can kurtarma faâliyetine ta’lim terbiye denir. Eğitim-öğretim çok ciddî ve ağır bir meseledir. İnsanı, içinden yükselen Allah ses.....
Sayı: 307, Sayfa: 044
Eğitimde Önceliklerimiz Ne Olmalı? - Şemsettin Kırış
Geçenlerde İmam Hatip Lisesi mezunu bir dostum “ilk­öğretim birinci kademede okuyan sabahçı çocuklar erkenden okula gidiyor, öğleci çocuklar akşam geç geliyor. Bu bir sorundur, küçücük çocuklara yazık edilmektedir. İkili öğretimden normal öğretime bütün ilköğretimlerde geçilmelidir. Ayrıca sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 50’lerden 30’lara d.....
Sayı: 307, Sayfa: 046
Sezonluk Eğitim - Dr. Faruk Kanger
Yeni eğitim-öğretim sezonu açılıyor. Sezon denince bir tarihte başlayıp bir tarihte biten bir iş akla geliyor. Nasıl ki çayın, karpuzun, arpa-buğdayın bir sezonu vardır; o dönem içinde ürünü bahçeden, tarladan kaldırmak zorundasınızdır. Sezondan iki hafta önce ürünü alamazsınız; ham ürün işe yaramaz, ziyan olur. Bir ay sonra da kaldır.....
Sayı: 307, Sayfa: 048
Üzüldü - Mehmet Dinç
Sela sesleriyle uyandı. Bir yaprak daha düştü diye düşündü.  Ramazan’a bir gün kalmıştı halbuki. Nasibi yokmuş dedi. Üzüldü. Bir  fatiha okuyacaktı, unuttu. Tatil günüydü geç uyanmıştı. Eşi önceden kalkmış kahvaltı hazırlıyordu. Bir süredir araları çok iyi değildi. Doğrusu büyük oranda kendisinde bazı hatalar vardı ama yine de haklı çı.....
Sayı: 307, Sayfa: 050
Allah için inleyen, coşkun bir yiğit!: Abdullah Zü’l-Bicâdeyn - Mustafa Eriş
Abdullah Zü’l-Bicâdeyn radıyallahu anh Allah ve Rasûlü yolunda iki kilim parçasını kendine elbise yapıp imanından taviz vermeden yaşayan çoşkun gönüllü bir yiğit!.. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in, “o evvâhtır, Allah için inleyen, çoşkun gönüllü biridir” şehadetine mazhar bir bahtiyar!.. Kendisini h.....
Sayı: 307, Sayfa: 052
Güz Mevsimiyle Neleri Okuyalım - Ali Büyükçapar
Etrafımızda bulunan insanlardan sıkça düşünmenin, tefekkür etmenin gerekliliğine dair sözler duyarız da iş düşünceye gelince akıl soracağımız kişilerin çok az olduğunu görürüz. Peki niye tefekkür edemiyoruz? Güz mevsimi okumanın eşiğidir. Mevsimlerin değişmesini okuma çalışmalarında motive edici güç olarak kullanmalıyız. Sonb.....
Sayı: 307, Sayfa: 054
İçeride ve Dışarıda Kritik Günlere Doğru - Beytullah Demircioğlu
Hem içeride hem dışarıda oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Ne içerideki terör, ne de yanı başımızdaki devlet terörü Ramazan demedi, mübarek gün demedi kan kusmaya devam etti. İçeride, 15 Temmuz’da, BDP’nin sözüm ona “demokratik özerklik” ilanına denk gelen günde!  Silvan’da 13 askerimizi PKK terör örgütüne kurban verdiğim.....
Sayı: 307, Sayfa: 056
Çocuklara Hayır Dua - Semih Yolaçan
İkram ve lütuf ne kadar büyük ise bunun şükrü de o derecede çok olmalıdır hiç şüphesiz. Bilindiği üzere şükür, Allah Teâlâ’nın verdiği nimeti yine O’nun yoluna sarf etmekle olur. O’nun yolunda infak ederek, verdiği mala, onun yolunda hizmete koşarak O’nun lütfu olan beden ve sağlığımıza şükrümüzü ifade ederiz. Allah Teâlâ’nın vermiş olduğu ilmi .....
Sayı: 307, Sayfa: 060