İnfak Küresel Şefkat
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Ramazan’a eriştirdi Rabbimiz, elhamdülillah. İnşallah bereketi ile gelmiştir ve inşallah bizi alır, orucun çağlayanında yıkar, arı duru güzel bir Müslüman haline getirir, sonunda cennetin kapısına bırakır. Ramazan, Rasulullah Efendimiz (s.a.)’in, esen rüzgardan daha cömert olduğu bir ay. Bu niteliği ile, orucun elinden infa.....
Sayı: 306, Sayfa: 001
İnfak Küresel Şefkat - Ahmet Taşgetiren
Tanıdığım bir aile var. En son duyduğuma göre, bu yıl 8 yaşındaki kız çocuklarını Afrika’nın bir ülkesindeki -diyelim Gana- yetimhaneye, oranın şartlarını görsün ve küçük çocuklarla oynasın diye gönderiyor. Bu aile, uzunca süre Doğu Türkistan’da kaldı, bir yandan öğretmenlik vs gibi işlerle geçimini sağlarken bir yandan da oradaki hast.....
Sayı: 306, Sayfa: 003
Dünya Orucu - Rabia Christine Brodbeck
Bu dünyanın zevklerinden vazgeçmenin ebediyeti kazanmak olduğunu anlayabilsek. Dünyada iken dünya orucu tutmak mümin için nihai bir hedeftir. Aşk hazinesini ve ilahi farkındalığı uyandırır. Hz. Mevlana; “Bu yeknesak dünyanın anlamı ilahi varlıktan bihaber kamalmaktır; yoksa dünya para, kadın veya kıyafet değildir. Bunu iyi anla.” Biha.....
Sayı: 306, Sayfa: 008
Yaz Ramazanı ve Teravih Namazı - Doç. Dr. Kerim Buladı
Ramazan kelimesi, “ramiza” sözcüğünden alınmıştır. Bir kimsenin şiddetli sıcaktan dolayı içi yandığında (hararetlendiğinde) “ramiza’s-sâimü” denilir. “Ramaz”, güneşin hararetinin şiddetinden taşların son derece ısınması ve yanmasıdır. Kızgın yere de “ramzâ’ denir. “Ramazan”, yanmak anlamına gelen “ramiza” fiilinin mastarıdır yani, kızgın yerde y.....
Sayı: 306, Sayfa: 010
Kulda Gider - Dr. Rıfat Araz
Nazar ettim bu hilkâte;  Tevhîd sırrı kulda gider!.. Musa, daldı bu hikmete; Hızır kandı hâlde gider!.. Sevgi sarar söz yumağım; Takva işler can yaprağım!.. Kaynadıkça ses.....
Sayı: 306, Sayfa: 012
Dayanmanın Nirengi Noktası Oruç - Ali Büyükçapar
Kur’an-ı Kerim’de “Şehr-i ramazan” şeklinde geçen oruç ayı bilmekle yapmak arasında ki nüansın gösterildiği hikmet gereğinin adıdır. Amel imandan bir cüz müdür? Kelam ilminin yüzlerce yıl öncesinden sorduğu bu soru Müslümanların günlük hayatına bakılarak cevaplanacak olursa nice müşkil olayın da kapısını aralar. Geçmişin insanlarda mey.....
Sayı: 306, Sayfa: 013
Hoş Geldin Yâ Şehri Ramazan - Dr. Mehmet Güneş
Hoş geldin ey vahyin nâzil olduğu mübârek Kur’ân ayı… Hoş geldin ey ‘bir ömre bedel bir gece’ye ev sahibi olan gufrân ayı… Hoş geldin ey “rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluşa vesile olan” sınırsız ihsân ayı... Hoş geldin ey günahların hazan mevsimi, sevapların harman ayı… Hoş geldin ey gönülleri nûra doyuran, yüreklere “Gül” kokuları.....
Sayı: 306, Sayfa: 014
Çocukların Ramazanı - Dr. Faruk Kanger
Çocukluğunuzdan hiç unutmadığınız güzel bir hatırayı anlatın deseler, neyi anlatırdınız? Akraba ziyaretleri, akranlarla buluşmalar, şekerler, çikolatalar... Herkes gibi çocukluğunuzdaki bayramları siz de hiç unutmamışsınızdır. Geziler, lunapark, eğlence... Tebessümle başlarınızın okşanması... Oruçların tebrik edilmesi, satın alınması v.....
Sayı: 306, Sayfa: 018
Osmanlıda Ramazan Heyecânı - Dr. Murat Kaya
Osmanlı toplumunda, Ramazan gelmeden evvel bütün insanlarda tatlı bir telaş başlar ve hazırlıklar yapılırdı. Komşu ve akrabalar bir araya gelerek imece usûlüyle mevsimine göre erişteler, turşular, konserveler, reçeller yaparlardı. Birçok yörenin kendine has yemekleri iftar ve sahur sofralarını süsler. Bilhassa komşular birbirlerine yem.....
Sayı: 306, Sayfa: 021
Rubailer - Kenan Seyithanoğlu
Bayram Bir ses geliyor top sesi hep aldanırım Bir çok acı tatlı ben de bayram tanırım Bayram ne şeker ne koç ne süs püsle olur Bayramsa eğer annesiz olmaz sanırım. Vefa Bir ses  bir işaret bir ima bekliyoruz Bir tatlı tebessüm bir eda bekliyoruz İklimine takvimine yo.....
Sayı: 306, Sayfa: 023
Sa’y Mektebi - Dr. Veysel Akkaya
Tavaf ibâdetinde saat yelkovanının aksine bir dönüş var. Bu insanın geldiği asıl vatanına dönüşün, Hakk’a dönüşün bir işâreti olarak görülebilir. Tavafta kutsal evin etrafında dönerek sanki Allah Teâlâ’nın birliği, bâtınımızdaki ve zâhirimizdeki âlemlere ilan edilir, tevhîd yaşanır doyasıya. Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmay.....
Sayı: 306, Sayfa: 024
Sahur Vakitleri - Fehmi Çiçek
İmam Tirmizi Abdullah b. Selam’dan (r.a.) naklen Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmiş ve bu hadisin “sahih” olduğunu söylemiştir: Ey insanlar! (Fakirlere) yemek yedirin. Selam’ı (ve barışı) yaygınlaştırın. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. İnsanlar uykudayken gece namazları kılın. Böylece, selâmetl.....
Sayı: 306, Sayfa: 026
Gözümün Nuru Namaz - Bestami Yazgan
Bir şükür ağacıdır, Gözümün nuru namaz. Gönlümün miracıdır, Gözümün nuru namaz. Rükuda gelir vecde, Hakk’a ederim secde. Cennetten gelen müjde Gözümün nuru namaz. Rahmet rahmeti izler, Hayran.....
Sayı: 306, Sayfa: 027
İki Farklı Zengin - Ali Rıza Temel
Zengin denince akla ilk gelen kişi Kârûn’dur. Kur’an-ı Kerim’de dört yerde zikredilen bu zat Tevratta Korah diye anılmakta, çölde Hz. Mûsa’nın otoritesine karşı başlatılan isyan da başrolü oynayan kişi olarak  bildirilmektedir. (Çıkış, 6/16, sayılar 16/1) Tevratta anlatıldığına göre çeşitli kabilelerden insanları ve cemaatin 250 beyini toplayara.....
Sayı: 306, Sayfa: 028
Oruç Günahlara Kalkandır - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor: Ademoğlunun her amel ve hareketi kendisine aittir, oruç böyle değil. Şüphesiz ki, o benimdir. (Çünkü ben yemem, içmem, beşeri bütün sıfatlardan münezzehim. Hem oruçta riyâ da yoktur.) Binaenaleyh ben onun mükâfatını bol bol vereceğim.» (Buhari) Bu hadîs-i şerif.....
Sayı: 306, Sayfa: 030
Hubeyb (radıyallahu anh) - Sâdık Dânâ
Udal kabilesi ileri gelenleri, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretlerine müracaat ederek Müslüman olmayı arzu etdiklerini, fakat kabilelerinde İslâmiyeti öğretecek kimsenin bulunmadığından, aşiret mensublarının putlara tapmaya devam etdiklerini ifade ile kendilerine vaiz gönderilmesini istediler. Rasûlullah, (a.s.) de bu mü.....
Sayı: 306, Sayfa: 031
İrfan Mektebi Ramazân-ı Şerif - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’a hamdolsun ki, bizleri yine mübârek Ramazanın uhrevî iklîmine kavuşturdu. Ramazân-ı şerîf, ömür takvimi içerisinde müstesnâ bir lûtuf ve rahmet ayı... Mü’minler için mânevî kıymetlerle dolu ilâhî bir hazîne… Nitekim bir hadîs-i şerîfte: “Eğer kullar, Ramazanın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını te.....
Sayı: 306, Sayfa: 032
Namazda Cep Telefonu Çalarsa - Cafer Bekiroğlu
“Cep telefonum bir gün namazda çalarsa” diye düşündünüz mü? Allah’ın mescidlerinden bir namazgahta, O’nun huzuruna durmuş mü’minler, telefonunuzun sesiyle bulundukları iklimden koparılırsa, bunun vebali ne olur? Genelde insanlara müsamahakar davranan Peygamberimiz, mescidlerin kudsiyetini ihlal edenlere müsâmaha göstermiyor. Ebu Hureyr.....
Sayı: 306, Sayfa: 039
Tefekkür ve Müşâhede - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Yüce Allah, bu dünyada iken kâinâta ve eşyâya bakıp tefekkür etmeni emretti. Zâtının kemâlini ve cemâlini ise sana âhirette gösterecektir. ” el-Hikemü’l-atâiyye’den Gönlüne hidâyet ışığı giren her mü’min, Rabbi ile sıcak bir ilişki iklimine gir.....
Sayı: 306, Sayfa: 040
İmanın Bereketli Meyvesi Hayâ - Cafer Durmuş
Kasas sûresinde Musa (a.s)’ın hayatından bazı safahatın anlatıldığı ayetlerin bir cümlesinden gönüllere bir yol açılıyor. İmanın en bereketli tezahürü olan hayâyı resmeden bir tablo resmediliyor ki, bizi o cümleye götürecek hâdiseler zincirini kısaca hatırlamamız gerekiyor. Sûre-i celilenin 15 ila 28.nci ayetlerinde belirtildiği üzere .....
Sayı: 306, Sayfa: 042
Çocuklara Yalan Söylemeyi Biz mi Öğretiyoruz? - M.Emin Karabacak
alan, doğruların olduğu gibi değil de olduğundan farklı şekilde anlatılmasıdır. Yalan, iletişim kurulan kişiyi kandırmadır, aldatmadır. Çocuklar genelde yalanı, kendisini zor durumdan, cezadan, ayıplanmaktan ve tepkilerden kurtarmak için söylerler. Yine çocuklar yalanı çıkarı için, cezadan korktuğu için, kusurlarını kapatmak ve eleştir.....
Sayı: 306, Sayfa: 044
Uyku ile Başlayabiliriz - Nureddin Yıldız
İnsana, Kur’an’a, davaya adanacak nesiller yetiştirmeye uykudan başlayabiliriz. Uykudan başlamalıyız da. Uyanık kalacak adamlar için, uyumayan ve uyutmayan mücahitler için uykudan başlayabiliriz. Gündüzü at sırtında gecesi seccadede tipler için önce uyku diyebiliriz. Okuyabilen, okuduğunu anlayabilen, anladığı ile amel edebilenler için de önce u.....
Sayı: 306, Sayfa: 046
Gül Gönül - Zahit Genç
Az gül ama çok ağla, her dem Hakla ol gönül, Yoksa dosta gidecek bulamazsın yol gönül. Aldığın her nefesi,  ihya eyle zikirle, Asilerden uzak dur, arifleri bul gönül. Hakka vuslat yolunda açılırsa bir kapı, Arı duru bir kalple dost yanına .....
Sayı: 306, Sayfa: 047
Velayetten Keramet Ölçü müdür? - Abdurrahman Candan
İmam Rabbanî mektuplarında müridlerinden gelen maneviyat yolunun incelikleri ile alakalı sorulara da cevap verir. Böylece o müridlerin kafasını karıştıran soruları çözmek ve onların önlerindeki her tür engeli kaldırmak istemektedir. Bu yazımızda Muhammed Sâdık el-Keşmiri adlı bir müridinin İmam’a yöneltiği sorulara verilen cevapları ele alacağız.....
Sayı: 306, Sayfa: 048
İlim Âşığı Bir Yiğit Abdullah İbn Üneys(r.a.) - Mustafa Eriş
Abdullah ibni Üneys radıyallahu anh, cesaret, şecaat ve teslimiyetiyle tanınan, gözü pek, korku nedir bilmez yiğit bir sahâbi!.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin verdiği bir vazifeyi, bir işi, canı pahasına da olsa hiç tereddüt etmeden yerine getirmeye çalışan bir kahraman!... Kadir gecesi ne zaman? Ramazanın.....
Sayı: 306, Sayfa: 050
Gönül Duyusu - Ahmet Şahin Akbulut
İnsanın kainatla olan iletişimi doğumdan önce başlayan karmaşık bir süreçtir. O’nun doğumuyla birlikte farkında olmadan ailesiyle ve çevresiyle kurmuş olduğu bağ ilerleyen yaşlarda dünyaya bakışının temelini oluşturur. Benlik tarafı geliştikçe bazen kendinin de kontrol edemediği alt kişilikleri ve kimlikleri inşa olur. Dünyaya bakış a.....
Sayı: 306, Sayfa: 053
Ben Size Emanetim - Neslihan Nur Türk
İhmâl etmeyin ey insanlar, ben size emânetim! Her ne halde olsanız, “Allah!” demektir âdetim! Vazifem sona erecek. Bir gün duracağım. İşte bu sebeple, vakit çok geç olmadan, beni fark edin istiyorum. Elinizi göğsünüze her koyduğunuzda, hiç susmayan sesim ve fâsılasız çalışmamla, orada olduğumu hatı.....
Sayı: 306, Sayfa: 054
Bölgesel Güç Dengeleri Değişirken - Beytullah Demircioğlu
ABD’nin Tahtı Sallanıyor ABD’de faaliyet gösteren Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) tarafından 2008 yılında hazırlanan bir raporda, 20 yıldan daha kısa bir sürede ABD’nin dünya lideri konumunu kaybedeceği ve uluslararası siyaset sahnesinde ön plana çıkacak ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alacağı ileri sürülmüştü. .....
Sayı: 306, Sayfa: 056
Surre Alayı - Halil İbrahim Kurucan
Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i Şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre; bunları götüren topluluğa da Surre Alayı denirdi. Surre Alayı'nın hazırlanması, yo.....
Sayı: 306, Sayfa: 060