Müslüman ve Zarâfet
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bu ay, Altınoluk’un kapak dosyası “Müslüman ve zarâfet” üzerine... Bu ay, Musa Topbaş -kuddise sirruh- Efendi Hazretlerinin, vefatlarının 12inci sene-i devriyesi... “Müslüman ve zarâfet” başlı başına önemli bir dosya. Ama bu dosyanın Musa Efendi Üstadımızla yanyana zikredilmesi, zarâfetin şahıs.....
Sayı: 305, Sayfa: 001
Müslüman ve Zarâfet - Ahmet Taşgetiren
İnsandan insana fark vardır. Müslümandan Müslümana da fark vardır. Sufiden sufiye de fark vardır. İnsanı insanlıktan, Müslümanı Müslümanlıktan, sufiyi sufilikten çıkarmaz, ama bazı davranışlar olur ki “Bu olmadı, yakışmadı” deriz. Ya da, bazı davranışlar sergilenir ki, imreniriz, “Muhteşem, emsalsiz, ne güzel” deriz, dudak .....
Sayı: 305, Sayfa: 003
Üç Z: Ziyâret – Ziyâfet – Zarâfet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
ALTINOLUK: Muhterem hocam sizce zarif insanın üç özelliği nedir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ: Zarif insan duygusal zekâsı yüksek, kalbî hassâsiyeti gelişmiş duyarlı insan demektir. İnsânî ilişkilerde kalbin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü kalb dış etkilere açık olduğundan evirilip çevrilmesi k.....
Sayı: 305, Sayfa: 007
Zarifti, İnceydi, İstanbul Beyefendisiydi... - Altınoluk
Evlatları Ebubekir Topbaş Beyefendi ve Melek Topbaş Hanımefendi’nin  dilinden Musa Efendi Hazretleri... Altınoluk: Muhterem Efendim bu sene rahmetli pederiniz Musa Topbaş Efendi’yi sizinle yâdedelim istedik. Çocukluğunuzdan başlayalım isterseniz. Mesela Musa Efendi ile ilgili ilk hatırladığınız hatıralar nelerdir?.....
Sayı: 305, Sayfa: 008
Musa Topbaş (k.s.)’dan hatıralar... Asıl Olan Kulluk - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Musa Topbaş -kuddise sirruh- Efendimizin dâr-ı beka’ya irtihallerinin onikinci senesini idrak etmekteyiz. Rabbimiz bizleri kendilerine layık evlad eyleyip şefaatlerine nâil eylesin. Bütün hayatını Allah’a kulluk üzere inşâ eden ve o hassasiyetini bir ömür devam ettirmeye çalışan o büyük Allah dostunun bu.....
Sayı: 305, Sayfa: 018
Elhamdülillah - H. Sadık Hoşoğlu
Sadık Dânâ hazretlerinin (k.s.) aziz ruhuna Bir başkaydı, bambaşkaydı “Elhamdülillah...” demesi Gönülleri nakıştaydı “Elhamdülillah...” demesi Öyle ince, öyle narin Öyle içten, öyle derin Öyle tat.....
Sayı: 305, Sayfa: 019
Manevi Mirac - Rabia Christine Brodbeck
Manevi Mirac nedir? Mübarek aşk Burağının yardımı ve Cebrail’in ilahi aklının desteğiyle cismani alemlerin ötesine bir solukta erişmektir. Unutmayalım; Hakikatte Mirac en yüce mertebe değildir bilakis en yüce aşk eylemi, sonrasında halka dönüştür. Mirac “Onları rüyet-i cemalimle memnun ettim” hazinesinin ve “Rahmetim gazabımı.....
Sayı: 305, Sayfa: 020
Hâce Mûsâ Topbaş (k.s.) - Sami İlhan
Hâlık’ın gözüyle mahlûka baktı, Aynı kendi gibi vâris bıraktı, Cemâli nur gibi; pembemsi, aktı, Edeb tâcı oldu, ahir zamanda. Merhamet, şefkatte, sanki okuldu, Unuttu kendini, Rabbini buldu, Sâhibü’l-vefâydı, ne güzel kuldu, A.....
Sayı: 305, Sayfa: 022
İmanın Yedi Vereni - Ali Büyükçapar
İman dairesinin sınırları içine girebilme bahtiyarlığı insan olmanın gereğidir. Yaratılan varlıkların içinde Ademoğluna bahşedilen bu farkılılığın önemi çok büyük. Ömür geçip gidiyor. Hayal gibi hatırlanan dün ve bizi bekleyen bilinmezler. Telaşe içinde geçen gençlik döneminin ardından gelen geçim zorlukları ve hiçbir şeye fı.....
Sayı: 305, Sayfa: 023
Zalime Hasım, Mazluma Hısım Olabilmek - Ali Rıza Temel
Haksıza ve haksızlığa karşı hakkın ve haklının yanında yer almak müslümanın olmazsa olmaz vasıfıdır. Konusu ne olursa olsun zalime destek olmak, zulmüne ortaklık etmek gerçek bir müslümanın, vicdan ve insaf sahibi bir insanın yapacağı bir iş değildir. Yüce Mevlâ zulmün her çeşidini yasaklamış, zalimleri korkunç azap ve akıbetlerle tehd.....
Sayı: 305, Sayfa: 024
Darlıkta ve Bollukta Edeb - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Ârifler darlık ve sıkıntı (kabz) hâllerinden daha çok, genişlik ve bolluk (bast) hâllerinden korkarlar. Bast hâlinde iken, edeb sınırlarına riâyet eden kimse pek azdır. Zira nefs, rahatlık ve ferahlık vermesi bakımından, bast halinde iken nefsâniyetini besleyecek hazlar alır.....
Sayı: 305, Sayfa: 026
Ebedî Saadetin 3 Şartı - Cafer Durmuş
Enfal suresinde şöyle buyruluyor; “Ey iman edenler! Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin, işittiğiniz halde O’ndan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.” (8/20-22) Güzel dinimize olan sadakatimi yenilemek istediğimde bu ayetleri v.....
Sayı: 305, Sayfa: 028
Sabredenlerin Mükâfâtı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Ey îman edenler, sabırla ve namazla Allah’dan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara, 153) Hepinizin ilâhı tek bir ilâhdır. O’ndan başka hiç bir ilâh yokdur. O hem Rahmân’dır, hem Rahîm’dir.» (Bakara, 163) Hadis-i Şerif’de vârid olmuşdur ki: .....
Sayı: 305, Sayfa: 030
İsraftan Kaçınmak - Sâdık Dânâ
Malı, Allah Teâlâ’nın uygun görmediği, yasakladığı yerlere dağıtmaya harcamaya (israf) denir. İsraf haramdır. Kalbin hastalığıdır. Yani manevî bir hastalıkdır. Dinimiz hasisliği, cimriliği kötülediği gibi bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şerife ile de israfı zem etmişdir. Buna mukabil Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde ihsân e.....
Sayı: 305, Sayfa: 031
İslâm Ahlâkının Temel Rükûnlarından - Nezâket ve Zarâfet - Osman Nûri Topbaş
İnsanoğluna iki cihan saâdeti için Allah tarafından lûtfedilmiş olan İslâm nîmetinin muhtevâsı, şâyet tek bir kelimeyle hulâsa edilecek olsaydı, herhâlde buna en lâyık kelime; “âdâb” olurdu. Çünkü insanın, mânen olgunlaşarak Hakk’a yakınlıkta ulaşabileceği en yüksek derece, ancak “âdâb”a riâyetle elde edilebilir. Mânevî terbiye yolu ol.....
Sayı: 305, Sayfa: 032
Cezbe ve Sülûk - Abdurrahman Candan
Önceki yazımızda İmam Rabbanî’nin maneviyat yolunun tehlikelerine işaret ettiği 287. mektubunu ele almıştık. Bu uzunca mektuba bu sayıda da devam ederek onun Allah’dan gelen manevi cezbelerin sülûktaki yeri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. Zira sülûkte cezbe -kontröllü bir şekilde istifade edilirse- önemli bir yetiştirİci güce .....
Sayı: 305, Sayfa: 038
Kurtuldum - Cemal Nar
Malik bin Dînar bir gece dostu Refî’i rüyasında gördü; ayak yalın baş kabak yürüyordu. Sordu O’na: - Nereye? - Bırak beni, zindandan kurtuldum! Malik uyanınca hemen giyindi ve dostunun evine koştu. Evet, umduğu gibi olmuş, Refî ölmüştü.1 Refî, dünyayı zindan bilerek yaşayan bahtiyarlardandı. Her.....
Sayı: 305, Sayfa: 040
Allah’a Sığınmak ve O’ndan Yardım İstemek (İstiâze) - Doç. Dr. Kerim Buladı
İstiâze, (ilâhî rahmetten kovulmuş olan) şeytandan (şerrinden) Allah’a sığınmak demektir.1 Maddi ve manevî hertürlü kötülükten, zarar ve sıkıntıdan Yüce Allah’a sığınıp O’ndan yardım istemektir. Bu Türkçe’de “Eûzü çekmek”  şeklinde tabir edilir.2  “Kur’ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın”3.....
Sayı: 305, Sayfa: 042
Biliyorum Sen de Anneni Özlüyorsun... - Neslihan Nur Türk
Dünyaya geleli yıllar oldu. Kimisi külüstür bir minibüste, kimisi bir bostanda, kimisi hiç tanımadığı, yabancı ve soğuk sesler arasında, bir hastanede geldi dünyaya. Sahi, sen nerede doğmuştun, bilmiyorum. Ama adım gibi biliyorum ki, bazen, hastane havasından bile soğuk bu dünyada yaşamaktan bıkınca, anneni çok özlüyorsun! Çünkü anne, sığınaktır.....
Sayı: 305, Sayfa: 044
Menzilden Menzile - İdris Arpat
İnsan kendini hayâta nasıl takdim ederse Cenâb-ı Hak katında da, insanlar yanında da öyle kabûl görür. İnsanların hakkımızda ne diyeceği, bize nasıl davranacağı umursanmamalıdır, geçiştirilmelidir. Hakk’ın ne diyeceği ise temel bir meseledir, dünyadaki en önemli meselemizdir. Hayatta kendimize biçtiğimiz rol, kulluk anlayışımız, hayat tasavvurum.....
Sayı: 305, Sayfa: 046
Cennete ne ile gireceksin? - Mustafa Eriş
Beşir İbni Hasâsiye radıyallahu anh Beşir ibni Hasâsiye radıyallahu anh, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, “Zekat yok, cihad yok!... Peki ne ile Cennete gireceksin?” uyarısına muhatab suffe ehli bir sahâbî!... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile birlikte Medine .....
Sayı: 305, Sayfa: 048
1 Trilyon 440 Milyar Salavat-ı Şerife - Recep Kaim
“Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (Ahzab Suresi,56) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e Allah’ın salât etmesi, rahmet etmek; meleklerin ve bizim salât etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmete erişmesi ise, ümmeti olarak.....
Sayı: 305, Sayfa: 050
İşveren ve İşçileri - Nureddin Yıldız
İşimiz, ‘en güzelini kimin yapacağını’ göstermektir. En güzelini kimin yapacağını göstermek için yarışıyoruz. İlk babadan son çocuğa kadar herkes için aynı hedef, aynı yarış pistinde sürüyor. Kazananların ve kaybedenlerin akıbeti yabancımız değil; kitabımız Kur’an, cennet ve cehennem sahneleri ile doludur. Kazananlar ve kaybedenlerin sayılamayac.....
Sayı: 305, Sayfa: 051
Rasulullah'a Cennette Yakın Olmak İçin - Dr. Murat Kaya
Hz. Âdem’den îtibaren kıyâmete kadar gelecek bütün insanların bir araya toplandığını düşünün… Herkes, o zamana kadar hiç görmediği büyük bir korku, dehşet ve sıkıntı içinde… Sadece bir kişi var ki O’nun dua ve şefaati kabul ediliyor. Bütün insanlar, O kurtarıcının yanına varabilmek için bütün gücüyle gayret sarfediyor. Tıpkı deryanın ortasına dü.....
Sayı: 305, Sayfa: 052
Bursa’da Kırklar Meclisi - Halil İbrahim Kurucan
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ve Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kaleme aldığı Bursa’da Kırklar Meclisi adlı kitap, Bursa tarihinin göz alıcı bir geçit resmini sunuyor bizlere. 291 sayfadan oluşan, çok sayıda görsel belge ve malzeme ihtiva eden eser, Murat Hüdavendigar’dan günümüze gelinceye kadar bir şekilde adı Bursa .....
Sayı: 305, Sayfa: 054
Suriye’de Yangın Barut Mahzenine Doğru İlerliyor - Beytullah Demircioğlu
Arap baharında, isyan ateşinin Libya’ya sıçradığı ilk günlerde yapılan analizlerde, uluslararası kamuoyunun Irak gibi Libya’yı da uzun süre konuşacağı dillendiriliyordu. Tahminler tuttu. Bugün hâlâ Libya’yı konuşuyoruz. Kim bilir ne kadar daha konuşacağız. NATO 19 Mart’tan beri Libya kentlerini bombalıyor.....
Sayı: 305, Sayfa: 056
Uzaklaşan Yakınlar - Mehmet Dinç
Komşunun ve komşuluğun hayatın merkezi olduğu günler vardı. İnsanlar “Ev alma komşu al” sözüne inanır, evin etrafında oturan komşularına bakıp beğenmeden ev almazlardı. Yine “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” inancıyla komşularıyla mutlaka iyi geçinmeye gayret ederler, her şeyde anlaşamasalar da asgari nezakete ve komşuluk hakkının .....
Sayı: 305, Sayfa: 060
Başarılı Olmak - Mehmet Coşar
Başarılı olmuş birine: ‘nasıl başarılı olduğu’ sorulunca, bir kedinin bir fare yakalamasına tanıklık ettiğini, ondaki sabır ve kararlılığı gördükçe “ben de bu şekilde sabır ve kararlılık gösterirsem, hayatta başarılı olabileceğimi kendime telkin ettim ve gördüğünüz gibi başarılı oldum.” şeklinde cevap veriyor. Demek ki, başarılı olmak için şartl.....
Sayı: 305, Sayfa: 061