Evlad Paniği
Aziz Okuycu - Altınoluk
Annelerin babaların yüreğinde bir “Evlad paniği” var. Çocuklarımız hangi ateşin içine doğru sürükleniyor, hangi bataklığın içinden geçecekler  ve yanmadan boğulmadan geçebilecekler mi, sualleri yürekleri kavuruyor. Gül goncası yavrular nasıl dayanır bu kavurucu ateşe, nasıl aşarlar bataklığı? Bu sayımızda, bu.....
Sayı: 304, Sayfa: 001
Evlad Paniği - Ahmet Taşgetiren
Yer Gaziantep. Bir düğün var. Düğün telaşı içinde bir anne, dört dönüyor. Kızını arıyor. Kızı Fatma. Henüz 5 yaşında. Şimdi şurada oynuyordu, nereye gitti bu çocuk? Fatma yok. Fatma göz ile kaş arasında kayboldu. Gaziantep polisi seferber oldu minik Fatma’yı bulmak için. İki gün geçti, her yeri aradı, bulamadı. .....
Sayı: 304, Sayfa: 003
Münir Arıkan Ailedeki “Evlâd Paniği”ni değerlendiriyor... Çare Aileyi Aile Yapmak” - Münir Arıkan
“Tası, tarağı toplayıp köye dönmek var ama artık oraya bile kaçamayız.” Aile Paniği Aileler gün geçtikçe çocuklarıyla ilgili ciddi bir tedirginlik yaşıyorlar. Erken yaşlarda karşılaşılan olumsuz ortamlar, dış faktörler ailelerin kaygılanmalarına neden oluyor. Bir açıdan internet hayatın vazgeçilmezl.....
Sayı: 304, Sayfa: 006
Çocuğu Eve Kaydettirmek - Nureddin Yıldız
Çocuk ve kaydettirmek kelimeleri bir arada bulunduğunda, teamülde okul için kullanılan kelimelerdir. Çocuk okula kaydettirilir. Medreseye kaydettirilir. Ebeveynin en tabii görevlerinden biri de şüphesiz çocuğunu ‘Bir okula kaydettirmektir.’ Son zamanlarda bu kaydettirme, ‘iyi bir okula kaydettirme’ şeklinde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Toplum.....
Sayı: 304, Sayfa: 012
İncinsen de İncitme Sen... - Dr. Rıfat Araz
Gönül, yüz dön kin gütmekten; İncinsen de incitme sen!.. Dost bîzârdır incitmekten; İncinsen de incitme sen!.. Nûr nefesin aşk dolanda, Gülün yanmaz od alanda!.. Sözün başa dert olanda; İncinsen de incitme sen!.. Can olur mu candan ırak? Geç ağyârı, sen san.....
Sayı: 304, Sayfa: 013
Aile İçi Şiddete Hayır: Pırlantaları Kırmayın - Ahmet Sacid Ekerim
Kadın erkeğe verilmiş bir nimet, bir emanettir. Bunu aksiyle de düşünebiliriz. Kadınlar yapıları itibariyle kristale ya da pırlantaya benzerler. Narin yaratılışlarıyla bir taraftan nazlı laleleri hatırlatırken diğer taraftan kır çiçeklerini anımsatırlar. Veda haccı sırasında Rasülullah (s.a.v)’in kafiledeki develerin yürüyüşünü ezgile.....
Sayı: 304, Sayfa: 014
Aşk Gazeli - Hızır İrfan Önder
Ben yâre yâr dedim de yâr demedi bana yâr Önce yâr dediğime sonra  diyemem ağyâr!.. Cevrinde nihayet yok, nazında bir karar yok Yara içinde yaram, nâr üstünde nârım var!.. Şikâyetim yok benim yârden gelen cefâya Bin ömür ezâ çeksem cânım sevdâya akar!.. Kâlû Belâ’dan beri ben benden vaz.....
Sayı: 304, Sayfa: 015
Yeni Bir Aile Kurarken Yaşadıklarımız - Hatice Yıldız
Yaz mevsimi aile hayatımızda yeni bir sıcaklığın ve mutluluğun başlangıcı oldu. Büyük oğlumun düğün törenini başarıyla sonuçlandırdık. Yeni bir hayatın başlangıcını böyle ifade etmem biraz garip gelecek ama nikah kararını aldığımız günden itibaren yaşadıklarımız ve duyduklarımız gerçekten çok şaşırtıcı idi. Ailemizi ilgilendiren özel b.....
Sayı: 304, Sayfa: 016
Çocuklarda Sorumluluk Bilincinin Zarureti - Sebahaddin Tüzün
“Sorumluluk bilinci” öylesine zaruri öylesine elzemdir ki, adeta hayat binasının çimentosu hükmündedir. İnsan eğer hayatı imar ve inşa etmek için yaratılmışsa, ki öyledir, bu misyonu hakkıyla yerine getirebilmesinin temel şartı sorumluluk bilincidir. Sorumluluk hakka ve hukuka razı olmaktır. Sorumluluk insanın Yaratana ve yaratılan her şeye karş.....
Sayı: 304, Sayfa: 018
Hayâtın Gülümseyen Yüzü - İdris Arpat
Hayâta gelen her insan, beşikle meraz arasındaki yolları ister istemez yürüyecektir. Bu bir mecbûriyettir. Dünyâ’ya gelip te gitmemek, kundaklara sarılıp kefenlere sarılmamak mümkün değildir. Ömür bir şekilde sona erecektir. Mâdem ki ömür “bir şekilde” yaşanıp son bulacaktır, isteriz ki güzel yaşansın, hayırlarla dolu olsun. Güzel olma.....
Sayı: 304, Sayfa: 019
Düşmanı Sevindirmek - Ali Rıza Temel
“Düşmanı Sevindirme” tabiri Kur’anî bir ifadedir. Hz. Musa Sina dağına Rabbinin daveti üzere giderken kardeşi Harun’u yerine bıraktı ve kavminin işlerini düzene koymasını, bozgunculara uymamasını tenbih etti. Fakat İsrailoğulları Harun’u dinlemeyerek Sâmiri’nin zinet eşyasından yaptığı buzağı heykeline ilah diye tapınmaya başladılar. Hz. Musa Tu.....
Sayı: 304, Sayfa: 021
Hayat ve Ölüm - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Hayat ve ölüm, bir hakikatin iki yüzü ya da bir bütünün iki parçası. Birbirini çağrıştıran bu kavram çiftinden hayat, varlık sahnesine önce çıkmakla birlikte doğumdan itibaren ölümün tehdidi altındadır ve bu yüzden de ölüm insanoğlu için daima korku ve endişe kaynağıdır. Özellikle ölmek için doğduğuna inandığı halde bir başka hayata doğmak üzere.....
Sayı: 304, Sayfa: 022
Filistinli Bir Çocuk - Emel Okyar
Filistinli bir çocuk Ne yer, ne içer? Kan damlalarından dokulu kirpikleri Parmaklarını makinalı tüfekler biçer Filistinli bir çocuk Her gündüz, sonsuz bir geceye düşer Filistinli bir çocuk Televizyon seyreder mi akşamları?.....
Sayı: 304, Sayfa: 023
Rahmet Deryâsının Çoştuğu Gün ve Geceler: ÜÇ AYLAR - Mustafa Eriş
İlâhi rahmetin yeryüzüne sağanak sağanak indiği mübarek üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Rabbimizin rahmet deryasının coştuğu günler, geceler ve kandillere kavuşmak üzereyiz. Kirlenen dünyanın, hüzün dolu gönüllerin, sisli puslu düşüncelerin, mahzun İslâm coğrafyasının ilâhi rahmet ve şefkatle yıkanacağı bir mevsime daha g.....
Sayı: 304, Sayfa: 026
Üç Ayların Rahmeti - Ali Büyükçapar
Kameri takvime göre, peş peşe gelen ve Müslümanlarca mübarek sayılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına üç aylar denir. Zaman bilmecesinin sırlarını aralamak isteyenler olmuş ama bu önemli mevzuda insanlar yakıştırmalardan öteye gidememişlerdir. Başta kendimiz olmak üzere bütün çevremizde zaman hakikatini oluşturmak insani göre.....
Sayı: 304, Sayfa: 028
Bir İşâret Sadece Küçük Bir İşâret! - Ayşe Tuba Bakiler
Bir iz, bir emâre mi istiyorsun arkadaş, varlığı vücuda getiren “Allahü’ssamed” hakkında? 200 milyar galaksi yaratıp her birine de yaklaşık 200 milyar yıldız serpiştiren “Zü’l Celâli ve’l İkram”ı yakından mı tanımak istiyorsun? Milyonlarca yıldır kendi yörüngesinden sapmadan, ötekine çarpmadan, kusursuz bir nizam içinde işleyen gezegenlerin, uyd.....
Sayı: 304, Sayfa: 029
Cennet Yolunun Delili - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Habîbim! Sen yâ Rab ilmimi ziyâde et ve Kur’­ân’ın nefis malûmâtını ihsân et.» ziyâde ilim talebinden geri durma demektir. (Tâhâ Sûresi, 114) Bu ayet-i Celîlede insan için ilim öğrenmeğe sa’y eylemesi ve Cenâb-ı Hak’tan dâimî ilminin ziyâde olmasını taleb etmesi bir vazîfe-i vecîbe olduğuna vâzı.....
Sayı: 304, Sayfa: 030
Hayatımız İçin Ölçüler - Sâdık Dânâ
Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurur: “Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları ateş azabından koruyunuz. Onlara Müslümanlığı öğretiniz, öğretmez iseniz mes’ul olursunuz.” “Çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm öğretenlere ve onları Ku.....
Sayı: 304, Sayfa: 031
Şâh-ı Nakşibend(kuddise sirruh) – 2 - Osman Nûri Topbaş
Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur: “Ehlullah’tan mânevî zuhûrat ve tulûatları karşısında firâset ve dirâyet sahibi olanlar, o hâlleri (fiilî kıstas olarak) şer‘î ölçülerle mîzân ederler. Eğer bu hâller şer‘î ölçülere uygun ise onlara îtimâd edip izhâr ederler, tatbikāta geçirirler. Fakat kendilerinde vukû bulan bu hâller şer‘î.....
Sayı: 304, Sayfa: 032
Maneviyat Yolundaki Tehlikeler - Abdurrahman Candan
Her yolun kendine mahsus tehlikeli alanları vardır, tasavvuf yolu da eğer ehil kimselerin rehberliği olmaz ise insanları pek çok tehlikelere maruz bırakabilir. İmam Rabbanî Mektubatında sık sık bu tehlikelere dikkat çekerek salikleri bunlardan korumaya çalışır. İmama göre hataların birinci kısmı salikin elde ettiği manevi hallerin sarhoşluğu ile.....
Sayı: 304, Sayfa: 038
“Allah Bana Yeter” Diyebilmek - Cemal Nar
Bazen bunaldığımız oluyor. Hayretler içinde kendi nefsimizden şikayet ediyoruz, bizi neden dinlemiyor? Yüzde yüz inandığımız ve benimsediğimiz, hatta bunu da başkalarına anlattığımız hakikatlerin zıddına işler işliyor. Utandıran işler, yarın yüz kızartan işler, hatta yüz karartan işler… “Neden?” diye bakıyoruz kendimize, “ufak tefek le.....
Sayı: 304, Sayfa: 040
Aczin İdraki ve Ubudiyet - Rabia Christine Brodbeck
İnsan kalbinin hazinesi alçak gönüllülük, hayâ, merhamet, tevazu, cömertlik, şükür, şefkat, ubudiyet, nezaket, sevecenlik özellikleridir. Muhabbet ise bunların hepsini kuşatır. Allah’a ibadet etmek, hizmet etmek, tefekkür etmek, insanın mücevher benzeri ahlaki özellikleri kazanmak için çaba, gayret, mücadele, temizlenme göstermesi anlamına gelir.....
Sayı: 304, Sayfa: 042
Gıybet Ne Kadar Kötü? - Cafer Durmuş
Hucurât sûresinde şöyle buyruluyor: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir, ço.....
Sayı: 304, Sayfa: 046
Bu da Geçer Yâ Hû! - Dr. Adem Ergül
Bütün âlemlerin mürebbisi olan Rabbimizin, kullarını terbiye sırlarını gereği gibi kavramak zordur. Keskin bir firâset ve basiret, derin bir hikmet ve yine engin bir irfân ister. Hüsn-i zannımız odur ki, İbn Atâullah el-İskenderî -kuddise sirruh-, ümmetin şehadetiyle hiç şüphesiz bu bahtiyarlardan biridir. Yukarıda verdiğimiz bölümde onun dikkat.....
Sayı: 304, Sayfa: 048
Bir Gün - Neslihan Nur Türk
Yaşamak dediğin sanki, bir dâvâda ün. Durur, seni de rahmetle anarlar bir gün. Ölüm, rûhun bedenden doğuşudur. Gününü dolduran bir bebeğin annesinden doğması gibi, vakti geldiğinde tüm ruhlar da bedenlerinden çıkarak, âhirete doğacaklar. Bunu düşünürken, fincanın dibinde kalan çaya dedim ki: Ah elbet de içerim, .....
Sayı: 304, Sayfa: 050
Yanıbaşımızdaki Hayat - Mehmet Dinç
Has bahçe olur dağbaşı bir gonca görünce Zindan kesilir sultanı olmazsa saraylar Görmezlere bir manzara israfı bu Rabbim Beyhude güneşler doğuyor, nafile aylar Faruk Nafiz Çamlıbel’in farkettiği derdi, bugün ondan daha çok yaşıyoruz. Farketmiyoruz kainatın eşsiz gü.....
Sayı: 304, Sayfa: 052
Mısır’da En Son Vefat Eden Sahâbî: Abdullah ibn Hâris - Mustafa Eriş
Abdullah ibni Hâris ibni Cez’e radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mescidinde ilim öğrenmek için Suffe’de kalan ilim ehli bir sahabi!.. O, Mısır’da en son vefat eden sahâbî olarak tanınır.  Medine’ye dışarıdan gelip Ebu Vedâ adındaki kimse ile anlaşarak şehre yerleşen ve kısa zamanda İslâm’ı ta.....
Sayı: 304, Sayfa: 053
Bir Neslin Öncüsü: Celâl Hoca - Halil İbrahim Kurucan
1882-1961 yılları arasında yaşamış olan Mahmut Celâleddin Ökten hem Osmanlının son yıllarını görmüş, hem de Cumhuriyet döneminde yaşamış büyük bir bilgin, fikir ve hizmet adamıdır. İstanbul Darülmuallimin ve Darülfünunu bitirdikten sonra İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Vefa Lisesi gibi değişik okullarda görev yapmış, bu okullarda Arapça.....
Sayı: 304, Sayfa: 054
Face Face (Feys Feys) Allah’ın Dinine Çağırmak - Salih Zeki Meriç
“Gençler ne yapıyor?” diye sorduğumda, kendisine gençleri dert edinmiş bir abimiz, “Gençler sanal âlemde yaşıyor. Orada yiyor, içiyor, orada uyuyor, orada çevresini oluşturuyor.” diye cevap vermişti. Bu genellemeyi bütün gençler için yapmak ne kadar doğru bilemiyorum ancak bu gün dünyada yüz milyonları, Türkiye’de ise on .....
Sayı: 304, Sayfa: 056
Terörle Mücadele Masalından Arap Baharına Ortadoğu Yeniden Şekillenirken - Beytullah Demircioğlu
Dış politikada yoğun gündemli bir ayı geride bıraktık. Arap Baharı’nın farklı ayaklarında önemli gelişmeler yaşanırken, dünya gündemini en çok meşgul eden,  en flaş gelişmesi hiç kuskusuz El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’in Pakistan’da öldürülmesi oldu. ABD, Afganistan’ın Toro Bora dağlarında aradığı Usame Bin Ladin’i .....
Sayı: 304, Sayfa: 058
Kanaat En Büyük Hazinedir - Uzm. Mehmet Dere
Kanaat; sözlükte elde bulunanla yetinmek, kısmetine/hakkına razı olmak, başkasının elindekine göz dikmemek, tamahkâr/açgözlü olmamak gibi anlamlara gelir. (Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İz Yay., İstanbul 1996, s. 594) İslam ahlakında ise kanaat, kişinin Allah’ın kendisine dünya nimeti olarak verdiği paya rıza göstermesi, kısmetine.....
Sayı: 304, Sayfa: 062