Kendini Arayan Çoğrafya
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bosna ile ilgilendik. Çeçenistan ile ilgilendik. Afganistan ile, Irak ile ilgilendik. Endonezya’daki deprem  gündemimize girdi. Doğu Türkistan ile ilgilendik. Filistin, Gazze yüreğimizi yaktı. Tunus, Mısır Libya haberleri, sanki iç gündemimiz gibi yaşandı. Demek ki, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına uzanan tüm bu ülkelerle yüreklerimiz .....
Sayı: 303, Sayfa: 001
Kendini Arayan Çoğrafya - Ahmet Taşgetiren
Coğrafyamız... İslam coğrafyası... Afrika’nın Batısından başlayıp, Balkanları, Kafkasları, Ortadoğu’yu, Asya’yı, Uzakdoğu’yu içine alan bir büyük dünya... Sancılı. Tunus’la başlayan sancı ülke ülke yayıldı, yayılıyor. Yer yer çatışmalar var. Çatışmaların bittiği ülkelerde “Ne yapmalı?”nın cevabı araştırılıyor.  .....
Sayı: 303, Sayfa: 003
Yeni Ortadoğu Umutlar... Riskler... - Beytullah Demircioğlu
Halk ayaklanmalarının ardından Ortadoğu’nun eski Ortadoğu olmayacağı aşikâr. Ortadoğu’nun, eski Ortadoğu olmayacağı konusunda hemen herkes hemfikir de yeni Ortadoğu’yu neler beklediği konusunda görüşler ve beklentiler farklılık arz ediyor. Bölgenin geleceğine ilişkin yapılan stratejik analizler de, bölge insanının beklentiler.....
Sayı: 303, Sayfa: 006
Vahyin Perspektifinden Libya Meselesi - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân-ı Kerim, mü’minlerin dünya ve âhiret hayatını tanzim eden ilâhî bir kelâmdır. Mü’minlerin arasında güven ve istikrarın sağlanması için hayâtî ilkeler ve evrensel içerikli çözüm önerileri getiren Kur’ân, her zaman barışı esas almış, ancak barışı tehdit eden unsurların da bertaraf edilmesini önemle emretmiştir. Kur’ân, Mü’minlerin arasında .....
Sayı: 303, Sayfa: 010
Gösterilere Katılmak Haram mı, Caiz mi, Vacip mi? - A. Yasin Demirci
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki yönetimleri sallayan gösteriler, stratejik, siyasi, sosyal vs. gibi pek çok yönüyle tartışıldı, tartışılıyor. Bölgede köklü bir değişimin kapısını aralayan isyan dalgası dini boyutuyla da gündemde. Gösterilere katılmak helal mi haram mı? Gösterilerde ölenler şehit mi, fitneci mi? .....
Sayı: 303, Sayfa: 012
Aklın ve Kalbin Ölümü - Ali Rıza Temel
Fikir ve gönül adamı allame Muhammed İkbal son derece veciz ve yalın bir şekilde ancak ciltlerle ifade edilebilecek bir tesbitte bulunuyor: “Aklın ölümü fikirsizlik, kalbin ölümü zikirsizliktir.” Herhangi bir alet bile belli bir süre kullanılmazsa devre dışı kalır. Atalarımız “işleyen demir ışıldar” demişler. İnsan, aklı ve kalbiyle in.....
Sayı: 303, Sayfa: 014
Tövbekâr Oldum - Dr. Rıfat Araz
Yâ Rab bu aşk bende, benimle her an; Aşk ile can buldum, canda var oldum!.. Bu zorlu nefsime neyledi zaman?.. Bazen kışa döndüm, kâh bahar oldum!.. Tevhîdin nûruyla, var ettin canı; Ufkuna nakşettin eşsiz fermânı!.. Tedbirden, takdire dönen her sonu; Tefekkür ettikçe tövbekâ.....
Sayı: 303, Sayfa: 016
Yürüyerek Dünyadan Çıkmak - Nureddin Yıldız
En ağır hatalardan biri olan insan öldürmeyi yüz kere işlemiş biri bile dönüş yapmaya karar verince Allah ona kapılarını açmıştı. Çünkü o, dönüşünü, yürüyerek dünyadan çıkmakla ispat etmeye hazırdı. Yollara düştü. Yürüdü de yürüdü. Melekler de onu izlediler. İyilik melekleri de izledi kötülük melekleri de. Son anına kadar hep izlendi. En vahşi i.....
Sayı: 303, Sayfa: 017
Kurtuluş İhlas ve Sadâkattedir - Dr. Murat Kaya
İnsanoğlunun bütün gayreti kurtuluşa ermek içindir. Önce, dünyanın binbir meşakkatinden, sonra da âhiretin asıl büyük korkularından… Hem dünya işlerinde hem de âhirette kurtuluşun yolu ise doğruluk, sadâkat ve ihlâstır. Bir mütefekkir şöyle der: “Saçıma ak alevler düştü ve hayatta öğrendiğim şeylerin hülâsası şu idi ki sadâkat/ihlâs, d.....
Sayı: 303, Sayfa: 018
Affetmek İlâhi Bir Nimettir - Şemsettin Kırış
Affetmek, ruhu rahatlatan, gönle ferahlık veren sâlih bir ameldir. Hayat meşakkatli bir yolculuk. Bazen gönlümüzde taşıdığımız yükler, bedenimizde taşıdığımız yüklerden daha ağır hale gelir. Affetmek gereksiz yükleri atmaktır. Ruhumuzun zindeliği af ile ilgilidir. Affetmenin getirdiği psikolojik rahatlama hâli Rabbimizin bize baha biçi.....
Sayı: 303, Sayfa: 020
Hac ve Umre Fotoğrafları Üzerine 10 Hatırlatma - Dr. Senai Demirci
1) Tavaf alanında Kâbe’yi arkaya alarak çekilen fotoğraflara bakınca içim acıyordu. Sebebini yeni yeni itiraf edebildim kendime. Kâbe’ye sırt dönmek, kıble kavrayışımıza ters düşüyor. Diyeceksiniz ki, Kâbe’ye sırt dönmemeye çare var mı? Defalarca dönüyoruz! Sorun Kâbe’ye sırt dönmek değil, sırt dönmeyi kurumsallaştırmak, ‘resmi’leştirmek,.....
Sayı: 303, Sayfa: 022
Bir Rahip İçin Ağlamak - Cemal Nar
Dünya sevgisi, ülfet belası, günahların gülyabanileri, şehvetlerin karabasanı kalbimize çöküyor da onu öldürüyor. Ya da zayıf düşürüyor. Duyarlılığını alıyor elinden. Ağlamaz ve ürpermez ediyor. Vurdumduymaz ediyor… Oysa bir mümin kalp için bu yangını görüp de oturmak mümkün mü? Hz. Ömer bir rahibin yanından geçerken (herhalde bu hadis.....
Sayı: 303, Sayfa: 024
Düşün - Zahit Genç
Neler anlatıyor, bir bilsen eğer, Hazanda sararıp savrulan yaprak. İbretle baksana kimleri bekler, Üstünde gezdiğin şu kara toprak. Yılları bölmüşler bak mevsim mevsim, İlkbahar, sonbahar, yaz ve kış diye. İnsana güç verir s.....
Sayı: 303, Sayfa: 025
En Kârlı Ticaret - Cafer Durmuş
Saf sûresinde şöyle buyruluyor: “Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve Rasûlü’ne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi zemininden ırmaklar.....
Sayı: 303, Sayfa: 026
Velayet ve Keramet - Abdurrahman Candan
Sufiler arasında keramet konusu diğer ilim dallarına göre daha sık gündeme gelmektedir. Özellikle mübtedi salikler ve halk tabakası keramet meselesini neredeyse velayet konusu ile eş görmektedir. Onlara göre manevi kemalatın ölçüsü sufinin gösterdiği kerametler ile eşit orantıdadır. İmam Rabbanî hazretleri kerametler ve velayet ilişkisi hakkında.....
Sayı: 303, Sayfa: 028
Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’de Cihâd Ruhu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «– Ey mü’minler, malınızdan bir mikdârını Allah Teâlâ’nın yoluna sarf ediniz. Zirâ cihâda malınızı sarfetmenize ihtiyacınız vardır. Ve sarf etmekden elinizi kısmayınız. Ve bi’n-netîce nefsinizi tehlikeye atmayınız. Muhtac olanlara ihsan ediniz, zirâ Allah Teâlâ ihsan eden kullarını sever.» (Bakara Sûresi, 195).....
Sayı: 303, Sayfa: 030
Namaz ve Çocuklarımız - Sâdık Dânâ
Merhum pederim Ahmed Efendi ve iki ağabeyim, her hangi birisi hakkında konuşulurken, onun namaz kılıp kılmadığını sorarlar ve namaz kılmayan birisi ise, ona zayıf îmanlı nazarıyla bakarlardı. Kendilerinin bu sağlam îmanları netîcesi pederim Hacı Ahmed Efendi, memleketi olan Kadınhanı’nda namaz içinde âhirete intikal etmiş.....
Sayı: 303, Sayfa: 031
Şâh-ı Nakşibend –1 -kuddise sirruh- - Osman Nûri Topbaş
Muhammed Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in gönül âleminden nasipli yüreklere aksede aksede günümüze kadar teselsül eden irşad nûruna vâris olmuş, büyük bir Allah dostu… Üstelik Efendimiz (s.a.v.)’e nisbeti yalnızca mânen değil. O, aynı zamanda Seyyid, yani Efendimiz (s.a.v.)’in pâk nesebinden… .....
Sayı: 303, Sayfa: 032
Nefis Ne Kadar Kötü? - Prof. Dr. Süleyman Derin
Soru: Tasavvufta bazen nefsi aşağılamak için onu Firavunla kıyaslamak gibi ağır ifadeler kullanılıyor. Nefsin iyi halleri de dikkate alındığında bu aşağılamaları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sufiler maneviyat eğitimi sürecinde meselenin ehemmiyetine dikkat çekmek için bazı durumlarda vurucu ifadeler kullanmışlardır. Su.....
Sayı: 303, Sayfa: 038
Hakk’ın Kuluna Yüce İhsânı: Teslîmiyet - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Allah Teâlâ, seni zâhirde emrine boyun eğen bir kul, bâtın ve gönül âleminde ise kuvvet ve kahrına tam teslim olan bir mü’min olarak mânen rızıklandırdığı an, sana lütuf ve ihsânın en büyüğünü vermiş demektir.”  el-Hikemü’l-atâiyye’den .....
Sayı: 303, Sayfa: 040
Zirve Özlemleri - İdris Arpat
Müslüman evleri en güzel evler olsaydı: Mimârî açıdan kusursuz, iç ve dış mekânlar iyi düşünülmüş. Sâde ama göze hitâbediyor, görenler bir daha bir daha bakma lüzumunu hissediyor, olsaydı. Okullar ihsan sırrının dışa vurumu olsaydı. Dünyanın en güzel okulları bizim okullar, en ağırlıklı öğretmenleri bizim öğretmenler olsaydı. Okulun fi.....
Sayı: 303, Sayfa: 042
Öfkesiyle Baş Eden Baş - Neslihan Nur Türk
Allah için coşan öfkenin, elini öpmek gerek! Öfkesiyle baş edeni, başlara tâc etmek gerek! Ne olduğunu iyi bilirim. Özde biriktiği an, yüze yansır. İnsanın bakışını, duruşunu değiştirir. Sesi gürleştirir, göz bebeklerini önce kısar, sonra genleştirir. Öfkeli adamın hâli de kâli de bir başka olur. O, öyle kuvvetl.....
Sayı: 303, Sayfa: 044
Ey Medeni Dünya! - Servet Yüksel
Madden zirvedesin, manen iflasta, Ey medeni dünya (!) bu nasıl zaman? Vicdanlar tarumar, akıllar hasta, Dayattığın bu hayattan el aman. Cennet kokan gülüşleri soldurdun, Annelere saçlarını yoldurdun, Bir kez daha insanlığı ö.....
Sayı: 303, Sayfa: 046
İş mi Önce Aile mi? - Mehmet Dinç
İş ve aile hayatı arasında dengenin kurulamaması bu çağın en önemli problemlerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Çok sayıda insan söz konusu dengeyi kuramadığı için ya ailesini ya işini ya da her ikisini birden kaybediyor. Halbuki saadetin en önemli elementleri hem iş hem de aile. Yani ikisi de mutluluğumuzun olmazsa olmazları. Dolayısıyla .....
Sayı: 303, Sayfa: 047
Fetih Gökkuşağını Kuşanmak - Ali Büyükçapar
Kutlu Fetih ayındayız. Mayıs’ın son günleri erguvanlar İstanbul’a veda ederken surların üstünde belli belirsiz kahramanların hatıraları canlanır. Kısrak sesleri, at kişnemeleri, çekilen gülbanklarla Firdevs’i aralayan o kahramanlar gözümüzde büyür. “Gayemiz, kuru bir cihangirlik değil, i’lâ-yı kelimetullahtır” düsturunu benim.....
Sayı: 303, Sayfa: 048
İnsanlar Düşünsünler diye... - Handan Özduygu
“Biz bu Kur-an’ı bir dağın üzerine indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Sure-i Haşr 59/21) Denilir ki, Allah Tebareke ve Teâlâ’dan aciz kula hitap gelir de, kulun zerre zerre dağılmasına engel olan gaflet ve şüphe perdesidir… .....
Sayı: 303, Sayfa: 050
Kostantiniyye Fethine Katılan Ebû Sa’lebe el-Huşenî - radıyallahu anh - Mustafa Eriş
Ebû Sa’lebe el-Huşeni (r.a.) Kostantınıyye Fethine katılan suffe ehli bir sahâbi!.. Hayber Fethinden önce Medine-i Münevvere’ye gelip bizzat Rasûlullah (s.a.) efendimizin sohbetini dinleyerek müslüman olan bir yiğit!.. Yemen’de İslâmiyetin yayılmaya başladığı sırada gönlünü İslâm’ın nûruna açarak Medine-i Münevvere’ye gelen v.....
Sayı: 303, Sayfa: 052
İçimizdeki Ben’i Yaşamak - Feyza Arpat
Herkesten habersiz kaçmak ister yürek. Bir istediğini bulamamışlık, verilen öğütlerden sıkılmışlık, beklemekten bitap düşmüşlük, mantığıyla yüreği savaşırken arada kalmışlık vardır ortada... Buna benzer birçok belirsizlik içinde herhalde tek yapılabilecek olan gitmektir. Ayaklarına yürü demek değil her zaman, yapamadığında ruhen çekip gitmektir......
Sayı: 303, Sayfa: 054
El-Edebü’l-Müfred - Halil İbrahim Kurucan
Peygamber olmadan önce ahlâk ve edebi herkesin takdirini kazanan ve “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran bir Peygamber (s.a.v.)’in ümmetiyiz. Hayatının her döneminde bu özellikleri titizlikle yaşayan ve ümmetine de bu konuda rehberlik eden Allah Rasulü (s.a.v.) yüzlerce hadis-i şeriflerinde bu konunun üzerinde ısr.....
Sayı: 303, Sayfa: 056
Dikenler Arasında Biten Güller - Lokman Helvacı
Gül kendi dikenleri arasından neşvü nema eder. Dikenli dallarda, insanda hayranlık uyandıran ne güzel tomurcuklar doğar. Kış mevsiminin fırtınalarına ve dondurucu soğuklarına tahammül edebilen o narin gonca güller, katmerli kırmızı güller, nefis rayihalı sarı güller, iğneli dalların arasından, çıkarlar. Dikenlerin arasından çıkışıyla, görüntü ve.....
Sayı: 303, Sayfa: 058
Anneme Mektup - Emel Okyar
Söyler misin anneciğim Bütün gece parıldayan aydede Gündüz olunca Yığılıp kalıyor olmalı yorgunluktan Peki ne zaman yapacağı işleri öğrenmek için Okula gidiyor yıldızlarla birlikte Gökyüzünde? Söyler misin a.....
Sayı: 303, Sayfa: 059
Bahâriyye Doğarken Ölüme Yüzük Takılır - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Kış gitti, bahar geldi. Diriyi öldüren, ölüyü diriltti. Dirildi dünya ve gün be gün çocukluk ve gençliğini yaşayacak baharda. Gençleşecek, gürleşecek, güzelleşecek.  Kışın karanlık ve soğuk sancıları son buldu. Göklerin rahmet kapısı açıldı sonuna kadar. Rahmanî bir tecelli bezeyecek âlemi bir kez daha. Bilmey.....
Sayı: 303, Sayfa: 060
Bedenin ve Ruhun Beslenmesi - Dr. M. Kâzım Kara
Temiz ve helal lokmadan güzel karakter çıkacağı unutulmamalıdır. Manevi bira görev olarak, insana ait ruh ve diğer nurani unsurlar ile beden arasındaki irtibatı sağlayan kalbin, zahiri görev olarak da vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri kan halinde hücrelere gönderdiğini biliyoruz. Sindirim sisteminden alınan besin maddeleriyle sürekli t.....
Sayı: 303, Sayfa: 062