O'nun Merhametini Kuşanmak
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizi hecelemeye, söz söz, çizgi çizgi, jest jest, davranış davranış keşfetmeye devam ediyoruz. Bir elmas parçasının ışıklarından gönlümüze hangi renk düşerse onu almaya, benliğimize mal etmeye çalışıyoruz. Bu yıl, Kutlu Doğum münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da isabetl.....
Sayı: 302, Sayfa: 001
O’nun (s.a.v.) Merhametini Kuşanmak - Ahmet Taşgetiren
Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.... ..... Kur’an’ı Rahman öğretti. İnsanı Rahman yarattı. Rahman koydu rahmet ölçüsünü. “Rahmetenlilalemin”i Rahman gönderdi. Rahmeten lil alemin olanın yüreğinden rahmet ışıkları taşındı evrene... .....
Sayı: 302, Sayfa: 003
Hasretine Hasretim - Emel Okyar
Gül yüzlü Efendim İsmin bahar dalı gibi açmış yüreğimin ülkesinde O ülke ki hep hıçkırıklı bayramlar yaşar Taşır durur kırık hatıraları Hep yarımdır sevinçleri, neşesi eksik Ürkektir, çekinir sevmekten sevgisi Gül yüzlü Efendim İşte o ülkede ben Hasretine hasretim.....
Sayı: 302, Sayfa: 005
Peygamber Şefkati - Ali Rıza Temel
Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) Mescide girdi. Mescidde uyuyan birini gördü ve Hz. Ali’ye: “Ey Ali! Şu uyuyan zatı uyandır, abdest alsın,” buyurdu. Hz. Ali o zatı uyandırdı. Sonra Allah Rasülüne: Yâ Rasûlallah! Sen hayır işlerinde hep öncülük edersin. O zatı neden kendin uyandırmadın? dedi. Rasûlullah cevaben şöyle buyurdu: “O zatı.....
Sayı: 302, Sayfa: 006
Can Efendim Gül Efendim - Zahit Genç
Aşkın ile yanmalıyız, Can Efendim, Gül Efendim. Her an seni anmalıyız Can Efendim, Gül Efendim. Muhabbetin kaynağısın, Merhametin ocağısın, Sevgilerin odağısın, Can Efendim, Gül Efendim. .....
Sayı: 302, Sayfa: 008
Bir “Gül” Cemresi Bekliyoruz - Dr. Mehmet Güneş
“Gül” yaprağıyla örtün yüreğimi... Yüreğim üşüyor… “Gül”den ayrı düşen yüreğim, buz dağına döndü, üşüyorum… Kanadı kırık sevdâların şehbal açtığı yüreğimde, “Gül” Yetimleri’nin hüznünü bölüşüyorum… “Gül” yaprağıyla örtün yüreğimi... Üşüyor yüreğim… Yüreğimi gül yaprağıyla örtün ki, her yanımı “Gül” kokuları bürüsün......
Sayı: 302, Sayfa: 009
Örnekleri Örnek Alma Örnekliği - Adem Saraç
Rahman ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla... Allahu Teâlâ’ya hamd (cc); Kâinatın Efendisi’ne (sav), Âl ve Ashâbı’na, Etbâı’na ve o yolu, yol edinme gayretinde olanlara salât ve selâm olsun… Peygamber Efendimiz (sav) Hazretleri’nin hayatını, en ince teferruatına kadar öğrenmek, hiç şüphesiz ki her Müslüman’ın e.....
Sayı: 302, Sayfa: 012
Hayatımızda Neden Tebliğ Yok - Cemal Nar
Bir gurup arkadaşla sohbet diyorduk. Söz döndü dolaştı, irşad ve tebliğ çalışmalarının yetersizliğine geldi. Bu konuda büyük vebal altında olduğumuz vurgulandı. Aslında iş gerçekten ilginçti. Hani derler ya Nasreddin Hoca varmış bakkala ve: -Un var mı? Demiş.Bakkal: -Var!  -Şeker var mı? -Var! -Y.....
Sayı: 302, Sayfa: 014
Benim Çağdaş Dostlarım - Cengiz Numanoğlu
Dün büyük bir arzuyla, cenâzeme koştunuz, Kabristana gelince, bir kez daha coştunuz. Alkışlarla inledi, o koskoca mezarlık, Bir tek imam kalmıştı, aranızda nazarlık.. Sanki alın yazımı, yeni baştan yazdınız, Zamansız geldi diye, Azrail’e kız.....
Sayı: 302, Sayfa: 016
Nebevi Hikmetin Aydınlığında - Sezai Engin
Toplumu meydana getiren insanlar arasında yayılması ve o toplumun fesadına sebep olması muhtemel davranış şekilleri, alışkanlıklar veya kötülükler vardır. Cahiliye dönemine sarf-ı nazar edildiğinde bu yayılmanın ve fesadın misalleri görülebilir. Bu aslında bir peygambere olan ihtiyacın da işaretleridir aslında. Ve bu işaretlere binaen .....
Sayı: 302, Sayfa: 017
Efendime Mektup - Osman Altaş
Aşkın ile yandım, Ya Rasulallah ! Seninle tanışmak, istiyor canım. Visal nasip kılsın, Hazret-i Allah. Zatınla konuşmak, istiyor canım. Göster cemalini, erdir sürura. Erit benliğinde, gark eyle nura. Al beni Sultan’ım, bir gün huzura. Zatına kavuşmak, istiyor canım. .....
Sayı: 302, Sayfa: 019
İslâm’ı  Tebliğ İçin Güzel Bir Fırsat - Mevlidi Şerif - Ahmet Başer
Süleyman Çelebi hazretlerinin muazzam eseri Mevlidi Şerif, ülkemizde çeşitli vesilelerle çokça okunan bir eserdir. Dini içerikli hemen her türlü merasimlerde, düğün, cenaze, kandil v.s. dua beklenen her yerde okunmakta veya okutulmaktadır. Eserin orijinal adı Vesile-tün Necât, günümüz Türkçesiyle Kurtuluş Sebebi anlamındadır. Adınd.....
Sayı: 302, Sayfa: 020
Medine’de Mücavir İstanbul’da Muhacir - Mesut Kaya
-Ayşe Hümeyra Ökten’in Hatıraları- Hatıratlar, sadece yazarlarının hayatını anlatmazlar. Bunun ötesinde, yazarın yaşadığı dönemin siyasi, toplumsal olay ve değişimlerini de yansıtan bir yönü vardır hatıratların. Yani bir yandan bir insanın hayat serencamını okurken, diğer yandan hatıratlar yoluyla tarihi olayları da bunları yaşayan bir insand.....
Sayı: 302, Sayfa: 022
İlmi ve Manevi Bakımdan Merhamet – Mutluluk İlişkisi - A. Yasin Demirci
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi (fMRI), teknolojinin bilim dünyasına kazandırdığı önemli icatlar arasında gösterilir. Kan akışını inceleyerek beynin hangi bölgesinin çalıştığını görmeyi sağlayan bu görüntüleme sistemi sayesinde insanların neredeyse akıllarının okunabildiği ifade edilmektedir. 2008’lerde ku.....
Sayı: 302, Sayfa: 024
Peygamber Dostlarına Karşı Ölçülü Dil - Abdurrahman Candan
İmam Rabbanî Hazretleri mektubatının pek çok yerinde Hz. Peygamber’e sevgi ve saygı gösterme, onun sünnetini ihya etme konusunda bizleri uyarır. Ona göre peygamber sevgisinin en önemli göstergelerinden biri onun ashabını sevmek ve onlara karşı hüsn-i zan beslemektir. Günümüzde bu edep bazılarınca ihmal edilmekte ve sahabe-i kiram hakkında lüzums.....
Sayı: 302, Sayfa: 026
Büyük Olmaya Niyet Etmek - Nureddin Yıldız
İnsan olarak iş kapasitemiz bellidir. Dünyevi veya uhrevi hangi işi yapıyorsak, onu sınırlı bir güç taşıyan bedenlerimizle yapmaktayız. Kaldırabileceğimiz yük bellidir. Sesimizi yükseltebileceğimiz frekans bellidir. Elimizin, ayağımızın uzanacağı mesafe, gözümüzün görebileceği, kulağımızın duyabileceği ölçü sınırlıdır. İbadet ederken d.....
Sayı: 302, Sayfa: 028
Doldu Gönül - Dr. Rıfat Araz
Hak yolunda bunca derde; Dayandıkça doldu gönül!.. Sınır konmuş yere, yurda; Sınandıkça doldu gönül!.. Kulluk gerek bu pazarda; Kurum, yaştır her baharda!.. Bir aşk için bu gülzârda; Donandıkça doldu gönül!.. Günüm elem, gecem çile;.....
Sayı: 302, Sayfa: 029
Rıfk ve Tahammül - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Affetmeniz takvâya daha yakın bir harekettir. Aranızda lütuf ile muâmeleyi unutmayın. Şüphe yoktur ki Allah işlediklerinizi görüyor.” (Bakara suresi, 237) “Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur, onlardan sakının. Fakat kendilerine afv ile, safh ile muâmele .....
Sayı: 302, Sayfa: 030
Rabbimize Karşı edebimiz - Sâdık Dânâ
İbn Sîrîn -kuddise sirruh-’a: – Hangi edeb Allah’a daha çok yaklaştırır, diye sorulduğunda, cevâben: – Allah’ın rubûbiyetini bilmek, ona tâatle amel etmek, sevindirici şeylere hamd, üzücü hadiselere sabr, demiştir. Şeyh Abdurrahman Sülemî Nişaburî -kuddise sirruh- buyurur: – Bir sofi için şu .....
Sayı: 302, Sayfa: 031
Âlemlere Rahmet Hazret-i Muhammed -sallâllahu aleyhi ve sellem - Osman Nûri Topbaş
Allah Teâlâ, en sevgili kulu ve Rasûlü olan Efendimiz (s.a.v.) hakkında; “(Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107) buyuruyor. Hakîkaten O’nun bütün âlemleri kuşatan “rahmet” vasfını kâmil mânâda idrâk edebilmek de, ifâde edebilmek de beşer tâkatiyle mümkün değil. Zira Efendimiz.....
Sayı: 302, Sayfa: 032
Peygamber Kokusu - Necla Günay
Evladının kalbine peygamber sevgisinin nasıl yerleştiğini gören ve bundan etkilenerek İslam’a sımsıkı sarılan bir annenin, bizzat yaşadığı hatırasını kendi ağzından dinleyelim. Kızım Ayten on iki yaşındaydı. Bazı okul çıkışlarında samimi olduğu iki arkadaşına ders çalışmaya gidiyordu. Bana pek söylemezdi, fakat biliyordum. Aileleri din.....
Sayı: 302, Sayfa: 039
Ümitlerle Yol Al Temennilerle Değil - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Amelsiz ümit, hakikatte ümit değil; boş kuruntudan ibâret olan bir ümniyyedir/temennidir.”  el-Hikemü’l-atâiyye’den Ümit, Hak yolcusunun gönlüne şevk aşılayan, îmânın meyvesi önemli bir ihsân-ı ilâhîdir. Ümitsizlik ise neşesizlik, isteks.....
Sayı: 302, Sayfa: 040
Düğünlerimiz Nasıl Olmalı? - Cafer Durmuş
Ahzab sûresinde 53. âyet-i kerimeyi okurken başlıktaki soruyu düşünüyorum. Çünkü o, Rasûlullah (s.a.v)’ın mübarek hayatından bir hatırayı düşündürürken, oradan hayata taşıyacağımız ölçüleri hatırlatıyor… Buyruluyor ki; “Ey iman edenler! Siz bir yemeğe çağrılmadıkça, zamanını gözetmeksizin, Peygamber’in evlerine gitmeyin. Yemeği yedi.....
Sayı: 302, Sayfa: 042
Dudaklarım Rasûlullah’ın Eşiğinde... - Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü
Mahdumu Dr.Abdurrahman Büyükkörükçü’den Sultânü’l-Hutebâ Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi’nin Hâtırâsına İslâm’ı teblîğe adanmış, Şerîate vakfedilmiş bir ömürdü Onun ömrü… İlmin aydınlattığı, irfânın nurlandırdığı, firâsetin yön verdiği, azim ve gayretin bereketlendirdiği bir ömür. Akl-ı selîmle atılan isabe.....
Sayı: 302, Sayfa: 044
Birkaç Tesbit; Birkaç Duâ - Neslihan Nur Türk
Ey Vedûd olan Rabbimiz! Canımıza hayrı sevdir! Kinden, nefretten uzak et, sevgi libasını giydir! Allah’tan korkmayandan kork derler. Bana kalırsa sen, Allah’tan korkmayanı güzelce korkut. Çünkü onun, kaybetmekten korktuğu bir sürü putu vardır. Ey Hâdî olan Rabbimiz! Senden başka ilah yoktur! Bizi, başka her korku.....
Sayı: 302, Sayfa: 048
Şam’da En Son Vefat Eden Sahâbi - Vâsile İbni Eska (r.a.) - Mustafa Eriş
Vâsile ibni Eska radıyallahu anh hicretin dokuzuncu senesinde İslâm’la şereflenen bir sahâbi… Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin dâr-ı beka’ya irtihallerinden iki sene önce Medine-i Münevvere’ye yolu düşen ve o kutlu beldede ashâb-ı kirâmın kardeşliğinden, edeb, nezaket, muhabbet, merhamet ve aralarındaki samimi davranış.....
Sayı: 302, Sayfa: 050
Keri Buchanan’ın Hidayet Hikayesi - Elif Kapıcı
Mormonların Merkezi Utah’tan Hakikate Yolculuk Altınoluk: Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Keri Buchanan: Amerika’nın Utah eyaletinin başkenti Salt City’de doğdum ve orada büyüdüm. Anne ve babam inançlı insanlar değildi, evimizde din, inanç ya da Tanrı kelimeleri telaffuz edilmezdi. 9 yaşımdayken ann.....
Sayı: 302, Sayfa: 054
Libya Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Batı’nın Riyası - Beytullah Demircioğlu
Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya çok geniş bir coğrafya, belki taa 1990’larda demir perdenin yıkıldığı yıllarda yaşaması gereken bir değişimi yaşıyor. Tunuslu Muhammet Buazizi’nin fitilini ateşlediği bu değişim, domino etkisi yaptığı yerlerden diğerine geçerken, dökülen kan da şiddet de artıyor ne yazık ki.  Tunus’taki ha.....
Sayı: 302, Sayfa: 056
Prof. Dr. Necmettin Erbakan da Beka Alemine Göçtü - Altınoluk
İnsan fanidir. Gelen gidiyor. “Her nefs ölümü tadacaktır.” hükmü ilahisi, herkesle buluşuyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan da, bu hükmü ilahinin çağrısına uydu ve beka alemi  yolculuğuna çıktı. 1926 – 2011... 85 yıllık bir dünya hayatı yolculuğu yaşadı. Önce ciddi bir eğitim, profesörlüğe kada.....
Sayı: 302, Sayfa: 059
Alllah Nasıl Bir Mü’min Olmamımızı İstiyor? - Salih Zeki Meriç
Allah Teâlâ bizden nasıl bir mü’min olmamızı istiyor? Çok ağır bir soru bu. Mü’minliğimizi nasıl test edeceğiz? Hangi kriterlere göre istikâmetimizi belirleyeceğiz? Bu sorular her an yeniden îman etmemizin zarûretini ortaya koyuyor. Peki nasıl yeniden iman edeceğiz? Rabbimizin bizi sarsan şu îkazını hatırlayalım; “Ey İman edenler! İman.....
Sayı: 302, Sayfa: 060
Rahmet Gülistanı - Bestami Yazgan
Gönüller sultanıdır, Gül gider Peygambere. Rahmet gülistanıdır, Gül gider Peygambere. Sevgi durmaz kafeste, Zikir başlar âheste. Dillerden deste deste .....
Sayı: 302, Sayfa: 061
Evliya Çelebi - Halil İbrahim Kurucan
Yusuf Çetintaş’ın kaleme aldığı Evliya Çelebi kitabı yazarın kısa hayat hikayesi ve Seyahatnâme’de yer alan bilgilerin bazı bölümlerini derleyen bir çalışma. Evliye Çelebi, tarih, kültür ve coğrafya atlası niteliğinde olan 10 ciltlik Seyahatnâme isimli eserin yazarı. Evliya Çelebi 17. yüzyılda .....
Sayı: 302, Sayfa: 062