Öf Bile Deme
Aziz Okuyucu - Altınoluk
İslam, insanla ilgili her alana, hayatın her safhasına, Rabbani bir ölçü koymuş. Kur’an’ı öğreten, insanı yaratan Rahman, ölçüyü de vaz’etmiş. Üstelik, ölçüyü bozmayın diye de ikaz etmiş. Her kesin, her şeyin hukuku var. Hukukun özünde adalet var, adaletin özünde rahmet ve merhamet var. Toplumun en güçs.....
Sayı: 301, Sayfa: 001
“Öf Bile Deme” - Ahmet Taşgetiren
İlahi buyruğun, bazen insanlık için, susuzluktan çatlamış toprağın suya ihtiyacı kadar hayati değer kazandığı zamanlar olur. İsra Suresi’nin 23-24’üncü ayetleri de, bugünün insanlığı için böylesine hayati değerde ilahi uyarılar ihtiva ediyor. Bunları deyim yerindeyse, “Yaradan’ın vefa çağrısı” diye nitelemek mümkün. Bugünün.....
Sayı: 301, Sayfa: 003
Vefa Borcu - Ali Rıza Temel
Vefa: Bir şeyi yerine getirmek, sözünde durmak, görülen iyilikleri unutmamak, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık vermek demektir. Vefalı davrananlara vefakâr, aksine hareket edenlere ise vefasız denir. İnsana ve özellikle de müslümana vefakârlık yakışır. En büyük vefakârlık yüce Yaratıcıyı tanımak, verdiği .....
Sayı: 301, Sayfa: 006
Gül Anne - Zahit Genç
Gül bahçesi bizlere annemizin kucağı, Günler seninle güzel, ey sevgiler ocağı! Biz dizinde uyusak, sen yine de özlersin, Senden az uzak kalsak, yolumuzu gözlersin. Yavrum deyip sarardı, sevgi ile kolların, Gönlümüze haz verir, dua eden dillerin. Nice uykusuz gece geçirdin bizim için,.....
Sayı: 301, Sayfa: 008
Sevap Makineleri - Nureddin Yıldız
İnsan, cenin olarak ana rahminde durduğu andan itibaren mükerremdir. Yaşadığı sürece bu mükerremlikle muamele görür, ölünce de mükerremliği devam eder. Hayatının her anında muhterem, el üstünde ve göz önündedir insan. Bu mükerremliği de insana, insanlardan ya da meleklerden oluşan bir kurul, bir mahkeme lütfetmemiştir. Onu yaratan, bu saygınlığı.....
Sayı: 301, Sayfa: 009
Hayattan Emekli Olunmaz - Mehmet Dinç
Giriş Emeklilik dönemi insan hayatında oldukça önemli, ancak bununla beraber maalesef genellikle olduğundan ya da olması gerektiğinden farklı anlaşılan bir dönemdir. İnsanlar ağırlıklı olarak emeklilik döneminde; düzenli olarak işe gidip devamlı insanı meşgul edecek bir şeylerin olduğu yılların ardından sabah kalktıklarında y.....
Sayı: 301, Sayfa: 010
Yaşlıların İmtihanı- Gençlerin İmtihanı - Necla Günay
Hayatımız perde perde… Her açışımızda hayatın bir başka döneminde buluyoruz kendimizi. Son perdeyle gelen yaşlılık adeta “ebediyyet âleminin bekleme odası” gibi. Hastalıkların, alınganlıkların bir de ele muhtaç olmanın hissedildiği o demler... Daha önce tatmadığı güçsüzlüğü, bir kenara itilmişliği, gözlerden düşmüşlüğü fark etmenin ağırlığı otur.....
Sayı: 301, Sayfa: 012
Dünyada Yaşlı Nüfus Hızla Artıyor - Altınoluk
Yakın zamana kadar gelişmiş Batı toplumlarının bir sorunu olan yaşlılık artık bütün dünyanın gündemine girmiş bulunuyor. Son 30 yılda dünyada 65 yaş üzeri yaşlıların sayısı yüzde 63 oranında artış göstermiş. 1980 yılında bu yaş grubundaki 260 milyon insan, toplam dünya nüfusunun % 5,8’ini oluşturmakta iken, 2000 yılında bu sayı 400 mil.....
Sayı: 301, Sayfa: 013
Ana Baba Hasreti - Arif Tekinkaya
77 yaşındayım. Annemi babamı çok severdim, onları unutamıyorum. Ama pişmanlıklarım var. Hayatta olsalardı tatlı diller döker, şöyle seslenirdim. Ah anacığım babacığım! Sağ olsaydınız yanımda otursaydınız, ayaklarınıza kapansaydım, bana sarılıp öperdiniz koklardınız unutamıyorum. Düşünemedim gideceğinizi, kıymetinizi bilemedim. Gel otur.....
Sayı: 301, Sayfa: 014
Asla “Neden Ben” Deme - A. Yasin Demirci
Dünyaca ünlü tenis şampiyonu Arthur Ashe bir kan nakli sırasında amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Hastalığı ilerlemişti. Ölümü bekliyordu. Hayatının son günlerinde sevenleri kendisini yalnız bırakmıyor, dünyanın dört bir tarafından mektuplar alıyordu. İşte o mektuplardan birinde muhatap olduğu soruya verdiği cevap oldukça manidardır. .....
Sayı: 301, Sayfa: 015
Artı ve Eksi Sonsuz Çizgisinde İnsan Gerçeği - Dr. Adem Ergül
İbn Atâullah el-İskenderî kuddise sirruh- buyurur: “Hak Teâlâ seni sana bırakacak olursa, kötülüklerin ve ayıpların saymakla bitmez. Fakat Yüce Mevlâ senin üzerinde kendi yüce varlığını (yani isim, sıfat ve zâtî tecellilerini) gösterecek olursa, işte o zaman da methedilecek güzelliklerine bir sınır olmaz. Se.....
Sayı: 301, Sayfa: 016
Başa Düştüm... - Dr. Rıfat Araz
Bir aşk verdin bende bana; Yaza, güze, kışa düştüm!.. Bir kaynaktan aktım Sana; Böyle dağdan taşa düştüm!.. Sen’sin bana mühlet veren; Her nefeste ömür deren!.. A bahtımı yazan, gören; Gör ne güne, işe düştü.....
Sayı: 301, Sayfa: 018
Tavaf Mektebi - Dr. Veysel Akkaya
Tavaf kelimesi bir şeyin etrafında dönmek, yürümek demektir. Kâbe ise küp şeklinde olduğu için küpe benzetilerek “kâbe” olarak isimlendirilmiştir. Kâbe’nin küp şeklinde oluşu mükemmelliği simgeler. Mükemmel ise kendisine bir şey eklenip çıkarılamayacak şekilde tam olandır. Tavafa bir dönüş hareketi olarak baktığımızda başlangıç noktası.....
Sayı: 301, Sayfa: 019
Celâl Sıfatları ile Terbiye - Prof. Dr. Süleyman Derin
Soru: Celal sıfatları ile terbiye nedir? Allah Teâlâ sevdiği kulları musibetler ile terbiye eder mi? Allah Teâlâ kullarına kendini iki şekilde tanıtır, birincisi cemal yani ikram ve ihsan; ikincisi ise celal yani hertür bela ve sıkıntılar vasıtasıyla. İhsan ve ikramda nefsin payı olduğu için genelde Müslümanların pe.....
Sayı: 301, Sayfa: 020
Şehirlerin Şehâdeti - Şemsettin Kırış
Medeniyet kavramı, şehir anlamına gelen “Me­dine”den geliyor. Bir milletin tarih içinde meydana getirdiği okul, yol, çeşme, ibadet ve konaklama yerleri gibi maddî varlıklarının tamamı o milletin medeniyetini gösteriyor. Tarihte Hz. Ömer’in Kûfe, Basra ve Fustat şehirlerini kurdurması meşhurdur. Bu şehirlerde neşvü nemâ bulan ilim ve irfan, farkl.....
Sayı: 301, Sayfa: 022
Faiz ve Alışveriş - Abdurrahman Candan
Modern hayatın tüketim heveslerini çılgınca artırdığı günümüzde kanaatkârlık gibi duygular rafa kalkmış, sadece elde olan değil olmayan paralar da harcanır olmuştur. Bilhassa bankaların bedava dağıtır gibi kredi kartı dağıtması ve insanımızın kendilerini kontrol edemeyerek sınırsız harcama yapmaları, pek çok kişinin ailesinin dağılmasına, hatta .....
Sayı: 301, Sayfa: 024
Rasûlullah’ı Ayağa Kaldıran Âyetleri Nasıl Okuyoruz? - Cafer Durmuş
Müddessir sûresinde şöyle buyruluyor: “Ey bürünüp sarınan (Rasülüm!) Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (74/1-7) Bu âyetler Mekke döneminin ilk başlarında, v.....
Sayı: 301, Sayfa: 026
Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s)Hazretlerinden Hâtıralar 2 - Söz Borçtur - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz (k.s.) hazretlerinin randevu konusundaki hassasiyeti herkesce müsellemdir. Büyüklerimiz hep “Söz bir Allah bir!” derlerdi. Muhterem Üstaz (k.s.) hazretlerinin kırk seneye yakın sağlıkla ilgili hizmetlerinde bulunan, iğnesini yapan, sondasını takan merhum Dr Hüseyin Tipi abi bu sözü çokca hatırlatır ve şöyle der.....
Sayı: 301, Sayfa: 028
Son Nâzil Olan Âyet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Öyle bir günden sakının ki, hepiniz o gün Al­lah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek, onlara haksızlık edilmeyecektir.» (Bakara, 281) İbn-i Abbas (radıyallahu anhüma)’dan şöyle rivâyet ediliyor: «Bu, nâzil olan son âyettir. Efendimiz -sallallahu aleyhi ve selle.....
Sayı: 301, Sayfa: 030
İki Yüzlülük - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri buyurur: “İnsanlardan gizlerler de Allah'dan gizlemezler. Halbuki, Allah, hoşnut olmadığı sözü geceleyin konuştukları zaman da onlarla beraberdir. Allah (ın ilmi onların) yapacakları her şeyi ihata eder. (Eninde sonunda cezasını verir). İşte siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatı uğru.....
Sayı: 301, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler - Şeyh Sâdî (kuddise sirruh) 3 - Osman Nûri Topbaş
Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “Düşman, her hileye başvurup âciz kalarak bir şey elde edemeyince dostluk göstermeye başlar. Ondan sonra da dostluk adı altında öyle şeyler yapar ki, düşman yapamaz.” [İnsanın en büyük iki düşmanı vardır. Biri iblis, diğeri ise kendi içindeki nefsidir. Cenâb-ı Hak âye.....
Sayı: 301, Sayfa: 032
Akif Bir Istırap Adamı - Ahmet Rüstemoğlu
Mehmet Akif Ersoy. Vefatı 27 Aralık 1956. 2011, onun vefatının 75’inci yıldönümü. Öldüğünde, vefatından devlet adeta habersizdir, ya da daha kötüsü ilgisiz. Mithat Cemal o günü anlatırken, “Çıplak bir tabut getirildi Bayezit camiine, der, bir fıkara cenazesi olmalı’ dedim.” Sonra Emin Efendi lokantasını.....
Sayı: 301, Sayfa: 038
Facebook’um Yorganım Olsun Twitter’im Kefen - Dr. Faruk Kanger
Hepimiz, hazır bulduğumuz ve bizden önce şekillenmiş bir dünyaya doğuyoruz. Orada kurulmuş hayat kalıplarına uyum sağlamak, toplumun gidişatına ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Hayatın engellerle dolu olduğunu keşfediyoruz. Bir taraftan zaaflarıyla, hırslarıyla bitip tükenmek bilmeyen umutlarıyla kulluk yükünü taşıyan insan olmak; diğer taraftan.....
Sayı: 301, Sayfa: 042
Güveçte Türlü - Neslihan Nur Türk
Türlü türlü söz dedik, kimi tuz kimi mısır. Çiğ kalmasın gel sabret, bir güveç gibi pişir. Koptun mu, deniz yıldızı gibi kopacaksın… Gövden, kopan koluna güç verecek. Kolun yeni bir gövdeye dönüşecek. Yeni yıldızlar parlayacak senden! Yok öyle kopup da sönmek! Koptun mu, solucan gibi kopacaksın. Kopan parçandan yeni bir sen .....
Sayı: 301, Sayfa: 044
Bir Müslüman Evi Nasıl Olmalı? - Salih Zeki Meriç
Evlerimiz, en çok zamanımızın geçtiği mekanlardır. En yakınlarımızla, en hayâti meselelerimizi konuştuğumuz, hayatImıza ait kararlar aldığımız özel yerlerdir. Evlerimiz, yaşantımıza göre şekillenir ve bizim ona yüklediğimiz muhtevaya göre anlam kazanır. Evlerimize hangi manayı yüklüyoruz? Evlerimizi hangi amaçlar doğrultusunda kullanı.....
Sayı: 301, Sayfa: 046
Afrika’daki Osmanlı Çanakkale’deki Senagalli - Cemalettin Çetin
Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethinden itibaren 1912 yılına kadar yaklaşık 400 yıl boyunca Kuzey Afrika’nın tamamına yakınında hakimiyet kurmuş, buralardan da Afrika’nın iç kısımlarıyla halifelik kanalıyla irtibat sağlamıştır. Böylece İslamın merhamet ve şefkatini buralara ulaştırmak için elindeki imkanları seferb.....
Sayı: 301, Sayfa: 049
Hasan Ferit Akkızoğlu - Hami Şen
Ömrünü Kur’an’a, insanlığa ve eğitime adayan bir gönül erini… Pek çok kişinin kalbine ve hatıralarına yerleşmiş titizlik timsali bir Hak aşığını... Hepimizin “Müfettiş Ağabeyi” Hasan Ferit AKKIZOĞLU’nu ebediyyete uğurladık. 01 Temmuz 1924 tarihinde Mersin ili Burhan köyünde doğdu. Zorlu bir eğitim sürecinden .....
Sayı: 301, Sayfa: 051
Yaşatmak Öldürmemek - İlhan Armutçuoğlu
Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn Arabî Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde şöyle bir ibâreye yer vermiş: İnne aslaha’d-düvel ba’de’s-sahâbe Eddevletü ‘l-Osmâniyye, felâ inkırâza’d-devle ilâ zuhûri’l-hatmi ve’l-kıyâm.. Peygamber Efendimizin yetiştirdiği Ashâbın kurduğu Devletten (Hulefâ-i Râşidîn devri) sonra en muhkem Devlet, Osmanlı Dev.....
Sayı: 301, Sayfa: 052
Uzlette Tevekkül İmtihanı - Mustafa İslamoğlu
Bâyezîd Bistâmî (k.s.) hazretleri bir vakit, bir grup talebesi ile oturmuş tevekkül konusunda sohbet ediyorlardı. Talebelerinden bazıları tevekkül üzere olma halini kendi nefislerinde yaşamayı arzu ettiler. Yanlarına yiyecek bir şey almadan, Allah’a tevekkül ederek uzlete çekildiler. Kendilerini tamamen ibadet ve t.....
Sayı: 301, Sayfa: 054
Karşılık - Ebubekir Eroğlu
sessizce akan suya dokunur gibi oldum şans eseri kıyısına inmiş de onu cana yakın kılan vadide hayat iyi yönüyle göründü birden bire: “istedim ki, bir meyve alayım cennetten getireyim onu size” dediğini öğrendim Yüce Peygamberin tüm içtenliğiyle aslında masa başında .....
Sayı: 301, Sayfa: 055
Her Sayısı Nakış, Nakış, El Emeği Göz Nuru - Abdülbaki Oral
Pek muhterem Altınoluk yazarları, hazırlayanları hizmet edenleri, gönüllüleri ve okuyucuları; 01.03.1986 yılında muhterem H. Musa Topbaş (k.s.) üstazımızın başlattığı Altınoluk dergimiz hiçbir kesinti olmadan her yazısı, her sayısı, nakış nakış el emeği göz nuru ile işlenerek bizlerin islamı aşkla,.....
Sayı: 301, Sayfa: 056
Allah Dostları - Halil İbrahim Kurucan
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’nun Allah Dostları serisinin beşinci kitabı yayınlandı. Cebecioğlu 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı alt başlığıyla sunduğu bu son eserinde Kastamonu’lu Ahmed Hasib Yılancıoğlu ve Konya’lı Dişçi Mehmed Efendi’nin hayatlarını ve menkıbelerini anlatıyor......
Sayı: 301, Sayfa: 058
Mübarek Devrildi Ya Rejim…“Devrim mi Yarı Demokratik Maske Altında Darbe mi?” - Beytullah Demircioğlu
2011 yılının çok hızlı başladığını söylemiştik şubat sayımızda. Hızlı başladığı gibi hızlı devam edeceğe benziyor bu yıl. Sudan’ın bölünmesini konuşulurken Tunus’daki militan laik diktatörlüğün bir halk devrimiyle devrilmesi ile sarsıldı dünya kamuoyu. Tunus’ta gerçekleşen devrimin bölge genelinde domino etkisi yapıp yapmayacağı konus.....
Sayı: 301, Sayfa: 060