Güzel Müslaman Olmak
Aziz Okuyucu - Altınoluk
25’inci yılın sonundayız. 300’üncü sayımızdayız. Allah’a sonsuz hamdediyoruz; 300 aydır nefes verdi Altınoluk’a ve sizlerle buluştuk. Az bir zaman değil bu, bir aylık dergi için. Bu bir gelenek demek. Bir çizgi oluşumu. Bir istikrar. Evet, bir istikrar. Merhum Musa Efendi -kuddise sirr.....
Sayı: 300, Sayfa: 001
Güzel Müslüman Olmak - Ahmet Taşgetiren
Cemil (Güzel) olan ve cemali (güzelliği) seven Allah’ın kuluyuz. Allah’ın “Güzel örnek” diye tavsif buyurduğu Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.)’nın ümmetiyiz. (Ahzab,21) “Müslümanlardanım” demek, ilahi kelamda “en güzel söz” olarak vasıflandırılmış. (Fussılet, 33) Halik-ı zülcelal, “kainatın, hayatın ve ölümün yaratıl.....
Sayı: 300, Sayfa: 003
Konya’da Altınoluk Dergisi - Yusuf Kurucan
Bizlere her türlü kusurumuza rağmen bu hizmetleri nasip eden Rabbimize sonsuz hamd ederiz. Güzel yazılar ve güzel bir dergi ile bizim gönül dostlarımızla aramızdaki bağı kuvvetlendiren yazarlar ve yazı işlerine, ayrıca sabırsızlıkla, ayın birinden itibaren ‘dergimiz geldi mi?’ diye sorup bizi  daha da bir şevklendiren gönül dostu okuyucularımıza.....
Sayı: 300, Sayfa: 004
Selimiye - Servet Yüksel
Abdestle, besmeleyle taş taş üstüne konur. Geçmişe, geleceğe böyle meydan okunur. Dünya durdukça diye veliler dua eder, Kubbesine Hızır’ın başparmağı dokunur. Eşikte oyalansın matematik, hendese... Her köşesi şahika, sen ziyafete buyur ! Gözleri kamaşırken aklı şaşan zamane, A.....
Sayı: 300, Sayfa: 006
İslâm’ı Güzel Yaşamak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İçinizden, müslümanlığını (ihlas üzere yaşayıp) güzelleştirenin işlediği her iyilik, on mislinden yediyüze kadar katlanmış olarak yazılır. İşlediği her kötülükde sadece misli ile yazılır. Allah’a kavuştuğu zamana kadar bu böyled.....
Sayı: 300, Sayfa: 007
Altın Oluğu’ndan Hikmet Süzülen Dergi - Nurlan Memmedzade
Bizim ilk buluşmamız doksanlı yıllarda gerçekleşti. O zamanlar Altınoluk’un hızla ilerlemeğe başladığı, bizim de İslamla tanışlığımızın her geçen gün biraz daha arttığı, doğru kaynaktan ögrenmeye, ögrendiklerimizi pekiştirmeğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdi. Tam o zamanlar dergiye muhtaçlığımızı Altınolukla giderdik. Manevi açığımızı onunla kapa.....
Sayı: 300, Sayfa: 009
Her Sayısı Ayrı Bir Heyecan - Sadık Üzer
Mart 1986’da “Andını Hatırla” diye başlayan yolculuğunda Altınoluk 300.cü sayıya ulaşıyor. Ayımızı oluşturduğu gündemiyle dolduruyor, yılımızı da hediye ettiği kitaplarıyla. İslami duyarlılığı olan mecmuacılığı ve mecmuayı Altınoluktan tanıdık, öğrendik. Altınoluk dergisini elimize alınca önce kapağına baktık. Ahmet Taşgetire.....
Sayı: 300, Sayfa: 010
Biz Yuvamız’da Bulduk Altınoluk’u - Salih Zeki Meriç
Henüz İstanbul’un kömür dumanı ile nefes alamadığı yıllardı. Zeytinburnu Tren istayonundayız. Banliyö treni, kim bilir kaçıncı seferini yapıyor Sirkeci’ye. Eski ama yılların ve yolların eskitemediği trene doluşuyoruz bir gurup arkadaşımızla. Cağaloğlu’na, Altınoluk Dergisinin ofisine gidiyoruz. Bizi götüren üst sınıflardan bir abimiz......
Sayı: 300, Sayfa: 011
Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) Hazretlerinden Hâtıralar - Mustafa Eriş
Derviş Sâmi Yazarsınız Hak dostları, bulundukları toplum için rahmete vesiledir. Onlar; edep, nezaket, zarafet ve takvaları ile Hak katında kıymet kazanmış mümtaz şahsiyetlerdir. Onlar; Allah’ın ve sevgili Habib’inin dostluğunu kazanmış yiğitlerdir. Şubat ayı; Sultanü’l-ârifin Ramazanoğlu Mahmud Sâ.....
Sayı: 300, Sayfa: 013
O’nun muradı mı yoksa senin arzuların mı önemli? - A. Yasin Demirci
La-Tahzen / Üzülme Hayrın nerede olduğu bilinmez. Hayır çoğu kez sevinilen şeyin ardından değil üzünülen şeyin ardından gelir. La-Tahzen – Üzülme  Eğer Allah'tan bir şey isterseniz ve O size başka bir şey verirse O'na güvenin. O'nun her zaman size ihtiyaç duyduğunuz şeyi uygun zamanda vereceğine emin o.....
Sayı: 300, Sayfa: 017
Dünya Küçüldükçe Büyümek - Nureddin Yıldız
Ekonomi, kültür ve enformasyon alanlarında dünya ‘globalleşme’ adı verilen bir süreçte küçülüp durmaktadır. Bir kıtadan diğer kıtaya ulaşmak, bir köyden diğerine ulaşmak kadar kolay ve çabuk oldu. Bu gelişmenin nimet olan yönünü elbette takdir ederiz. Hatta bunu, Rabbimize hamd edeceğimiz bir gelişme olarak görürüz. İnsan olarak yaşama imkânları.....
Sayı: 300, Sayfa: 018
UNUT - UNUTMA - Zahit Genç
Bir hayır yaptığında onu hemen unut ki, Şeytan bir yol bulup da nefsini şişirmesin. Bir hata yaptığında onu aklında tut ki, Nefsin seni bir daha yanlışa düşürmesin. BEDEL Hak yolda yürümenin elbet vardır bedeli, Güle talip olanlar dikenine katlanır. Hakka uygun bir haya.....
Sayı: 300, Sayfa: 019
Firavunluk ve Baskı Siyaseti - Ali Rıza Temel
Firavun genelde eski Mısır krallarının ünvanıdır. Kur’an-ı Kerim’de yetmiş dört yerde geçen Firavun ise Hz. Musa’nın bir mucize olarak sarayında büyüdüğü, kendisine peygamberlik geldikten sonra ise bir numaralı hasmı olduğu kişidir. Bu zat, alabildiğine büyüklenen, ilahlık iddiasına kalkışan, şımaran, halkını küçümseyen, onları ezip zayıflatan, .....
Sayı: 300, Sayfa: 020
Koşmak - Kenan Seyithanoğlu
Bir an nefes almaksızın aslan koşuyor Son sahneyi sezmiş gibi ceylan koşuyor Koşmak yine koşmak ve koşuşmaktan uzak Bir başka koşan da var: Küheylan koşuyor. Bakışın Gözlerde gönüllerde köz olmuş bakışın Her bestede ilhama s.....
Sayı: 300, Sayfa: 022
Kendi İnsanımızı Kaybetmemek - Medet Bala
Renk, dil ve ırk ayrımına karşı büyük mücâdele veren İslâmiyetin Afrika insanı üzerinde çekici bir tesiri olduğu muhakkaktır. Bu yüzden kendisine islâmî dâvet ulaşan Afrika insanları ona tâbi olmakla şereflenmişti. XX. yüzyılın başında üç yüz milyon Afrika nüfusunun %55’ten fazlası Müslüman, ancak on milyon kadarı Hristiyan, kalanı ise mahallî d.....
Sayı: 300, Sayfa: 023
İnfak Ahlâkının Özü - Aşk-ı Muhammedî - Rabia Christine Brodbeck
Cenab-ı Allah Al-i İmran suresinde şöyle bildirmiştir: “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça hakiki “iyi”ye eremezsiniz; her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” Cenab-ı Allah bir hadis-i kudsîde; «Sizden hiçbir ücret, hiçbir karşılık istemem, tek istediğim sevdiklerime ve ehl-i beytime yakın olmanızdır.».....
Sayı: 300, Sayfa: 024
Taatle Sevinmek Ama Nasıl? - Dr. Adem Ergül
Sevinmek ve üzülmek, gülmek ve ağlamak, bir insan gerçeğidir. Sürûr ve hüzün, çocuklukta, gençlikte, ihtiyarlıkta ve hatta doğumda ve ölümde, hep bizimle beraber olan, ayrılmaz iki arkadaş gibidir. Her dönemin kendine has sevinçleri ve hüzünleri vardır. Öyle tebessümler vardır ki, sadaka yerine geçer. Ve yine öyle gülüşler vardır ki, sahibine Ha.....
Sayı: 300, Sayfa: 026
Niçin ve Nasıl Tövbe Etmeli? - Cafer Durmuş
Sözlükte tövbe; “günahtan iyiliğe, isyandan Allah’a itaate, batıldan hakka dönmek ve kötü fiiller işlemekten vazgeçmek” demektir. Kur’ân-ı Kerim’in muhtelif âyetlerinde  tövbe emredilir. Çünkü tabiatı itibarıyla insan hata ve nisyan ile malûldür. Ve işlenen her günah kalbe kara bir leke düşürür. Nitekim âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:.....
Sayı: 300, Sayfa: 028
İşittik ve İtaat Ediyoruz - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: «Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Sizler, içinizdekini açığa vursanız da, gizli tutsanız da Allah ondan sizi yine hesaba çeker. Sonra kimi dilerse mağfiret eder, kimi dilerse ona azâb eder. Allah her şeye kaadirdir. O Rasûl de kendisine Rabbinden indirilene iman etdi, mü’mlnl.....
Sayı: 300, Sayfa: 030
Tasavvuf Nedir? - Sâdık Dânâ
İbn Abbas radıyallahü anhümâdan, Rasûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki: – Sende Allah’ın sevdiği iki haslet vardır: Biri hilm, öbürü temkîn.” (Müslim) Şeyh Ebû Abdillah Dasîtânî kuddise sirruh’a sordular – Falan kimse havada uçuyor? Dedi ki: – Çaylak .....
Sayı: 300, Sayfa: 031
Hak Dostlarından Hikmetler - Şeyh Sâdî (kuddise sirruh)-2 - Osman Nûri Topbaş
Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “Halkın, Kâbe örtüsüne yüz sürdüğünü ve onu öptüğünü görüyorsun. O ipek örtü, zâhiren ipek böceğinin kozasından yapıldığı için şöhret ve îtibar bulmadı. Lâkin bir müddet, mukaddes Kâbe duvarında bulundu da, onun için aziz oldu.” [Allah katında makbul bir varlığa yakınlık, can.....
Sayı: 300, Sayfa: 032
Aman Dostlar! Dostlara Dikkat! - Cemal Nar
Hayatta bir insanın başına gelebilecek en büyük bela ve musibet kötü arkadaş, kötü çevredir. İnsanlar havasız, güneşsiz, rutubetli, küflü, mikrop dolu, pis bir çevrede, yani kötü bir ortamda yaşadıkları zaman nasıl sağlıklarını kaybederek hasta olmaları büyük bir ihtimal ise, hatta eninde sonunda bundan kurtuluş yoksa, aynen öyle, kötü bir çevre.....
Sayı: 300, Sayfa: 038
Davetlerde Ölçü Nasıl Olmalı - Prof. Dr. Süleyman Derin
Soru: Sufiler arasındaki davetlerde gereğinden fazla masrafa girmeleri onların savunduğu zühde aykırı değil midir? Bu konudaki ölçü ne olmalıdır? Özellikle Nakşî yolunun en büyük terbiye metodu sohbettir, sohbetler ise ev sahibinin maneviyat kardeşlerine ikram etmesi ve sevaba girmesi için büyük bir fırsattır. M.....
Sayı: 300, Sayfa: 040
Tasavvuf Yolunda Hassasiyetler - Abdurrahman Candan
Dinin özü demek olan tasavvufi hayat Peygamber Efendimiz (sav) ile başlamış ve tarih boyunca müslümanlara ihsan kıvamında bir dini hayatı yaşatmaya çalışmıştır. Geçmişten günümüze bu sahada pek çok kitap ve dergi de yayınlanmıştır. Elinizde üç yüzüncü sayısını tuttuğunuz Altınoluk Dergisi çeyrek asırdır dengeli bir tasavvuf anlayışı ile maneviya.....
Sayı: 300, Sayfa: 042
Kur’ân Tefekküründe Dua Usûlü - Dr. Veysel Akkaya
Ayetler üzerinde tefekkür etmeyi gerçekleştirmek için daha önce iki usul üzerinde durmuştuk. Bu çalışmadan maksadımız Cenâb-ı Hakk’ın biz kullarına emri ilâhîsini anlamak ve görevimizin ne olduğunu daha iyi idrâk edebilmektir. Daha önce kullandığımız usullerden biri “Tahsîs Usûlü” idi. Bu usule “Ben Dili” demiştik. Ancak yaptığımız istişârelerde.....
Sayı: 300, Sayfa: 044
Beni Siz mi Aradınız? - Mehmet Dinç
Bize çok düşkün bir teyzemiz vardı. Her gün muhakkak bize gelir, gelemezse arardı. Gelemeyeceği günlerde teyzemiz sabah erkenden arar, o gün gelemeyeceğini “bildirir”, sonra uzun uzun konuşurdu. Öğleden sonra olduğunda telefon tekrar çalar ve “Beni siz mi aradınız?” sorusuyla teyze telefonun diğer ucunda olurdu. Senaryosuna göre teyzenin telefon.....
Sayı: 300, Sayfa: 046
Muhammed’ün Rasûlullah Ne Demektir? - Sebahaddin Tüzün
La ilahe illallah Muhammed’ün Resulullah. İmanın en temel iki şartı. Birincisi göklerde ve yerde Allah’tan başka İlah olmadığına, otoritenin ve hükümranlığın yalnızca Allah’a ait olduğuna inanmaktır. Yani yaratmanın, yaşatmanın ve yönetmenin yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah’a ait olduğunu kabul edip, kayıtsız ve şartsız boyun eğmektir. Aynen .....
Sayı: 300, Sayfa: 047
Cennette Bile Yok - Ahmet Başer
Âhiret yolculuğu için salih amellerle doldurmaya çalıştığımız azık torbalarımızın sağlam olması çok önemlidir. Zira tabanında delikler bulunan bir torba ne kadar doldurulmaya çalışılsa da bir süre sonra boşalması kaçınılmazdır. Kıyamet günü zerre kadar iyiliğe muhtaç olacağımız bir gün olup, kapatmamız zaruri olan azık torbalarımızdaki en büyük .....
Sayı: 300, Sayfa: 048
Hayat Sofrası - Mehmet Coşar
Bu yazımı bir tanıdığın izlenimlerine ayırıyorum. En az benim kadar sizlerin de hoşlanacağınızı umarak sunuyorum: ”Bir ay kadar önceydi... Bir şirketin kantininde arkadaşlarla sohbet ediyorduk. İçeri gözterişli bir genç kadınla yakışıklı genç bir adam girdi. Birbirlerinden hoşlandıkları ve birbirlerini daha yakından tanımaya çalıştıkla.....
Sayı: 300, Sayfa: 051
Yetimler Yetim mi Kaldı? - Okan Oral
Kamerun seyahatimizin üçüncü günü idi. Halkının yüzde doksanı Müslüman olan Maroua şehrinde ekibimizle birlikte bir yetimhaneye gidiyorduk. Yolda Maroua’da görevli Murat kardeşimiz buranın Müslümanlara ait, devletten müsaade almış tek yetimhane olduğunu söyledi. (Diğeri ise, Hıristiyanlara ait içerisinde sağlık ocağı, atölyeler, yatak.....
Sayı: 300, Sayfa: 052
Herşeyin Cevabı Bu Kitapta!.. - Mustafa Eriş
Rivâyet edilir ki, Halîfe Hârun Reşid’in bir doktoru vardı. Bu doktor hristiyandı. Güzel yüzlü, çalışkan, edepli ve kralların huzuruna çıkabilecek bütün güzel huyları şahsında toplayan bir gençti. Hârun Reşid, bu güzel huylu insanın İslâm’a kazandırılmasını çok arzu ediyordu. Fakat o, müslüman olmaktan .....
Sayı: 300, Sayfa: 054
Kur’ân-ı Kerim Hâdimi-Mehmet Şeker Hoca Efendi - Necdet Baştoklu
Kur’an Kerim hâdimi, hizmet insanı, Altınoluk camiasının gönüldaşı Mehmet Şeker Hoca Efendi’yi Rahmeti Rahman’a uğurladık. Cenab-ı Mevla gani gani rahmet etsin. Mekanını cennet eylesin… Mehmet Şeker Hocaefendi, ardında gıpta edilecek bir hayat bırakarak yürüdü Mevla’sına.  Sevenleri olarak onu, zaman mefhumu tanımadan, enerjisin.....
Sayı: 300, Sayfa: 055
Tunus’ta Militan Laikliği “Yasemin Devrimi” Sonlandırdı - Beytullah Demircioğlu
2011’in ilk ayına inanılmaz yoğun bir gündemle girdik. Mağrip ülkelerinden Irak’a, Yemen’den Arap Körfezine, Ortadoğu’da Lübnan’dan Mısır’a ezcümle tüm Büyük Ortadoğu denilen coğrafya tabiri caizse fokur fokur kaynıyor. 2011 başında gerçekleşen referandum ile Güney Sudan’ın kuzeyden ayrılmasının sadece Sudan özelinde değil tüm bölge üz.....
Sayı: 300, Sayfa: 056
Sonsuz Mekânın Peşinde - Halil İbrahim Kurucan
İki yıl önce bu günlerde vefat eden Turgut Cansever eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Cansever ulusal ve uluslararası alanda bir çok önemli projelere imza atan ve bir çok ödül alan bir mimar. Aslında sadece bir mimar değildi o. Aynı zamanda mimari, estetik, kültür ve medeniyet temelli fikirleri hep gündemde olan bir münevverdi. .....
Sayı: 300, Sayfa: 060