Kardeşlik Ölmemeli
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
2007 Aralık sayımızda, “Tefrika” konusunu kapak yapmışız. “Tefrika” sözcüğünün altında Mehmet Akif'in o unutulmaz mısraları yer almış: “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” Ve bugün Aralık 2008'de, sizlerle yine benzeri bir konu ile “Ka.....
Sayı: 274, Sayfa: 001
Allah’a sarılmanın Türkçesi Kürtçesi... - Ahmet Taşgetiren
Acaba “Allah'a sarılın” mealindeki Kur'an ayeti Asya'da Avrupa'da, Türkiye'de İran'da, Türkler, Araplar ya da Kürtler nezdinde nasıl anlaşılır? “Allah'a sarılma”nın Türkçesi, Kürtçesi, Arapçası nasıldır? Acaba “Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın” mealindeki Kur'an ayeti, Araplar ve Acemler nezdinde.....
Sayı: 274, Sayfa: 003
Sâfiyâne ve Sûfiyâne Kardeşlik - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İslâmî telakkîde içtimâî hayâtın harcı kardeşliktir. Kur’an, peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu,1 müminlerin de kardeş bulunduğunu2 ifâde ettiği gibi Allah Rasûlü de: “Ben size babanız mesâbesindeyim”3 buyurur. Bu duruma göre karşımıza Hz. Peygamber’in baba, ezvâc-ı tâhirâtın/Hz. Peygamber’in.....
Sayı: 274, Sayfa: 006
Prof. Dr. Burhanettin Can ile Kardeşlik Üzerine... “Kardeşlik Kur’an’a Sarılmakta” - Beytullah Demircioğlu
Altınoluk: İslam dünyası olarak yıllardan beri bölünmüşlüğümüzü, ayrılığımızı tartışıyoruz. İhtilafları giderme noktasında harcanan onca gayrete, yazıp çizmelere rağmen, bütünleşmek yerine kavmi, mezhebi aidiyetlerle daha çok parçalanıyoruz sanki. Bu anlamda nerede, nasıl bir yanlış yapıldığını düşünüyorsunuz? Gerek İslam dün.....
Sayı: 274, Sayfa: 008
Hac Kalbin Devamlı Secdesidir - Rabia Christine Brodbeck
Haccın hazinesi; hakiki benliğimize yeniden sahip olma, dünya hayatında kaybettiğimiz insanlığımızı yeniden elde etme, dünyanın kirleriyle kirlenmemiş, lekesiz, saf nefesimize yeniden sahip olma, hayat suyunu yeniden bulma, İlahi şuurun ihtişamına yeniden ulaşma, göğüslerimizin genişliğini yeniden bulma, insan olarak yaratılmış olmanın değerini,.....
Sayı: 274, Sayfa: 014
Hacdan Önce Hacdan Sonra - Ali Rıza Temel
Fertlerin ve milletlerin hayatında önemli dönüm noktaları vardır. Önemine binaen bazı olaylar hayatın ve tarihin nirengi noktaları olarak kabul edilir. Bir milleti, bir ümmeti ve hatta bütün insanlığı ilgilendiren bazı olaylar tarih başlangıcı, çağ açılıp kapanması ve başka zaman dilimlerinin simgeleri kabul edilir. Milattan önce, Milattan sonra.....
Sayı: 274, Sayfa: 018
Haccın Mânevi Anlamı - Prof. Dr. Necdet Tosun
Bir Türk atasözü şöyledir: “Deve hacı olmaz, gitmekle Mekke’ye; eşek derviş olmaz su çekmekle tekkeye”. Bu sözün anlamı şudur: Eskiden hacca develerle gidilirdi. Ancak deve bilinçsiz olarak Mekke’ye gittiği için hacı sayılmadığı gibi, yaptığı haccı bilinçsizce ve taklit ile yapan, hac ibâdetindeki mânevî sembolizmi anlamayan insanlar da gerçek a.....
Sayı: 274, Sayfa: 020
Kurban Bayramı - Ali Büyükçapar
Gelip geçen günleri birbirinden ayıran sır ilahi hikmetin kendisidir. İman ve kulluk duygularının zirveye çıktığı anlar müslümanların bayramıdır. Kurban bayramı o bayramların ikincisidir. Bugün geniş bir rahmetle kuşatılan; ölçüsüz hesapsız mağfiret bağışlanmaya mazhar olan müslümanların samimi, yürekten, derin bir iman coşkunluğu için.....
Sayı: 274, Sayfa: 022
Beytullah’ta Ben - Cengiz Numanoğlu
Bir sancak altında kaç milyon insan, Ne tenleri benzer, ne dilde lisan... Olmuşlar... Tek yürek, tek bedende can; İnsanlığı gördüm... Beytullah'ta ben... Yedi bağın gülü, aynı destede, Yetmiş iki millet, aynı listede, Kaç milyon ''Âmin'' der, aynı bestede; Tevhîd'le haşroldum... Beytullah'ta ben........
Sayı: 274, Sayfa: 023
Allah’a Yaklaştıran İki Vesile Kurban ve Namaz - Cafer Durmuş
Bazı okumalar belli zamanlarda insana farklı tesir ediyor. Kevser sûresini Kurban Bayramı arefesinde okurken kainatın nizamı sevgi üzerine kurulmuştur diye düşünüyorum. Cenâb-ı Hak Habibim dediği Muhammed aleyhisselamın gönlünü hoş ediyor. Yüce zâtına olan sevgisini artıracak vesileleri/ibadetleri işaret ediyor. Ve bu vesileler vasıtasıyla muhab.....
Sayı: 274, Sayfa: 024
Zamana Dâir - İdris Arpat
İnsan, iyi veyâ kötü her ne başaracaksa iki şeyi kullanarak başaracaktır: Zamânı ve enerjisini. Bunları kullanabilmek için de sıhhât gerekir. Şu hâlde insan üç şeyin kıymetini bilmelidir: Sıhhat, enerji, zaman. Dünya ve âhiretimizin cennet olması, bu üçünün yerinde, sırasında ve usûlünce değerlendirilmesine bağ.....
Sayı: 274, Sayfa: 026
Müslümanlara Kardeşçe Davranmalı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
“Müslümanlar kardeştir". Allah Teâlâ böyle buyurur. Peygamber Efendimiz de; Müslümanları bir bedene benzetir. Onların birbirini sevmesini, birbirine merhamet etmesini, birbirini korumasını ister. Bedenin bir organı hastalandığı zaman diğer organların da aynı rahatsızlığı duyduğu, bu yüzden uyumadığı, ateşlendiği gibi, Mü.....
Sayı: 274, Sayfa: 028
Selâm Olsun İbrâhim’e - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “İbrâhim’e cümle-i ihsânımızdan biri de kendisinden sonra gelecek ümmetlerin lisanlarında hüsn-i senâsını ibkâ ettik. O ümmetler daimâ “Selâmün alâ İbrâhim – İbrâhim’e selâm olsun!” duâsını yâd edeceklerdir. Bu duâyı hiçbir sûrette dillerinden düşürmezler. Yani ilâ yevmi’l-kıyâm Ona selâmetle duâ ederler. İşte.....
Sayı: 274, Sayfa: 030
Hayatımızda Zikrin Ehemmiyeti - Sâdık Dânâ
“Az yapılan zikir, kalbin yumuşamasına kâfi gelmez. Kalp çok zikirle yumuşar. İnsanın mükerrem oluşu, zikr-i daimî ile tecelli eder. Beden bununla nurlanır, temizlenir. Her uzvun kendi zikri vardır. Bunların hepsi, bedenin zikrini ve devamlı huzuru kazandığı zaman, insan vücudu artık toprağın içinde çürümekten kurtulur. Seherlerde kalk.....
Sayı: 274, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –14- Kur’ân’ın Telkîn Ettiği Konuşma Üslûbu - Osman Nûri Topbaş
Îman; Allâh’a samîmî bir muhabbetle bağlılıktır. Mü’minin Allâh’a vuslat yolunda en büyük sermâyesi, muhabbetidir. Fakat davranışlara intikal etmeyip sözde kalan bir muhabbet, tek başına kâfî değildir. Muhabbetin kâmil neticesi, edebe riâyetle elde edilebilir. Edep ise, rûha ferahlık veren bir gül kokusu gibidir. O kokunun, mü’minin gö.....
Sayı: 274, Sayfa: 032
Tasavvuf ve Riyazet - Prof. Dr. Süleyman Derin
Hemen bütün tarikatlar sâliklerini riyazet ve mücahede gibi nefsin gücünü kıran metotlarla terbiye etmeye çalışır. Bu tür tarikatlara nefsanî tarikatlar denir; nefsanîden kasıt nefsi zayıflatan manasınadır. Nakşibendî tarikatı ise nefsi zayıflatmaktan çok kalbi nurlandırmakla meşgul olur. Riyazet ve açlık çok ön plana çıkarılmadan, kalbin zikir .....
Sayı: 274, Sayfa: 038
La-Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
Huzur ve mutluluk dediğin, kendin, ailen ve geleceğine dair bir takım endişelerden güven içinde olmandır. Tüm bunlar ise imanın, tevekkülün içinde gizlidir. La-Tahzen/ Üzülme  Gökten yeryüzüne ne yağarsa yer ne kaçabilir, ne de çare bulabilir. “Sizi topraktan yarattık” ayetini unutur da Hak.....
Sayı: 274, Sayfa: 040
Her Gün Bayram - Adem Şahin
Ölünün ve ölümün tabiatında etrafına hüzün, korku, ağırlık, yalnızlık ve acı vermek vardır. Öğretmenlik hayatımda çift haneli rakamlara ulaşmış biri olarak ziyaret edilen bir kabrin hüzün korku acı ağırlık ve yalnızlık doğurmadığını bilakis insanları neşelendirdiğini söylesem bana ne dersiniz? Kabrin tabiatında neşelendirmek.....
Sayı: 274, Sayfa: 041
Prof. Dr. Mustafa Kara ile Şükür üzerine... Huzur Şükür Limanında... - Prof. Dr. Mustafa Kara
pAltınoluk: Kur’an-ı Kerim’in şükür konusuna nasıl baktığı hakkında bir değerlendirme yapar mısınız?p pProf. Dr. Mustafa Kara: Bursalı Bahrî Baba’nın meşhur mısraı ile başlayalım:p p“Şu mâhiler ki derya içredûr deryayı bilmezler.” Yani balıklar denizde bulunur fakat bunun farkında değillerdir. Bir deryada bulunduklarının şuurund.....
Sayı: 274, Sayfa: 042
Çağımızın en büyük bulaşıcı hastalığı olan “Mutsuzluk Sendromu”nun sebebi; Şükürsüzlük - Münir Arıkan
Şükretmeden yaşıyoruz. Ya da gerçek şükürle tanışmadığımız için; nimetler artmıyor. “Nimetler şükürle artar” Evet ama, nimetler sayısal olarak artarken, alınan haz duygusal olarak azalıyor. Pazar sabahları 53 çeşit “Sunday Branch” ile Pazar kahvaltısı yapan aile, milletin içinde çocuğu haşlıyor; -“Ye zıkkım olasıca. Neyin ek.....
Sayı: 274, Sayfa: 044
Akif’e Sesleniş! - Hayrettin Durmuş
Kolay mı Akif’i anlatmak? Milli Mücadele’nin destanını yazan daha doğrusu yaşayan, kalbinin diliyle haykıran Akif’i anlatmak  kolay olur mu? Sanatıyla kültür hayatımızda büyük bir anıt olmuş, milletin gönlünde taht kurmuş, Allâh’ın sevdiği kul olarak “Safahat”ıyla her eve misafir olmuş bir büyük abideyi, coşkulu bir iman selini, milletin .....
Sayı: 274, Sayfa: 049
Dünya umduğunu bulabilecek mi? Obama ile nasıl bir Amerika? - Beytullah Demircioğlu
İktidarda kaldığı sekiz yıl boyunca izlediği politikalar yüzünden neredeyse tüm dünyada en antipatik, en sevilmeyen lider olmayı başaran W. Bush, neoconcu maiyeti ile birlikte artık siyasi mevta. ABD tarihinin en anlamlı seçiminin ardından yeni lider siyahi Barak Obama. Bir siyahın, bir zamanlar sömürüldükleri, sallantı .....
Sayı: 274, Sayfa: 053
Niyâzımın Arzı... - Mustafa Güneş
Ey, en güzel isimlerin ve sıfatların yegâne sahibi, Ey, âlemlerin, yerlerin, göklerin yegâne hâkimi, Ey, yaradan ve yoktan var eden, Ey, gizliyi de, açıkta olanı da bilen, Ey cümle yaratılmışa nîmet ve rızık veren… Ey ezel ve ebed olan, Ey evvel ve âhir olan… Ey Rahman ve Rahî.....
Sayı: 274, Sayfa: 057
Ver Bana - Osman Altaş
İlahi! Bilemem süslü duayı. İtikat ne ise ondan ver bana. Getirecek kalbe zevki safayı. Basiret ne ise ondan ver bana. İlahi! Ettiren zulmete veda. İbadet ne ise ondan ver bana. Yeşertecek gönlü kalplere deva. Firaset ne ise ondan ver bana. .....
Sayı: 274, Sayfa: 058
Dubâa Binti Zübeyr (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Dubâa binti Zübeyr radıyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin amca kızı!... Hâne-i saadete rahat girip çıkabilen ve Efendimiz’in sohbetlerinden istifade etmeye çalışan bahtiyar bir hanım!... Hac için ihrama girerken şart koşma, şartlı ihrama girme konusunda rivayet ettiği hadis-i şerif ile tanınan bir .....
Sayı: 274, Sayfa: 059
Kurban Etindeki Şifa - Dr. Ali Akben
Yüce mevlamızın adını zikrederek kestiğimiz hayvanların etlerinin şifası ile ilgili bir çok değerlendirme eminim sizlerde duymuşsunuzdur. Bismillahi Allahuekber kelimesini yüksek sesle keseceğimiz hayvana duyurarak kesim alanına getirmenin sağlık ve şifa ile ilgisi olabilir mi?  Ramazan ayı boyunca oruçla ilgili makalelerimde hep vurgu.....
Sayı: 274, Sayfa: 060