Allahü Ekber
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Hac ve Kurban mevsimine giriyoruz. Bu ay içinde, hac kafileleri beyazlara bürünerek bir sevdanın yollarına düşerler.. Orada Kabe vardır, Orada Allah Rasulü vardır ve orada, bir ümmet coşkusu vardır. Oraya gidecekler ve yüreklerini tüm bu sevda pınarlarında yıkayacak, sulayacaklardır. Bir kalb yolculuğudur bu. .....
Sayı: 273, Sayfa: 001
Allahü Ekber! - Ahmet Taşgetiren
Tan yeri ağarıyor ve bir ses gökleri hareketlendiriyor: -Allahü ekber, Allahü ekber! Tam dört kere. -Allah en yücedir. En uludur. Yücelik Allah'a mahsustur. Uyanıyorsunuz, gözlerinizi ovuşturuyorsunuz. O ses yüreğinize doluyor: -Allahüekber! Allahü ekber! Sonra iki kere d.....
Sayı: 273, Sayfa: 003
Tekbirde Üç Safha Lafzî, Fiilî ve Kalbî Tekbîr - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tekbîr Allah’ın her şeyden büyük ve yüce olduğunu kabul ve ilan demektir. Tekbîrde önce dünyayı tahkîr ve küçük görme, sonra hâl ile mâsivâyı tahkîr ve nihâyet keşfen Allah’ı tazîm duygusu vardır. Namaza girişteki tahrime tekbîrinden kurban bayramı günlerinde tekrarlanan teşrik tekbîrlerine ve namaz sonundaki zikirlerin sonuncusu olan “Allahu Ek.....
Sayı: 273, Sayfa: 006
Tasavvuf ve Tekbir - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tekbîr Arapçada yüceltmek, ululamak manasına gelen bir kavramdır. Tasavvufun amacı da, Allah Teâlâ hazretlerini yüceltmek, onu her şeyin üzerine tercih etmek olduğu için bu kavramla çok yakın bir alaka içindedir. Zünnun-u Mısrî sufileri tarif ederken “Onlar öyle bir topluluktur ki her şeyi bırakıp sadece Allah’a yönelmişlerdir. Allah da onlar.....
Sayı: 273, Sayfa: 008
La-Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
-Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatlı uçulmaz zaten. La-Tahzen / Üzülme - Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alıyor, niye kederlenirsin? La-Tahzen / Üzülme - Taş taşlıktan geçmedik.....
Sayı: 273, Sayfa: 011
İlahi Çağrıya Kulak Vermek - Mesut Kaya
Gökte Haber Var Son Peygamber henüz zuhur etmemiş. Ukaz panayırında bir adam konuşuyor. Arap şairlerinden Kus İbn Sâide. Kırmızı bir deve üzerinde. “Ey İnsanlar!” diye sesleniyor. “Toplanın, dinleyin, belleyin. Her yaşayan ölür, her ölen fâni olur. Gelecek olan biri var ki gelmek üzeredir. Gökte haber, yerde alametler var. Allah.....
Sayı: 273, Sayfa: 012
“Allah’a Hamd,Sahili Olmayan Bir Okyanus Gibidir” - Handan Özduygu
Duymaya, düşünmeye, anlamaya doymadığım ayeti kerimelerden biri de Sure-i Enam’ın ilk ayeti kerimesi… “Allah zuhurunun şiddetinden gaiptir” hikmetinde olduğu gibi, demlenmek, deryasına dalmak, bize taşıdığı ilmin kuşatmasından hiç çıkmamak gerek sanki… Şüphesiz Kur’an-ı Azimüşşan’ın, her ayeti kerimesi özel, her ayeti kerimes.....
Sayı: 273, Sayfa: 014
Batı’nın “Big Bang” deneyi veya Atomaltında Allah’ı Aramak - Serdar Yıldırım
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 9. ayet) Eskiler “cehl-i mürekkep” derlerdi… Yani hem bilmemek, hem de bilmediğini bilmemek. Basit cahillerle mukayese edilemeyecek kadar tehlikeli bir tür. Zira bunlar bilmedikleri halde “biliyorum” zannı ve edasıyla ahkâm kestiklerinden başkalarını da felâkete sürüklerle.....
Sayı: 273, Sayfa: 016
Vahşi Kapitalizmin İflası - Ali Rıza Temel
Servet, insan hayatının temel unsurlarındandır. Maddi imkanlar olmadan yaşamak mümkün değildir. Fert ve toplumların temiz ve rahat bir hayat sürebilmeleri helâl ve temiz kazançlarla mümkündür. Servetlerin nereden ve nasıl kazanılacağı, nerelere ve ne şekilde harcanacağı konusu fevkalade önemlidir. Günümüz dünyasına hakim olan kapitalis.....
Sayı: 273, Sayfa: 020
Hayatı Güzel Yaşamak - İdris Arpat
“Sanatları öğrenirken, listenin başına “yaşama sanatı”nı koymalıdır.” (J. Rousseau) Hayatımızı, dünyâmızı da, âhiretimizi de Cennet’e dönüştürecek şekilde yaşayabilirsek bir sanat eseri hâline gelir. “Hâyatın güzelliği fıtratın güzelliğinden kaynaklanıyor” diye düşünüyorum. Yaratan Allah (c.c) fıtratımızı, ince ayar dengeler .....
Sayı: 273, Sayfa: 022
Hakikat – Sanal Arasında - Adem Şahin
Bulunduğu odanın penceresinden evin izbe ve karanlık yerlerine doğru hızla koştu. Uzaklarda patlayarak kulakları sağır eden bomba sesleri ile bütün vücudu titriyor, korkuyu ve çaresizliği bütün iliklerine kadar hissediyordu. Kendi kendisine “ya sesler yaklaşırsa” dedi. Korkunun girdaplarında nefes alamaz hale gelince uyanıverdi. Etrafı.....
Sayı: 273, Sayfa: 024
Dinle Beni Ey Kibir! - Cengiz Numanoğlu
Dinle beni ey kibir!  Sen ki, iblisi bile; Nasıl baştan çıkardın, Allah'a isyân ile. Lânetlendi nihayet, o cüretkâr sözünden, Ve Cennetten kovuldu, şeytan senin yüzünden.. İşte o günden beri, iblisle ortaklaşa; Dünyayı kuşattınız, zulümle baştan başa. Nifak tohumlarını, beyinlere ektini.....
Sayı: 273, Sayfa: 025
Hazreti Yusuf’un Bitmeyen Güzelliği - Cafer Durmuş
Yûsuf aleyhisselâm ile kardeşlerinin hikayesi; kıssaların en güzeli… Orada, gelişen hadiseler karşısında peygamberlerin örnek davranışlarıyla, avâmın olaylara yaklaşımını gösteren sahneler var. Ehl-i kalbin tefekkür ve tedebbür edeceği pek çok ibretler var. Tasvirleri öyle canlı ki, bazen bir cümle onu söyleyeni ya da o işi yapanı gözü.....
Sayı: 273, Sayfa: 026
Allah’ı Zikretmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiğine göre; Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir. Ebedî kurtuluşa ermenin yolu Allah’ı çok zikretmektir. Kalpler, ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Onun için mü’minler  Allah’ı çok zikretmelidir; sabah akşam, yüceliğine yakışmayan sıfatların Allah’ta bulunmayacağını .....
Sayı: 273, Sayfa: 028
Hz. İbrahim’in Duası - M. Sâmi Ramazanoğlu
İbrâhim -aleyhisselâm-’ın Zürriyeti İçin Duâsı: “Zikret Habîbim şol zamanı ki, o zamanda ceddin İbrâhim -aleyhisselâm-: “Yâ Rabbî! Şu Mekke beldesini âfâttan ve düşmandan emin, beni ve benim evlâdımı putlara ibâdetten uzak kıl!” demekle tazarrû ve niyaz etti. “Yâ Rabbî! O putlar nâsdan çoklarını idlâl etti. Nâsın hali .....
Sayı: 273, Sayfa: 030
Susmak Zarureti - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyurmuşdur: – “Doğru söylemek, hayırla buyurmak ve insanların arasını bulmak hariç konuşmada hayır yokdur.” (Nisa 114) Rasûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular: – Fazla sözü sonraya bırakana, fazla malı verene, yani kesenin bağını çözüp, dilinin ucuna bağlaya.....
Sayı: 273, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –13- Muhabbet ve Buğzda Samîmiyet - Osman Nûri Topbaş
Allâh’ı ve O’nun sevdiklerini sevmek kadar, O’nun sevmediklerinden kalben uzaklaşmak da îmânın bir sıhhat şartıdır. Hakka ve hayra duyulan muhabbet nisbetinde onun zıddı olan bâtıl ve şerre nefret ve muhâlefet hissi taşımamak, îmandaki zaaf ve kusurun bir göstergesidir. Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Her kim Allah için sever, Allah için.....
Sayı: 273, Sayfa: 032
Tatlı Dil, Güler Yüz - Semih Yolaçan
Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir1.” diyerek, olgun bir mümin prototipi çizer. Olgun bir müminin de karşısındaki insanları, ne davranışlarıyla ne de sözleriyle incitmeyeceğini belirtir. Bununla birlikte bizlere, tatlı dilli ve güler yüzlü olmanın, .....
Sayı: 273, Sayfa: 038
Fuzulî Aşığı Ermeni Papazı - Cemal Nar
İlim muhteşem bir şey. Özellikle de ilahî ilimleri, İslamî ilimleri tahsil edenler, gayr-i Müslim bile olsalar farklı oluyorlar. Kur’an’da ilahi kelamı dinleyince ağlayan hristiyan alimlerinden bahsedilir. Asr-ı saadette de görüyoruz, peygamberimizle oturup sohbet eden ve Kurân dinleyen nice bilginler, duyduklarını takdir ederek Müslüman olmuş v.....
Sayı: 273, Sayfa: 040
Hayat Îman ve Amelle Güzelleşir - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ, insanoğlunu çeşitli nimetlerle donatmıştır. O’nun insanoğluna lütfettiği maddi ve manevi nimetlerin sayılması imkansızdır. Nitekim bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür.”1.....
Sayı: 273, Sayfa: 042
Gül Bana Düştü - Dr. Rıfat Araz
Gönül aşk yolunda oda yananda; Musa’dan Harûn’a dil bana düştü!.. Her zerrem ‘Hu’ deyip zikre kananda; Elif bana düştü, dal bana düştü!.. Mâ’rifet sırrında zühd ile doldum; Hakikat nûrunu irfânla buldum!.. Gönül deryâsında bir ufka daldım; Menzil bana düştü, yol ban.....
Sayı: 273, Sayfa: 044
Vakıf Başkanı Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz Anlatıyor Hüdayi Vakfının Kurban Seferberliği - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Altınoluk: Bir kurban bayramına daha yaklaşıyoruz. Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı’nın önemli hizmet alanlarından biri olan kurban faaliyetlerinize bu sene daha bir yoğun hazırlandığınızı görüyoruz. Kurban organizasyonunuza ilişkin hazırlıklarınızı bizimle paylaşır mısınız? Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ: Hayır kurumlar.....
Sayı: 273, Sayfa: 046
Dr. Dursun Abiyi rahmet-i Rahman’a uğurladık Ne Güzel Bir Gidiş! - Mustafa Eriş
Ramazan-ı şerifin son on günü Medine-i Münevvere’de, Sevgili Peygamberimiz’in huzûrunda , tadına doyum olmayan namazlar, oruclar, Kur’an tilâvetleri, bilhassa ümmet-i Muhammed’den bir ferd olmanın doyulmaz lezzetleri içerisinde geçirmeyi Mevlâmız nasib eyledi. Ümmet-i Muhammed’in izzeti, şerefi, kurtuluşu ve selâmeti, yöneticilerimizi.....
Sayı: 273, Sayfa: 048
Dr. Dursun Aksoy’un Ardından - Kâmil Yeşil
“Kişi sevdiği ile beraberdir.” buyurmuş Peygamber Efendimiz sallalahü aleyhi ve selem. Efendimizin, an be an doğruluğunu gördüğümüz sözlerinden birisi budur. Maddi çevremizi hoşlandığımız kişilerden meydana getiriyoruz. Alış verişten, yolculuğa, kız alıp vermekten siyasete kadar edindiğimiz çevreyi sevdiklerimiz oluşturuyor veya önce seviyoruz s.....
Sayı: 273, Sayfa: 050
İlk İmam Hatip Lisesi mezunları İstanbul’da bir araya geldi... Menderes’in Göz Yaşları - Halil İbrahim Kurucan
ÖNDER (İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği) geçtiğimiz ay kuruluşunun 50. yılını iki gün süren etkinliklerle kutladı. Bu kutlamalar çerçevesinde yapılan etkinliklerden birisi de, İmam Hatip Liselerinin ilk mezunlarının bir araya geldiği toplantıydı. ÖNDER'in gayretleriyle imkanlar dahilinde, ilk mezunlarla birlikte bu okulların y.....
Sayı: 273, Sayfa: 052
Küresel Ekonomik Krizin Siyasi Sonuçları…“Süper Güç” Nereye? - Beytullah Demircioğlu
Dünyanın ekonomik devi ABD’de başlayıp domino taşı gibi tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik kriz ile yatıp kalktık geçen ay boyunca. Dev şirketleri, dünyanın en büyük bankalarını birbiri ardına batıran, ülkeleri satışa çıkartmak zorunda bırakan krizin nedenleri, hangi derinlikte duracağı, yansımalarının neler olacağı yazılıp tartışıl.....
Sayı: 273, Sayfa: 055
Zikrin Sağlığa Etkisi - Dr. Ali Akben
Maddesel boyutu ile akıl almaz hızda ilerlemesine rağmen modern tıp uygulamalarının insanlarımızın beklentilerine cevap verememesi günümüzde biz hekimleri başka alternatiflere yönelmektedir. Bugünkü konumuzu bu nedenden ötürü farklı bir alana ayırarak sizleri kısa özetlerle bilgilendirmek istiyorum. Bütün dünyanın yıllardır bildiği bir.....
Sayı: 273, Sayfa: 059
Sübey’a binti Hâris (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Sübey’a binti Hâris radıyallahu anha Medine-i Münevvere’de vefat eden kimse ile ilgili müjde verilen hadis-i şerifi rivayet eden bir hanım sahâbî!... Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize kendi iddeti ile ilgili soru sorup öğrenerek konunun aydınlanmasına vesile olan bir bahtiyar hanım!... O, Medine’li olup Eslemoğ.....
Sayı: 273, Sayfa: 060
Hesap - Hamdi Geçer
İstiyorsan kolay hesap Çok okumalısın kitap Alıp Kuranı muhatap Hesabı düşün hesabı Sakın kul hakkını yeme Helal eder sonra deme Affetmez büyük mahkeme Hesabı düşün hesabı Amellerin  dereceksin Heps.....
Sayı: 273, Sayfa: 061