Cami
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Ekim'in ilk haftası Diyanet İşleri başkanlığı tarafından “Camiler Haftası” olarak belirlenmiş. Altınoluk olarak bu tür haftalar, günler gibi konuları çok önemsiyor sayılmayız. Bunlar, çoğu zaman, aslında kaybedilen insani hassasiyetleri sembolik anlamda gündeme getirmek, bununla da teselli bulmak, belki daha çok da, tüketim kül.....
Sayı: 272, Sayfa: 001
Caminin Kalbi: İmam - Ahmet Taşgetiren
İmam, önder demektir. İslam'ın “Din görevlisi” diye bir statüsü olmamasına rağmen, cemaatin önemi ve cemaatle namaz, zaman içinde, Rasulullah'tan kalan bir önderliğin, Müslüman toplumlar için de “İmamet” şeklinde kalıcı biçimde müesseseleşmesine sebep olmuştur.  İmam, toplumla dinin kesişme noktasında son derece hayati ve s.....
Sayı: 272, Sayfa: 003
Camilerimiz İbadet, birlik, bilgi ve sevgi mekanları - Altınoluk
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile... Altınoluk: Türkiye'nin toplum, kültür, tarih, kimlik ilişkilerinde camii nereye oturuyor? Buna bağlı olarak camiinin bugün toplumsal misyonu olduğunu düşünüyor musunuz? Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ: Böyle önemli bir kon.....
Sayı: 272, Sayfa: 006
Câmi Merkezli Medeniyet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İslam, doğuşundan itibaren hayatın merkezine mâbed ve mescidi yerleştirerek câmi merkezli bir medeniyet oluşturan bir dindir. Bu dinin Yüce Peygamberi, Mekke’de putlarla dolu olan Kâbe’den mâbed olarak yararlanamayınca Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evini mabed ittihâz etmişti. İlk Müslümanlarla orada buluşur, gelen vahyi paylaşır, vahyin aydınlığında .....
Sayı: 272, Sayfa: 012
İmam Kimdir? - Emekli Din Görevlis Nuri Akay
“İmam, halkın vereceği teavün ve teberruya iltifat etmeyen, dinin şeref ve vekarını koruyan, alan el değil, veren el durumuna gelen, saygınlığını yitirmeyen insandır.” İmam, başına sardığı gibi gönlü de “AK” olan nurlu insandır. İmam, namaz zamanı cami açan, namazdan sonra da cami kapatan değil. Ömür boyu kapısın da, gönlünü .....
Sayı: 272, Sayfa: 015
Bugün Cuma - Mesut Kaya
Cuma inananlar için hususi bir gün. Bugünün diğer günlerden bir farklılığı var. En büyük ibadet olan namaz, bu günün öğle vaktinde bir başka şekle bürünür. Öğle namazı bu günde Cuma namazı; yani toplanma, bir araya gelme, birlik olma saati olur. Hatta bu güne bizzat Cuma namazından dolayı bu isim verilmiştir. İslam’dan önce “yevmü’l-ar.....
Sayı: 272, Sayfa: 016
Hitabet Tekniği - Umut Bulut
Hitabet doğuştan gelen bir yetenek değildir. Çalışma ve bir gayretin sonucunda herkesin başarılı bir hatip olma şansı vardır. Belli teknikleri uygulamakta başarılı bir hatip olmak için fayda vardır. İşinizi konuşarak yapıyorsanız, konuşmanın gerektirdiği bir takım bilgileri bilmek gibi bir yükümlülüğünüz var demektir. Politikacı, avuka.....
Sayı: 272, Sayfa: 018
Söz - İdris Arpat
“Güzel Söz Alah’a Yükselir!” “Sözler seçilir sözlerden, gerisi unutulur.” Konuşma insanoğlunun önemli özelliklerinden biridir. Diğer varlıklar da kendi lisanlarına göre birbiriyle anlaşıyorlar ama, insanın konuşması tekâmül etmiş, düşünceye müstenit bir konuşmadır. İnsan konuşmasıyla topluma sıhhât de kazandırabilir.....
Sayı: 272, Sayfa: 021
Hayat Namazla Güzel - Cafer Bekiroğlu
Cuma vaktinde, namaza dair içime doğan hissiyâtı sizlerle paylaşmaya bir tesbitle başlamak istiyorum: Namaz, belli vakitlerde insanı dünya meşgalesinden çekip alır. Uzuvları tutarak gönlü sahibine rabt etmeyi öğretir. Düşünün, namazda iken “amel-i kesir”de bulunamazsınız. Çünkü o, azalara sinen ihlas nisbetince, kalbi .....
Sayı: 272, Sayfa: 023
Ölümle Ölmeyene Talip Olmak - Ali Rıza Temel
Ünlü Rus yazarı Tolstoy İtiraflarım adlı eserinde ölümle son bulan şeylerin netice itibarıyla bir hiçlik olduğunu, ölümle ölmeyen gerçeklerin ancak hayatı anlamlı ve değerli kılacağını söylüyor. Kâbuslar ve zihni hafakanlar yaşadığı dönemde kendi kendine şöyle diyordu: Hayatımda hiçbir harekete akıllıca anlam vermiyordum. Bugün .....
Sayı: 272, Sayfa: 024
Bahçeler Sahibinin Misâli Dünya Malına Güvenme - Cafer Durmuş
Kehf sûresinde şöyle buyruluyor: “Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiç birini eksik bırakmamıştı. Aralarından bir de ırmak fışkırtmıştık. Bu adamın başka geliri de vard.....
Sayı: 272, Sayfa: 026
Cemaatle Namaz - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber Efendimiz, nâfile namazların evde kılınmasının daha sevap olduğunu, ama farz namazların mutlaka câmide, cemaatle kılınması gerektiğini  söylerdi. Gözleri görmeyen biri, bir gün Allah’ın elçisine  geldi; Medine'de zehirli haşereler, yırtıcı hayvanlar bulunduğunu,  kendisini câmiye getirip götürecek kimsesi olmadığını söyledi v.....
Sayı: 272, Sayfa: 028
Mescidlere Koşmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Cümle mescidler Allah teâlâya mahsusdur. Hal böyle olunca siz mescidlerde Allah teâlâ ile beraber hiçbir kimseye ibâdet etmeyin.” (Cin sûresi, 18) Yani, ey ibâdetle mükellef olan ins ü cin, siz bilin ki ibâdet için, bina kılınan mescidlerin hepsi Allah teâlâya mahsusdur. Binaenaleyh mescidlerde.....
Sayı: 272, Sayfa: 030
Gönül Yolcusuna Tavsiyeler - Sâdık Dânâ
İstikamete yönelmelidir. İstikamet; Cenab-ı Hakkın emirlerini yerine getirmek, ahlakî bakımdan durumumuzu düzeltmeye çalışmak ve şefkati ziyadeleştirmektir. • İnsan maneviyat yoluna girdikçe şevki, aşkı artar. Ona hiçbir şey ağır gelmez ibadet etmek, haramlardan kaçmak hepsi zevk haline gelir. • İnsanlar iki kısımdır. Cenab-ı.....
Sayı: 272, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –12- Allah İçin Muhabbet ve Buğz - Osman Nûri Topbaş
Muhabbet, sevenin sevdiğinde kendi özelliklerini görmesinden kaynaklanır. Cenâb-ı Hak, bir kulunda kendi cemâlî sıfatlarını gördüğü nisbette o kulunu sever. Yâni bir mü’min, Allah ve Rasûlü’nün emir ve tavsiye buyurduğu güzel ahlâk ile ahlâklandığı nisbette ilâhî muhabbete nâil olur. Bu âlemde her şey zıddıyla kâimdir. Muhabbetin zıddı.....
Sayı: 272, Sayfa: 032
Müslüman Öfkesini Kontrol Eder - Prof. Dr. Süleyman Derin
Günümüz insanının ilişkilerle örülü dünyasında başını ağrıtan dertlerden biri, çokça öfkelenmesi ve bu öfkesini kontrol edememesidir. Hâlbuki insan ilişkilerinin merkezinde hoşgörü ve sabır vardır. Başarı,  olumsuzluklar karşısında nezaketi yitirmemekle gerçekleşir. Görmekteyiz ki cinayet, yaralama gibi neticesi en ağır suçların altınd.....
Sayı: 272, Sayfa: 038
Gül Sevdayı Muhammedî - Dr. Mehmet Güneş
Başkaları gülü bir çiçek diye sever belki de... Ama biz, gülü “Gül” olduğu için severiz... Bizim için; gül sevgilidir, gül güzelliktir, gül coşkudur... Gül, esmânın eşyâya tecellisinin esrârıdır... Gül aşktır, gül sevinçtir, gül bahar muştusudur... Gül, ezelle ebet arasındaki bütün zamanların “En Güzeli”nden yansımalar taşıdığı içi.....
Sayı: 272, Sayfa: 040
Tasavvufun Gayesi - Cemal Nar
Tasavvufun amacı, örnek ve ideal insan Hz. Rasulullah (sav)’ın her bakımdan gerçek bir varisi olmak, olmaya çalışmaktır. Çünkü esas amaç olan Allah’ın rızası, ancak Rasulullah (sav)’a uymakla sağlanabilir.1 Bilindiği gibi insanın içinde nefis, dışında dünya, şeytan ve şeytana uymuş insanlar gibi düşmanları vardır. Bunlar insanı .....
Sayı: 272, Sayfa: 043
Babanın Rolü - N.Selma Çevikoğlu
“Baba, aile huzur ve saâdetinin nâzım otoritesidir. Ailenin kartvizitidir. Zira babayı hayat mücâdelesi ve evin geçimi ile mükellef kılan Allahu teâla, onu kadına göre bedenen daha kuvvetli, rûhen de daha metîn kılmıştır. Ailede saâdetin sağlanması hiç şüphe yok ki, iyi bir babanın olgun idâresine dayanır. Erkeğin ailedeki terbiyevî me.....
Sayı: 272, Sayfa: 044
Sevinci şükretmeye, üzüntüyü sabretmeye dönüştürebilmek - A. Yasin Demirci
La-Tahzen / Üzülme - Dert nerede ise deva oraya gider. Yoksulluk nerede ise nimet oraya gider. Soru nerede ise cevap oraya verilir. Gemi nerede ise su oradadır. Suyu ara, susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. La-Tahzen / Üzülme - Kötü bir işe düşünce ibret al, üzünt.....
Sayı: 272, Sayfa: 047
Alman Hocanın Unutulmaz Dersi - Durdu Şahin
Alaca Eski Belediye Başkanı Sayın Mahmut Köksal Bey tarafından bana gönderilen bu maili ilgi ile okuyacağınıza inanıyorum Olay Sayın Mahmut Köksal Bey tarafından Almanya’da katıldığı bir dil kursunda yaşanmıştır. Sayın Mahmut Köksal bey olayı şöyle anlatıyor: “Almanca dil kursunda.....
Sayı: 272, Sayfa: 048
Sağlam Kulpa Tutunmak - Sezai Engin
Hayat bir yolculuktur. Çetrefilli bir yolculuk. Hayat sahibi insan ise bu yolculuğun kadim bir yolcusudur. Hz. Adem’le başlamıştır bu yolculuğa. İnsanı ya ebedi sürûra ya da ebedi hüsrana gark edecektir bu yolculuk. Bu yolculuğun kadim bir de tehlikesi mevcuttur. Daha seferin başında bu düşmanlığını aşikare ilan etmiş ve insanoğlunun “.....
Sayı: 272, Sayfa: 049
Ah Dünya! - Filiz Konca
Hz. Mevlana “Mesnevi”de şöyle bir hikaye anlatır. Padişahın av için beslediği doğanlardan biri sahibinden kaçmış ve tesadüfen un eleyen bir kocakarının evine girmiş. Ömründe böyle uzun gagalı, uzun tırnaklı bir kuş görmemiş olan ihtiyar ona acımış, kolunu kanadını bağladıktan sonra eline makası almış ve: - Vah zavallı kuşum v.....
Sayı: 272, Sayfa: 050
Orta Asya Latin Alfabesine Geçiyor - Abdullah Aydoğan Kalabalık
Orta Asya ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri doksanların başında elde ettikleri bağımsızlıklarından bu yana, hem diğer Türk milletleriyle iletişimi hem de uluslar arası entegreyi kolaylaştıracak yeni bir ortak alfabeye topluca geçişi hedefliyor. Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıktan hemen sonra kullanmaya başladığı yen.....
Sayı: 272, Sayfa: 052
Dudak yanar söz tutuşur - Bestami Yazgan
Eğer bir gün gül yüzünü görürse, Kirpik yanar, göz tutuşur sultanım. Işığın semâya selam verirse, Doruk yanar, düz tutuşur sultanım. Her sözün içime bin umut sunar, Yüreğim sevginle yıkanıp yunar, Ne zaman ki dilim adını anar, Dudak yanar, söz tutuşur sultanım. Ayağı.....
Sayı: 272, Sayfa: 053
Petrodolarlar Suud Halkının Derdine Merhem Olmuyor - A. Yasin Demirci
Son dönemde düşme eğilimi gösterse de uzunca bir süre rekor düzeyde sattıkları petrolle ihya olan Körfez ülkeleri tabir caizse devasa bir ganimete kavuştular. Somutlaştırırsak 1998’de varili 10 dolardan sattıkları petrolden 55 milyar dolar kazanırken, bu rakam, petrolün 150 dolara kadar çıkan fiyatlardan satılmasıyla 2008 yılında tam 400 milyar .....
Sayı: 272, Sayfa: 054
Aile mi Okul mu? - İbrahim Arslan
1970'li yılların ilk yarısında imam hatip liselerimizden birinde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. Derslerin bitip, öğrencilerin dağılmaya başladıkları bir öğle sonuydu. Sınıf başkanları ders defterlerini getiriyorlar, ben de kontrol ederek teslim alıyordum. Fen Bilgisi öğretmenlerinden birinin sınıf ders defterine işlediği konuyu yazdığ.....
Sayı: 272, Sayfa: 057
Mihmân Benim... - Dr. Rıfat Araz
Varı yoktan var eyledin; Arzdan, arşa hayrân benim!.. Canı tende nûr eyledin; Aşk yolunda kurban benim!.. Bende ikrâr, bende beyân; Bende gizli, bende ayân; Bende döner devir, devrân; Zerredeki umman benim!.. Şeklim erir günden güne; Rengim geçer tenden öne.....
Sayı: 272, Sayfa: 058
Kazandıklarımızı Kaybetmeyelim - Dr. Ali Akben
Sayılı günler ne çabukta geçti. Rahmet bereket ve mağfiret ayı ramazanla birlikte tutuğumuz oruçlar zihin ruh ve bedenimizde sayılamayacak kadar çok olumlu izler bıraktı. Gündüzleri orucu akşamları iftarı ve taravihi geceleri ise sahuru ile adeta bizi yeniden formatlayarak her yönden kilometrelerimiz adeta sıfırlayarak geçti mübarek ay. Her bakı.....
Sayı: 272, Sayfa: 059
Fürey’a Binti Mâlik - Mustafa Eriş
Fürey’a binti Mâlik radıyallahu anha, başından geçen bir hâdiseyi Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize sorarak İslâm’ın bir mes’elesinin ortaya çıkmasına vesîle olan bir hanım sahâbî!… Hazreti Osman radıyallahu anh’ın halîfeliği döneminde fıkhî bir konunun çözümünde kıyas noktası teşkil eden bir bahtiyar hanım!... .....
Sayı: 272, Sayfa: 060