Oruçla... Yeni Bir Hayata
Aziz Okuyucu - Altınoluk
1 Eylül, 1 Ramazan. Eriştik elhamdülillah. Kutlu ayınız mübarek olsun. Rabbimiz, hepimizi, arınanlardan, kurtulanlardan, cennet müjdesini hak edenlerden eylesin. Altınoluk olarak, 23 yıldan bu yana, her sene, hayatlarımızdaki değişimlere paralel olarak, Ramazan'la ve oruçla ilişkimizi, farklı açılardan tahlil etmeye gayret ediyoruz. .....
Sayı: 271, Sayfa: 001
Oruçla Yeni Bir Hayata - Ahmet Taşgetiren
İslam'ın bütün ibadetleri hayattır, hayatla iç içedir. Hayattan kopuk değildir. Hayat ayrı, ibadet ayrı gibi bir bölünme yoktur Müslümanın hayatında. Müslümanın hayatında ibadet, bir mandalla iliştirilmiş yabancı bir parça değildir. Müslümanın hayat dokusunun taa özünde ibadet vardır. Gerek ferdin hayatı gerek top.....
Sayı: 271, Sayfa: 003
Seni Unutturamaz - Durdu Şahin
Ne soğuk, Ne sıcak Ne ayaz, Seni unutturamaz… Ne kış, Ne bahar, Ne yaz; Seni unutturamaz… Ne mavi, Ne kırmızı, Ne beyaz; Seni unutturamaz... Ne ümit, Ne sevinç, Ne naz; Seni unutturamaz… .....
Sayı: 271, Sayfa: 005
Ramazan ve Oruç - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
R amazan oruç, Kur’an ve gufran ayıdır. Kur’an’ın nazil olmaya başladığı, İslam’ın beş temel esasından orucun farz kılındığı ibadet-yoğun bir iklimdir. Ramazan’ın ramazan olmasını sağlayan Kur’an ve oruç ayı oluşudur. Oruç, Allah Teala’nın: “Benim içindir, ecrini ancak Ben veririm.”1 buyurarak yücelttiği bir ibadettir. Hadis-i .....
Sayı: 271, Sayfa: 006
Oruç ve Kulluk Şuuru - Ali Rıza Temel
Şuur; hissetmek, farkında olmak demektir. Bir bakıma ayıklık halidir. Zıttı ise gaflettir şuursuzluktur. Farkına varılarak yaşanılan hayat değerlidir. Şuursuzca yapılan işler plan, program ve gayeden yoksun olduğu için faydasızdır, aynı zamanda zararlıdır, emek ve zaman israfıdır. Şuur ayık olma halidir, dedik. İbadetlerde de aslolan .....
Sayı: 271, Sayfa: 008
Tevbe ve Muhabbet Ayı - Rabia Christine Brodbeck
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ramazanın ilk gecesinde Rabb-i Zülcelâl şöyle çağrı yapar: “Bizi seven kimse yok mu? Biz de onu sevelim? Bizi isteyen kimse yok mu? Biz de onu isteyelim. Bizden af dileyen kimse yok mu? Ramazan-ı Şerifin hürmetine onu affedelim?”" İbn-i Abbas' ın .....
Sayı: 271, Sayfa: 011
Orucu Memnun Etmek - Prof.Dr. Enbiya Yıldırım
Allah’a yakınlaşmamız, ahlakımızı güzelleştirmemiz ve ahiret sermayemizi artırmamız için büyük bir fırsat olan onbir ayın sultanı Ramazana tekrar eriştik. Peygamber Efendimiz de Allah’a dua ederler; Recep ile Şabanı hayırlı kılmasını, kendilerini Ramazana eriştirmesini niyaz ederlerdi. Bu yüzden Ramazana yetişmek, değerlendirebilenler için bir b.....
Sayı: 271, Sayfa: 014
Ramazanı Hissedebilmek - Necla Günay
Bu sene de beklenen tarihte gelip yeryüzünü şereflendirdi Şehr-i Ramazan... Sonbaharı ilk gününden itibaren süslemeye; günah yüküyle ezilen gönlümüzü rahmetiyle yıkamak bereketiyle kaplamak için teşrif etti. O’nun gelişi çocuklarda safi bir sevinç, yaşlılarda adeta gençlik iksiri oldu. Bizleri yoktan varlık âlemine intikal ettiren, son.....
Sayı: 271, Sayfa: 016
Kur’an ve Mübarek Ramazan - Ali Büyükçapar
Kur’ân-ı Kerim’in gölgesinde tutulan Ramazan orucu fâni hayatımıza ebediyet serinliği verir. Varlıkla şereflenen insanın bu nimeti kaybetmesi düşünülemez. Ramazan sözlükte kavurucu, şiddetli sıcak manasına gelen bir kelimedir. Yaşadığımız dünya da, üzerinde seraplar titreşen; hasret ve mahrumiyet alevleri parlayan kavurucu bir çöle ben.....
Sayı: 271, Sayfa: 017
Açlığın Güzel Durduğu Zaman - Ramazan – - Umut Bulut
Açlığın o en güzel durduğu zamandayız. Kıyıları döven dalgalar gibi hırçın ruhumuzun, derin derin duran okyanuslara döndüğü bir zamandır bu. Bu kadar anlamlı bir açlığı göğsümüzde gururla taşıdığımız başka bir zaman dilimi de yoktur. Anlamaktır bir bakıma ramazan. İdrak etmektir. Bu açlık tam olmasa da açlıktan karnına taş bağlayanla b.....
Sayı: 271, Sayfa: 018
Kadir Gecesi - Said Mermer
Kadir gecesi, kudret gecesidir. O, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Allah(c.c), Kur’an’da, bu geceyi, ayların hayrı ile mukayese etmektedir. Bin ay, sene hesabıyla tahmini seksen küsür seneye tekabül etmektedir. Bu, kadir gecesi, seksen küsür senenin hayrından daha hayırlı bir gecedir, anlamına gelir. “Daha fazla” demek, sürenin ucu açık oldu.....
Sayı: 271, Sayfa: 019
Ramazan ve Vakıf - Medet Bala
Yokluğun iyice hırpaladığı, ihtiyaçların dağ gibi yığıldığı bir anda imdada yetişmişti Ramazan. Tek çocuğunun önüne o sabah zeytin, peynir, reçel ve yumurta koyabilmişti anne. Biraz burukluk, öte yandan sevinç içini sarmıştı. Kızının okul beslenmesini bu sabah çok güzel hazırlamıştı. Kızı sordu: - Anne biz zengin mi olduk? .....
Sayı: 271, Sayfa: 020
Takvâ Eğitimi - Prof. Dr. Süleyman Derin
Takvâ Allah Teâlâ’nın haramlarından korunma ve sakınma manasına gelen dînî bir kavramdır. İslam’ı takvâ boyutu ile yaşayabilmek her müslümanın en büyük hedefidir. Mübarek Ramazan ayı İslam’ı takvâ boyutu ile yaşama mevsimidir. Onun gelmesi ile halkımız İslam’ın emirlerini daha dikkatli yerine getirmeye çalışmakta, namaz ve Kuran’a daha fazla vak.....
Sayı: 271, Sayfa: 022
La-Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
Kuru bir ekmeğin bulunduğu huzurlu bir ev, kuş sütünün dahi eksik olmadığı huzursuz bir evden daha iyidir. La- Tahzen / Üzülme Bu âlem bir rüyadır. Zanna kapılma, rüyada elin kesilse de korkma elin yerindedir. Dünya bir rüya ise, başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? La- Tahzen / Ü.....
Sayı: 271, Sayfa: 024
Dikkatli Ol, Amelini Boşa Çıkarma! - Prof. Dr. Ömer Çelik
Kur’an, mü’minin Allah yolunda yaptığı infakların halini anlatmak üzere, duyguları coşturan ve duyarlı bir vicdanı derinden etkileyen şöyle canlı bir tabiat tablosu çizer: “Mallarını Allah yolunda infâk edenlerin misâli, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dâne bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah, dilediğine kat kat fazlas.....
Sayı: 271, Sayfa: 025
GÜL BENDEDİR… - Dr. Rıfat Araz
Kadir Mevlâ’m geldim sana; İkrâr verdim, dil bendedir!.. Aşk nûrunu göster bana; Nefis bende, yel bendedir!.. Sensin kalbe ışık salan; Sensin nefsi satın alan!.......
Sayı: 271, Sayfa: 027
“Oruç Tutanlar Nerede?” Çağrısı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
O ruç; İslâm’ın dördüncü emridir. İnsanın mânevî yönden gelişmesini sağlar. Oruç tutan kimseyi kötü davranışlardan ve iffetsizlikten alıkor; ve cehenneme girmesine engel olur. Allah Teâlâ, işte bu gibi özellikleri sebebiyle orucu hem Muhammed ümmetine hem ondan önceki ümmetlere farz kıldı. Oruc.....
Sayı: 271, Sayfa: 028
Riya Karışmayan İbadet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Ey mü’minler! Haram olan şeylerden nefsinizi sakınmanız için sizden evvelki geçen ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı.” (Bakara sûresi, 183) Yani, ey ehl-i îmân! Bâtınınızı tasfiyeye hâdim olan oruç tutmak size farz oldu. Nitekim sizden evvel geçen ümmet.....
Sayı: 271, Sayfa: 030
Hikmetli Sözlerinden - Sâdık Dânâ
Her kalp, bir gönül âlemidir. Onun ehemmiyetini idrak edip, kalbe Allah Teâlâ’dan gayrı hiçbir şeyin sevgisini sokmamaya gayretli olunmalıdır ki, lâyıkı veçhile Allah Teâlâ’ya vasıl olunabilsin. • Bir insan, bütün ömrünü ibâdetle geçirse, alnı secdeden ayrılmasa, her gün oruçlu olsa, bütün malını mülkünü Hak yolunda feda etse yine kâmi.....
Sayı: 271, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –11- Kardeşliğin İhyâsı - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hak bütün mü’minleri kardeş ilân etmiş, kardeşliğin şart ve vecîbelerini beyân etmek için de Peygamber Efendimiz’i biz kullarına numûne-i imtisal kılmıştır. Sahâbe-i kirâm ve Hak dostlarını da, kardeşlik ruh ve şuurunun zamanlara yayılan zirveleri eylemiştir. Dünyâda yalnızca mü’minlere bahşedilen bu müstesnâ saâdet hazînesini muhâfaza e.....
Sayı: 271, Sayfa: 032
Seherde Uyanık Olmak - Cafer Durmuş
Kur’an-ı Kerim'de sorulan suallerin künhüne vâkıf olmak, teşvik ve sakındırmaya dair cümlelerini dikkatle takip etmek durumundayız... Hâşâ ki, Hak Teâlâ abesle iştigal etmez. Kullarına gereksiz yere soru sormaz; bunda şüphe yok… O halde, Zümer sûresinde birlikte değerlendirilmesi gereken iki âyetin manası içinden, niçin bir c.....
Sayı: 271, Sayfa: 038
Hayatı Anlamak - Fehmi Çiçek
İmam Müslim, Enes (r.a)’ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Hiç şüphesiz ki Allah Teâlâ, bir şey yeyip de arkasından hamdeden, bir şey içip de arkasından hamdeden kulundan hoşnut olur (razı olur).” (Müslim, Zikir 89) * * * Bir lokma yemek yedikten sonra veya bir yudum su içtikte.....
Sayı: 271, Sayfa: 040
Bandırmalı Tatlıcı Ali Öztaylan Efendi - Prof. Dr. Necdet Tosun
1331 (1913 veya 1914) Üsküp’te doğmuş, küçük yaşta Bandırma’ya yerleşmiş gönül ehli bir insandı Ali Öztaylan, yakınlarının deyimiyle Tatlıcı Ali Ağabey. Zâhirî tahsil îtibâriyle ilkokul mezunu. Bandırma’da kurduğu tatlıcı dükkanı ile geçimini temin etmiş. Ancak gençliğinde vakit buldukça İstanbul’a gidip zamanın önde gelen ilim, sa.....
Sayı: 271, Sayfa: 042
Assoc. Prof. Dr. Özcan HIDIR Rotterdam İslâm Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Hristiyan Dünyasında Gizlenen Karar! “Avrupa Kiliseler Birliği;nin Peygamberimiz'in  Peygamberliğine Dair Kararı” ve Tartışmalar - Özcan Hıdır
Özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek Batı’da Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'’i “bir peygamber” olarak tanıma konusunda önemli bazı tartışmalar gündeme geldi. Siyasî, teolojik ve sosyolojik muhtelif sebepleri olduğunu düşündüğümüz bu tartışmaların ateşleyicisi olarak 1962-1965 yılları arasında toplanan ve hala içeriği kon.....
Sayı: 271, Sayfa: 045
Kadir Mısıroğlu / İslam Dünya Görüşü - Altınoluk
İslam Dünya Görüşü değerli mütefekkir Kadir Mısıroğlu'nun yeni yayınlanan eserinin adı. Mısıroğlu'nun kendine has üslubu ile kaleme aldığı eser ülkemizde sahasında yapılan ilk çalışma olma vasfını taşıyor. Muhterem yazar kitabı şöyle tarif ediyor: “İslâm Dünya Görüşü, ilim ve ihâtâsı sonsuz olan Cen.....
Sayı: 271, Sayfa: 048
Eğitimin Temel İlkesi - İdris Arpat
karşısındaki durumunu doğru okumak, doğru anlamak önemlidir. Tâlim ve terbiye / eğitim ve öğretim bu doğru okumayla yakından alâkalıdır. “İnsan yaratılmıştır” dediğimizde, peşinden, “kim yaratmış, niçin yaratmış?” sualleri gelir. Bunlara verilecek doğru cevaplar tâlim ve terbiyenin muhtevasını belirler. “İnsan b.....
Sayı: 271, Sayfa: 051
AB Yolunda İmam-Hatip Liseleri - Murat Arslan
1 990 yılında, Bakanlık Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bolu'nun Gerede ilçesinde imam hatip liseleri müdürleri için bir seminer düzenlemişti. Okul müdürleri olarak seminer çalışmalarını imam hatip lisesi binasında yapıyor; geceleri Sabancı Öğrenci Yurdu'nda kalıyorduk. Bazı günler, üst kademe bürokratlardan birileri, konuşmacı olarak seminere katı.....
Sayı: 271, Sayfa: 053
Nasıl Olur da Sana Secde Etmez Bir İnsan - Cengiz Numanoğlu
Kaç trilyon hücreden, yaratırsın bedeni, Her bedene yüklersin, bir varoluş nedeni. Evrendeki her zerre, tesbih ederken seni,             Baş eğerken emrine, bu kâinat , bu mîzan;             Nasıl olur da Sana, secde etmez bir insan !. Ömür yetmez, verdiğin bir nefesin şükrüne, Ne mümkün bedel biçme.....
Sayı: 271, Sayfa: 054
Kafkasya’da Taşlar Yerinden Oynadı Türkiye Denge Politikasında Başarılı Olabilecek mi? - Beytullah Demircioğlu
Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili’nin Güney Osetya’ya düzenlediği operasyon ile başlayan sürecin etnik ve dini çeşitliliği açısından dünyanın en kırılgan bölgesi Kafkasya’yı artık çok daha kırılgan hale getirdiğinde şüphe yok. Birkaç gün içerisinde bölgeyi kan gölüne dönüştüren savaşın nedeni, Gürcistan’ın Güney Osetya’daki “ay.....
Sayı: 271, Sayfa: 055
Ümmü Râle(radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Râle radıyallahu anha fikir ve düşüncelerini anlaşılır ve net bir şekilde ifade etme kabiliyetine sahip bir hanım sahâbî!... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzûrunda hanımların sözcülüğünü yapan , fasih konuşmasıyla tanınan, şair ruhlu, mersiyeler söyleyen bir hanım!... Allah yolunda yapılan he.....
Sayı: 271, Sayfa: 059
Oruçla İlgili Sağlık Öğütleri - Dr. Ali Akben
Yüce Mevlamızın “sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı” buyurduğu oruç niçin bu kadar önemli acaba? Tüm semavi dinlerde önemle üzerinde durulan “oruç tutma hikmetinin ne kadarını anlayabildik” sorusuna cevabımız ne kadar doyurucu? Hakkını vererek tuttuğumuz oruç organlarımızın, dokularımızın ve tüm hücrelerimizin g.....
Sayı: 271, Sayfa: 061