Şeytanla Ortaklık Edermisiniz?
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Bu yıl, Allah zikri ile dolu bir yıl olsun Altınoluk dostları için... Dileğimiz bu. İşte hediye kitabımız. Esma-i Hüsna... Yanında, esma zikrinin farklı Müsmülan yürekler tarafından seslendirilmiş CD'si... Yanında bir Esma-i Hüsna tablosu... Her yanımız Esma'nın tecellileri ile dolu as.....
Sayı: 270, Sayfa: 001
Şeytan’la Ortaklık Eder misiniz? - Ahmet Taşgetiren
– Şeytan bir insan olsa, onunla herhangi bir şekilde ortaklık tesis ederek, malınızın bir bölümünü Şeytan'a teslim eder miydiniz? O eksin, biçsin, harcasın, tasarruf etsin, artırsın veya eksiltsin. İster miydiniz? Şeytan sizin için kafa yorsa, zenginliğinizi artırmaya çalışsa, sırtlanıp sırtlanıp bir şeyler getirse, kasanıza koysa içinize siner .....
Sayı: 270, Sayfa: 003
Kalbi Şeytan ve Nefse Kaptırmamak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Şeytan genelde insan, cin ve hayvanların azgın ve şerli olanlarına verilen isimdir.1 Şeytan ve melek kelimeleri birbirinin zıddı olarak Kur’an’da tekil ve çoğul, toplam aynı sayıda; 88 defa geçmektedir.2 İblîs ya da şeytan meleklere yakın bir gruptan; cin tâifesindendir. Kur’an, iblîsin Âdem’e secde e.....
Sayı: 270, Sayfa: 006
Buldum Seni - Dr. Rıfat Araz
Sana döndüm gül yüzümü, Sensin açan kalp gözümü!.. Hasret odun can özümü; Közledikçe buldum seni!.. Menzil uzak, yüküm ağır; Bende çile, bende sabır!.. Kul olur mu kula esir?.. Gözledikçe buldum seni!.. Harap nefsi ettin imar; Kara kışım oldu bahar!.. .....
Sayı: 270, Sayfa: 008
İnsan Gönlünü Allah’a Vermeli –2 - Ahmet Taşgetiren
A. . Taşgetiren: Musa Efendi’ye yakınlıktan ne kazandınız diye sorsak. A. Sert: Şunu kazandım demek zor. Bu nefsi tezkiye etmek olur. Ama dışarıya bir mesaj vermek gerekirse her şeyi ile güzellik. İhsan kıvamı, Adem beyin az önce arz ettiği güzellikler. Mesela itidalini görüyorsunuz, mesuliyet hassasiyetini görüyor.....
Sayı: 270, Sayfa: 010
Haramlar, Helaller ve Ameller - Ali Rıza Temel
“Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin.” (Mü’minûn, 51) Bu ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere temiz gıda ile temiz amel arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu bir nevi sebep sonuç ilişkisidir. Helal ve temiz gıdalar yararlı amellere, pis ve haram gıdalar da zararlı amellere sebep olmaktadır. Haramlarla .....
Sayı: 270, Sayfa: 017
Leyla - Sebahaddin Tüzün
(Kalbi en çok meşgul eden şey, o kalbin Leyla’sıdır ) Boşuna kurulma geçip karşıma, O hayal yüzünü süzemem Leyla, Sakın talip olma mezar taşıma, Adını yanıma yazamam Leyla. Ben senin dünyana ait değilim, Bu bir gönül hali, bu bir eğilim, Ayağım sendeyse öt.....
Sayı: 270, Sayfa: 019
İnci Bir Yıldız Gibi - Mesut Kaya
Nûr suresi 35. ayetin çok zengin anlam ve çağrışımları vardır. Nûr ayeti olarak adlandırılan ayet, çok değişik anlam ve yorumlara, hatta müstakil risalelere konu olmuş. Nasıl “Ayete’l-kürsi” tek başına Allah’ın tevhidî sıfatlarını anlatıyorsa, Nûr ayeti de Allah’ın kâinat üzerindeki tasarrufunu, hakikati gösterme, hidayete eriştirme sıfatlarını .....
Sayı: 270, Sayfa: 020
Gayrete Övgü - İdris Arpat
“Çalışırken dinlenen bir neslin evlâdıydık dinlenirken yorulan bir nesil olduk çıktık.” İnsan fıtratının İslâm’a, İslâmın da insan fıtratına uygun oluşu göz önünde bulundurulursa, insanın saâdeti konusunda işe yarar bir formüle ulaşmak mümkündür. Bu böyleyse, fert ve cemiyet olarak saâdetimiz İslâm’ın bir denge dâhilinde yaşanmasına ba.....
Sayı: 270, Sayfa: 022
Mâhî - Fatih Okumuş
Biz ol mahîleriz ki derya içre olmasak da, deryayı içimizde taşırız Biz firavun sarayında Musalarız Biz kelimesiyiz Hakk’ın İsa gibi babasız, Âdem gibi anasız da doğarız Biz karada gemi yaparız Kuyuya atılsak Mısır’a sultan olup çıkarız Ateşe atılsak gülzara düşeriz Susarak ko.....
Sayı: 270, Sayfa: 024
La- Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
-Rahmet ağlamalara bağlıdır. Kul ağladı mı rahmet denizi dalgalanmaya başlar. Dal, ağlayan buluttan yeşerir. Mum ağladıkça aydınlık artar!.. La- Tahzen / Üzülme -Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatlı uçulmaz zaten. La-Tahzen / Üzülme -Gamdan sevinmeye çalı.....
Sayı: 270, Sayfa: 025
Her Nimeti Şükürle Karşılamak - Cafer Durmuş
Neml sûresinin 16 ilâ 44 âyetleri arasında Süleyman (a. s.) kıssasından ibretâmiz sahneler anlatılıyor. Ve Sebe Melikesini İslam’a davet için hazırlıklar yapıldığı sırada, onun lisanından süzülen bir cümle bizleri intibaha davet ediyor. Söz konusu âyetlerde belirtilen hâdise özetle şudur: Süleyman (a. s.) Allah’ın izniyle rüzgara hükme.....
Sayı: 270, Sayfa: 026
Dost Seçmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Dost; sahip, yardımcı, koruyucu demektir. Kim kimin dostudur? Bunu Allah Teâlâ belirlemiştir: Müminin üç dostu vardır: Allah, Peygamber ve müminler. Peygamber'in de üç dostu vardır: Allah, Cebrâil ve mü'minler. Peygamber Efendimiz, henüz Müslüman olmayan akrabalarından söz ederken, onların kendi dostları .....
Sayı: 270, Sayfa: 028
İmânın Şâhidleri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Rabbiniz kendi üzerine (şu) rahmeti yazdı. İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tevbe etmiş ve düzelmiş ise şüphesiz ki O (Allah) gafûr ve Rahîmdir.” (En’am sûresi, 12) İnsan cehâleti sebebiyle günah işlemiştir. Sonra fenâlıktan tevbe edip muâmelâtını ıslah etmiştir. İş.....
Sayı: 270, Sayfa: 030
Maneviyatta Muvaffakiyetin Anahtarı - Sâdık Dânâ
“Seyr u sülûkte muvaffakiyetin anahtarı; İhlâs, tevâzu ve sa'y ü gayrettir. Bu hususu benimseyenler dikkatli olup Allah’ın rızâsını talep edenler, Rabbimiz Teâlâ Hazretlerinin rızâsını kazanırlar, aksi hareket edenler, fesat çıkaranlar ise hüsrâna uğrayanlardan olurlar. Allah için sevgi olan yerde mü'minl.....
Sayı: 270, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından -10- Kardeşlik - Osman Nûri Topbaş
İslâm kardeşliği, Allâh’ın mü’minler arasına koyduğu öyle ulvî bir hukuktur ki, lâyıkıyla riâyet edildiğinde, ecri muhteşemdir. Fertlerin ve toplumun huzur, sürur ve saâdet kaynağıdır. Yine İslâm kardeşliği; bütün mü’minleri gönlün muhabbet iklîmine alabilmek, samîmî ve candan bir dost olabilmek, kardeşinin sevinciyle sevinip derdiyle der.....
Sayı: 270, Sayfa: 032
Tasavvuf ve Fıkhî Meseleler - Prof. Dr. Süleyman Derin
Geçen sayıdaki mektupta sufilerin itikadlarının ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşleri ile uyum içinde olması gerektiği işlenmişti. İmam Rabbanî hazretleri bu konunun işlendiği 286. mektupta ayrıca amel konusunu da işlemekte böylece itikad ve amelin birbirini tamamladığını bizlere anlatmaya çalışmaktadır. Ona göre maneviyat yolunda ilerlemek isteyen.....
Sayı: 270, Sayfa: 038
Cümle Güzellikleri “Gül”den Öğrendik - Dr. Mehmet Güneş
Bizler; İnsanoğlunu, yaratılış gayesiyle buluşturan, Beşeri, kemâl ufkunun zirvesine ulaştıran, Mü’minleri, Son İlâhî Dîn’e kavuşturan, Müslümanları, “Gül Devri”nde yaşama mutluluğuna eriştiren, Dünyayı cennete, ukbâyı da ebedî saadet iklimine dönüştüren, İslâm olmak, dolay.....
Sayı: 270, Sayfa: 040
O Gözleri Unutamam - Cafer Bekiroğlu
Hazırlık aşamasından nihayetine kadar bazı ibretler seyredip, mukavemet testinden geçtiğimiz umre yolculuğunda olabildiğince alıcılarımı açık tutmaya çalışıyorum. Çünkü, olup biteni dikkatle gözlediğim ölçüde üstlendiğim ağır misyonu memleketime taşıyabilirim. Uçakla seyahat etmek, insana hayata yukarıdan bakma imkanı ver.....
Sayı: 270, Sayfa: 044
Mescid-i Haram’da Gerekli ve Güzel bir Hizmet Sahur Sofrası - Ahmet Başer
Mukaddes beldelerin hasreti içinde olup, umre ziyareti yapmak isteyen kardeşlerime özellikle Ramazan ayında umre yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, sevgili Peygamberimiz (S.A.V) in: “Kim Ramazan ayında bir umre yaparsa, benimle Hac yapmış gibidir” müjdesi, çok büyük ve çok güzel bir müjdedir değil mi? Zaten Mekke’de Mescid-i Haram’da iş.....
Sayı: 270, Sayfa: 046
Rasim Özdenören / Ruh Denizinden Öyküler - Halil İbrahim Kurucan
Ali Haydar Haksal, düşünce geleneğimizin önemli isimleri üzerine olan çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bu kitabında 'ruh denizinden öyküler' anlatan büyük usta Rasim Özdenören’i yazan Haksal, eseri farklı bir formatta hazırlamış. Kitap 11 bölümden oluşuyor. İlk bölümde 'Rasim Özdenören’i doğuran ruh ve koşullar' ele alı.....
Sayı: 270, Sayfa: 048
Ümmü Halid(radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Halid radıyallahu anha,inancını yaşamak için Mekke müşriklerine karşı mücadele veren ve sonunda Habeş diyarına hicret eden müslüman bir ailede doğup büyüyen bir hanımefendi!.. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’e Habeş Kralı’ndan selam getiren kafilenin içinde bulunan bahtiyar bir hanım!.. Fahr-i Kainat sal.....
Sayı: 270, Sayfa: 051
Afrika’da İnsanlık Sınavındayız! Hüdayi Dostları Burnika Faso’da - Dr. Adem Ergül
Şahlanan dalgalar arasında büyük veli Hz. Hüdâyi’ye huzur ve sükûnet yolunu lütfeden Rabbimiz, onun adını taşıyan Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı ile de bu kutlu yolu, bugünlerde bir barış ve huzur ülkesine daha eriştirdi. Hüdâyi Vakfı’nın sevgi ve şefkat eli, Afrika’lı güzel dostlarının eliyle buluştu. Gönülden gönüle sessiz; ama güçlü bir cazibeyle b.....
Sayı: 270, Sayfa: 052
O Camiden Ne Haber? - Nedim Kaya
İki yıl önce nerede kalmıştık? Kamçatka’da kırk bin Müslüman yaşıyordu, adetleri, ananeleri, hayat tarzları diğer herhangi bir kimseden farksız idi. En basitinden doğum ve ölüm merasimleri bile İslam Dini kurallarına göre yapılmıyordu ve böyle kurallardan genellikle haberleri yoktu. Şehir dışındaki bir bodrumda internetten indirilen ve dini bilg.....
Sayı: 270, Sayfa: 054
Dış Politikada Geçen Ayın Serencamı Bölgesinde “Merkez ülke” Olma Yolunda İlerleyen Ülke - Beytullah Demircioğlu
Türkiye, herhalde dünya gündemini bu kadar uzun bir süre meşgul etmemiştir. Önce, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki son dakika golleriyle, sonra iç politika arenasındaki sisli siyasi havasıyla, ardından da dış politikadaki, kendisini merkez ülke konumuna getiren politik adımlarıyla… Tabir yerindeyse uzunca bir süredir dünyanın diline düşmüş bulunu.....
Sayı: 270, Sayfa: 056
“Yalancı Cennette” Madalyonun Diğer Yüzü - Beytullah Demircioğlu
Son yıllarda artan petrol gelirleriyle ekonomik anlamda ihya olan Körfez ülkeleri uzunca bir zamandır dünya medyasının gündeminden düşmüyor. Gerek dudak uçuklatan mimari projeleriyle olsun, gerek turizm ve finans sektöründeki atılımlarıyla olsun hep gündemdeler. Milyar dolarlık çılgın kent projeleri… 600 metreye varan dünyanın en yüks.....
Sayı: 270, Sayfa: 058
Eyyamı Bahur - Dr. Ali Akben
Takvimlerimizde Ağustos ayının ilk haftası eyyamı bahur yani yılın en sıcak günleri olarak kabul edilir. Meteorolojik tahminlerin günümüzdeki kadar gelişmediği yıllarda eski takvimlerde 31 temmuz-7 ağustos tarihleri arasındaki bu bir hafta farklı bölgelerimizde ismi değişsede ortak paydasında doğal olarak sıcaklar vardır. Sıcaklık artmaları ile .....
Sayı: 270, Sayfa: 061