Kalplerimize Esma-ül Hüsna Aydınlığı
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
İnsan, hayatın neresinde bulunursa bulunsun, ilk ve en temel vazifesi Yaratan'ı ile ilişkilerini düzene koymaktır. O (c.c.) ki, bize şah damarımızdan yakındır. O (c.c.) ki, nerede olursak olalım bizimle beraberdir. O (c.c.) ki, yaratılış gayemiz, O'nu bilmek ve O'na kulluk etmektir. Bütün bunların olabil.....
Sayı: 269, Sayfa: 001
Marifetullah Olmadan - Ahmet Taşgetiren
Bütün ilahi dinler, “Allah bilgisi” etrafında örgülenmişlerdir. İnsan da O'ndan gelmiştir, dinler de O'ndan gelmiştir. İnsan da O'nunla vardır, dinler de O'nunla vardır. Dinler insanın yeryüzü hukukunu – hududunu belirler, bu hukuk ve hududu çizen, insanı Yaratandır. Yaratan'ı bilmeden, O'nu ola.....
Sayı: 269, Sayfa: 004
Ma’rifetullah Allah’ı Tanıma ve Bilme - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ma’rifet bilgidir. Ancak aynı mânâya gelen ilimden farklı olarak, tecrübî bilgiyi; yaşanılan, his ve duygu ile sezilen irfânî bilgiyi ve tanımayı ifâde eder. İlim ise daha geniş bir biçimde, nazar ve istidlâl yoluyla öğrenilerek elde edilen her türlü bilgiyi kapsar. Tasavvufî telakkîde, Kur’an-ı Kerim’de geçen: “Ben insanları ve.....
Sayı: 269, Sayfa: 006
Edeb Ya Hû - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Muradınsa kesb-i kemâl De seherde edeb ya Hu Semeresi seyr-i Cemâl De seherde edeb ya Hû Nur-i Hakk’tır edeb tacı Hasta gönlün has ilacı Kalmaz kalbde gam u acı De seherde edeb ya Hû Edeb hadde riâyettir Hakk yolunda dirâyettir Kemâl.....
Sayı: 269, Sayfa: 008
Marifetullah: Kulluk Bilgisi - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Altınoluk: – Tasavvufta gaye Marifetullahtır denir. Nedir Marifetullah? Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu: Marifet; tanımak, aşina olmak ve bilmek demektir. Tasavvuf ıstılahatında Marifetullah, kulun Allah’ı tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olması anlamına kullanılır. Fakat Allah hakkında bilgi sahibi olma masiva hakkında b.....
Sayı: 269, Sayfa: 009
Ta’zim, Rıza ve Şefkat İşte Musa Efendi (k.s.) - Ahmet Taşgetiren
Musa Efendi Hazretlerinin Vefatının 10. Seneyi Devriyesinde Abdullah Sert, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Dr. Adem Ergül ile... Ahmet Taşgetiren: Musa Efendi’nin Dar-ı Beka’ya irtihalinin 10. yılına girmiş bulunuyoruz. Bir Allah dostu, bir mürşidi kamil, farklı yerlerden bakıldığında farklı ışıklar, farklı renkler verebilecek b.....
Sayı: 269, Sayfa: 011
Gül Yetiştiren Büyük Üstad - Sadiye Öner
Dilediği kullarını rızası yoluna sokan onlara bu yolu gösterecek kişileri halkeden ve kullarından dilediklerinin kalplerine bu büyük zatlardan kıvılcımlar sıçratan, onları iman, ibadet, güzel ahlâk, sevgi ve saygı yoluna sokan Allah Teâlâ’ya hamdolsun. İnsan sosyal bir varlıktır. Her hali ile toplumun malıdır, insanları düzgün bir topl.....
Sayı: 269, Sayfa: 018
Marifetullah Kalbin Temizliğine Bağlıdır - Dr. Adem Ergül
Muhterem Mûsa Efendi Hazretleri, manevî yolun ölçülerini, herkesin anlayacağı şekilde âdetâ formüle etmişti. Şimdi bu ölçülerden bazılarını buraya alıyoruz. Ehl-i irfâna faydalı olacağını umarız: “Mârifetullah ilminde terakki, kalp âleminin parlaklığına, temizliğine bağlıdır. Hak yolu yolcusunda dört haslet olursa sünûhât-ı Rabbanî gön.....
Sayı: 269, Sayfa: 019
Sufiler ve İtikadi Meseleler - Prof. Dr. Süleyman Derin
Sufilerin itikada dair yaklaşımları zaman zaman tartışma konusu olmuş, hatta bazı sufiler itikadî konulardaki görüşleri sebebi ile takibata uğramıştır. Tasavvufun tecrübî yapısı ile kelam ilminin teorik yapısı arasındaki sürtüşmeler ise tarihimizde bazen istenmeyen olayların varlığına da sebebiyet vermiştir. Tekke ile medrese birbirinin alternat.....
Sayı: 269, Sayfa: 020
Üç Aylar ve Regâib Kandili - Doç. Dr. Kerim Buladı
Üç Ayların Önemi Hidayet ve rahmet kaynağı olan1, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen mübarek aylarla buluşmanın saadetini yaşıyoruz. Üç aylar, Müslümanların geçmişinin muhasebesini yaparak ibadetlerini yoğunlaştıracağı, günahlardan temizlenip arınacakları, aralarında sosyal dayanışma .....
Sayı: 269, Sayfa: 022
Tâkva Gülüm... - Dr. Rıfat Araz
Tâkva gülüm, bu yürekte; Damar damar koka böyle!.. Hasret odu bu dilekte; Her zerremi yaka böyle!.. Has bahçene geldi bu kul; Gül gül açmış erkân, usul!.. İbret ile baksam asıl, Bir emanet yüke böyle!.. Gönül gerek vasfın göre;  Himmet ekip, hikmet dere!.......
Sayı: 269, Sayfa: 024
Rûhun Yücelebileceği En Yüksek Ufuk Mirâc - Prof. Dr. Ömer Çelik
İnsan artı sonsuz ile eksi sonsuz arasında gidip gelen bir varlıktır. Ne yükseleceği dereceler nihâyet bulur, ne de ineceği derekeler sona erer. Şu âyet-i kerimelerde bu mânâya açık işaretler vardır: “Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik” (Tîn 95/4-5). “Kim güzel bir iş yapar.....
Sayı: 269, Sayfa: 025
Halim Allah Kerim Allah - Aydın Başar
Nurla dolu Allah yolu Anda görmez sağı solu Der Mevla'nın güzel kulu Halim Allah, Kerim Allah Var kapının eşiğine Usulca vur tokmağına Sor Mevla'yı aşığına Halim Allah, Kerim Allah Halim diyen, halim olsun Kerim diyen, rızkı bulsun Dua eden, bun.....
Sayı: 269, Sayfa: 027
Allah’a İman - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ bütün kullarına şu emri göndermiştir: “Benden başka Tanrı yoktur; sadece bana ibadet edin.” Bu özlü emriyle Yüce Rabbimiz bizden: Kendisinden başka Tanrı bulunmadığını bilmemizi ister. Allah'a iman eden kimsenin hiç kopmayacak bir kulpa yapıştığını söyler. Göklerde ve y.....
Sayı: 269, Sayfa: 028
Kalb-i Selîm - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor; Ölülerin kabirlerinden kalktıkları o günde mal ve evlâd menfaat vermez; ancak Cenâb-ı Allah’a selâmet-i kalb ile gelen kimse menfaat görür.” (Şuarâ Sûresi, 77) Kalb-i selîm: Kibir, hased, hubb-i mal, hubb-i câh gibi ahlâk-ı zemîmeden temizlenmiş bir kalbdir. Bir kimsenin kalb.....
Sayı: 269, Sayfa: 030
Evrâd ve Ezkâr Titizliği - Sâdık Dânâ
“Az yapılan zikir, kalbin yumuşamasına kâfi gelmez. Kalp çok zikirle yumuşar. Hiç bir şey buna mâni olmamalıdır. İnsanın mükerrem oluşu, zikr-i daimî ile tecelli eder. Beden bununla nurlanır, temizlenir. Her uzvun kendi zikri vardır. Bunların hesi, bedenin zikrini ve devamlı huzuru kazandığı zaman, insan vücudu artık toprağın içinde çürümekten k.....
Sayı: 269, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından – 9 - Osman Nûri Topbaş
Hayırda Acele Etmek Cenâb-ı Hak Asr Sûresi’nde “zaman”a yemin ederek dikkatlerimizi ömrümüzün keyfiyeti üzerinde yoğunlaştırmamızı arzu etmektedir. Zaman, iki uçlu bir bıçak gibidir. Kitap ve Sünnet’in rûhâniyeti içinde değerlendirilirse cennete vuslat vesîlesidir. Diğer taraftan nefsine râm olanlar için, sanki akıp g.....
Sayı: 269, Sayfa: 032
Hayâtın Mertebe Mertebe Yükselişi - İdris Arpat
Hayat, dönüşü olmayan bir yolculuk, akıp giden bir sudur. Kundakla kefen, beşikle mezar arasına gerilmiş bir yaydır. Hayâta irâdemiz dışında geliyoruz, yolculuğa mecbûren başlıyoruz. Bize, “hayâta gelmek, hayat sürmek veyâ hayatta sürünmek istiyor musun” diye soran olmadı. Kendimizi beşikler içinde, kundaklara sarılmış bulduk. İşte bu .....
Sayı: 269, Sayfa: 038
İnsan Yetiştirme Zamanı - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerim, zamanı bilinçli kullanmayı ve eriyip giden sermayeden bereketli semereler elde etmeyi emreder. Ahkaf suresinin 15.nci âyeti ise, dünden devraldığımız hayırlı mirası bugünlerde yaşatarak yarınlara taşıyabilmenin hayatî önemini işaret eder: “Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. (Çünkü) annesi .....
Sayı: 269, Sayfa: 040
Nimetlerin Farkına Varmak - Ali Rıza Temel
Farkına varılmayan nimetlerin kadr-ü kıymeti bilinmez, çok defa elden çıkınca anlaşılır, elden çıkınca da pişmanlığa dönüşür. Müslümana yakışan, sahip olduğu sayısız nimetleri fark edip başta bu nimetleri vereni hatırlayarak ona şükretmek ve nimetleri birer emanet olarak kabul edip onları titizlikle korumaktır. Ayrıca bu nimetlerin bizim için bi.....
Sayı: 269, Sayfa: 042
Âh Mevsimler - Nuri Kahraman
Ey, merhabâ deyip kucak açtığımız Sarılarıyla gelen nazlı sonbahar Kışdan başka bize ne hediyen var? Nedendir bilmem sana yandığımız? Âh diyorduk önce, şöyle bir yaz gelse Seyretsek, dallarda raksetse de kuşlar Ağaç,taş,toprak,çiçek hep bir olmuşlar Nedir yıprattıkları ömür de.....
Sayı: 269, Sayfa: 044
La-Tahzen/Üzülme - A. Yasin Demirci
Karalanmış tahtaya yazı yazılmaz. Bil ki, Allah’ın bela vermesi ve seni ağlatması rahmet yazısı yazmak için gönül tahtanı temizlemesidir. La-Tahzen/Üzülme Korku, açlık, mal azlığı ve hastalık can hazinesinin ortaya çıkması içindir. La-Tahzen/Üzülme Yunus balık karnında pişti. Yunus tesbihle k.....
Sayı: 269, Sayfa: 045
Zekât Çağı Sevgi Çağı - Rabia Hanım
Cenab-ı Allah buyurur ki:"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça hakiki 'iyi' ye eremeziniz; her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir." Mevlana Hazretleri der ki "Muhabbet dininde her şey feda edilmelidir." Hulefa-i Raşidinden Hz. İmam-ı Ali (k.v)’ye sorulur: "Ya İmam! Zekât neyi ne kadar vermek.....
Sayı: 269, Sayfa: 046
Harameyn Nereye? - Beytullah Demircioğlu
Her yeni hac ve umre döneminde Haremeyn toprakları bir yıl öncesinden çok daha fazla umreciyi ve hacıyı ağırlıyor. Bu gerçekten sevindirici bir durum. Bunda artan nüfus kadar hac ve umre ibadetinin ifasında artan hassasiyetin de payı var muhakkak. Hac ve umrecilerin sayısının artması Haremeyn topraklarında hiç kuşkusuz, ibadetlerin ra.....
Sayı: 269, Sayfa: 051
Fotoğraf Ustası Abdülazim Sunders - Beytullah Demircioğlu
Fotoğraf ve Tebliğ Abdülazim ya da ilk ismiyle Peter Sanders, hidayete ermiş, işinin ehli bir İngiliz fotoğraf ustası. 60 yaşında. İslam dünyasının dört bir tarafında çekilmiş 250 bini geçkin eşsiz bir fotoğraf arşivinin sahibi. Sanders, 35 yıllık tecrübenin bu müthiş hâsılasını uzun bir zamandır İslam’ı batı d.....
Sayı: 269, Sayfa: 054
Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sada - Ahmet Başer
“Anadolu üç ay içinde üç adet Allah dostunu kaybetti.” Bu sözler Karaman’da Muhterem Abdullah SIVACI hocamızın cenaze merasimine katılan bir kardeş tarafından söylendi. (Diğerleri yine Karaman’dan Muhterem Mustafa KAMER ve Akşehir’den Muhterem Ahmet Rasih USLU hocaefendilerdir. Bir süre sonra da Nevşehir’den Hüseyin ağabey d.....
Sayı: 269, Sayfa: 056
Gençler Daha Çok Unutuyor... Unutkanlık - Dr. Ali Akben
Unutkanlığı azaltmak için nelere dikkat etmeliyiz? - Zihni melekelerimizi zorlayarak çalıştırmayı deneyebiliriz. - Dikkatimizi artırarak beynimizdeki hafıza merkezini uyandırır ve canlı tutabiliriz - Dengeli ve düzenli beslenerek beyin hücrelerinin muhtaç olduğu vitamin ve mineralleri dengeli alalım .....
Sayı: 269, Sayfa: 059
Ümmü Ebî Hüreyre (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Ebî Hüreyre radıyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin duâsıyla müslüman olan bir bahtiyar hanım sahâbî… En çok hadis rivayet etmesiyle meşhur olan sahâbî Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ın sevgili annesi… O, Yemen’li olup Devs kabilesine mensuptur. Asıl adı ile ilgili kaynak eserlerde muhtelif rivay.....
Sayı: 269, Sayfa: 060