Günah Neden Günah?
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Günahın küçümsendiği, çoğaldığı, kitleselleştiği bir çağı yaşıyoruz. Her gün daha vahim boyutlarda işlenen günahlar, büyük günahların bile kanıksandığı bir halet-i ruhiye oluşturuyor. Onlarca cinayetin işlendiği bir vasatta bir tek insanın öldürülmesi haber bile olmuyor. İşkenceye dönüşmeyen.....
Sayı: 268, Sayfa: 001
Günah Neden Günah? - Ahmet Taşgetiren
Günah dini bir kavram. Dinlerin yapılmasını isteyip de yapılmadığı, yapılmamasını isteyip de yapıldığı zaman ortaya çıkan davranış tarzı diye tarif edilebilir. Din, Yaratıcı'nın insan için koyduğu kurallar bütünüdür. İnsan toplumlar halinde yaşadığına göre kurallar, bireysel planda kalmıyor, bir toplumun inşasını.....
Sayı: 268, Sayfa: 003
"En Masum Günah Hiç İşlenmeyendir" - Prof. Dr. Mehmed Erdoğan
Altınoluk: Günah kavramıyla başlayalım isterseniz. Nedir günah? Prof. Dr. Mehmet Erdoğan: “Günah” sözcüğü Kur'an’da geçen “cünah” sözcüğünün Türkçe teleffuz şekli olmaktadır. Dinî metinlerde günah daha çok “ism” kelimesi ile karşılanır. Peygamberimizin hadislerinde “Kişinin kalbini tırmalayan, iç huzurunu gideren ve başka.....
Sayı: 268, Sayfa: 006
Günahta Yardımlaşmayın - Cafer Durmuş
Günahta Yardımlaşmayın İnsanı karanlıklardan nûra çağıran İslam, tab‘an necis ve kerih olan günah fiillerden onun arınmasını ister. Bu aydınlık davetin nihai hedefi, insanlığın hakikatle buluşmasıdır. İnsanların günah fiillerde, zulümde cem olmalarını önleyerek, onları iyiliğin gül kokulu bahçelerine sevk etmek ister. Nitekim bu manada.....
Sayı: 268, Sayfa: 011
Manevi Hastalıklardan Arınmak - Cemal Nar
Manevi Hastalıklardan Arınmak İslâm dînine şöyle bir baktığımızda, onun bireysel ve toplumsal olarak insanlığın iyiliğine, yararına ve hayrına kanunlar içerdiğini görürüz. Bunun için uzun uzadıya düşünmeye, deliller getirmeye de gerek yoktur. Yeter ki insanın bakışı bulanmasın, düşüncesi bozulmasın, akl-ı selim sahibi olsun. .....
Sayı: 268, Sayfa: 013
Günah İşlemeye Gerek Var mı? - Prof. Dr. Süleyman Derin
Yüce dinimiz İslam insanın fıtratına en uygun dindir. İnsanın yaratılıştan gelen bütün ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap verir. Başka bir deyişle bir Müslümanın helal dairesini aşarak günah yoluyla tatmin edeceği fıtri bir ihtiyacı yoktur. Zira İslam insan fıtratının üstünde emir ve yasaklarla insanları sorumlu tutmamıştır. Hıristiyanlıkta m.....
Sayı: 268, Sayfa: 014
Dinin Gayesi: İnsanın Kurtuluşu - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Âlemlerin yegâne sahibi ve mâliki olan Allah, varlığı kendi cemâl, celâl ve kemâlini ızhar için yaratmış ve bu yaratıklar içerisinde de insana mûtenâ ve müstesnâ bir yer vermiştir. Denilebilir ki, varlığın yaratılış sebebi insan; insanın da Hakk’a kulluktur. Dolayısıyla insan için indirilen vahyin ve dinin hedef ve ufkunda insan vardır. İnsanı k.....
Sayı: 268, Sayfa: 016
Bakkal Amca Bir Din Ver Bana - Cengiz Numanoğlu
Bakkal amca, bir din ver, bana şöyle yüz gram; İçinde hem komedi, hem de birazcık dram. Öyle bir din olsun ki; bizi fazla sıkmasın, Her yerde 'ahlâk' diye , karşımıza çıkmasın... Ramazan'da otuz gün, vücut girsin bakıma, Ama bayram gelince, karışmasın rakıma(!) Bırakalım insanlar, her t.....
Sayı: 268, Sayfa: 019
Dostluğun ve Alışverişin Olmadığı O Gün Gelmeden Önce!.. - Prof. Dr. Ömer Çelik
Yüce Rabbimiz alimdir; her şeyi bilir. Dünyayı ahireti, görüneni görünmeyeni bilir. Kur’an “en-Nebeü’l-Azîm” yani “En Büyük Haber”dir. O baştan aşağı hep haberdir. O, daha ziyade bizim haberdar olmadığımız alemlerden haberler vermektedir. Onun verdiği haberlerden daha büyüğü, daha mühimi yoktur. Kur’an’ın verdiği haberler gün gün, safha safha, a.....
Sayı: 268, Sayfa: 020
Ey Gönül - Zahit Genç
Gaflet sarsa iki koldan Nefse uyup çıkma yoldan Hayır gelmez asi kuldan Bilmez misin sen ey gönül Aşık olan düşer dile Vuslat için çeker çile Bülbül niçin aşık güle Bilmez misin sen ey gönül Ne güzeldir Hakka hizmet Bize düşen biraz gayret Çalışmadan olmaz himmet Bilmez mi.....
Sayı: 268, Sayfa: 021
Bir Kıyamet Sahnesi - Mesut Kaya
Kıyamet, kalkış, diriliş anlamına gelmektedir. Biz inanıyoruz ki, bir gün üzerinde bulunduğumuz şu yeryüzü ve hayatiyetimizi sağlayan şu gök sistemi fevkalade yıkımlar yaşayacak; kâinatın düzeni tamamen bozulacak, bütün canlı varlıklar canlılıklarını yitirecektir. Bu büyük olaydan sonra yepyeni bir solukla, bir kalkış ve diriliş vuku bulacak, sa.....
Sayı: 268, Sayfa: 022
Kabristanda Yanyana Yatan İki Kişi - Aysel Gürgen
Geçen gün bir mezarlığın yanından geçtim. Sanki ilk defa görüyormuşçasına etkilendim nedense. İlk defa görüyor değildim ama doğrusu bu kadar dip dibe olduklarına dikkat etmemiştim. Nedendir bilmem sanki o kabirlerde, yan yana yatmakta olan iki kişiyi hayattayken aynı ortamda bir arada durmaya tahammül edemeyen iki kişiymiş gibi hayalimde canland.....
Sayı: 268, Sayfa: 024
Sevgi Çağı Başlatmak - Ali Rıza Temel
Emeviler döneminde Kıbrıs’a düzenlenen sefere ashab-ı kiramdan da katılanlar olmuştu, bunlardan birisi de zühdüyle maruf Ebu’d-Derdâ hazretleriydi. Kıbrıs fethedilmiş Rumlar darmadağın olmuştu. Mağluplar birbirlerine ağlıyorlardı. Cübeyr b. Nüfeyr diyor ki: “Ebu’d-Derdâ’yı bir kenarda tek başına ağlarken gördüm. Dedim ki: “Ey Ebu’d-Derdâ!.....
Sayı: 268, Sayfa: 026
Tövbe - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Şeytan insanı aldatır, günah işlemeye yöneltir. Çünkü şeytan insanın düşmanıdır. İnancı güçlü insanlar bile, şeytanın ayartmasıyla hata eder. Kısacası, Allah’ın korudukları dışında herkes günah işleyebilir. Yapılan her günah kalpte siyah bir nokta şeklinde iz bırakır. Eğer kul yaptığı günahı bırakıp Allah.....
Sayı: 268, Sayfa: 028
Dünya Hayatı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: Küfredenlere dünya hayatı pek süslü gösterildi. İmân edenleri maskara etmek istiyorlar. Halbuki Allah’a itâat edip O’nun vikayesine girenler kıyâmet gününde onların üstündedirler. Allah kimi dilerse ona hesapsız rızık verir. (Bakara sûresi: 212) Gözlerine dünya hayatı süslü gösterilenler, .....
Sayı: 268, Sayfa: 030
Dereceni Bilmek İstersen - Sâdık Dânâ
Mûsâ aleyhisselâmdan gelen bir rivayetde; İsrâil oğulları Mûsâ aleyhisselâma: - Rabbına sor, bizden ne ile râzı olursa, biz de onu yapalım, dediler. Mûsâ aleyhisselam: - Allah’ım bunların isteklerini sen bilirsin, deyince, Allahü Teâlâ: - Onlar benden razı olsunlar ki, ben de onlardan razı olayım.....
Sayı: 268, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından -8- İnfakta İhlas - Osman Nûri Topbaş
İhlâs; kullukta samîmiyet ve niyet temizliğidir. Takvâ ile ihlâs, birbirinden ayrılmayan kulluk sırlarıdır ki, âdeta aynı mânânın farklı şekillerde ifâdesi gibidir. Kulun Rabbi ile kalpte buluşması, yâni merhamet, şefkat, affedicilik, hilim gibi cemâlî sıfatların kalpte tecellî etmesidir. Mü’minin her hâlinde, her davranışında, hattâ her nefesin.....
Sayı: 268, Sayfa: 032
Tasavvuf ve İman Hizmeti - Aydın Başar
Hiçbir dönemde inanan insanlar, imanlarını son nefeslerine varıncaya kadar muhafaza edebileceklerinden emin olmamışlardır. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem zamanında sahabenin büyüklerinden Hz. Ömer radıyallahu anh bile bundan emin olamadığından, münafıklar listesinde isminin yazılı olup olmadığını merak etmiş ve soruşturmuşt.....
Sayı: 268, Sayfa: 038
La-Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
Üzülme, içinde bulunduğun sıkıntı ve kederlere merhem olacak Mevlana’nın şu veciz sözlerine kulak ver: -Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam Yaratıcı’nın emri ile tesir eder. Allah dilerse bizzat gam ve sıkıntı sana neşe bile olabilir. -Kınanmak; kaynatılmış ilaç gibidir. İçini yakar ama derdine de deva olur. -Gam ve.....
Sayı: 268, Sayfa: 041
"Bir Varmış Bir Yokmuş" - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin Karaman, son devre damgasını vuran ilim ve dâvâ adamlarımızdan... İmam Hatip neslinin ilk neferlerinden… Binlerce İmam Hatip ve İlahiyat öğrencisinin, yüzlerce ilim adamımızın hocası… İslam Hukuku denilince ilk akla gelen otoritelerden biri. Daha öz ifadeyle o, gönülden inandığı davasına her şeyini adamış samimi bir al.....
Sayı: 268, Sayfa: 042
"Gül Yüzlü Yâr" - Dr. Mehmet Güneş
Gül olmasaydı, alemler yaratılmazdı... Rahmet yüklü hidâyet bulutları, Âdemoğlunun yüreğinde karar kılmazdı... Allah (c.c.), hakkıyla anılmaz; Kur’ân, gerçek mânâsıyla anlaşılmazdı… Hilâl’in ışığı yanmaz, zifirî karanlıklar aydınlanmaz, gurûbu olmayan şafaklar ufka dayanmaz ve insanlık İslâm şerefiyle bahtiyâr olmazdı... “Gül” o.....
Sayı: 268, Sayfa: 046
Geceler - Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Eren
ruhum çerağ misâli, alevinle tutuşmuş dil beste olmak ister, karanlık gecelerde ateşine susamış, onunla hayat bulmuş onunla visâl ister, doyumsuz gecelerde bir el Yârab indinden, dâlde bırakma beni tut elimden ne olur, zulmetli gecelerde ihyâ eyle pörsümüş, katılaşmış kalbimi .....
Sayı: 268, Sayfa: 048
Şiir Abidesinin Emsal Taşı: Memmed Aslan - Nurlan Memmedzade
Şair insanlar, yüz çizgilerinden tanınır. Zira med-cezirli hayat yollarında sanatın zirvesine yükselmek için sürünerek tırmanmışlardır onlar. Şair diyor ya: “Şair, sen ölünce ve üzülünce yaşarsın” Şair hayatı, çilelerden geçer, çilelerle yoğrulur. Çünkü çilelerden doğmuştur şair. Çileli bir ömür sürmüş Necip Fazıldan m.....
Sayı: 268, Sayfa: 049
Nevşehirli Hüseyin Abi İçin - Altınoluk
Bişnev... Dinle neyden kim hikayet etmede Ayrılıklardan şikayet etmede Nevşehirli Hüseyin Abi İçin Gönül Dostları arasında “Nevşehirli Hüseyin Abi” diye tanınan merhum Hüseyin Yücebaş 1926 yılında Nevşehir’de doğdu, 7 yaşında babasını kaybeden Hüseyin Efendi, annesi, ablası ve kardeşiyle birlikte çileli bi.....
Sayı: 268, Sayfa: 051
Bir Garip Allah Dostunun Ardından - Mustafa Mencet
“Ölüm asude, bahar ülkesidir bir rinde Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter… Ve serin selviler altında yatan kabrinde, Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter…” Bir Garip Allah Dostunun Ardından Gönül dünyamızda derin izler bırakan bir yıldız, nurlu ebedi aleme bir daha buralara .....
Sayı: 268, Sayfa: 052
Çekenlerden misiniz? - Necla Günay
Bol çekimli bir hayatı paylaşıyoruz. Gözünü dünyaya açtığı anda annesinin memesini çekerek pratiğe başlıyor insanoğlu. Her geçen gün çekim alanları genişliyor. Düşünce korku, ağlarken burun çekmeye gücü yeterken; büyüdükçe hissesine düşen hayatın yükünü çekiyor. Eline fotoğraf makinesi, kameralı cep telefonu geçirdiğinde yaşadığı özel anları, sa.....
Sayı: 268, Sayfa: 053
Gıda Krizi ve Ötesi - Beytullah Demircioğlu
Uzunca bir zamandır global ekonomide yaşanan çalkantıları konuşuyoruz. Öyle gözüküyor ki konuşmaya da devam edeceğiz. Yapılan analizlerde dünya ekonomisinin son 75 yılın en kötü günlerini yaşadığı ifade ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran petrol fiyatlarının daha kaç rekor kıracağı üzerine korkutan tahminler yapılıyor. Hemen her sektörde yaşanan.....
Sayı: 268, Sayfa: 055
Adını Bile Koyamadığımız Hastalıklar - Dr. Ali Akben
Yirmi birinci asra bir çok hastalığın üstesinden gelerek girdiğimize inanan hekimlerden değilim. Beni bu kabule iten başlıca neden ise günlük yaşamımda sık gördüğüm deneyimlerim. İsmini dahi koyamadığımız o kadar çok hastalık mevcut ki. Bunlardan biride başımızın püsküllü belası olan Sendrom x. Matematikte bilinmeyen olarak sık karşımıza çıkan v.....
Sayı: 268, Sayfa: 059
Hazreti Hatice Annemizin Arkadaşı Hassâne el-Müzenniyye Radıyallahu anhâ - Mustafa Eriş
Hassâne el-Müzeniyye radıyallahu anha, Hazreti Hatice annemizin yakın arkadaşlarından olan bir hanım… Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz tarafından ismi değiştirilen bahtiyar bir hanım sahâbî… O, Mekke’li olup Kureyş kadınlarının hanımefendisiydi. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz ile samimi arkadaştı. Zama.....
Sayı: 268, Sayfa: 060