Modern Çağda Din ve İnsan
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Biz, dinin, insan ve toplum hayatındaki yerini en çok tartışan ülkelerden birisiyiz. Müslüman bir ülkeyiz, Karahan'lı, Selçuklu, Osmanlı gibi dinin üstün değer olarak kabul edildiği devletler geleneğinden geliyoruz. Cumhuriyet'le, dinin devlet hayatından toplum hayatına uzanacak şekilde belirleyici değer olmaktan çıkarıldığı, alanının.....
Sayı: 267, Sayfa: 001
Modern Çağda Din ve İnsan - Ahmet Taşgetiren
Yeryüzüne ilk inen insan, diğer ifadeyle, ilk yaratılan insan için gerekli olan şey, “değer” anlamında, kendi kendisine ve etrafını çevreleyen dünyaya yönelik tercihlerinin ne olacağı sorusunun cevabıdır. Devreye ikinci bir insan girdiğinde, yine “değer” anlamında, iki insan .....
Sayı: 267, Sayfa: 003
Prof. Dr. Ali Köse ile Modern Çağda Din ve İnsan Üzerine... “İnsanın Din ile İlişkisi Hiç Bitmez” - Dr. Ali Köse
Altınoluk: Geleneksellik ve modernlik tartışması ülkemizde de yaşanan, hâlâ da yaşanmakta olan bir durumdur. Dini hayat da bu tartışmalar çerçevesinde bir şekilde değerlendirilmektedir. Sizce din, geleneksellik ve modernlik bağlamında hayatın neresinde durmakta ve nasıl bir anlam ifade etmektedir. Prof. Dr. Ali Kös.....
Sayı: 267, Sayfa: 006
Necip Fazıl’da Arayış ve Önünde Durduğu Büyük Kapı Bir Arayış ve Adanış Örneği - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Yirminci yüzyıl Türkiye’sinin kültür, sanat, edebiyat, tefekkür ve aksiyon açısından olduğu kadar, siyasî ve edebî polemikleri, rûhî arayışları, davası uğruna çektiği çileleri ve pervasız duruşuyla Necip Fazıl Kısakürek, anılmaktan ziyade anlaşılması gereken en önemli şahsiyetlerden biridir. Onu anlamak ve özümsemekle,bir yandan.....
Sayı: 267, Sayfa: 011
“Rahman İle Buluşmaya Can Atmak” - Rabia Christine Brodbeck
Allah-u Teâlâ buyuruyor ki “Herşeyi senin için, seni ise kendim için yarattım.” Var olan her şey insanın, insan ise Allah’ın emrindedir. Onun nimetleri ve sonsuz zenginliği içinde yaşıyoruz; bunların değerini bilmeli ve bizlere ettiği ihsanlara gereken saygıyı göstermeliyiz. O’nun insanlığa sunduğu.....
Sayı: 267, Sayfa: 014
Gittin - Sebahaddin Tüzün
Yüce Dost’a uçup gittin “El Emin” Tarifsiz bir hüzne gark oldu âlem, Böyle dert görmedi kubbe ve zemin, Keder iflas etti, yüz üstü elem. Sustu feleklerin dili dudağı, Cibril sağnak, sağnak indirmiyor nur, Örümcek terk etti tılsımlı ağı, Yetim kaldı izzet, hay.....
Sayı: 267, Sayfa: 017
Topluca İslam’a Girin, Topluca Barışa Girin! - Prof. Dr. Ömer Çelik
Canlılar arası ihtilaf, kavga ve savaş sosyal bir vakıadır. İnsanlığın hayatında ızdırap ve surûrlar, darlık ve genişlikler, acılar ve tatlılar, musibet ve başarılar iç içe girmiş vaziyette deveran edip dururlar. Bu sosyal vakıanın pek çok hikmetinden bahsedilir. Hayatı bütün boyutlarıyla okumak ve onun olmazsa olmaz gerçeklerini dikka.....
Sayı: 267, Sayfa: 018
Ufuk Velî Mevlânâ - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsan; gâyeleri, hedefleri, ufku ve vizyonu kadar derin; yaptıkları kadar büyük, gerçekleştirdikleri kadar cihan-şümûl/evrenseldir. İslâmî düşünce mensûbu ârifler ve mütefekkirler, İslâm’ın cihan-şümûl mesajını tanıtım ve anlatımda daha çok, yaratıcı olarak Allah, yaratılmışların en gözdesi olarak insan vâkıâsından yola çıkarak d.....
Sayı: 267, Sayfa: 020
Eden Bulur - Filiz Konca
Ehlullah; irşat eserlerinde haksızlık ve zulüm karşılığı olaylardan şöyle bir misal anlatır: Bir gün Musa Aleyhisselam: - Ya Rabbi! der, bazı insanlar zalimin yaptığı yanına kalıyor sanıyorlar. Halbuki senin adaletin eninde sonunda gerçekleşmekte, zalim zulmünün karşılığını mutlaka bir sebeple görmektedir. Bana gerçekleşen bu.....
Sayı: 267, Sayfa: 022
Mahşerim Var!.. - Dr. Rıfat Araz
Gönül, öze dön yüzünü; Andımız var Bir üstüne!.. İhlâs ile sar özünü; Sır çözülsün sır üstüne!.. Yan ki yansın aşk ocağı, Güle dönsün can durağı!.. Akıp gitsin söz ırmağı; Edep, erkân, ar üstüne!.. Veren elin bir gün alır; Her verdiğin karşı gelir!.. .....
Sayı: 267, Sayfa: 023
Cennet Yarışı - Ali Rıza Temel
Hayat bir bakıma yarıştan ibarettir. Genellikle yarış ya hayır ya da şer istikametinde yapılmaktadır. “Herkes kendi mizacına uygun olanı yapar.” (İsra, 84) Çirkini güzel güzeli çirkin görenler vardır. Kötülükte ve çirkinlikte yarışanlar da iyi ve güzel yaptıklarını sanır. Onun için iyi ve kötünü.....
Sayı: 267, Sayfa: 024
Anne - Dil - Şad
Kanatlarının altında Bir küçük kuştum anne Büyüttün can beşiğinde Gurbetlere uçtum anne Ak saçının tellerine Nice cevrü cefa düşmüş Kırışmış pamuk ellere Yıllar yazı yazmış anne Hak emri vâki olmadan Kokun sinsin yüreğime Firakın vakti gelmeden.....
Sayı: 267, Sayfa: 025
Güzel Söz Çağrısı - Cafer Durmuş
İsrâ sûresinde şöyle buyruluyor: “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır.” (17/53) Kelâm sıfatından insana bir hisse verip ona beyânı öğreten Cenâb-ı Mevlâ, “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler” diye tembih edi.....
Sayı: 267, Sayfa: 026
Anaya Babaya İyi Davranmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ ana babaya iyi davranmayı emretti. Buna göre: Herkes anne ve babasına iyi davranacak, iyilik edecekti. Onlardan biri veya her ikisi çocuklarının yanında yaşlanırsa, çocukları onlara ‘öf’ bile demeyecek, onları azarlamayacak, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyleyecek.....
Sayı: 267, Sayfa: 028
İstanbul’un Aziz Misafiri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “Ey mü’minler, ister neşeli veya neşesiz olunuz, malınızla ve canlarınızla fî sebîlillah ğazâ ediniz. Düşmanlarınızla çarpışınız. Bilseniz, mücâhede sizin için çok hayırlıdır.” (Tevbe sûresi, 41) Zirâ mücâhedenin sevabı size aittir. Mal ile, ıyâl ile, huzur ve refah içinde oturm.....
Sayı: 267, Sayfa: 030
Gıybetten Sakınmak - Sâdık Dânâ
Resûlü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri buyurdular ki: “Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir gurub insan gördüm. Göğüslerinden etleri koparılarak, lokma lokma ağızlarına veriliyordu. Bu sırada kendilerine şu sözler söyleniyordu. Kardeşleri nizin etlerinden yemekde olduğunuzu yeyin!... Ben bu.....
Sayı: 267, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından -7- İNFAK ÂDÂBI - Osman Nûri Topbaş
Tasavvufun özüne ve gâyesine nazar ettiğimizde; onun rûhânî inkişafta esas vâsıtasının “muhabbet”, bu terakkîdeki zirvesinin de “âdâb” yâni edepler olduğunu görürüz. Bu itibarla mü’min, gönlünün merkezini Allah ve Rasûlü’ne tahsis edebildiği nisbette ilâhî vuslata nâiliyet yolundadır. Bunun en büyük alâmeti de.....
Sayı: 267, Sayfa: 032
İmam Rabbani’nin Dilinden Peygamberimiz - Prof. Dr. Süleyman Derin
Nisan ayı yurdumuzda kutlu doğum haftası olarak kutlanmakta ve peygamber efendimizin pek çok güzel hasleti ortaya konulmaktadır. Bu bereketin devamı için Mayıs mektubumuzu peygamberimize ve peygamberliğe hasrettik. Tarih boyunca sufiler en büyük peygamber âşıklarını yetiştirmiş, Hz. Peygambere benzemek için ellerinden geleni yapmışlardır. İmam R.....
Sayı: 267, Sayfa: 038
O “Gül” - Dr. Mehmet Güneş
O “Gül”; Âdemoğlunun, hidayet iklimine yeniden kavuşması için Son İlâhî Hutbe’yi bütün insanlığa tebliğ eden, onsekizbin âlemin rahmet baharıydı... O “Gül”; insanlığını kaybeden beşeriyete, zâyi ettiği vasıfların yeni baştan ve en kâmil mânasıyla ilticasını müjdeleyen kâinatın medâr.....
Sayı: 267, Sayfa: 040
Gazanfer, Muzaffer, Mücahit - Can Yılmaz
Osmanlı’nın fiilen nihayete erdiği günlerdir. Yeni Türkiye devletinin kurulma aşamalarında Anadolu’da yeni bir varlık-yokluk savaşı verilmektedir. Bu savaş kurtuluş savaşıdır. Yabancı devletler, “-Acaba yeni bir Osmanlı’mı hortluyor?” endişeleri içerisinde bu kurtuluş harekatını izlemektedirler. Bu amaçla yabancı ba.....
Sayı: 267, Sayfa: 042
La- Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
La- Tahzen / Üzülme Şunu unutma: “Allah'ın, kullarına rahmet ve ihsanına dair lütfedeceği şeye kimse mani olamaz ve eğer vermezse ondan başka gönderecek kimse de olamaz. O’dur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.” (Fatır-2) La- Tahzen / Üzülme Bu dünyada az veya çok derdi, sıkıntısı olmaya.....
Sayı: 267, Sayfa: 043
Bir İlim ve Gönül İnsanı : Ahmet Rasih Uslu Hoca Efendi - Abdullah Türaboğlu
Konya’daki bir arkadaşımdan gelen telefonla Ahmet Rasih Uslu Hoca efendimizin vefat etmiş olduğunu öğrendim. (İnna lillahi ve inna ileyhi raciun) Hayatını Kur’an kursunda Kur’an öğretmek ve sohbetlerinde dini-tasavvufi konuları anlatmak, anlattıklarına uygun, sahabe hayatını andıran sadelikte bir hayat yaşamakla geçir.....
Sayı: 267, Sayfa: 044
Karaman Semalarından Bir Yıldız Daha Kaydı Abdullah Sıvacı Hocaefendi - Musa Demirci
Âlim, hafız, vakıf insan, emekli Karaman Müftüsü Abdullah SIVACI Hocaefendi 12 Nisan 2008’de Hakkın rahmetine yürüdü. 74 Yıllık ömrünü ilme, ilim adamı yetiştirmeye ve vakıf eserler yapmaya adayan Abdullah SIVACI 1934 yılında Karaman’da dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra ilk Kur’an ve Arapça tahsilini Ka.....
Sayı: 267, Sayfa: 045
İlâhi Yolculuk (Kaybettiklerimiz) - Naif Özkul
Onların altısı da hekim idi. Bir sabah hastanede aynı sofrada kahvaltı yapıyorlardı. Yaşları elli civarında idi. Onlardan dördü, belirli zaman aralıklarında birer birer ortalıkta gözükmez oldular. Meğer onlar birbiri ardınca İlâhi emir ve fermâna boyun eğmiş, bir acziyet içinde İlâhî rahmete yürümüşlerdi. Ruhları Allah’a vâsıl olmuş kendil.....
Sayı: 267, Sayfa: 047
Öğretmenliğe dâir muallimliğe dâir, müderrisliğe dâir... Öğretmenliğe Dair - İdris Arpat
Zihnimdeki öğretmen kıvamını, en güzel hangi kelime ifâde ediyor, bilmiyorum. Anlatmağa çalışacağım öğretmen sâdece bilgi veren değil ilgi uyandıran, ufuk açan, aşk ve samîmiyet tohumları eken, fıtrata, dikkate, akl-ı selîme, imâna çağıran, usûl-erkân öğreten, öğrenme metodlarını gösterendir. Öğretmenliğin önemini ve sorumluluğunu kavr.....
Sayı: 267, Sayfa: 048
Halka Güvenmek - Murat Arslan
Ekonomik yönden hayli gelişmiş bir ilimizde, bir üniversitenin kurduğu vakıf, o zamanki ifadesiyle, özel ilkokul açmak istiyordu. Bu konudaki prosedüre göre, ilgili kişi ya da kurum; il milli eğitim müdürlüğüne müracaat ediyor, il düzeyinde gerekli hazırlık ve incelemelerin akabinde müracaat "öğretime başlama izni" için milli eğitim ba.....
Sayı: 267, Sayfa: 052
Herşey Onu Anlatıyor - Hamdi Geçer
Etrafına bir bak hele Neler gelmiyor ki dile Konuşur Kainat bile Her şey onu anlatıyor Her şey ondan birer ayet Açık seçik her şey gayet Kainatı oku, seyret Her şey onu anlatıyor Yoktan var eyledi bizi Her zerrede vardır izi Düşünsene bir ivezi.....
Sayı: 267, Sayfa: 053
Afrika’ya Işık Saçan Sımsıcak Bir Gönül Projesi - Beytullah Demircioğlu
Kimi evlendiği eşini, kimi yavrusunu, kimi şefkatli annesini, hiç görmemişti. Kimi tek gözle ama onu da her an kaybedeceği korkusuyla bakabiliyordu sevdiklerine. Yakalandıkları hastalık kolay tedavi edilebilir bir hastalıktı. Ancak içinde bulundukları olumsuz şartlar nedeniyle uzaklardan kendilerine uzanan şefkat eli olmasa sevdiklerini göremede.....
Sayı: 267, Sayfa: 054
Bir Genç Kızın Duyguları Aileye İhanet Ateşi Düşerse... - Hatice Yıldız
Bir komşumun kızı önemli bir konuda konuşmak istediğini söyleyerek ziyaretime gelmişti. Düğün davetiyesi dağıtıyordu ama içinden çıkılmaz bir problemi olduğu her halinden belliydi. Genç kızın yüzü allak bullaktı. Sararıp solmuş, gözleri nemli nemli ve mahzun bakıyordu. “Teyze size soracağım sorunun cevabını kitaplarda .....
Sayı: 267, Sayfa: 056
İçimizdeki Eczane... - Dr. Ali Akben
Beyin felci geçiren insanlar üzerine yaptığım bir çalışmada şu sonuca varmıştım. Yaşadığımız çevre, aldığımız gıdalar, iş hayatı ve genetik yapımız, sağlığımızı yakından ilgilendiriyordu. Çok yıpranan, çabuk ve hızlı yaşlanan insanların ortak paydasında hareket azlığı, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklar, yanlış, düzensiz ve deng.....
Sayı: 267, Sayfa: 059
Ümeyme Binti Kurayka (radıyallahu anha) - Mustafa Eriş
Ümeyme binti Rukayka radıyallahu anha kadınların biatı konusunda Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’den hadîs-i şerif rivayet etmiş bahtiyar bir hanım sahâbî… İnancı uğrunda bir çok ezâ ve cefâya mâruz kalmış, fakat imanından asla taviz vermemiş kahraman bir hanım… Hazreti Hatice radıyallahu an.....
Sayı: 267, Sayfa: 060