Hayatımıza Peygamber Terbiyesi
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Kameri takvime göre Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellemin, yani sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği zamanı anlatıyor. Bütün kainat için kutlu bir gece bu. Çünkü bu gecede dünyaya gelen insan, Kainatın yaratıcısı tarafından insanlığa önder olarak gön.....
Sayı: 266, Sayfa: 001
Hayatımıza Peygamber Terbiyesi - Ahmet Taşgetiren
Hayatımıza Peygamber Terbiyesi Sünnet, Hazreti Peygamber -sallallahü aleyhi ve sellem- tarafından yaşanmış Kur'an'dır, İslam'dır. Müslümanın örnek alacağı hayat çerçevesidir. İlk İslam neslinin zorluğu vardı, köhnemiş bir toplumsal yapı içinde yeni bir dine inanıyor olmanın bütün tepkilerini göğüslemeleri gerekiyordu. Ana R.....
Sayı: 266, Sayfa: 003
Rehberimiz Efendimiz - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Mevlânâ müteşerrî bir sûfî olarak Kur’ân ve sünnete bağlılığı hayâtın merkezine koymuş ve yolunun temel esası yapmıştır. Nitekim rubâîleri arasında yer alan meşhûr dörtlüğü onun bu konudaki hassâsiyetini ortaya koymaktadır: Bendesiyim Kur’ân’ın tende oldukça bu can Ahmed-i Muhtâr’ın ayağının .....
Sayı: 266, Sayfa: 006
İnsan Olur Hayran Sana - Dr. Mehmet Güneş
Cenâb-ı Hakk’ın emsalsiz olarak yarattığı Efendimiz, insanlar tarafından hiçbir zaman güzelliğine lâyık tarzda anlatılamaz/ anlatılamamıştır/ anlatılamayacaktır... Bu gerçeğin idrâkinde olan şuarâ; “Gül”ün, “Kalemle, kâl ile ta’rif olunmaktan münezzeh” olduğunu defaâtl.....
Sayı: 266, Sayfa: 008
Gün Işığında Günlük Hayatımız - İdris Arpat
Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- yürürken ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Adımlarını uzun ve seri atmakla berâber, sükünet ve vakar üzere yürürlerdi. Rastgele sağa-sola bakmazlardı. Yere bakışları, göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Yolda karşılaştıkları.....
Sayı: 266, Sayfa: 010
Kerim Elçi - Sebahaddin Tüzün
Gündüz karanlıktı senden evvelce, Nurunla ışıdı her gün ve gece, Rububiyet hakkı çetin bilmece, Çözüldü sayende ey kerim elçi! Küfür hükümrandı evvel emirde, Basiretler bağlı kalplerde perde, Cehaletin üstü görülen yerde, Çizildi sayende ey kerim elçi! .....
Sayı: 266, Sayfa: 012
Na’t-ı Şerif - Fatih Okumuş
Hayrettin Karaman Hocam’a ithafen Sözler seni vasfetmekten âciz diller seni anlatırken lâl! Ey gönlümün müstesna gülü, bir kuru hurma dalını al bir çam kozalağını Allah’ın izniyle bülbüle dönüşsün nefesinle canlansın kelimeler sen kelimenin ruhu .....
Sayı: 266, Sayfa: 013
İnsanlığın O’nunla Kazandıkları - Dr. Recep Özdirek
Hazreti Peygamber (s.a.v) insanlığın bunalım içinde olduğu bir dönemde gönderilmiştir. İnsanlığın iflasa ve yok olmaya giden rotasını düzeltmiştir. Onun hayatını, yaptıklarını, insanlığa getirdikleri hakkında en ufak malumata sahip olanlar onun cazibesine kapılırlar. Gönlünü, kafasını taassup cenderesiyle iyi.....
Sayı: 266, Sayfa: 014
Yâ Resûlallah! - Ahmet Başer
Öyle güzel ki yüzün, Gülden de öte... Öyle tatlı ki sözün, Baldan da öte... Öyle ipeksi saçın, Kıldan da öte... Öyle cömert ki elin, Nil’den de öte... Öyle ahsen ahlâkın, Halden de öte... Öyle abd-i Hâlık’ın, Kuldan da öte... Öyle etkin sö.....
Sayı: 266, Sayfa: 016
Rasulullah (a.s)’a Mektup - Orhan Kıtay
Allah (c.c)’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun; ey Allah (c.c)’ın kulu ve elçisi, Hakkın sesi, Alemlere rahmet, insanlığa uyarıcı ve hidayet müjdecisi. Küfrün karanlığını dağıtan ve yolumuzu aydınlatan nur huzmesi. Kutlu sahabelerin (r.a.) gibi sesleniyorum sana: “Anam babam .....
Sayı: 266, Sayfa: 017
Herşeyin Başlangıcı - Seher Aydın
Her şey Seni okumakla başladı. Belki de okumaya başlamakla, başladı. O destan kokan şanlı hayatını, o doyumsuz âb-ı hayat sunan mübarek sözlerini... Çünkü şimdiye dek hep biliyorum diye kendimi kandırmıştım. Biliyorum diye göz ardı etmiş, atlamıştım. Doğru; Müslüman bir çevrede Müslüman bir ana babanın evlâdıydım. Gerek yaz tatillerinde camilerd.....
Sayı: 266, Sayfa: 018
Dün Gece - Sedat Namdar
Efendim; size gelmek istedim dün gece, Ardınızda bıraktığınız ordularla, Size övgü yağdıran milyar dudaktan İzzeti sağıp sunacaktım huzurunuza, Ve Siz sevinecektiniz.. Efendim; size gelmek üzereydim dün gece, Düzineyle devlet peşimde size sevdalı, İzzetli coğrafyaların tapuları elimde,.....
Sayı: 266, Sayfa: 019
Zikirdeki Mutluluk - Cemal Nar
Allah aşkına şu hadis-i kutsideki ifadelerin güzelliğine, cazibesine, çarpıcılığına, sıcaklığına, sevecenliğine, şefkat ve merhametle kucaklamasına, sarıp bürümesine bakınız: “Allah Teala diyorki: “Ben, kulumun hakkımdaki zannı yanındayım. O, beni zikrettikçe, ben onunla beraberim. O, beni içinden-yalnız başına zikrederse,.....
Sayı: 266, Sayfa: 020
Elimizi Boş Çevirme Allah’ım! - Bestami Yazgan
Yapraklar misali yöneldik Sana, Elimizi boş çevirme Allah’ım! Merhamet yakışır Yüce Sultan’a, Elimizi boş çevirme Allah’ım! Gözlerde pişmanlık, gönülde keder, Günahkâr kulların olmasın heder. Sonsuz rahmetinden bir damla gönder, Elimizi boş çevirme Allah̵.....
Sayı: 266, Sayfa: 021
Ufukları Çınlatan Lâhûti Sadâ - Mesut Kaya
İslam’ın kendine özgü şiârları vardır. Bu şiârlar, bir merkez noktada, Allah’ın birliği prensibi etrafında şekillenir; her biri bir bütünün parçasını oluşturur. Biri diğerinden ayrı değildir asla; bir mozaik gibi ahenkli ve revnaklı, hiçbir inanç sisteminde olmadığı kadar sade ve yalındırlar. İç dünyasında fıtratından iz taşıyan her .....
Sayı: 266, Sayfa: 022
A Sevgili!.. - Dr. Rıfat Araz
Sensin yazan her işimi; Sana geldim A Sevgili!.. Yâddan alıp bir başımı; Sana geldim A Sevgili!.. Öze çaldın has mayayı; Gevher ettin taş, kayayı!.. Şerh eyleyip bir deryâyı; Sana geldim A Sevgili!.. Aşkla döner bu gün, bu an… İbret oldu ömre mizân!......
Sayı: 266, Sayfa: 024
La- Tahzen/ Üzülme - A. Yasin Demirci
Unutma saadet bir tür yolculuktur, bir istasyon değil. Mutlu olmak için yaşadığın andan başka bir zaman dilimi arama. La- Tahzen/ Üzülme Üzülme, çünkü üzüntü tertemiz suyu sana kirli, gül bahçesini çöl gösterir. Hayatını sana zindan eder. La- Tahzen/ Üzülme Çünkü, sıkın.....
Sayı: 266, Sayfa: 025
Gönül Dünyamızı Karartanlar - Ali Rıza Temel
“Kendisini ölü iken diriltip, insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Böyle olmakla beraber kafirlere, yaptıkları işler süslü görünür.” (En’âm,122) Kur’ân-ı Kerim’de iman nur, .....
Sayı: 266, Sayfa: 026
Peygamber Sevgisi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamberimizi niçin sevmeliyiz? Bu sorunun kısaca cevabı şudur: O bize Allah’ın buyruklarını getirdi; dinimizi öğretti; doğru yolu bulmamıza yardım etti; ebedî kurtuluşa ermemize aracı oldu. Bu iyilikleri sebebiyle Peygamber Efendimizi sevmek bizim en tabiî görevimizdir. Nasıl sevmeli?.....
Sayı: 266, Sayfa: 028
Sulh ve Selâm’a Giriş - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “İnsanlardan öyle kimseler vardır ki onun şu dünyâ hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve bir de kalbindekinin doğruluğuna Allah’ı şahid tutar. Düşmanların en azgını olduğu halde bunu yapar. O, bir iş başına geçti mi, yeryüzünde fesad çıkarmaya, tarlayı ve nesli helâk etmeye çalışır. Allah fe.....
Sayı: 266, Sayfa: 030
Güzel Âhlak ve Âhiret Hayatı - Sâdık Dânâ
Hazret-i Âişe -radıyallahu anhâ-’dan: -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz “Yâ Âişe! Kim ki, rıfk mülâyemet ve îtidalden nasibini almış ise dünyanın da âhiretin de en hayırlı metaına nâil olmuş demektir. Kim ki rıfk, mülâyemet ve îtidalden mahrum kalmış ise, dünyanın da âhiretin de en hayırlı metaından mahrum .....
Sayı: 266, Sayfa: 031
Cömertlik ve İnfak - Osman Nûri Topbaş
Îmânın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin en belirgin alâmeti ve en olgun tezâhürü de “infak”tır. İnfak, malın ve canın Allâh’a adanışıdır. Beşeriyetin fazîlet zirveleri olan peygamberler ve onların vârisleri olan âlimler, ârifler ve velîlerin hayatları, sayısız merhamet ve infak menkıbeleriyle doludur. Hay.....
Sayı: 266, Sayfa: 032
Din ve Dünya Dengesi - Prof. Dr. Süleyman Derin
İnanç ve ideolojilerin ana ilkelerini onların dünyaya bakış açıları ile ahirete olan inançları belirler. Komünizm gibi felsefî görüşler için önemli olan, yaşadığımız dünya ve onun paylaşımıdır, bu felsefede dünya tek gerçeklik olup ahiret inancının hiçbir yeri yoktur. Kapitalizm ise insanların hırslarını putlaştırmakla birlikte, ahiret inancını .....
Sayı: 266, Sayfa: 038
Hayat: İman ve Amelle Güzelleşir - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ, insanoğlunu çeşitli nimetlerle donatmıştır. O’nun insanoğluna lütfettiği maddi ve manevi nimetlerin sayılması imkansızdır. Nitekim bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür.”.....
Sayı: 266, Sayfa: 040
Kaldım Nâçâr Allah - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Varsa da ihsanım, azdır bakmam ihsanıma Suçum çok ya rab! Bakma cürm ü noksanıma Titrerim ben n’olacak diye kitabıma Rahmet umarım mizan günü hesabıma Elim tut kaldır beni, kaldım naçar Allah Kol kanaddan kırık, gir benim kanadıma Rahmeyle ver kitabım sağdan cenahıma Hes.....
Sayı: 266, Sayfa: 042
İnsan, Yağmur Gibi Olmalı - Dr. Senai Demirci
Ne güzeldir ki, biz eskilerde yağmura “rahmet” derdik. Yağmur yağarken rahmet yağıyor derdi dedelerimiz. Diyeceğim o ki, yağmur rahmetin cisimleşmiş hali gibidir; rahmet heykeli gibidir her damla... Bir düşün, rahmetin heykelini yapmaya kalksaydık nasıl bir şey yapardık... Öyle bronzdan yahut taştan olmamalı o heykel; çünkü.....
Sayı: 266, Sayfa: 043
Evlilik; Sanki Mucize - Cafer Durmuş
Rum sûresini okuyorum. Kudret-i ilâhîyeye işaret eden delillerin sayıldığı âyetler demetini… Bu sûrede “ve min âyâtihî” kavliyle başlayan yedi âyet-i kerime var ve bunların hepsi de sizi ayrı bir tefekkür iklimine davet ediyor. Onlardan birinde; “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratı.....
Sayı: 266, Sayfa: 044
Siz, böyle bir insanın yaşadığını duydunuz mu? Neler Oluyor, Bu dünyada... - Prof. Dr. Mustafa Nutku
Çalıştığım bir üniversitede, emekliliği çok yaklaşmış yaşlı bir profesör, arada derin düşüncelere dalar ve sonra; “- Neler oluyor, bu dünyada…” diye kendi kendine mırıldanırdı. Evet, bu dünyada hayret edilebilecek ve ibret alınabilecek çok şeyler oluyor. Bir tanesi de, yakın bir geçmiş.....
Sayı: 266, Sayfa: 047
“AİHM, İslam’a Hristiyanlık Gibi Bakıyor” - Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
Danıştay 8. Dairesi, 3 Mart 2008 tarihinde verdiği bir kararla ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasını hukuka aykırı bulan bir karar verdi. Bu yargı kararı, Türkiye'de okullarda din öğretimi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr......
Sayı: 266, Sayfa: 048
Mafyanın İçinden İslâm’ın Şefkat Kucağına Brezilya’dan Bir Hidayet Öyküsü - Bünyamin Çil
İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (IBS) gönül dostlarından gelen yardımları, dünyanın dört bir tarafında her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu yardımlar, bazan bir yetimin gözyaşını siliyor, bazen bir evsize mesken oluyor, bazen açı doyuruyor, susuza su, hastaya ilaç oluyor. Küçücük bir yardım bazan gönüll.....
Sayı: 266, Sayfa: 051
Hazar’da Kurtlar Sofrası - Abdullah Aydoğan Kalabalık
Orta Asya ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerindeki yer altı ve yer üstü enerji kaynaklarının transferi, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çin demir yolu ağını, Rusya boru hatlarını tercih ediyor. Orta Asya ülkeleri ise, Hazar'dan Karadeniz veya İran Körfezine deniz yolları açarak okyanuslara açılmayı hedefliyor. Rusya.....
Sayı: 266, Sayfa: 053
Türkiye İran’a Karşı ABD’nin Kalkanı Olacak mı? - Beytullah Demircioğlu
Başbakan Erdoğan’ın geçen kasım ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti ile başlayan Türkiye – ABD arasındaki diplomasi trafiğindeki yoğunluğun dikkat çekici bir şekilde arttığı gözlerden kaçmıyor. PKK terör örgütünün tasfiyesi konusundaki istihbarat paylaşımı ile ivme kazanan trafik, sınır ötesi operasyonun sona ermesinin ardından bu k.....
Sayı: 266, Sayfa: 054
Öğretmen; Nedir, Ne Değildir? - Murat Arslan
Denetim amacı ile bir ilimizdeki Anadolu liselerinden birine gitmiştik. Lise, maddi yapısı itibarıyla mükemmeldi. Son derece büyük ve emsallerine göre oldukça lüks bir binaya sahipti. Her branşa ait laboratuvarı ve bu laboratuvarlarda araç gereçleri mevcuttu. Hatta bu ilimiz, devlet büyüklerimizden birinin doğum yeri olduğu için Amerika Birleşik.....
Sayı: 266, Sayfa: 057
Orda Bir Köy Var Uzakta - Ayşe Öztürk
Dağları, taşları suyu ve toprağı ile adı hasretle anılan bir köy... Uzun bir kış gecesinde, karlar birer birer, narin ve ürkek bir eda ile şehrin üzerine konuk olurken, o uzak diyara yolculuğa hazırlanıyorum. Güneşin, insanın bağrını yaktığı, öyle ki; aydınlık ve dupduru olan şehrin ışıklarından, gözlerin kamaştığı mekana, yani Harem’i Şer.....
Sayı: 266, Sayfa: 058
Selmâ Binti Umeys -radıyallahu anhâ- - Mustafa Eriş
Selmâ binti Umeys radıyallahu anha, İslâm’ın ilk yıllarında müslüman olan bir hanım sahâbî… Sevgili amca seyyidü’ş- şühedâ, şehidler efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh’ın hanımı… Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin baldızı… Meymûne radıyallahu anha annemizin kızkardeşi&.....
Sayı: 266, Sayfa: 060
Bahar Geldi Aman Dikkat - Dr. Ali Akben
Son günlerde sabahları daha geç uyanıyor ya da günlük aktivitelerden daha mı çabuk yoruluyorsunuz? Ya da her zamanki saatinizde uyuduğunuz halde sabahları yorgun uyandığınız oluyor mu? Cevabınız evet ise; bahar yorgunluğu sizi etkisi altına almış olabilir.. Her canlı gibi bizler de şu günlerde değişen hava koşullarına ayak uydurmakta z.....
Sayı: 266, Sayfa: 061