Tesettür
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Türkiye, bir kere daha, başörtüsü etrafında bir büyük tartışmaya sahne oluyor. Aslında, derinden akan bir problem niteliğinde idi, çünkü ülke çocuklarından bir kısmının eğitim hayatına sekte vurmakta idi ve çözülmesi kaçınılmazdı. Yasak bir çözüm olamazdı. Yasak, devlet – toplum ilişkilerini zehirleyen bir mahiyet ar.....
Sayı: 265, Sayfa: 001
Başörtüsü Neyin Sembolü? - Ahmet Taşgetiren
Yugoslavya'da sosyalist Tito yönetimi zamanı... Yönetim federatif bir yapı arz ediyor ve Kosova'yı, Makedonya'yı, Bosna'yı, Sırbistan'ı içine alıyor. Bu topraklarda önemli bir Müslüman topluluk yaşıyor. Tito, sosyalizm projelerini uygulama çerçevesinde bir gün Müslüman kadınlara yönelik “ref'i tesettür” ka.....
Sayı: 265, Sayfa: 003
İşte Gidiyorum - Bestami Yazgan
Hırsın ateşinde yandırdın beni, Tatlı hayallerle kandırdın beni, Menfaât peşinde döndürdün beni, Boşa geçti koca ömrün tamamı, Bırak dünya, bırak artık yakamı! Ağlayan gözlerle mâziye baktım, Salta.....
Sayı: 265, Sayfa: 006
TESETTTÜR “İnsanla Beraber Var Olan İbadet” - Prof.Dr. Faruk Beşer
Altınoluk: İslam'da Tesettür'ün hükmüne ilişkin bir tartışma var. Kurân'da tesettürün hükmü nedir? Rasulüllah’ın uygulamasında nedir? Bu güne kadar İslam âlimleri tesettürü hangi çerçevede anlamışlardır? F. Beşer: Tesettür ilk insanla beraber var olan bir ibadettir. İbadettir diyorum, çünkü tesettürün elbette.....
Sayı: 265, Sayfa: 007
Zor Zamanlardayız - Cemal Nar
Çağımız İslam’ı öğrenme ve yaşama açısından zor zamanlardır. Özellikle I. Dünya Savaşından sonra siyaseten mağlup olan İslam dünyası, amansız işgallerde çok çirkin işkence ve yağmalara maruz kalmıştır. Daha sonra gelen bağımsızlık hareketleri tam bağımsızlığa kadar gidememiş, halkı Müslüman olan birçok ülke, hala kültürel işgal a.....
Sayı: 265, Sayfa: 011
Tesettür Nur Sûresi 31. Ayetin Tefsiri - Selahaddin Kip
Tesettür, Lugatta kapanmak demektir. Bu konu dinimizin önemli meselelerinden biridir. Günümüzde halkımızın kısm-ı azamını tedirgin eden tezahürlerle gündemi işgal etmektedir. Onun için bu konunun dinî açıdan hükmünü açıklamak istedim. Zira halkımız Müslüman’dır. Meselelerinin dinî açıdan hal edilmesiyle rahata kavuşur. Zira bu mesele ferdî.....
Sayı: 265, Sayfa: 012
Başörtüsünün Orta Asya Serüveni - Abdullah Aydoğan Kalabalık
Orta Asya ülkeleri bir aralar Batıdan esen demokrasi rüzgarları ve misyonerlik ile güneyden gelen farklı İslami akımlar arasında bocalamak durumunda kaldı. 1991 yılında Sovyetlerin yıkılmasının ardından bölgeyi işlenmemiş verimli topraklar olarak değerlendiren bütün grupların ortak eksiği, bölgeyi yeterince tanımıyor olmalarıydı. İlk o.....
Sayı: 265, Sayfa: 016
Ümid - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Îmânın “beyne’l-havf ve’r-recâ” olması; yâni korku ile ümid arasında bulunması sıhhatinin şartlarındandır. Sağlam bir îmân kişiyi asla Allah’ın rahmetinden ümidsiz kılmadığı gibi azâbından da emîn kılmaz. Bu çerçeveye oturan bir îmân zor ve dar zamanlarda bir çıkış yolu bulmak açısından kişiye ciddi bir motiv.....
Sayı: 265, Sayfa: 018
Niçin Zahmet Buyurdunuz“Ya Rasulallah?” - Sadiye Öner
Çanakkale savaşı 1915 yılında Osmanlı ordusu ile itilaf devletleri arasında geçen en büyük muhârebelerden biridir. Düşman iki gün içinde İstanbul’u almayı ve Rusya’nın yolunu açmayı düşünüyordu. Bu savaşta Osmanlı cephede 250 bin şehid ile en seçkin, en gencecik evladlarını kaybetti. Mehmedçik silah olarak güçsüzlüğünü imân gücüyle t.....
Sayı: 265, Sayfa: 020
Şeytanın Develeri,Şeytanın Evleri - Ali Rıza Temel
Ebu Hureyre (r.a) den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Şeytanlara has develer, şeytanlara has evler vardır. Şeytanların develerine gelince; ben onları gördüm. Şöyle ki; sizden biriniz yedeğinde, iyi beslediği seçkin develerle yola çıkar. Bunlardan hiçbirine binmez, yolculuk esnasında yürümekten aciz bir kardeş.....
Sayı: 265, Sayfa: 022
LA-TAHZEN / ÜZÜLME - A. Yasin Demirci
Unutma kin ve hırs, hasmından daha çok insanın kendi sıhhatine zarar verir. "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma." (Haşr-10) LA-TAHZEN / ÜZÜLME Eleştiri ve tenkit seni üzmesin, biles.....
Sayı: 265, Sayfa: 024
Sâhibü’l-Vefâ’ya Bir Vefâ Tezahürü... - Dr. Adem Ergül
Altınoluk: Efendim, 1986 yılının Mart ayında yayın hayatına girmiş bulunan Altınoluk Dergimiz, 22. Yılını doldurmuş bulunuyor. Güzel bir tevafukla yine bir Mart ayında, bu derginin çıkarılmasına vesile olan muhterem büyüğümüz, yazarımız ve Üstazımız merhum Mûsâ Topbaş -kuddise sirruh-‘un hayatını konu edinen bir kitabınız .....
Sayı: 265, Sayfa: 025
Mizân Olur - Dr. Rıfat Araz
Aşkı revâ gören sensin; Derde devâ veren sensin!.. Yazan sensin, soran sensin; Gönül anlar, hayran olur!.. Ömür mayam hâsıl olsa; Ten erise, çilem dolsa!.. Bu aşk cana vasıl olsa; .....
Sayı: 265, Sayfa: 027
Utanma Duygusuna Sahip Olmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Utanma duygusunun bir adı da hayâdır. Bu duygu Allah’ın sevdiği güzel bir huydur. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’den öğrendiğimize göre: Utanma duygusunun kaynağı imandır. İmanı olan cennete gidecektir. Yüzsüz ve arsız olmak, birine çirkin söz söylemek haksızlıktır. Haksızlık eden d.....
Sayı: 265, Sayfa: 028
Gündüzün Bir Saati Kadar - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: O gün hepsini bir araya toplayacak, sanki onlar gündüzün bir saatinden başka bir müddet eğlenmemişlerdir. Birbirlerini tanıyacaklardır. Bir gün muhakkak Allah'ın huzuruna çıkarılacaklarını yalan sayıp da doğru yolu tutmamış bulunanlar muhakkak en büyük zarara uğramışdır. (Yunus sûresi, 45) Fa.....
Sayı: 265, Sayfa: 030
Ashâb-ı Kirâm’ın Namaza Verdikleri Ehemmiyet - Sâdık Dânâ
Misver bin Mahreme -radıyallahu anh-’den: Ömer bin Hattab hançerlendikten sonra yanına geldim. Oradakilere: – Durumu nasıl, dedim. – Gördüğün gibi, diye cevap verdiler. – Namazı hatırlatarak onu uyandırın. Namazdan daha önemli dahî olsa, başka bir şeyi hatırlatarak onu.....
Sayı: 265, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlakından –5- Tebessüm - Osman Nûri Topbaş
Dünyâ hayatı, kâh sevinç kâh hüzün, binbir med-cezirler içinde devam edip gider. Gönül öyle bir misafirhânedir ki, orada yaşanan elem ve ıztıraplar da, sevinç ve mutluluklar da birer misafir hükmündedir. Hiçbiri dâimî ve kalıcı değildir. Bu yüzden mü’minin hâdiseler karşısında aşırı sevinç veya aşırı hüzne kapılarak fânî hayatın huzur ve î.....
Sayı: 265, Sayfa: 032
El-Basîr - Dr. Senai Demirci
Uzunca bir uçak seyahatindeydik kızım Zeynep’le... Umreye iki bebeğini de götürmek istemişti. Bebekleri kucağında cam kenarına yerleştirdik Zeynep’i... Neyi göreceğini bilmediği halde cam kenarına oturmakta ısrar eden Zeynep bir ara bebeklerinden birinin yüzünü pencereye dayadı. Dışarıyı seyretsin istiyordu. Bebeğine dışarıyı seyrett.....
Sayı: 265, Sayfa: 039
Yol Haritası - İdris Arpat
Yaratılışımızın sebebi Allah’a kulluktur. Kulluğun berisinde Allah’ı (c.c) tanıma ve O’na hayran kalma safhaları vardır. Kulluk, ibâdet, itâat, tapma hep aynı mânâlara geliyor. Biz geleneksel olarak, en çok kullanılan “ibâdet” kelimesinden hareketle meseleye açıklık getirmeye çalışalım. .....
Sayı: 265, Sayfa: 040
Ölüm Korkusunu Aşmak - Cafer Durmuş
Cenâb-ı Hak, hayatın her safhasında ihtiyaç duyacağı hissiyâtın nüvesini insana zerk etmiş ve birbirine benzeyen, benzemeyen unsurların ahenkle idâresini ona ilham etmiştir. Şu halde içimizdeki ebediyet arzusuyla hayata tutunma isteğini nasıl dengeleyeceğiz? Şefkat ve merhametle hamiyetperverliği nasıl telif edeceğiz? Fert ve millet olarak bizi .....
Sayı: 265, Sayfa: 042
Akıl ve Hidayet - Prof. Dr. Süleyman Derin
Şüphesiz ki akıl insana verilmiş olan büyük bir nimettir. Din ve dünyanın ihyası aklın sıhhatine bağlıdır. Bununa birlikte başta İmam Rabbanî, Mevlana olmak üzere pek çok tasavvuf büyüğü vahiy terbiyesi görmemiş aklı eleştiriye tabi tutmuştur. Allah’ın insana bahşettiği her nimet hem hayır hem de şerde kullanılabilmektedir. Aynı şekilde ak.....
Sayı: 265, Sayfa: 045
“Gül”ü Anlatmak - Dr. Mehmet Güneş
Yaratılmışların en şereflisi, insanların en hayırlısı, Peygamberlik Gülzârının En Güzel Gülü olan ve “Âlemlere Rahmet olarak” gönderilen O “Gül”; “Varlığın Nûru”dur… Kâinattaki bütün güzelliklerin en mükemmel bir biçimde şahsında tezahür etmesi için yaratılan, her hâli kemâl s.....
Sayı: 265, Sayfa: 047
Her Çocuk İçin Bir Fidan! - Ahmet Taşgetiren
Türkiye, her bahar ürpertici sel felaketleri yaşar. İstanbul'da, Batman'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da insanlar ölür, binlerce hayvan telef olur. Selin oluşumunda ve ölümle sonuçlanmasında pek çok sebep üzerinde durulabilir ama, en önemli sebebin ormansızlaşmış, halkın diliyle kelleşmiş dağlar - dereler olduğu muhakkak. Tür.....
Sayı: 265, Sayfa: 050
Kosova: Balkanların Yeni Devleti Yüzyıllık Rüya Gerçek Oldu - Beytullah Demircioğlu
KOSOVA'NIN KÜNYESİ Yüzölçümü 10.877 km2 Nüfusu 2.234.000 (93 %'ü Müslümandır. 90 %'u Arnavut kökenli.) Başkent: Priştina Başlıca diller: Arnavutça, Sırpça Kosova Avrupa’nın en yoksul bölgelerinden biri. Halkının neredeyse yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her ne kada.....
Sayı: 265, Sayfa: 052
Selmâ Binti Kays (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Selma binti Kays radıyallahu anha, baba tarafından Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize uzaktan akraba olan bir hanım sahâbi… Ümmü Münzir künyesi ile şöhret bulan, misafirperverliği ile tanınan bahtiyar bir hanım… Perhiz yapmak konusunda rivayet ettiği bir hadis-i şerif ile ümmete ışık tutan, iki kıbl.....
Sayı: 265, Sayfa: 056
Burası Habeşistan Stadyumda Farklı Bir Bayram Namazı - Musa Şahin
Bu sene IBS (İstanbul Uluslar arası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği) olarak kurban çalışması için geçen ramazan ayında gıda dağıtımı için gittiğimiz Etiyopya’nın (eski adıyla Habeşistan) bu sefer farklı bir bölgesine, Müslüman nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden biri olan HARAR’a gitmeye karar verdik. Türkiye’den aktarmalı ola.....
Sayı: 265, Sayfa: 058
Katrenin Rengi - Fatih Okumuş
bir ışık deryası, inci ırmağı altın gerdanlıklar yetmiyor kavuşturmaya bilinmez dehirlerdir bekleşen iki sevgiliyi mum alevinde sönüyor sevda Gül Baba gel deyince elinde mi .....
Sayı: 265, Sayfa: 059
Tataristan Cezaevi’nde Bayram Namazı - Altınoluk
Bismillahirrahmanirrahim, Muhterem İslâm kardeşim, bu mektubu size Solikamsk şehri hapisanesinden yazıyorum. Kalpleri birleştiren Allah’a hamd olsun. Onun izni olmasa bu mektup da olamazdı. Onun salatı ve selamı peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in, sizin ve samimi ibade eden Müslümanların üzerine olsun. .....
Sayı: 265, Sayfa: 060
Dengemizi, Dengeleyelim - Dr. Ali Akben
Başdönmesi sık karşılaşılan ve hastalarda panik ve korkuya sebep olan bir yakınmadır. Beyin ve boyunla ilgili hastalıkların habercisi olabileceği gibi sıklıkla iç kulak ve ortakulakla beynimizdeki denge organı arasındaki bağlantı ve düzenin bozulması ile de ilgilidir. Baş dönmesi ve dengesizlik şikayeti ile gelen hasta öncelikle ayrın.....
Sayı: 265, Sayfa: 061