Mü'minin 100 Vasfı
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Şubat 2008. Altınoluk, Sayı 264. 22.'inci cildin sonu. Mart 1986'dan bu yana 264 aylık, yani 22 yıllık bir yürüyüş. Rabbimize nihayetsiz hamd olsun. İlk Sayı: “Andını Hatırla!” Son sayı: Mü'minin 100 Vasfı. Çocukların gençlik çağlarına ereceği, gençlerin olgunluk d.....
Sayı: 264, Sayfa: 001
Mü’minin Şahsiyet Çerçevesi - Ahmet Taşgetiren
Kur'an'da kişilik tipleri mü'min, muvahhid, mütteki, müslim, kâfir, münkir, müşrik, mülhid, münâfık gibi kelimelerle tanımlanır. Bunların kimi müspet kişilikleri, kimi menfi kişilikleri ifade eder. Yukarda saydıklarımızdan ilk dördü Kur'an'a göre müspet, diğer beşi menfi kişilik tipleridir. Kur'an insandan, kişil.....
Sayı: 264, Sayfa: 003
Takva Gülüm... - Dr. Rıfat Araz
Tâkva gülüm, bu yürekte; Damar damar koka böyle!.. Hasret odu bu dilekte; Her zerremi yaka böyle!.. Has bahçene geldi bu kul; Gül gül açmış erkân, usul!.. İbret ile baksam asıl, Bir emanet yüke böyle!.. Gönül gerek vasfın göre; Himmet ekip, hikmet dere!.......
Sayı: 264, Sayfa: 005
Kur’an-ı Kerim’de Mü’minlerin 100 Vasfı - Prof. Dr. Ömer Çelik
I. İman Esasları 1. Mümin, bir olan, kendinden başka ilah bulunmayan, her şeyi gören, bilen, işiten, hiçbir şeye muhtaç olmayan, yaratan, öldüren, dirilten, daimâ hayy ve kayyûm olan bir Allah’a inanır. (Bakara 2/285, 255; İhlas 112/1-4) 2. Allah’ın nurdan yaratılmış özel kulları olan, O’nu gece gündü.....
Sayı: 264, Sayfa: 006
Mü’min Kalbin Tarifi - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerîm’de mü’min kalbi nasıl tarif ediliyor? Mü’min kalbin nasıl olmasını tasavvur ediyoruz? Yüce Kitap’ta, İslam çerçevesi dışındaki gurupların hasta veya mühürlü kalpleri tavsif edildiği gibi, mü’minin kalbî kıvamına dair tespitleri de muhtelif ayetlerde öncelikle bildirilir. Yürümesi, yeme.....
Sayı: 264, Sayfa: 013
Gönül Fakirliği - Mesut Kaya
Toplum olarak her geçen gün gelir seviyemiz daha da artıyor. İnsanımızın hayat standardı günbegün daha çok yükseliyor. Bunun neticesinde harcamalar, tüketim artıyor, daha lüks yaşama eğilimleri yaygınlaşıyor. Lüks arabalar, evler, ev eşyaları başımızı döndürüyor. Alışveriş merkezlerine, caddelere, son yıllarda yapılan evlere, insanların kıyafetl.....
Sayı: 264, Sayfa: 015
Gönüllü Dindarlık - Ali Rıza Temel
Dindarlık iknaya dayanır. İmanın temel şartı kalben tasdiktir. Kalben inanmadığı halde diliyle inandıklarını söyleyenler münafıklardır. Nifak en büyük suçtur. İçten inandığı halde baskı yüzünden inanmadığını söyleyenler Allah katında mazurdurlar. Bütün mesele inancın içte kökleşmesi, özümsenmesi, neşe ve huzur kaynağı haline gelmesidir. İmanın d.....
Sayı: 264, Sayfa: 017
“Gül”, “En Güzel Örnektir” - Dr. Mehmet Güneş
“Gül”; hilkâtin besmelesi, nübüvvetin hâtimesi, Rabbimizin insanlığa müjdesidir... “Gül”, hayatın vesîlesi, muhabbetin ilk nefesi, Muhabbetullah’ın zirvesidir... “Gül”; Hakk’ın yüreklerde yankılanan sesi, kâinatın en güzel bestesi, tevhîdin son cümlesidir... “Gül&#.....
Sayı: 264, Sayfa: 019
Şükretmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ bize hayat verdi; bizi en güzel şekilde yarattı; üstün ve onurlu kıldı; yiyeceklerimizi diğer hayvanlar gibi yere eğilerek ağzımızla değil, elimizle yememizi sağladı. Biz hiçbir şey bilmezken verdiği çeşit çeşit duyular, düşünce ve duygular sayesinde her şeyi daha iyi anlamamıza yardım etti. .....
Sayı: 264, Sayfa: 022
Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s) Hazretlerinden “Asıl Tahsil Marifetullah Tahsilidir” - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu kuddise sirruh Hazretlerinin âhirete irtihallerinin yirmi dördüncü sene-i devriyesine girmiş bulunmaktayız. Rabbımız bizleri şefaatlerine nâil eylesin… Sevenleriyle birlikte Cennetinde cemeylesin… Allah dostları her devirde ilâhi feyzin gönüllere akmasına vesile olan birer ışık insa.....
Sayı: 264, Sayfa: 024
Sami Efendi Hazretleri’nin Dünyasından: Kalp Sohbeti "Bugünkü Mevzumuz Sükûttur" - Cemal Nar
İnsan sosyal bir varlık olduğundan fizik çevreden de etkilenmektedir. Bugün insanların etrafına “aura” denilen bir takım ışınlar yaydığı bilinmektedir. Bu ışınlar insanın çevresinde bir etki alanı meydana getirir. Ayrıca psikolojik haller saridir. Yani sirayet edici, bulaşıcıdır. Korkmuş ve üzüntüye uğramış insanların yanında bulunan.....
Sayı: 264, Sayfa: 028
Melik Âdil Olursa - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah’a ibâdet ve tâat, âlemin sulh sebebi ve teminatıdır. Ayet-i Celilede şöyle buyrulur: “Ehline namazı emret ve sen de ona sabırla devam et! Biz senden rızık istemiyoruz! Seni biz rızıklandırırız. Âkıbet, ancak Allah’a itaat edip vikâyesine girmektedir.” (Tâhâ Sûresi, 132) Bu sebeple dünyanın.....
Sayı: 264, Sayfa: 030
Kalbin Mertebeleri - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstaz Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri: İman ve tefviz takviyesi bakımından bazı hadis-i şerifleri sık sık tekrarlar, adetâ ezber edinilmesini telkin ederlerdi: Abdullah İbn-i Abbas -radıyallahu anh- demişdir ki: - Bir gün Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretlerinin terkisinde idim. Buyurdular ki:.....
Sayı: 264, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından -4- Kötülüğe İyilikle Mukabele Etmek - Osman Nûri Topbaş
Yüce dînimiz İslâm’ın her bir prensibi, îmânın hayata aksedişinden ibâret olan ahlâkî güzellikler manzûmesidir. Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmuşlardır. (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8) Kâmil bir mü’min olabilmemiz için, İslâm.....
Sayı: 264, Sayfa: 032
Edep - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
“Tasavvufu edebden ibârettir” diye târif edenler vardır. İlk devir sûfîlerinden Ebû Hafs Haddâd (ö.270/980) bunlardan biridir. Mevlânâ da tasavvufu edeb ile aynîleştiren ve insan olmanın yolunun edebden geçtiğini söyleyenlerdendir. O, gerek Mesnevî’sinde gerek Dîvân-ı Kebîr ve diğer eserlerinde ed.....
Sayı: 264, Sayfa: 038
Hz. Mevlânâ Üzerine Genel Bir Değerlendirme Mesnevi İlaç Diye Satılsa... - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ, sahip olduğu yüksek kabiliyetleriyle, her şeyden önce Allah-u Teala’nın bir lutfudür. Özündeki kabiliyet, İslâmi çevresinden gelen müspet etki ve destekler, gözle görülür âlemde bir yansıma bulunca, ortaya çağları aşan bir Mevlânâ çıkmıştır. Hz.Mevlânâ’nın yaşadığı dönem, Anadolu Selçuklularının, iç entrikalar .....
Sayı: 264, Sayfa: 040
Ey Oğul - Hacı Bekir Özkan
Bahçıvan ol kıraç yerde gül bitir Üstünde bülbüller ötsünler oğul Korkma söyle Hak bir Rasulullah bir Arkandan yüzbinler gitsinler oğul Hatayı sende bul gayrıda bulma Tedbirin almadan önce atılma Eğri yay olup ta elde tutulma Ok ol uzaklara atsınlar oğul Arifle sohbe.....
Sayı: 264, Sayfa: 043
Dünya Sevgisine Esir Olmuş Âlimler - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Rabbanî’nin “Mektubât”ı sadece tasavvufi konularda bizi aydınlatmakla kalmaz aynı zamanda İslam toplumunu ilgilendiren her türlü konuda bizlere yol göstermeye çalışır. Hem avama hem de ilim sahibi insanlara nasihatte bulunur. Bilindiği üzere yüce dinimiz İslam ilim öğrenmeyi ve öğretmeyi çok önemsemiş, Pey.....
Sayı: 264, Sayfa: 044
Mesnevî’den Seçmeler - Halil İbrahim Kurucan
Hatırlanacağı gibi 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl Mevlana Celaleddin Rumi bütün dünyada anıldı ve anılmaya devam ediyor. Mevlana, hiç kuşkusuz Türk-İslam dünyasının zirve şahsiyetlerinden biridir. Gerek din, gerekse edebiyat tarihinin önemli bir köşe taşı. Mevlana'nın ve düşünce dünyasının daha iyi anlaşı.....
Sayı: 264, Sayfa: 046
Korku ve Endişeleri Aşmanın Yolu - A. Yasin Demirci
Endişelerimden bir türlü kurtulamıyorum… Sürekli bir daralma, bitkinlik, yılgınlık içerisindeyim… Kendimi hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan insan gibi hissediyorum… Herkes beni hakir görüyor, benden nefret ediyormuş gibi geliyor. Pek çoğumuzun çevremizdeki insanlardan sıklıkla duyduğu yakınmalar bunlar. Hatt.....
Sayı: 264, Sayfa: 048
Petrodoların Sonu ABD’nin Sonu mu? - Beytullah Demircioğlu
Bir tarafta petrol fiyatlarının önü alınamaz yükselişi diğer tarafta küresel ölçekte yerlerde sürünen dolar. 2007 yılını bıçak sırtı geçiren dünya ekonomisini, 2008’de daha da karamsar bir tablonun beklediğini belirtiyor ekonomistler. Özellikle Amerikan ekonomisindeki belirsizlik nedeniyle global ölçekte bir krizin kapıda olduğunun altı çi.....
Sayı: 264, Sayfa: 049
Vakıf İnsan Hacı Mustafa Kamer (k.s) - Altınoluk
Karaman’ın yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Hacı Mustafa KAMER Hakka yürüdü... 1927 tarihinde Karaman’da doğan Hacı Mustafa KAMER genç yaşta hıfzını ikmal etti. Esat Efendi Hazretleri (K.S.)’nin dergâhında yetişen Osman Efendi (Güleryüz) (K.S.) ve babası Hacı Rauf KAMER’den Arapça ve Belağat dersleri.....
Sayı: 264, Sayfa: 053
Hazreti Osman ra’ın Hanımı Nâile Binti Ferâfisa Radıyallahu anhâ - Mustafa Eriş
Nâile binti Ferâfisa radıyallahu anha , Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iki kerîmesinin vefatından sonra Hazreti Osman radıyallahu anh ile evlenen bahtiyar bir hanım sahâbi… Âsîler tarafından evi muhasara altına alınan Hazreti Osman (r.a)’ın , şehit edilirken yanından ayrılmayan vefakâr ve fedakâr bir eş.....
Sayı: 264, Sayfa: 054
Ekrem Sağıroğlu İçin... - Altınoluk
Geçtiğimiz ay Ekrem Sağıroğlu Bey’i de dar-ı bekâya uğurladık. Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu, vakit tamam oldu, ömür hitama erdi ve yolculuk başladı. Eyüp mezarlığına defnedildi. Bir nice dostu ardından hüsnü şehadette bulundu. Hastalığının ileri safhalarında bir gün Altınoluk’a geldi. B.....
Sayı: 264, Sayfa: 055
Bir Kurban Böyle Geçti - Bünyamin Çil
IBS olarak, “Varlık ile yokluk… Her şey bu iki kelimenin içinde!..”, diyerek başlamıştık kurban organizasyonu çalışmalarımıza… İşte iki farklı dünya arasında bir köprü olan derneğiniz IBS, bu kurbanda da dünyanın dört bir tarafında siz şefkatli gönüller ile kırık kalpler arasında onbinlerce merhamet köprüsü inşa et.....
Sayı: 264, Sayfa: 057
Müslümanların İlk Sığınağı Habeşistan (Etiyopya)dan Kurban Hatıraları Mescidin Duvarını Öpen Hristiyan Kadın... - İsmail Günday
Kurban bayramlarının hayatımda hep ayrı bir yeri olmuştur. Yıllardır kurban bayramlarını hizmette, bir yoksula bir lokma et ulaştırarak sevap kazanma fırsatı olarak düşündüm. Bu düşünce bu yıl da Deniz Feneri Derneğinin Etiyopya’daki organizasyona gönüllü olarak katılmama sebep oldu. Benimle aynı dini paylaşan insanların yaşadığı bir ülked.....
Sayı: 264, Sayfa: 058
Doğal mı Takviye mi? - Dr. Ali Akben
Gün geçmiyor ki basınımızda beslenme sağlık uzun ömür ve kaliteli yaşamla ilgili bir makale yada haberle karşılaşmayalım. Sağlıklı yaşam ile ilgili formüle edilen çok sayıdaki farklı bilgi ister istemez biz insanların ilgisini çekiyor. Son yıllarda biraz da moda olan organik ve doğal beslenme ile ilgili yönlendirmeler çağımızın halsiz.....
Sayı: 264, Sayfa: 059