Hevâsını Tanrı Edineni Gördün mü?
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Ramazan ile Kurban arasındaki günleri yaşıyoruz. Yani bir islami iklimden öbürüne doğru bir yolculuk bu. Bu iklimin, bizim kişiliklerimizi İslam'ın potasında yeniden biçimlendirmesi, yaralarımızı sarması, bizi daha güzel Müslümanlar haline getirmesi beklenir. Tam da böyle bir süreçte, Ortadoğu'nun, yani İslam coğrafyasının derin sancı.....
Sayı: 261, Sayfa: 001
Hevâsını Tanrı Edineni Gördün mü? - Ahmet Taşgetiren
“İslam Amentüsü”nün en temel umdesi “tevhid”dir. Tevhid, Allah'ın birliğini ikrar, demektir. Hem imanın hem hayatın bütün açılımları varıp, “tevhid”e bağlanır. İslam'a göre tevhid, Yaratıcı ile insan arasındaki temel hukuk çerçevesidir. Yani Yaratıcı insana “Benimle ancak bu.....
Sayı: 261, Sayfa: 003
Hevâ ve Hevese Karşı Kur’an’ın Uyarıları - Dr. Murat Kaya
İnsanın nefsi, şeytanın da saptırmasıyla helâllerden ziyâde haramlara heves eder. Yasaklar ve çirkinlikler ona daha güzel ve câzip gelir. Nefis; ibadetlerin, hayr u hasenâtın meşakkatine, zorluklarına ve bedeline katlanmaktan hoşlanmaz. Kolayına gelen ve hoşuna giden zevk, eğlence, menfaat gibi şeylere yönelir. İşte buna nefsin hevâ ve hevesi de.....
Sayı: 261, Sayfa: 007
Ey Oğul! Gelip de Gitmemek Mümkün mü? - İdris Arpat
“Mahsül vermeyen bu topraktan bir kalp çıkarsa, onu büyük bir ganimet say.” M. İkbal Doğup ta ölmemek, gelip de gitmemek mümkün mü oğul? İnsan ölümlü, gün akşamlı. Beşikten doğrulup ta uzaklara bakan her insan yavrusu mutlakâ mezarları görür, ölümü bilir. Her yolcu, beşikle mezar arasındaki yolları aşmak durumundadır. Günün.....
Sayı: 261, Sayfa: 009
Yakarış - Ramazan Dönmez
Pehlivansız kaldı yıllarca minder, Kerem et Allah’ım pehlivan gönder, Yolundaki sadıklarla beraber, Sadece kendine kul eyle beni… Bahar gelsin artık çiçekler açsın, Kelebekler konsun şerbetin içsin, Çiğneye çiğneye üstümden geçsin, Hakikat ehline yol eyle beni̷.....
Sayı: 261, Sayfa: 011
Müslüman Olduktan Sonra İlk NAMAZ İlk SECDE - Emine Rıza
Profesör jeffrey Lang Amerikan Kansas Üniversitesinde matematik öğretmeni (Müslüman Olduğum Gün) adlı kitabında diyor ki: Müslüman olduğum gün mescidin imamı bana namaz kılmayı öğreten bir kitap hediye etmişti. Bunu gören Müslüman öğrencilerin tedirgin olduklarını görünce şaşırmıştım. Bana öğüt verenler oluyordu. Kimi rahatına .....
Sayı: 261, Sayfa: 012
Hoşgörü - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Mevlânâ hoşgörü ve hilim dünyasının insanıydı. İnanan inanmayan herkese hoşgörü nazarıyla bakardı. İnsanların birbirlerini hoş görmesini; kavgasız, güzellik içinde yaşamasını isterdi. Bunun için de aşkı, hoşgörüyü ve hilmi hayâtın merkezine yerleştirmişti. Çünkü temelinde aşk ve sevgi olan bir insanlık anlayışı bütün soğuklukları ısıtır, bütün k.....
Sayı: 261, Sayfa: 014
Zamandan Yakarışlar - Dr. Rıfat Araz
Yaralı gönlümün hasret çağından; İçime dökülen kor mu İlâhî?!.. Ömrüme attığın kader ağından; Çekilen hayır mı, şer mi İlâhî?!.. Derdime indirdin, asrın âhını; Sevâba döndürdün kul günâhını!.. Aşkınla yücelen can dergâhını; Can ile süsleyen nûr mu İlâhî?!.. Dünyama .....
Sayı: 261, Sayfa: 016
Hz. Mevlânâ’da Kıllet-i Taâm - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
İslam’ın Kur’an ekseninde inananlara çizdiği gastronomik plan, az yemek merkezi etrafında şekillenir. Kur’an-ı Kerîm’de Yüce Mevlâ’nın bize sunduğu ilahî manifesto şu net ifadelerle belirlenir: “Yiyiniz içiniz aşırı gitmeyiniz!”1 Kur’ân bütünlüğü içinde bu, genel .....
Sayı: 261, Sayfa: 017
Yabanda Bir Nesil - Servet Yüksel
Ayrıldılar gözlerinde yaşlarla, Bir zamanlar kara trenler vardı. Deli çağlarında pembe düşlerle, Gurbetin koynuna girenler vardı. Boylarını aştı zevk-i sefalar, Memlekette kaldı ahde vefalar, Kara gözlü Fadimeler, Leylalar... Hasret yumağına çile sarardı. Gönüller in.....
Sayı: 261, Sayfa: 019
Şehir ve Medeniyet - Mesut Kaya
Bütün ilahi dinler şehirlerde doğmuş, şehirlerde büyüyüp yayılmıştır. Şehirler, ilmin, düşüncenin, sanatın, edebiyatın neşvü nema bulduğu yerlerdir. Öte yandan bütün bu etkinlikler yapılırken, sapmalar, hakikatten uzaklaşmalar da daha çok şehirlerde meydana gelmiştir. İşte bu sebeple bütün Peygamberler şehirli, medeni insanlardır. Hz......
Sayı: 261, Sayfa: 020
“Tırnak’tan Sopa!” - Adem Şahin
Günlerden Cuma… Kasaba halkı camiye akın ediyor sanki. Kendi halinde sessiz sakin dili kıpırdayarak ve titreyerek camiye doğru yol alan bir yaşlı her araba sesi duymasında irkiliyor ve yolun kenarına biraz daha çekilerek mendilini çıkartıyor… Cami imamı vaazda “Herkes sabahtan (pazara çıkar) nefsini satar; kimi .....
Sayı: 261, Sayfa: 022
Allah’ım! - Prof. Dr. Ali Osman Yüksel
Amelimde olsun ihlâs İhlâsımı eyle halâs Nefsim buna işlemesin Şeytan gelip dişlemesin Bütün korkum ihlâssızlık Son demimde imansızlık Bu fitneden beni kurtar Kulun olam bir bahtiyar Çok sağlıklı ver bir akıl; Bu aklımı yapma mudıll! Kur’an&.....
Sayı: 261, Sayfa: 023
Hz. İbrahim’den Tevhid Dersi - Cafer Durmuş
En’âm sûresinde şöyle buyruluyor: “Böylece biz, Kesin iman edenlerden olması için İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. “Rabbim budur” dedi. Yıldız batınca “Batanları sevmem” dedi. Ayı doğarken görünce.....
Sayı: 261, Sayfa: 024
Rasulullah’ın Öptüğü El... - Ali Rıza Temel
Enes b. Malik’in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Tebük’ten döndüğünde Said b. Muaz el-Ensarî kendisini karşıladı. Allah Resulü ona: “Bu elinde gördüğüm nedir?” diye sordu. O da: “Kürek ve çapa izidir. Çapa yapıp ailemin nafakasını karşılıyorum” dedi. Resulullah onun elini öperek “.....
Sayı: 261, Sayfa: 026
Allah Korkusu - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Söze bir hatırlatma ile başlayalım: Korku, sevimsiz bir söz olmakla beraber, o sadece yırtıcı hayvandan korkup dehşete kapılmaktan ibaret bir duygu değildir. Sevgiden kaynaklanan korkular da vardır. İnsan Allah’ı sevmekle beraber “ya benden razı olmazsa, ibadetlerimi kabul etmezse” diye endişe edebilir. .....
Sayı: 261, Sayfa: 028
Yakîn Mertebesi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: “İşte o muttakiler sana inzâl olunana ve senden evvel inzâl olunanlara iman ederler. Ahirete yakinen iman edenler de işte onlardır.” (Bakara sûresi, 4) Şerîatin zâhirini bilmek ilme’l-yakîn, bildiğini hâlisâne ve ihlâs üzere yaşamak ayne’l-yakîn, müşâhedeye e.....
Sayı: 261, Sayfa: 030
Her Zaman Abdestli olmak - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstazımız Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretleri kat’iyyen abdestsiz yere basmazlardı. Daimi abdestli bulunmağı kendilerine adeta farz edinmişlerdi. Abdestli oldukları halde bile namaz vakti yaklaşınca “Nûr’un âlâ nur” diyerek kollarını sıvar aheste aheste yeniden abdest tazelerlerdi. Hatta Beytullah mescidinde, hacc.....
Sayı: 261, Sayfa: 031
Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından –1- TEVÂZÛ - Osman Nûri Topbaş
İnsanı insan yapan, onu aslî cevheriyle tanıştıran, varlığının esas gâyesine ulaştıran ve neticede insanlıkta kemâle erdiren sır; îman zemîninde neşv ü nemâ bulan “güzel ahlâk”tır. İnsanın asıl yücelik, olgunluk, fazîlet ve kıymeti, ahlâkî seviyesi nisbetindedir. Bu cihanda Hak Teâlâ’nın sevip râzı olduğu bir k.....
Sayı: 261, Sayfa: 032
Uzak Doğu Dinleri ve Kerametler - Prof. Dr. Süleyman Derin
Günümüz insanı maneviyatın dışlandığı ve maddiyatın kutsallaştırıldığı modern hayat tarzından bunalarak ve onun verdiği kesafetten bıkarak zaman zaman manevi hayata dönmek istemektedir. Maneviyata karşı artan bu ilgi sonucunda son zamanlarda pek çok mistik akım türemiştir. Özellikle İslami bilgisi yetersiz olan bazı insanlarımız manevi hayatı, u.....
Sayı: 261, Sayfa: 038
Vakıf Hizmetleri - Nuri Baş
Vakıf halktan, Hâlık’a olan bir intikâldir, O, tamamen Allah’a ait olmuş bir maldır. “Mal, canın yongasıdır” denilmiş ki, doğrudur. Hak nâma o yongadan ver ki; gerçek mal budur. Hayırlı mal; Hak için verilebilen maldır. Hayırsıza harca.....
Sayı: 261, Sayfa: 040
Açık Büfe Bir Din - Salih İnci
Modern zamanlarda dinin, insan ve toplum hayatından çıkarılmasıyla birlikte, insanlığın daha özgür ve daha mutlu olacağına inanılmıştı. Ancak bu durum, zamanla maddi anlamda tatmin olan, fakat hala aradığı mutluluğu bulamayan insanları tekrar manevi bir arayışa sevk etmiştir. Bu savruluş içerisinde kıvranan insanlığın dine dönüşünde, ya da din a.....
Sayı: 261, Sayfa: 041
Neden Malezya Fobisi? - Serdar H. Yıldırım
Efendim, merak buyurmayınız, bir ara gündemi işgal eden “Türkiye Malezya olur mu?” garabetine katkıda bulunmak gibi bir niyetim yok, zira iyi biliyorum ki her ülkenin, her milletin tarihî macerası ve “misyonu” farklıdır ve binlerce yılda oluşmuş sosyolojik yapılar birbirine dönüşemez. Aynı dine mensup olma, .....
Sayı: 261, Sayfa: 044
Minareyi Kurtaran İnat - Dr. Zehra Öztürk
REİSÜ’L-- ULEMA ZİYARETİ Tamamı Müslüman olan Boşnakların dinî liderleri Reisü’l-Ulema olarak tanımlanıyor, İslâm Riyaseti’nin merkezi Sarayevo. Bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi düşünülebilir. Başçarşı’daki İslâmî İlimler Fakültesi’ni ziyaret ettik ve oradan çıkşta Reisü’l- Ule.....
Sayı: 261, Sayfa: 046
Benim Öğretmenim - Mustafa Yazgan
Serin sonbahar günleri, sevimli çocuklarımızın ve gençlerimizin neş’e, ümid, heyecan dolu sesleriyle doldu. Okullar açıldı. Dersler başladı. Sevgili öğretmenlerimiz, değerli birer ışık kaynağı olarak sınıflarda geleceğin güçlü, müreffeh ve mes’ud Türkiye’sinin kadrolarını aydınlatıyorlar. Kasım ayı içinde, 24 Kasım gü.....
Sayı: 261, Sayfa: 050
“Ben Dünyaya ÖSS için Gelmedim Diyorsan” Sevdiğin İşe Odaklan - Halil İbrahim Kurucan
Her yıl 2 milyon öğrenci ÖSS sınavına giriyor. Bunlardan sadece 120 bini 4 yıllık bir lisans programına girebiliyor. Bunların içinden de sadece yüzde 30’u, severek o mesleği yapabileceği istediği bir bölüme girebiliyor. Yani anlayacağınız ancak yüzde 1.8’i istediği bir bölümde okuyor. Ne büyük bir kıyım. Düşünce ve Aile koç.....
Sayı: 261, Sayfa: 052
BİR FATİHA Bir Gönül Dostu:Hasan Sadık Hoşoğlu - Altınoluk
3 Eylül 2007 tarihinde bir gönül insanı Hasan Sadık Hoşoğlu Beyefendi Allah’ın rahmetine kavuştu. Samsunda 1958 yılında doğan Hoşoğlu, 5 yaşında babasını kaybederek 8 kardeş olarak yetim kalmışlardı. Küçük yaşta dağlardan odun toplayıp satarak ailesinin geçimine katkıda bulunmuş ve bu zorluklar içerisinde bile eğitim hayatına devam .....
Sayı: 261, Sayfa: 053
Terürden Yüreği Yanan Türkiye Çıkış Yolu Arıyor - Beytullah Demircioğlu
Yeniden dizayn edilen Ortadoğu oldukça zor bir dönemden geçiyor. Fitnenin kol gezdiği, Irak’ta yakılan ateşin tüm bölgeye yayılmak istidadı gösterdiği, etnik esaslı bölücülük ile halklar arasında yıllar boyu sürecek düşmanlık tohumlarının atıldığı bir dönem… İşte böylesine gergin dönemde Türkiye bölgenin en kritik ülkesi k.....
Sayı: 261, Sayfa: 054
IBS Başkanı Bünyamin ÇİL Üç Kıtaya Uzanan Yardım Faaliyetlerini Anlatıyor Şimdi Kurban Zamanı - Bünyamin Çil
Bünyamin Bey, öncelikle sıkça duyduğumuz IBS’in anlamını sormak istiyorum. IBS, ne demektir? IBS, Derneğimizin “Istanbul International Brotherhood and Solidarity Association” şeklindeki İngilizce yazılışının baş harfleri… Bu da “İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği” demekR.....
Sayı: 261, Sayfa: 058
Kayle Binti Mahreme radıyallahu anhâ - Mustafa Eriş
Kayle binti Mahreme radıyallahu anha Benî Temim kabîlesinden İslâm’a ilk giren hanımlardan… Anlayış, idrak ve seziş kabiliyeti yüksek bir hanım sahâbî… Bir heyet içerisinde Medine’ye gelerek Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in huzurunda bulunma şerefine eren ve tereddüt göstermeden hemen bia.....
Sayı: 261, Sayfa: 060