Evlerimiz
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Ramazan'ın sonlarına doğru geliyoruz. Sayılı günler geçip gidiyor. Yakında camilerimizde suzişli “Elveda ya Şehr-i Ramazan Elveda” ilahileri okunmaya başlanır. Ramazan, sağımızı solumuzu epeyce toparlamış olmalıdır. Oruçlar, namazlar, Kur'an tilavetleri, iftarlar, sahurlar, insan ilişkilerinde kalbî alış verişler iç.....
Sayı: 260, Sayfa: 001
Evlerimiz - Ahmet Taşgetiren
Kur'an'dan öğrendiğimize göre peygamberler, insanlığa önderlik görevini ifa ederken öncelikle çevrelerinden işe başlayan, evladü ıyalin Müslümanca bir kişiliğe sahip olması derdine düşen insanlardır. Hazreti İbrahim, dua eder ve oğlu İsmail'i kastederek; “Ey Allahım, bizi Sana teslim olanlardan kıl” der, sonra tüm s.....
Sayı: 260, Sayfa: 003
Sevgi Evi - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Evleri nasıl bir tehlike altında görüyorsunuz? Münir Arıkan: Önce evleri mekansal olarak bir gözden geçirmek lazım. Bir müslüman için yaşanılabilir ferah bir ev rahat bir ev olması gereklidir. Mekansal açıdan bu günün evleri buna uygun değil. İlişkiler açısından bakmak lazım. Bir aile koçu olarak beni.....
Sayı: 260, Sayfa: 006
Evlenmeden önceki denklik araştırması için, önemli bir husus Ailede Otorite Çatışması Nasıl Önlenebilir? - Prof. Dr. Mustafa Nutku
Bir Nasrettin Hoca Fıkrası "Nasrettin Hoca'ya birgün bir adam gelmiş: "- Aman Hocam ne olur, Allah'ını seversen benim derdime bir çare bul!" demiş. Hoca:"- Hayrola, derdin nedir?" diye merakla sormuş. Adam: "-Artık daha fazla sabredemeyeceğim. Evlendiğim günden beri hergün hanımla aramızda.....
Sayı: 260, Sayfa: 013
Gece - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Gönül çiçekleri gecede açar Ötelerden cennet kokusu saçar Âşıklar mest olur fânîden geçer Yanar yürekleri inler Hû diye Gönül ikliminin adıdır gece Âşıklık saymaktır dünyayı hiçe Dillerde bulunmaz gayrıdan hece Yanar yürekleri inler Hû diye Aşkın yollarında gece yürü.....
Sayı: 260, Sayfa: 014
Eğitim ve Karakter İnşası - Mesut Kaya
Hem bilgilendirmek, hem karakter oluşturmak! Eğitimde en hayati mesele bu olsa gerektir. Bu sebeple en eski çağlardan günümüze bu mesele üzerinde hep konuşula gelmiştir. Mesela, Sokrates’e: “Neden hep gençlerle ülfet ediyorsun?” diye sormuşlar. “Ben at terbiyecisi, seyislerin yaptığını yapıyorum” diye ceva.....
Sayı: 260, Sayfa: 015
Müslümanın Hayatında Özeleştiri - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Özeleştiri, kişinin, özün, nefsin, kendi duygu, inanç, düşünce ve davranışlarını belli kıstaslara ve değer ölçülerine göre denemesi, yargılaması ve değerlendirmesi demektir. “Otokritik” de denen özeleştiri, kişinin bir tür nefis muhasebesi yapması, kendini hesaba çekmesi ve gözden geçirmesi demektir. Özeleştiriyi, birey y.....
Sayı: 260, Sayfa: 017
Uğrunda Ölünen - Hüseyin Özkaynakçı
Ayak izlerimde umut kalmadı, Hilalin batalı göğüm dolmadı, Uğrunda ölene can veren güzel, Sen, ey geleceğim, ışıklarla gel, Islak gözlerimde zaman eridi. Hira’da yeşeren, Medine gülü, Sabır dergahının büyük ödülü, Hicranımdan kararırken gündüzüm, Vursaydın dağl.....
Sayı: 260, Sayfa: 019
Haya Hayattır - Ali Rıza Temel
Arlanma, utanma, terbiye, ahlak ve nezaket anlamlarına gelen hayâ en önemli ve en değerli insani haslet ve meziyetlerdendir. Hayâdan mahrum olanlar arsız, utanmaz, sıkılmaz, edepsiz, terbiyesiz, ahlaksız gibi kötü vasıflarla tavsif edilirler, Kötü söz ve davranışlara karşı insanı frenleyen, onu daima ahlaki ve insani bir çerçeve içinde.....
Sayı: 260, Sayfa: 020
Tevbe: Günahtan Hakk’a Dönüş - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tevbe, insana has bir özelliktir. Rûhânî varlıklar olan melekler günah işlemediği için tevbe ihtiyacında değillerdir. Günahından pişmanlık duymadığı için, şeytanın tevbeyle işi olmaz. Şeytan, şu beş özelliği sebebiyle Hakk’ın huzûrundan kovuldu, helâk oldu: Günah işledi fakat ikrâr etmedi, pişmanlık duymadı, nefsini kınamadı, tev.....
Sayı: 260, Sayfa: 022
Kâmil Mürşid Hassasiyeti - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tasavvuf mücahede ve muhabbet yolu ile Müslümanları Allah Teala’ya en kısa sürede ulaştırmayı hedef edinir. Kestirme yollar iyi rehber olmazsa insana vakit de kaybettirebilir. Bu sebeple tasavvuf yolunun en büyük tehlikesi yetersiz kimselerden maneviyat eğitimi almaktır. Bu yazımızda başta Ahmet Sirhindi olmak üzere bazı tasavvuf .....
Sayı: 260, Sayfa: 024
Dua Mimarisi - Şuûri Cankut Saylan
Eser sahibi eserini önce hayâlinde canlandırır. Onu en ince ayrıntılarına kadar zihninde şekillendirir. Sonra, nokta nokta, çizgi çizgi kâğıt üzerine yansıtır. Kâğıt üzerinde değilse, nesneler üzerinde bunu yapar. Nihayet alanında söz sahibi, ehliyet sahibi kişilerle bir araya gelir; tasarımını hayata geçirmeye çalışır. Söz gelimi, mima.....
Sayı: 260, Sayfa: 026
RAMAZAN - Ramazan Dönmez
Tevbe ile arınırım, Takva ile korunurum, Rahmetine bürünürüm, Gufrân ayı Ramazan’da… İnfak eden el olurum, Dua eden dil olurum, Boynu bükük kul olurum, Gufrân ayı Ramazan’da… Sataşırsa biri bana, “Selametle” derim ona,.....
Sayı: 260, Sayfa: 027
Kadınların Elçisi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sohbetimizde iki soruya cevap arayacağız: Müslüman hanım nasıl olmalıdır? Müslüman erkek nasıl olmalıdır? “Müslüman hanım nasıl olmalıdır?” sorusunu cevaplandıran hadîs-i şerîflerden biri şudur: Peygamber Efendimiz’e “Hangi kadın daha hayırlıdır?̶.....
Sayı: 260, Sayfa: 028
Ümmete Müjdeler - M. Sâmi Ramazanoğlu
Cenâb-ı Hak, insan maîşetinin kıvâmı ve huzûr içinde devâmı için halkettiği malların bâtıl uğruna yenilmesini haram kılmıştır. Mallar, insanların kıvamı için, insanlar da ubûdiyyet icâblarını îfâ etmek için halkolunmuşlardır. Bilinmelidir ki her şey Allah’ın mülküdür. Mal ve beden üzerinde tasarruf ancak Allah’ın .....
Sayı: 260, Sayfa: 030
Mü’minin Gönlüne Sürûr Vermek - Sâdık Dânâ
Resûlü ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: – Farzları ifadan sonra, en mühim ibâdet mü’min kardeşlerinizin kalblerine, gönüllerine sürûr vermekdir, buyurmaktadır. Bu böyle olunca: Yetimlerin, sahibsiz dulların, gözü yaşlı, bağrı yanık ihtiyaç sahiblerinin yardımına koşup, her hu.....
Sayı: 260, Sayfa: 031
Rûhânî Bir Hayat Terbiyesi: Ramazan-ı Şerif - Osman Nûri Topbaş
Rabbimiz, kullarının ebedî saâdeti için; hayat takviminde, ilâhî rahmet, af ve mağfiretin âdeta tuğyân ettiği birtakım mânevî kazanç mevsimleri tâyin buyurmuştur. Bu mevsimlerin en bereketlisi, hiç şüphesiz ki Ramazân-ı Şerîf’tir. Zîrâ: - Hidâyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerîm, bu mübârek ayda indirilmiştir. - Müstes.....
Sayı: 260, Sayfa: 032
Kadir Gecesi - Şaban Karaköse
Kadir Ne Demektir? Fahreddin Râzî (rh), Tefsir’inde, bu geceye Kadir gecesi denmesinin nedeni hususunda şu görüşleri kaydetmiştir: “1- Bu gece, işlerin ve hükümlerin takdir edildiği gecedir. Nitekim Atâ (rh), İbn Abbas’ın (ra) şöyle dediğini rivayet et.....
Sayı: 260, Sayfa: 038
Değerinin Farkında mısın? - Cafer Durmuş
İnsan olarak değerinin farkında mısın? İnsanlar içinde mü’mini, Allah’ın nasıl değerli kıldığını biliyor musun? Kur’an-ı Kerim, senin Hak katındaki kıymetini hatırlatıyor. Böyle bir hazırlığa kapı açacak haberi bir müjde gibi veriyor. İlâhî tebşîrata göre kendine çeki düzen vermeye hazır mısın? “Arş.....
Sayı: 260, Sayfa: 040
Dünya Ahiret Dengisi Açısından... En Hayırlılık Ölçüsü - Semih Yolaçan
“Sizin En Hayırlınız Dünyası İçin Ahiretini, Ahireti İçin Dünyasını Terketmeyen Ve İnsanlara Yük Olmayandır” Allah Teala göndermiş olduğu son dini İslam’ı, hükmünü kıyamete kadar baki kalacak en mükemmel din kılmıştır.1 Bu en mükemmel dinin müntesipleri olan Muhammed ümmetinin de ifrat .....
Sayı: 260, Sayfa: 042
Hz. Mevlana ve Hıristiyanlar - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Ünlü tasavvuf ve Mevlânâ uzmanı Prof. Dr. Annemarie Schimmel, “Muhammed” adlı eserinde şöyle der: “Mevlânâ, Mesnevîsinin baş taraflarında (1/731), bazı Hristiyanların, İncil’de yazılı bulunan “AHMED” adını öptüklerini ve bu ismin bereketi sayesinde Romalıların (ölümcül) takiplerinden ku.....
Sayı: 260, Sayfa: 044
Azığım Açlığımdır - Umut Bulut
Oruçla bu açlığı boynumuza takmışız.. Kendimizi biz onun eline bırakmışız Biz açlık sofrasında doyarız her öğünde Cenazede açız biz açız biz her düğünde Hep o sırrın peşinde koşup durduk bu kadar Bu sırrı hep çözmüşler ne varsa açlıkta var.. Biz boşluğu içmişiz su diye çeşmelerden .....
Sayı: 260, Sayfa: 046
Rahata Kavuşamadın Diye Üzülme Çünkü Rahat ve Huzur Cennette - A. Yasin Demirci
“Gerçekten de biz insanı sıkıntı içinde yarattık.” (Beled 4) Ahmet bin Hanbel hazretlerine sormuşlar, rahata, huzura ne zaman kavuşacağız diye. O da “cennete ayak bastığında” demiş. Cennete girmeden gerçek rahata kavuşabilmek mümkün değil. Çünkü dünya gerçek rahat.....
Sayı: 260, Sayfa: 047
Hased Medeniyeti - Serdar Yıldırım
(Batı’dan Bir Hased Testi) Samuel Huntington “Medeniyetler çatışması” diyordu, Türkiye ve İspanya Başbakanları “Medeniyetler ittifakı” diyorlar, hangisi daha gerçekçi bilemiyorum doğrusu… Ancak kesin olan şey şu ki, iki asırdır dünyanın hakimi durumunu sürdüren Batı medeniyetin.....
Sayı: 260, Sayfa: 048
Yakın Oldum - Dr. Rıfat Araz
Bir aşk ile girdim yola; Bu derdimi kim ne bile!.. Bir ahvâlden bir ahvâle; Dönüp duran hikmet nedir?.. İçim garip, dışım garip; Can senindir sana talip!.. Derde çare olsa tabip; Solup giden sûret nedir?.. Gâh gün gibi yanıp durdum; Bir sevgiyle saray kur.....
Sayı: 260, Sayfa: 049
Burcu Burcu Osmanlı Kokan Bir İslam Ülkesi - Dr. Zehra Öztürk
2007 yılı Temmuz ayının son günlerinde Bosna Hersek’e bir gezi yapmak imkânım olmuştu. İlk intibam ülkenin yeşilliği, yüksek dağları, sarp kayalıkları ve bol ırmakları, kısaca tabiî güzellikleri olmuştu. Derin vadiler ve uçurumların yanında ormanlarla kaplı azametli dağlar Karadeniz Bölgesi’ni hatırlatıyordu. Susuzluk ve k.....
Sayı: 260, Sayfa: 051
İsrail’in Suriye Operasyonu ve Sis Perdesi - Beytullah Demircioğlu
Son dönemde yaşanan gelişmelere bakıldığında tüm Ortadoğu’yu derinden etkileyecek bir sürece doğru hızla gidildiği görülüyor. Irak’ta kaos, Filistin’de bölünme derinleşiyor. Gazze’nin İsrail tarafından “düşman toprağı” ilan edilmesi Filistin halkına yönelik kaygıları artır.....
Sayı: 260, Sayfa: 055
Şangay İşbirliği Örgütü’nün Orta Asya’ya etkileri - Abdullah Aydoğan Kalabalık
Son yıllarda ekonomik bakımdan dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumunda bulunan Çin ve Sovyetler Birliği ya da Çarlık Rusya’sı dönemine özlem duyan Putin Rusya’sının lokomotif olduğu Şangay İşbirliği Örgütü 16 Ağustos tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplandı. Örgüt, Çin’in girişimleriyle 1996.....
Sayı: 260, Sayfa: 057
Ümmü Züfer (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Züfer radıyallahu anha Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin; “cennetlik bir kadın” iltifatına mazhar olmuş bir hanım sahâbi… Başına gelen belâlara karşı sabırla direnen, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin gösterdiği yolda yürüyen, tavsiyelerine harfiyyen uyan , teslimiyet ehli bir .....
Sayı: 260, Sayfa: 059
Orman - Nuri Baş
Ormanlar, hayvanların hürriyet meydanıdır. Kendi aralarında yaşama imkânıdır. Türlü çeşit mahlûkat gezer, seker, dolaşır. Her cins kendine göre nasîbine ulaşır. Arz-ı endâm eder hep yavşan, kaktüs, çiçekler. Dans ederek uçuşur rengârenk kelebekler. Zengin yeşillikleriyle, oksijenle insa.....
Sayı: 260, Sayfa: 060
Yine Geleceksiniz Değil mi? - Bünyamin Çil
Şimdi gözünüzün önünde bir tablo canlandırın. Uçsuz bucaksız bir çölde yaşıyorsunuz. Günler değil, aylar geçiyor ki, gökyüzünden bir damla su düşmüyor, toprağı ıslatmak için… Toprak kuru, çalılar, dikenler kuru… Hayvanların derileri ve kemikleri birbirine yapışmış. Küçücük bir lokma bulmak için, sabahtan akşama yerlere bakı.....
Sayı: 260, Sayfa: 061