Hayat Tarzı Hassasiyeti
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Altınoluk'un yeni hediye kitabı hazır. “Efendimiz sallalahü aleyhi ve sellemden HAYAT ÖLÇÜLERİ” başlığını taşıyor. Bu sayımızda, kitabın müellifi Murat Kaya Bey ile yapılmış bir mülakatı okuyacaksınız. Kitap elinize geçtiğinde güzel bir sohbet kaynağına kavuşmuş olmaktan dolayı mutlu olacağınızı ümid ediyoruz. Burada si.....
Sayı: 258, Sayfa: 001
Hayat Tarzı Hassasiyeti - Ahmet Taşgetiren
Bir Müslümanın önündeki en temel soru şudur: -İslam benden, nev'i şahsına münhasır bir hayat istiyor mu? Kur'an-ı Kerim'in çerçevesini çizdiği bir Müslüman hayatından söz edilebilir mi? Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellemin sözleri (kavli sünnet) ve davranışları (fiili sünnet) ile, izinden gidenlere, yani O'nu Peygamber olarak tan.....
Sayı: 258, Sayfa: 003
Yusuf Kaplan ile... “Hayat Tarzı” Tartışmaları Üzerine... - Altınoluk Röportaj
Asıl Baskı Altında Olan İslâmî Hayat Tarzı... Altınoluk - Türkiye’de genelde bir hayat tarzı kaygısından söz ediliyor ve bu daha çok dindarların dindar olmayanlar üzerindeki baskısı gündeme getirilerek yapılıyor. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir baskı söz konusu olabilir mi? Yusuf Kaplan.....
Sayı: 258, Sayfa: 006
Müslümanların Temsil Problemi - Ali Rıza Temel
İslamiyet’in güzellikleri kitaplardan ziyade müslümanların davranış ve sözlerinde kendini gösterir. Hayata yansımayan değerlerin değeri fark edilmez. İman amelle ortaya çıkar. İnsanlar söz ve davranışlarına göre değerlendirilirler. İman-amel ilişkisini kelam ilmi açısından ele alacak değiliz. Ancak Kuran’ı Kerim’de elli küsur y.....
Sayı: 258, Sayfa: 010
Berât İster Berât Kandili’nde - Prof. Dr. Ali Osman Yüksel
Şu nefsimin suçlarını, etraflıca bir düşündüm; Ne kadar da çokmuş bunlar, denizdeki kumlar gibi! Çok utandım Hay Allahım, tevbe edip Sana döndüm; İşte attım ateşlere, başucundan mumlar gibi! Bak yanıyor alev alev, hem ağlıyor zâri zâri; Ben yakmışım onu burda, Sen de orda yakma bâri! Sa.....
Sayı: 258, Sayfa: 012
Modernliğin Müslüman Arayışı - Murat Sözer
Başlığa baktığınızda bir dizgi hatası olduğunu düşünebilirsiniz. Zira biz bu çağın Müslümanları; bu başlığın ancak zıddını tasavvur edebilecek beyinler taşıyoruz. Sovyet bloku çöktükten sonra insanlar şuna inanmayı elzem bildiler; “insanoğlunun bünyesinde taşıdığı (Müslüman için zaaf, batı için belki ihtiyaç olarak algılanan) duygu ve güdü.....
Sayı: 258, Sayfa: 013
Nefis Muhasebesi Cetveli - Sami Büyükkaynak
İnsan hayatı, İslam’la müşerref olduğu zaman bir anlam ifade etmektedir. “İslam ol, kurtul, selamette ol” düsturu, bu gerçekliği dile getirmektedir. Selamette olmak halinin iki yönü vardır. Birincisi, selametin dünyevi yönüdür. Dünyevi açıdan kurtuluş yani selamet, insanın elinden, dilinden, gözünden vesair azalarından ötekine .....
Sayı: 258, Sayfa: 014
“Efendimiz’den Hayat Ölçüleri” Kitabının yazarı Murat Kaya ile...Rasûlullah’a Tutunmak İçin... - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Kitap 250 hadis ve açıklamalarından oluşuyor. Bu çalışmanın muhtemelen devamı da gelecek? Murat Kaya: Evet, inşallah devamı gelecek. Biz bu çalışmaya Mustafa Öztürk Bey ile 365 güne 365 hadis diye başlamıştık. Önce 365 hadis-i şerif seçtik, sonra konularımızı belirledik ve bunl.....
Sayı: 258, Sayfa: 015
Müminin Miracı Namaz - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Mevlânâ tasavvufî telakkîdeki Kurânî ifâdesiyle “Elest muâhedesini” varlığın temel sebebi sayar, varoluşu ve hayâtı onunla anlamlandırır. Hayatta kulluğun temel özelliği bu sözleşmeye bağlı kalmak ve sürekli Allah ile olmaktır. Bu yüzden bütün ibâdetler; namaz, oruç, hac, zekât, sadaka ve zikir bu ilâhî sözleşmeye bağlı kalm.....
Sayı: 258, Sayfa: 018
Şeyh Kuddûsi’nin Mevlânâ Sevgisi - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’yı alemşümûl yapan husus, onun Kur’ân-ı Kerim’i anlayıp hayatına geçirerek, Allah (c.c) önünde bir “KUL” olmasıdır. Nitekim “Kul oldum, kul oldum, kul oldum bende şudem” sözüyle, bizzat kendisi bu hususa açıklık getirmiştir. Kul olarak kendini Rabbisine sevdiren Hz. Mevlânâ, “.....
Sayı: 258, Sayfa: 020
Suyun İzzetini Düşünmek - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerim, her nimeti O’nun verdiği şuurunun mü’minde hep canlı olmasını ister. Ve nimetler içinde husûsen suyun indirilişine, yeryüzünü ihya etmesine muhtelif ayetlerinde dikkati çeker.1 Hayata canlılık getiren suyun değerini bilmeye çağıran ayetler içinde, Mülk sûresindeki son âyetin müstesna bir mevkii olmalı.....
Sayı: 258, Sayfa: 022
Gökten Ölçülü İndirilen Su Nimetini Tasarruflu Kullanmaya Ne Dersiniz? - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ, bütün varlıkları bir ölçü, bir denge içerisinde yaratmıştır.1 Yüce Rabbimiz “Andolsun biz, peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adâleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitap ve mizanı indirdik...”2 buyurarak bütün ilahî kitapların ve onları tebliğ eden peygamberler.....
Sayı: 258, Sayfa: 024
Günde Beş Vakit - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Mişkâtü’l-Mesâbîh’in Namaz bölümünün hemen başında Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ten rivayet edilen ikinci hadiste Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahâbîlere hitaben şöyle buyurmuştur: - “Ne dersiniz, birinizin evinin önünde günde beş kez yıkandığı bir dere olsa, o kişid.....
Sayı: 258, Sayfa: 026
Dinini Her Şeyin Üstünde Tutmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İslâmiyet’le şereflenen kimse dinini her şeyin üstünde tutmalı, onu gözü gibi korumalı, imanından fire vermemeli, mükemmel mü’min olmayı hedef edinmelidir. Çünkü Cenâb-ı Mevlâ bize imanı sevdirdi; onu gönlümüze sindirdi; dinsiz kalmayı, günah işlemeyi, dinin güzel dediğine kötü demeyi bize çirkin ve iğrenç gösterdi. .....
Sayı: 258, Sayfa: 028
Mirac-ı Nebî - M. Sâmi Ramazanoğlu
Riyâdu’n-Nâsıhîn’de -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz hazretleri şöyle buyuruyor: “Mîrâc gecesi Rabbimi kalb gözüyle gördüm.” Hak Sübhânehû ve teâlâ hazretleri bana: “Konuş benimle yâ Muhammed!” buyurdu. Ben hayretten dona kaldım. Sonra Allah teâlâ benim gönlüme ilham etti de .....
Sayı: 258, Sayfa: 030
Rıza Makâmı - Sâdık Dânâ
Rıza hakkındaki velîlerin kıymetli sözlerini aşağıda okuyacaksınız. İbn Atâullah kuddise sirruh buyurdu ki: – Rızâ Allahü Teâlâ’nın, kul için takdir ettiği şeyleri, kalbin sükûnetle karşılamasıdır. Çünkü Allah, onun için, en iyi olanı seçmişdir. Böylece kul, takdire rızâ göstermiş ve hoşnudsuzlukdan kurtulm.....
Sayı: 258, Sayfa: 031
Mes’ûliyet - Osman Nûri Topbaş
İnsan, yaratılanların en şereflisi ve cihânın en güzîde ziynetidir. Cenâb-ı Hak, insanoğluna diğer mahlûkâtına vermediği sayısız nîmet ve kâbiliyetler lutfetmiştir. Bu müstesnâ ihsan ve ikramlarına mukâbil, onu mes’ûliyet sâhibi bir varlık kılmıştır. Allah Teâlâ, biz kullarını imtihan etmek için, nefisl.....
Sayı: 258, Sayfa: 032
İmam-I Rabbani’den Uyarılar - Prof. Dr. Süleyman Derin
Hz. Peygambere Bağlılık: İmam-ı Rabbani’ye göre bilhassa Nakşîlikte kemâlat Hz. Peygamber (s.a.v) ve onun Râşid halifelerine bağlılıkla meydana gelir: Bütün hünerler, hatta ruh, sır, hafi ve ahfanın bütün kemâlatı Peygamberlerin Efendisi’ne tabi olmaya bağlıdır. O halde siz de O’na ve O’n.....
Sayı: 258, Sayfa: 038
Razı Ol, Mutlu Ol... - A. Yasin Demirci
Çağın ve modernitenin insanlığa sunduğu onca imkâna rağmen, dünyamız tarihin hiçbir döneminde bu asır kadar mutsuz insanı bir arada görmemiştir herhalde. Emrine sunulan onca kolaylığa ve imkanlara rağmen insanoğlu yine mutsuz yine mutsuz… Mutsuzuz çünkü, ‘ne kadar imkan o kadar mutluluk’ fikrine saplanmış bulunuyoruz.....
Sayı: 258, Sayfa: 040
Hatırlatmalar - Mehmet Coşar
Allah Rızası Dilimizde en çok değişen ve kullanılan tabirlerden biri de: ‘Allah rızası için, Allah için’ sözleridir. Çünkü müslüman bir iyilik ettikçe Allah rızası için yapar. Müslüman bütün işlerini Allah için yapar. Fani ve geçici şeyler için değil. Baki ve ebedi olan bir gerçek için ve O’na bağlılığını beli.....
Sayı: 258, Sayfa: 041
Tarihçi İbrahim Refik ile... Zaferler’in Muhasebesi - Altınoluk Röportaj
Zafer Özlemi, Mağlubiyet Duygusu, Savunma Psikolojisi ve Herşey... Altınoluk: Ağustos’u zaferler ayı olarak kutluyoruz. Niçin Ağustos? İbrahim Refik: Bilindiği gibi Ağustos ayı, ismini Roma İmparatoru Augustus’tan yani Ogüst’ten almıştır. Ama .....
Sayı: 258, Sayfa: 042
Kandil Mumu - Hüseyin Özkaynakçı
Bugün yine huzur bulmuyor ruhum, Hiçbir uzlaşmaya gelmem efendim. Senin özleminle öyle doluyum, Kül olsam da ben üzülmem efendim. Bitse yağmurlarım, kurusa terim, Her an çırpınmaktan kalmasa ferim, Küf tutsa kapında parmak izlerim, Yine başka durak bilmem efendim. Ça.....
Sayı: 258, Sayfa: 044
Rabbinden Bir Nur Üzere Olan - Mesut Kaya
Müslüman olmak, insanın bu dünyada sahip olabileceği en büyük mazhariyettir. Zira Yüce Yaratıcı’nın ilâhi dinler geleneğine eklediği en son halkadır İslam. Son Evrensel Mesajın mamur ettiği yol, Son Peygamberin açtığı çığırdır. Hz. Muhammed’in(s.a) vahiyle dokunmuş hayat tarzı, insanlığın ulaşabileceği en yüksek kemâl merteb.....
Sayı: 258, Sayfa: 046
Mesajdan Hayata Hayattan Mesaja - Adem Şahin
İnsanoğlu ömrü boyunca hayat mantalitesini ve paradigmalarını şu iki kurgu üzerinden şekillendirir: 1- Hazır mesajdan yola çıkarak hayatı yorumlamak…İdeoloji enjekte ederek beyin yıkayanların en gözde metodudur. Ezberci metoddur. 2- Hayattan ve hadiselerden ilham alarak mesaja ulaşmak veya yeni bir mesaj oluşturmak.: Ku.....
Sayı: 258, Sayfa: 048
Uykumu Kaçıran Rüya - Sebahaddin Tüzün
Bu karanlık oda ne anlatıyor? Duyduğum çığlıklar hem neyin nesi, Sanki bana bir şey hatırlatıyor, Kulağımı delen fatiha sesi. Muhatap ben miyim olmaz böyle şey, Daha çok erkendi beklemiyordum, Ne olur susmayın söyleyin bir şey, Nerede efradım, meskenim, yurdum. Dostl.....
Sayı: 258, Sayfa: 049
Çocukları Sevme ve Onlarla İlgilenme - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği en güzel hediyelerden olan çocuklar, sevinç ve neşe kaynağımız, Kur’ân’ın ifadesiyle “göz aydınlığı”mızdır. (Furkân, 25/74) Onlarla neslimizi ve değerlerimizi yaşatır, güç ve canlılık buluruz. Bunu anlamak için insanın hiç çocuk edinememesi veya uzun süre çocuk beklemesi gere.....
Sayı: 258, Sayfa: 051
Seni Anlatabilmek Kolay Değil! - Ayşegül Genç
“Resullullah, ben ve Hz. Ömer bir hasırın üzerinde sohbet ederken içeriye Hz.Aişe girdi…” Keşke böyle başlayabilseydim anlatmaya. Ah efendim keşke böyle başlayabilseydim anlatmaya. Ah canlar keşke onu anlatmaya bu cümlelerle başlayabilseydim. Anlattıkça coşsaydım nehirler gibi. Her anıyla, her ayrıntısıyla, her zerres.....
Sayı: 258, Sayfa: 053
Zekat Bilgi ve Uygulama - Halil İbrahim Kurucan
Zekât, İslam'ın en büyük beş emrinden biri. Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dini anlamıyla ise; nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslümanın, Allah'ın hakkı olanlara verilmesini emrettiği belli miktarda malı vermesidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyuruyor: "Mallarını.....
Sayı: 258, Sayfa: 055
Pakistan Tarihinin En Kritik Eşiğinde - Beytullah Demircioğlu
11 Eylül ve ardından ABD’nin Afganistan’ı işgali ile başlayan süreçten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Pakistan oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Bush yönetimi ve Batı dünyasının dayatmaları ile kendi kamuoyu arasında sıkışan Devlet Başkanı Pervez Müşerref’in siyasi yalpalamaları Pakistan’a pahalıya mal.....
Sayı: 258, Sayfa: 056
Kübra’nın Sevinci - Hatice Yıldız
Genç Kadın kucağında 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu ile içeri girdi. Çocuğu karşısındaki sandalyeye özenle oturttu. Ve: “Hoş geldiniz. Sizin için ne yapabilirim?” sorusuna cevap vermek üzereydi ki küçük kız adeta haykırırcasına “ben öğretmenimden şikayetçiyim” dedi. Küçücüktü ve konuşup konuşamadığından emin olam.....
Sayı: 258, Sayfa: 060
Japon bilim adamının su kristalleri araştırması ışığında...Okunmuş Su Gerçeği - Dr. Ali Akben
İkibinli yılların başında bir Japon bilim adamı kar kristallerinde bulunan ahenkten yola çıkarak, suda da böyle bir kristalleşme bulabilir miyim ümidi ile su ile yatıp su ile kalkmaya başlıyor ve sonunda suda kristalleri görmeyi başarıyor. Milyonlarca yıldır yağan kar kristallerindeki düzen, ahenk, kazasız ve belasız hedefe varış gibi mucizeleri.....
Sayı: 258, Sayfa: 061
Ümmü Mübeşşir (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Mübeşşir radıyallahu anha “Ensarlı mümin kadın” diye anılan ve hurma bahçelerine sahib olan bir hanım sahâbî… Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in zaman zaman bahçesine uğrayıp öğle kaylûlesini yaptığı bir bahtiyar hanım… Efendimizden birkaç hadîs-i şerifin bizlere kadar ulaşmasına vesile olan bi.....
Sayı: 258, Sayfa: 062