Evlerimizde Kur'an İklimi
Aziz Okuyucu, - Altınoluk
Kur'an'la, ya da Rasulullah Efendimizle hukukumuzu zaman zaman kapak gündemi yapıyoruz. Aslında Altınoluk'taki her yazı, bizleri bir şekilde o iki kutlu kaynakla buluşturmayı hedefler ama, bazı sayılarımızda, okuyucularımızla birlikte Kur'an'ın ve Rasulullah Efendimizin daha yakınlarına nasıl sokulabiliriz'in heyecanını yansıtıyoruz. .....
Sayı: 256, Sayfa: 001
Evlerimizde Kur’an İklimi - Ahmet Taşgetiren
Asrı Saadet'te “Müslüman evi” deyince sokaklara arı uğultusu gibi Kur'an seslerinin taştığı evler anlaşılırdı. Burası Medine idi. Mekke'de de yeni Müslüman olmuş ailelerde, evler, eşlerin birbirleri ile Kur'an müzakere ettiği mekanlardı. Bir Dar'ül Erkam vardı, e.....
Sayı: 256, Sayfa: 003
Ver Bana - Osman Altaş
İlahi bilemem süslü duayı, İTİKAT ne ise ondan ver bana. Getirecek kalbe zevku safayı, BASİRET ne ise ondan ver bana. İlahi ettiren zulmete veda, İBADET ne ise ondan ver bana. Yeşertecek gönlü kalplere deva, FİRASET ne ise ondan ver bana. İlahi güzellik sineye safa......
Sayı: 256, Sayfa: 005
Cana Can Katan Kitap - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân, mü’minleri, hayat verecek şeylere, onları canlı, diri ve aktif kılacak ilkelere çağırmaktadır. Maddî ve manevî yönden Kur’ân’ın sebep olduğu canlılık, sağladığı hareketlilik, verdiği enerji, sunduğu heyecan ve davet ettiği aksiyon onun taşıdığı misyon ve isimden kaynaklanmaktadır. Çünkü, onun isimlerinden biri de .....
Sayı: 256, Sayfa: 006
Bir Kur’an Hâdimi - Mesut Kaya
Hazret-i Mevlâna: “Kur’an’ın hikmeti müminin yitiği gibidir.”1 der, Mesnevi’nin bir beytinde. Kendisi bu hikmeti bulmuş mümin bir hakîm olarak söyler şiirlerini. Onun gönül ikliminden taşan hikmetler, Kur’an’ın kendine açtığı hakikatlerin bir tezahürüdür. Çü.....
Sayı: 256, Sayfa: 008
Medeniyet ve Sünnet - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Medeniyet ve Sünnet’in muhtelif tarif ve tanımlarını yakından incelediğimizde, tek bir olgunun biri kavram bazında, diğeri vahiy ve peygamber merkezli iki ayrı ifadesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Çünkü medeniyet, özünde insana endeksli bir olgu ve gerçektir. Peygamber yaşayışı ve önderliği demek olan Sünnet ise, bizim meden.....
Sayı: 256, Sayfa: 010
Gen Teknolojisi ve İslam - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Bundan on yıl önce genetik bilimi üzerine konuşmak, tartışmak, fikir yürütmek, sadece uzmanlarının ilgi alanına giriyordu. Bugün toplumun ekseriyeti, genetik ve moleküler biyoloji bilimindeki gelişmeleri dikkatle izliyor; getireceği yenilikleri ümit ve endişe ile bekliyor. İsterseniz sohbetimize bir ilahiyatçı, bir Kelam .....
Sayı: 256, Sayfa: 013
Gen-etik Sorunu - Ahmet Taşgetiren
Birkaç gün içerisinde medyaya yansıyan şu bilgi–haberler gen teknolojisi ile etik sorununun içiçe bir değerlendirmesini bir kere daha zaruri kılıyor. Bakın Prof.Dr. Barbaros Çetin ne diyor: “Kanada'da ispatlandı; o güzelim alabalıkların cinsiyet değiştirmesinin sebebi ne çıktı biliyor musunuz.....
Sayı: 256, Sayfa: 018
Müslümanın Ayrılmaz Vasfı VEFA - Ali Rıza Temel
Sözünde durmak, yapılan iyiliği unutmamak anlamına gelen vefa, müslümanın en belirgin özelliklerindendir. Zaten kulluk Allah’a karşı bir vefa borcudur. Deyn borç demektir dinle aynı kökten gelmektedir. Dindarlık, verdiği sonsuz nimetlere karşı kulun Allah’a borcunu ödeme gayretidir. Bu borcu tam ödemek mümkün olmasa da .....
Sayı: 256, Sayfa: 020
La- Tahzen / Üzülme - A. Yasin Demirci
Fani şeyler için üzülüp kederlenme. Hayatta her şeyin gelip geçici olduğunu unutma. Çünkü dünyalık için üzülüp kederlenen oyuncağını kaybedip de ağlayan çocuk gibidir. La – Tahzen / Üzülme Dünya ve ahiret huzuru için Peygamber Efendimizin amcası Abbas’a öğrettiği duayı dilinden.....
Sayı: 256, Sayfa: 022
Bizim Dağlarımızdan da Yıldızlarımız Doğsa ya... - İdris Arpat
İman dolu mekânlarda yaralarımız yumuşasa, karalarımız yunsa. İbâdetlerimizden derin ve sıcak mânevî hazlar alsak, namazların tadında doyum olmasa. Dünyâları mescid olarak görsek de, içimizde nice yüksek heyecanlar uyansa. Yatarken duâlar okusak; “Yattım sağıma, döndüm soluma, iki melek gelsin iki yanıma̶.....
Sayı: 256, Sayfa: 024
Satırlık Hakikatler - Sebahaddin Tüzün
BÜYÜKLÜK Büyüklük fazilette, ne makamda ne yaşta, İnançsızın değeri, üstündeki kumaşta. CİMRİ Cimri mal bekçisidir varislere depocu, Cehenneme uzanır tuttuğu dalın ucu. MEVLA’YI KAYBEDERSEN Her kaybettiğin şeyin, yerini doldurursun, Mevla’yı kaybedersen, .....
Sayı: 256, Sayfa: 025
Bütün Sözler Bir Söze Bağlı - Cafer Durmuş
Müslüman’ı tarif eden en veciz tanımlamalardan biri, sözünün eri nitelemesi olmalı. Çünkü onun sözü, yaptırım gücünü bir takım müeyyidelerden alan senetten sağlamdır. Onun lügatinde söz vermek, ahdetmektir, mîsâktır. Yüreğinde ilk kez “evet” dediği ânın, ilk kabûlün tatlı hatırası vardır. İnsanlığın âyetle tespit edilen .....
Sayı: 256, Sayfa: 026
Mükemmel Müslümanlığın Göstergesi: Cömertlik - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Paramızı pulumuzu; hayırlı bir işe “kolayca” sarfediyor, istenmeden verebiliyor muyuz? Elbette Allah rızâsı için vermekten söz ediyoruz. Şayet bize “Ne cömert adam!” desinler diye, veya “Ne cimri adam!” demesinler diye veriyorsak, bunun Allah katında.....
Sayı: 256, Sayfa: 028
Kur’ân’nın Duyurulması - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasulûllah -sallallahu aleyhi ve sellem- Sûre-i Rahmân nâzil olunca huzurunda bulunan ashâbına hitâben: - Kureyş cemaatine gidip şu sûreyi okuyacak var mıdır, buyurdu. Kureyş’in şerrinden korktukları için ashâb sükût ettiler. Abdullah ibn-i Mes’ûd -radıyallahu anh-: -Ben ok.....
Sayı: 256, Sayfa: 030
Tecessüs - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyu­ruyorlar. "- Ey imân edenler zann'ın birçoğundan sakının; çünkü zann'ın bir kısmı günâhdır. (Müslümanların ayıb ve kusurlarını) araştırmayın; bir kısmınız bir kısmınızı (arkasından hoşlanmadığı sözle) çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi?.....
Sayı: 256, Sayfa: 031
Hak ve Adâlet - Osman Nûri Topbaş
Bütün insânî güzellik ve mükemmelliği ihtivâ eden ve insanın rûhunu fazîlette zirveleştiren İslâm ahlâkı, hak ve adâlette de müstesnâ bir öze, sarsılmaz bir temele sahiptir. Çünkü insanlığın huzûru, ancak hak ve adâleti tevzî etmekle temin edilebilir. O hâlde hak ve adâlet nedir? E.....
Sayı: 256, Sayfa: 032
4 Bilim Adamının Gözüyle Mevlânâ Mevlâna’da Aksiyonerliğin Sırrı - Prof. Dr. Süleyman Derin
Mesnevi Bir Gönül Haritasıdır Altınoluk: Mevlâna’yı sizce özel kılan nedir? Safi: Ölümünden sekiz yüzyıl sonra pek çok uzak ülkeden ve farklı dinden insanı bir araya getirebilen Müslüman mütefekkirlerin sayısı pek fazla değildir. Halbuki bu sempozyuma katılanlar Amerika ve.....
Sayı: 256, Sayfa: 038
Mevlânâ’nın Mesajı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Mevlânâ düşünce ve inanç sisteminin merkezine insanı oturtmuş bir mütefekkir ve gönüller sultânıdır. Onun anlayışına göre insan, ezeliyyet âleminden ebediyyet yurduna doğru yol alan, âlemin en değerli ve gözde varlığıdır. Bu yolculuk insanın kendisini tanımasıyla başlar, Hakk’ı tanıma/ma’rifet tarafına doğru sürüp gider. Mevlânâ̵.....
Sayı: 256, Sayfa: 041
Mevlânâ’dan Yaşlılık Üzerine - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ hemen her konuda hikmet incileri deren yüce bir hakîm-i İlahi ve âlim-i Rabbânî’dir. Onun üzerine yorum yaptığı hususlardan biri de yaşlılıktır. Modern zamanların bilimleri arasında yer alan Gerontoloji de çok yönlü olarak yaşlılığı inceleyen ilmî bir disiplindir. Yaşlılık başlı başına bir tür hastalıktır. Bu.....
Sayı: 256, Sayfa: 043
Böyle Garip - Dr. Rıfat Araz
Kadir Mevlâ’m, sırrımı çöz; Tefekkürde kaldı bu öz!.. Ezel yandı, yansın bu köz; Ağzım dilim kuru geldim!.. Sende hüküm, sende felâh; Göz yaşımda erir günâh!.. Varlığımı sardı bu âh; Kaç kez öldüm diri geldim!.. Ecel ile girdim yola; Tenden, öğüt ala .....
Sayı: 256, Sayfa: 045
Din – Ratin – Tatil - Adem Şahin
Çocukken yaz aylarında bir haftalığına köye giderdim. Köyü sevmezdim Çünkü şehirdeki bütün arkadaşlar, alışkanlıklar terk edildiği için zaman geçmek bilmez idi. Dedem ile ninem seccadede yatsı namazını beklerler, ezan biter bitmez namaza dururlar sonra da hemen yatarlardı. Erken yatmanın neticesi geceleri uykumu almış olarak defalarca uyanır gün.....
Sayı: 256, Sayfa: 046
Sen ve Onlar - Nuri Baş
Hayır yolu şüphesiz Hak ve rızâsı bir yoldur. O yolda harcanan ecri, sevabı boldur. Senin elindekiler fânîdir, uçar gider. Allah için verdiğin bâkîdir, olmaz heder. Bu dünyâda açanlar hizmet, hayır kapısı, Böylelikle alırlar yedi cennet tapusu. Öksüz, yetim, fakir, dul, bütün ehl-i ihti.....
Sayı: 256, Sayfa: 048
Anne, baba, kardeşler, akraba ve toplumun sorumluluk ve şefkat sınavı : Özürlü Çocuk - Hatice Yıldız
Bir aile için çocuğunun özürlü olacağını/olduğunu öğrendikleri zaman hayatlarının en zor anı olmalıdır. Çünkü anne-baba için özür; hayallerinde yaşattıkları ideal çocuğun yok olması demektir. Böyle bir durumda duyulan acı, gerçekten çok sevilen birinin kaybedilmesi karşısında duyulan acıya eştir. Belki de daha fazla. Çünkü bu acı devamlılık arz .....
Sayı: 256, Sayfa: 049
Sûrelerle Güzelleşen Hikayeler Hikayelerle Namaz Sûreleri - Altınoluk
Dinimizin çocuk diline uyarlanarak onlara anlatılması gereği her geçen gün daha da kendini hissettiriyor. İşte bu çalışmalardan biri de Hikayelerle Namaz Sûreleri. Yaz Kur'an kurslarında çocuklara surelerin bütün yönleriyle öğretilmesi için zengin bir içeriğe sahip. İki kitaptan oluşan eserde önce sûrenin Arapça metni, ardından.....
Sayı: 256, Sayfa: 052
Râbıta - Şemsettin Kırış
On senelik tecrübesi bulunan bir imamdı. Mesleğini hep severek yapmıştı. Görevini yaparken karşılaştığı güçlüklerden yılmamıştı. Allah kendisine güzel bir ses vermişti. Hafızlığını da ikmal etmişti. Arapça ve diğer dini ilimlerdeki tahsilini de tamamlamak için kurslara gitmiş, hocalardan ders almıştı. Cemaati tarafından da seviliyordu. Cuma günl.....
Sayı: 256, Sayfa: 054
Filistin, Filistin’i Vuruyor - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu’da sular durulmuyor. Gerginlik ve çatışma sahalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Irak’tan sonra Filistin ve Lübnan onca çabaya rağmen Iraklaşma yönünde adım adım ilerliyor. Bölgenin siyasi unsurları İsrail’in yapamadığını birbirini kırarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar adeta... Hamas’ın iktidara .....
Sayı: 256, Sayfa: 056
Sağlığın Zekatı - Dr. Ali Akben
Bu yazıya “Sadece mal ve paranın mı Zekat ve Sadakası olur?” sorusuyla başlamak istiyorum.. Gerçekten nedir zekat? Zekat insanoğluna bahşedilmiş sayısız nimetlerin bize yüklediği bir sorumluluk olarak tanımlanabilir. Bu nimetlerden en önemlisi olan ise hiç şüphesiz sağlıktır. Sağlık sadece fiziksel bir değer değil, büyük ço.....
Sayı: 256, Sayfa: 059
İslâm’da İlk Boşanma Hâdisesi : Habîbe Binti Sehl (radıallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Habibe binti Sehl radıyallahu anhâ İslam’da muhâlaa yoluyla ilk boşanma hadisesinin gerçekleşmesinde adı geçen bir hanım sahâbî… Sâbit ibni Kays (r.a)’ın âilesi… O, Medineli olup Neccar oğullarından Beni Sâlebe kabilesine mensuptur. Kays ibni Şemmas’ın oğlu Sâbit ile evlenmiştir. Bu evlilikleri uzun sür.....
Sayı: 256, Sayfa: 060