Kim Kurtaracak?
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Can Ahmedim hoş geldin... Veladet-i Nebi aleyhissalatü vesselamı bütün kalbimizle selamlıyoruz. Kapağımız “Kim kurtaracak?” sorusu ile huzurlarınızda.... Hemen üstünde “Bunalımlar içinde kıvranan insanlığı...” ifadesi var. Kim kurtaracak? Bun.....
Sayı: 254, Sayfa: 001
İnsanlığı Kim Kurtaracak O Rahmeten lil Âlemîn - Ahmet Taşgetiren
Derileri zedelenmesin, delinmesin diye başlarına vurula vurula çığlıklar içinde öldürülen fok balıklarını kim kurtaracak? Karınca yuvalarının yakılmasını kim önleyecek? Kelebeğin kanatlarının yolunmasına, kedilerin, kuşların üzerinde canlı canlı atış talimi yapılmasına kim mani olacak? Yeni Nagazakileri, Hiroşimalar.....
Sayı: 254, Sayfa: 003
Cananım Peygamberim - Sebahaddin Tüzün
Kâinata gelen can, hasretindir kederim, Gönlüme düşen hicran, cananım Peygamberim. Canımı canına kat, senden seni isterim, Özlemim sana kat, kat, cananım Peygamberim. Mecnun ne ki, Kerem kim, hepsinden derbederim, Yanan kalbime hekim, cananım Peygamberim. Varsa söylesin bilen, bu aşktan.....
Sayı: 254, Sayfa: 005
Rasulullah’ı Üzen Davranışlar - Ahmet Rüstemoğlu
Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem evimize misafir olmak için kapımızı çalsaydı, acaba evimizde neleri görmesini istemezdik? Bu önemli bir soru değil mi? Evlerimizde “Aman şunları görmesin” diye bir telaş başlardı, değil mi? Belli ki onları görmekten hoşlanmayacağını, onları gördüğünde üzül.....
Sayı: 254, Sayfa: 006
Peygamber Efendimiz’in Hoşlanmadığı Davranışlar - Dr. Murat Kaya
Kara Kadının Oğlu Denince Ma’rûr bin Süveyd şöyle der: Ben, Ebû Zer (r.a)’ı üzerinde değerli bir elbise ile gördüm. Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de vardı. Kendisine bunun sebebini sordum; Ebû Zer, Rasûlullah (s.a.v) zamanında bir adama sövdüğünü ve onu annesinden dolayı ayıpladığını anlattı. Bunun üzer.....
Sayı: 254, Sayfa: 008
Bu incil Başka İncil - Ali Rıza Temel
Barnaba, Hıristiyanlığın ilk dönemine ait önemli bir şahsiyettir. Levi soyundan Kıbrıslı bir Yahudi aileye mensuptur. Asıl adı Yusuf’tur. Hz. İsa’nın havarilerinden olduğu tartışmalı ise de yazdığı İncil’in başlangıcında ve muhtelif yerlerinde havarilerinden olduğu belirtilmekte, yer yer Hz. İsa’ya soru yönelttiğ.....
Sayı: 254, Sayfa: 011
Aşk Ocağında - Dr. Rıfat Araz
Aynam düştü bu devrâna; Umut doğdu garip cana!.. Bir âlemi açtın bana; Öz canımı sır eyledin!.. Resûl’üne, berât verdin; Selâm verdin, sâlat verdin!.. Mi’râç sundun, vuslât verdin; Gül kokulu yâr eyledin!.. Can yeşerdi izden ize; Hızır İlyas.....
Sayı: 254, Sayfa: 013
Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Mevlânâ, inanç dünyasının temel değerlerini terennüm ettiği çok meşhûr bir rubâîsinde nazmen şöyle der: Bendesiyim Kur’ân’ın tende oldukça bu can Ahmed-i Muhtâr’ın ayağının tozuyum her ân Benden bundan başka bir söz nakleder ise her kim Ben o sözden de onu n.....
Sayı: 254, Sayfa: 014
Hediye Edilmiş Rahmet” ve Hatâlı Bir Yaklaşım - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Mişkâtü’l-Mesâbîh’in fedâil ve şemâil bölümü, “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in isimleri ve sıfatları” konusunda yer alan 5800 nolu hadiste Efendimiz kendisini şöyle tanımlamaktadır: “Ben, ancak hediye edilmiş rahmetim.”1 (İnnemâ ene rahmetün mühdâtün).....
Sayı: 254, Sayfa: 016
Peygamberimizi hayatımıza taşımak; Kutlu Doğum Haftası’nda Neler Yapabiliriz? - Y.Emre Sayan
Sevgili Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı Kutlu Doğum Günlerine ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ay boyu sürecek etkinliklerle Peygamber Efendimizi daha iyi tanımaya çalışacağız. Unutmayalım ki; dünya ve âhiret mutluluğunu, huzuru elde etmek ancak dinimizi daha iyi anla.....
Sayı: 254, Sayfa: 018
Dergah - Hacı Bekir Özkan
Merhamet kaynağı sevgi pınarı Tatlı bir sel olur dergahımızda Çiçekten çiçeğe gezerken arı Zakkumlar bal olur dergahımızda Ha Ali, ha Veli... Farketmez adın Sevgiyi, dostluğu burada tadın Bir işe yaramaz sobalık odun Çiçekli dal olur dergahımızda Burası cömert bir ba.....
Sayı: 254, Sayfa: 019
Müslüman Güvenilirliği - Doç. Dr. Kerim Buladı
Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin dünyaya teşriflerini, hep birlikte millet olarak coşkuyla kutlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek konferansların, panellerin, sohbetlerin ve çeşitli etkinliklerin ana konusunu sevgi ekseni üzerine temellendirmiştir. Toplumun şidde.....
Sayı: 254, Sayfa: 020
Okumaya Dair - İdris Arpat
Okumak Dimağımızın İdman Yapmasıdır Oğul, okuma insanoğlunun vazgeçilmez meşgûliyetlerinden biridir. Ömür boyu sürer gider. Okuma, kafa ve gönül gıdâmız ve insanlığımızı geliştirme gayretimizdir. Okuma, etrâfı daha iyi görebileceğimiz bir yüksekliğe doğru tırmanıştır. Okuma, nura doğru koşmak ve ışığa uzanmaktır. İnsan.....
Sayı: 254, Sayfa: 022
Cenab-ı Hak ile Aran Nasıl? - Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay
İkinci Cihan harbinin en civcivli ve endişeli zamanları. Almanlar, Balkanları ve Yunanistan’ı işgal etmişler. Herkes Türkiye de işgal edilecek endişesi içinde. Gazeteler bu konuyla ilgili haber ve yazılarla dolu. Dolayısıyla insanlar, büyük telaş ve maneviyat bozukluğu içindeler. Bahri Yüceer, yine bir gün resmî işi için Ankara&.....
Sayı: 254, Sayfa: 025
Örnek Hanımlar - Cafer Durmuş
Tahrim sûresinde şöyle buyrulur: “Allah, inkar edenlere Nuh’un karısı ile Lut’un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki Salih kişinin nikahları altında iken onlara hainlik ettiler. (Ve sonunda) kocaları Allah’tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara; “Haydi ateşe girenlerle beraber siz.....
Sayı: 254, Sayfa: 026
Kurtuluşun Reçetesi: İstikamet - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Pek güzel bir duamız vardır: “Allah istikametten ayırmasın” deriz. İstikamet; Sırâtı müstakîme, yani dosdoğru yola girmek demektir. Dosdoğru yol; Allah’ı bir bilmek, ve sağa sola sapmadan O’nun gösterdiği yolda yürümektir. H.....
Sayı: 254, Sayfa: 028
Peygambere Yakın Olmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Kur’an-ı Hakim de şöyle buyuruluyor: «Şüphesiz Allah da melekleri de o peygambere çok salât ve tekrim ederler. Ey iman edenler! Siz de salât edin, tam bir teslimiyetle selam verin.» (Ahzab sûresi, 56) «Salât» ehl-i lügatten bir çoğuna göre duâ, tebrik, temcid ve ta’zim mânâlarınadır: Ragıb el-İ.....
Sayı: 254, Sayfa: 030
Sır Saklamak - Sâdık Dânâ
Sır, gizli kalması ve herkese söylenmemesi gereken şeylerdendir. Sırrını saklamasını bilmeyen başarılı olamaz. Başarının sebeblerinden birisi de sır sahibi olmakdır. Sırrını açıklayan kimse çok defa söylediğine pişman olur, üzülür, amma iş işden geçmiş olur. İnsan söylemediği sözüne hâkimdir. Mal ve eşya koru.....
Sayı: 254, Sayfa: 031
Hulefâ-i Râşidîn’den Hayat Düsturları -3- Hazret-i Osman - Osman Nûri Topbaş
-radıyallâhu anh- (644-656) Dört büyük halîfenin üçüncüsü olan Hazret-i Osman -radıyallâhu anh-, Peygamber Efendimiz’e canıyla-malıyla hizmet etme ve O’na damat olma bahtiyarlığına ermiş güzîde sahâbîlerden biridir. Gerek Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- zamanında, gerek Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ömer dönemind.....
Sayı: 254, Sayfa: 032
Mevlânâ ve İnsanın Ebedî İkilemi - Rabia Christine Brodbeck
Mevlânâ insanın ebedi ikileminin altını çizmektedir: İnsan kendi hakiki benliğinin tam tersi yöne gider. İlahi ebediyet alemlerinden kaçar ve hayvani içgüdülerinde, şehvetinde, şeytanın utanç verici karanlık aleminde yaşamayı tercih eder. Rabbinin davetinden, Rabbinin nurunun güzelliğinden kaçar ve Allah’ın gazabından başka hiçbir şey kaza.....
Sayı: 254, Sayfa: 038
İnsan - Nuri Baş
İnsan; en üstün varlık. O, bir Hak âbidesi. Meleklerden eftaldir ve Hakkın halîfesi. O, san’atlar zirvesi, her şeyiyle maddeten. Manen ise, sayısız değerler taşır cidden. Essiz güzel bir biçim lutfeylemiş Hak ona. Hiçbir varlık denk değil mükemmellikten yana. Dopdoludur keremle en.....
Sayı: 254, Sayfa: 039
Mevlânâ’nın Bakışıyla Velî ve Velî’ye Düşmanlık - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
El-Velî, Allah’ın isimlerinden olup, dost anlamındadır. Velî kelimesi; hem ism-i fâil, hem de ism-i mef’ûl anlamındadır. İsm-i fâil olarak sürekli Allah’a itaat eden kişiyi ifâde ederken, ism-i mef’ûl olarak da Allah’ın kulunu devamlı nimetlendirmesi, ona yardımda bulunmasını ifade eder. Kur’ân’ı Kerim&#.....
Sayı: 254, Sayfa: 040
Neylersen Eyle - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ Beyefendi’ye ithaf. Senden alâ Kerîm var mı âlemde Kamu alem huzur bulur sayende İns ü cin hep secdededir önünde Kapından gitmezem n’eylersen eyle Canıma canan düştü aşkla Zâtın Kulluğa gücüm yetmedi ey RABBİM Günah yüklüyüm göğe çıkar âhı.....
Sayı: 254, Sayfa: 041
Miniklerin Dua Penceresi - Mehmet Lütfi Arslan
Çocuklar çok az yalan söylerler. Yalan söyleyen çocukların mutlaka korkuları vardır. Doğruyu söylerse cezalandırılacağına inanan çocuklar yalana baş vururlar. Bu sebepten çocuklara ceza değil ödül, yergi değil övgü yakışır. Ödül, övgü ve sevgi ile desteklenmiş çocukların yazdıkları ve söyledikleri incelenmeye değer. Çocuklard.....
Sayı: 254, Sayfa: 042
Mutluluk İçin Üç Önemli Husus - A. Yasin Demirci
İnsanların yaşadıkları bunalımların, buhranların, streslerin nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin olarak şimdiye kadar pek çok değerlendirme yapılmış, yüzlerce eser ortaya konmuştur. Doğulusundan batılısına kadar bu konuda söz söyleyenler, huzurlu, stressiz bir hayat için şu üç hususta hem fikir olmuşlardır. 1- İnancın Önem.....
Sayı: 254, Sayfa: 043
Gül, Dikeni İle Güzeldir - Osman Ersan
Mutluluklar; dertsiz, sıkıntısız ve kedersiz elde edilmez. Nasıl ki dikenlerin arasından gül çıkıyorsa, meşakkat ve sıkıntıların ardından da gül mîsâli güzelliklere kavuşulur. Gülün, hep diken ile beraber bulunuşu çok ibretli ve hikmetlidir. Dikene katlanan gül, çiçeklerin şâhı olmuştur. Huzûr ve mutluluk da, cefâlara katlanmanın sonuc.....
Sayı: 254, Sayfa: 044
Tutar mı Ellerim? - Z. Karabulut
Tutar mı ellerim o mücevheri? Asumanım karanlık ufkum geri, Önümde meşakkatli bir yolun kavisleri Yüzlerde gördüğüm renk ve uyum mahşeri Vizyonum incik boncuk ve öte beri Misyonum suya vermek tuzu şekeri Tepe taklak oldu dünya atik ve seri Şoke oldum şaşırdım zamanı ve yeri.....
Sayı: 254, Sayfa: 045
İhlas - Prof. Dr. Mehmet Demirci
“Ebu Hureyre nakleder: Resulüllah (s.a.) bana şöyle anlattı: Kıyamet gününde Allah kulları hakkında hüküm vermek üzere onlara yaklaşacaktır. İnsanlar diz çökmüş halde beklerken, Allah’ın ilk olarak çağıracağı şu üç tip insan olacaktır: Kur’an’ı ezberleyenler, Allah yolunda öldürülen (şehit)ler ve serveti çok olan kişil.....
Sayı: 254, Sayfa: 046
Seni Sevdiğimden Beri - Ayşegül Genç
Seni sevdiğimden beri Ya resullallah Yağmur gibi akıp gitmiyor zaman Zaman bir yağmur şeffaflığı ile beni sana taşıyor Yıldızlar başıboş dolaşmıyor gecenin koynunda, Ve ırmaklara benzemiyor nicedir Serseri akan gözyaşlarım Seni sevdiğimden beri ağrıtmıyor kalbimi bitmeyen kuşkularım.....
Sayı: 254, Sayfa: 047
Eski Sovyet Dünyasından Mektuplar , Orada Bir Dostumuz Var Uzakta... - Altınoluk
1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla başlayan yeni dönemde bir çok gelişme oldu. Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nu oluşturan toplam 15 ülkede yaklaşık 65 milyon Müslüman yaşıyor. Ancak bunların çoğu bu güne kadar köklü bir islami eğitim alma şansına sahip olmayan Müslümanlar. Mevcut yapı içerisinde de bunların .....
Sayı: 254, Sayfa: 048
Fatma’nın Kutlu Doğum Sevinci - Şemsettin Kırış
Fatma Kur’an Kursu ve açık lise öğrencisiydi. Hafta içi resmi bir kursa gidiyor, hafta sonları da eğitimine devam ediyordu. Önceleri babasının mecbur tutmasıyla bunu kabullenmişti, kursa başladığı ilk aylarda isteksizdi. Zaman geçtikçe arkadaşlarını, öğretmenlerini sevdi. Her gün kursa gelmek ona inanılmaz mutluluk vermeye başladı. Hastala.....
Sayı: 254, Sayfa: 050
Felsefe ve Din Bilimleri Uzmanı Yaşar Bozyiğit'ten MÜSLÜMANIN 24 SAATİ - Ali Büyükçapar
Anadolu zihin, akıl, gönül ufuklarında başarılar elde edecekse işte bu vefalı insanlarla edecek. Onların emekleri bir gün elbet ülkemizin aydınlamasında hak ettiği yeri bulacaktır. Yayınladığı kitaplarıyla insanı kuşatan, yayınlayacağı kitapların listesini açıklayarak umudu hep diri tutan bu insanı kutluyorum. Çalışıyor, gü.....
Sayı: 254, Sayfa: 051
Serhat Erenleri - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz
Bir aşk ile yaratıldı bu âlem. Onun için döner durur yorulmaz. Güneşin aşkı, yanmaktır. Dünyanın aşkı dönmek. Suyun aşkı akmaktır, ateşin aşkı yakmak; gülün aşkı kokmaktır, bülbülün aşkı yanmak… Ve insanın aşkı, Yaratanı bulmaktır. Pervane olmaktır şem’in şulelerinde. Kanatlarını yakmak, yandıkça yaklaşmak, yaklaştıkça yanmak ve pakl.....
Sayı: 254, Sayfa: 052
Mısır’da Hukuksuzluğa Bir Darbe Daha... Mübarek Artık “Yeter” - Beytullah Demircioğlu
26 yıldır Mısır halkının ensesinde tabiri caizse boza pişiren Hüsnü Mübarek yönetimi demir yumruk politikasını oğluna devredebilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Son icraatı, anayasa değişikliği ile iktidardaki devir teslimi sağ salim gerçekleştirebilmek... Nisan ayı başında referanduma sunulacak anayasa değişikliği ülkeni.....
Sayı: 254, Sayfa: 053
Yok Sayan Yok Sayılır - Hatice Yıldız
Son yıllarda iletişim araçlarının hızla gelişmesine rağmen bireyler arasında sıkça ruhsal, duygusal ve sosyal iletişim bozukluğu yaşanmaktadır. Ahlakın içten içe çürümesi güzellikleri yok ederken, teknolojik araçlar sayesinde görmeye tahammül edemediğimiz en mahrem ve çirkin şeyleri görmemiz, duymaya tahammül edemediğimiz en çirkin ses ve sözler.....
Sayı: 254, Sayfa: 058
Hz. Hatice Annemizin Arkadaşı , Havle Binti Tüveyt (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Havle binti Tüveyt radıyallahu anhâ mü’minlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anhâ’nın yakın arkadaşı... Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin saygı gösterdiği, kendisi için ayağa kalktığı bir hanım sahâbî... O, Mekke’li olup Tüveyt İbni Habib’in kızıdır. Mekke’nin ileri gelen hanıml.....
Sayı: 254, Sayfa: 060
Algılama Bozukluğu Tedavisi Neden Zordur? - Dr. Ali Akben
İnsanların bir kısmı gözleriyle gördüğü veya beş duyusu ile hissettiği şeylere inanırken büyük bir çoğunluğu ise gizemli büyülü yada mucizevi şeyleri bekler dururlar. Nöroloji yada sinir bilimi son 50 yılda umulmadık başarılara imza atıp teknolojinin de yardımı ile bilinmezlerini azalttı .Tüm bu gelişmelere rağmen kafalarımızdaki bazı soru işare.....
Sayı: 254, Sayfa: 061