Kur'an Soruyor
Aziz Okuyucu - Altınoluk
22'inci yılımızın ilk sayısı ile, evinizde, elinizdeyiz. 20'inci yılımızı kutlarken, daha nice 20 yıllar dilemiştik. Akıyor altın oluğumuz elhamdülillah. Şebnem ve Altınçocuk, Altınoluk'a eşlik ediyor. Çocukların dünyası, genç kızların, hanımefendilerin dünyası, ailenin sesi ve ve hepimizin dünyası, bu üç dergide .....
Sayı: 253, Sayfa: 001
Kur’an Soruyor - Ahmet Taşgetiren
Kur'an'da insana yönelik sorular var. Kur'an Rabbin kelamı. Öyleyse sorular, Halık'tan insana yönelen sorular. İnsan, kendisine herhangi bir varlık tarafından sorulan sorular karşısında duyarsız kalamaz. Bir çocuk soru sorsa, anne – baba soru sorsa, öğretmen soru sorsa, devlet soru sorsa... Kimine zorunlu olarak, kimi.....
Sayı: 253, Sayfa: 003
Kur’ân-ı Kerim’den Sorular - Cafer Bekiroğlu
* "Bilmez misin ki, Allah yerde ve göklerde ne varsa bilir? Bu bilgisi, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) mevcuttur. Bu (eşya ve olayların bilgisine sahip olmak), Allah için çok kolaydır." (Hac 22/70) * "Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir ço.....
Sayı: 253, Sayfa: 005
Yetişilemeyen Yarınlar - Seher Aydın
Günümüzün insanları,bu günden daha ziyade yarının endişesiyle yaşıyor. Halinden ziyade akıbetini düşünüyor. İnsanlık ya mukadderini şekillendirebilmek için planlar yapıyor, ya da yorucu evham ve mücadele sancıları içinde bedbin kıvranıyor. Haldeki her faaliyet, insanlığın akıbeti için adanmış durumda.Bir çok zamanlar, sözlerimiz, eylemlerimiz, s.....
Sayı: 253, Sayfa: 007
“Dirilmenin yolu Çanakkale Ruhu” - Vehbi Vakkasoğlu
Vehbi Vakkasoğlu ile Çanakkale üzerine... - Çanakkale nedir sizce? - Osmanlı Devletinin batarken, fiziki varlığı sona ererken kazandığı muhteşem bir zaferin adıdır. Çanakkale maddi imkanlarıyla neredeyse sıfırlanmış olan bir devletin galeyana gelmiş olan maneviyatıyla kazanmış olduğu bir zafer olduğu .....
Sayı: 253, Sayfa: 008
Gönlüne Şifa Arıyorsan Kur'an-ı Kerim Oku - A. Yasin Demirci
Huzur ve gönül genişliğine ulaşmanın en güzel anahtarlarından biri Kur'an-ı Kerim'i çokca okumaktır. Çünkü Allah Teala kitabını “ruhlara şifa, akıllara rehber, kalplere rahme t” vasfıyla tanımlıyor. “Rahmet” sıfatıyla vasıflandırıyor. "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine.....
Sayı: 253, Sayfa: 013
Öyleyse Ne Yapmalı Ey Şark ve Cenup Kavimler - İdris Arpat
İnsan topraktan ve Allah’tan (c.c) kopmamalı. Çünkü bedenimiz toprakla, rûhumuz Allah’la (c.c) alâkalı. Toprak bedeni, Allah (c.c) rûhu cezbediyor. İnsan toprağa yakın durduğunda beden, Allah’a yakın durduğunda ruh rahatlıyor. Ayrıca, toprağa yakın durulduğunda, ruh ve gönül Allah’a götüren nice ipuçlarıyla karşılaşıyor. .....
Sayı: 253, Sayfa: 014
Herdem Güzeli - Z. Karabulut
Seni arıyorum her dem güzeli Bu özlem yeni değil bende ezeli Ben bebektim sen taze sağılmış süttün, Açtım, doyumsuzdum seni mutluluktun Damarlarımda feveran ettin Hayat meyal hatırlarım ben çocuktum Sen zirvede bir küme beyaz buluttun Ellerimle sana güvercin uçurdum .....
Sayı: 253, Sayfa: 015
Tasavvuf: İslâm’ı Peygamber İzinde Yaşamak Demek - Henry Francis B. Espiritu
Prof. Henry Francis B. Espiritu (Abdülgaffar) ile Mülakat... – Kendinizden ve İslam’la nasıl buluştuğunuzdan bahseder misiniz? – Şu anda, Filipinler Üniversitesi Cebu City kampüsünde Asya Felsefesi dalında öğretim görevlisiyim. Akademik ilgi alanım Güney Asya’da (Hindistan ve Pakis.....
Sayı: 253, Sayfa: 016
ADL ya da Adâlet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adl ya da adâlet hem Allah’a izâfesi hem de kullarla ilişkisi bakımından iki boyutlu bir kavramdır. Allah ile ilişkisi açısından el-Adl her şeyden önce Allah Teâlâ’nın esmâ-i hüsnâsındandır ve esmâ-i hüsnâ hadîsinde zikredilmektedir.1 Kur’an’da Allah’ın sözünde âdil olduğuna vurgu .....
Sayı: 253, Sayfa: 020
Zengin Fakir Buluşmasında Bir Köprü Olarak Mevlânâ: Çeyiz Vakfı - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin yönetim kademesi dediğimiz o günün saray ve bürokrasi elitiyle arası çok iyi idi. Mevlânâ’nın annesinin babası Horasan Padişahı idi, yani Mevlânâ da dedesi yönüyle bir tür yönetici tabaka mensubuydu. O, zaten insanı çözümlemiş bir insan-ı kamil bir mürşid-i kâmildi. Bunun yanı sıra yönetici-siyasi seçkin.....
Sayı: 253, Sayfa: 022
M. Hamdi Yazır ve Ucub - Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay
M. Hamdi Yazır (1878-1942) nâm-ı diger “Küçük Hamdi” Efendi, Meşrutiyet döneminde mebusluk yapmış, evkaf nazırı (bakanı) olmuş, Süleymaniye medresesinde ve diğer bazı yerlerde fıkıh, mantık müderrisliği yapmış büyük ve derin bir âlim ve mütefekkirdir. Cumhuriyetin ilk senelerinde Afyonkarahisar mebusu ve Tecrid-i Sarîhi.....
Sayı: 253, Sayfa: 024
Teslimiyet - Sebahaddin Tüzün
Endişeye ne mahal, suyun yatağı belli, Hüküm kutsi makamdan, çoktan kesilmiş karar, Ezel ebede mahkûm, yelkenleri yeminli, Levh-i mahfuz altında, tereddüt neye yarar. Huzur teslimiyette, asıl istenen budur, Aslına rücu eden, asil bir aslan olur, Aslan arşın altında, yalnız Hak.....
Sayı: 253, Sayfa: 025
Bir Mümini Sevindirmek - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
M işkâtü’l-Mesâbîh’in ilim bölümü birinci faslında (sıhah), Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan nakledilen hadîs-i şerîf’te Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim bir müminin, dünya sıkıntılarından birini gideri(p onu sevindiri)rse, Allah teâlâ da, kıyamet gününd.....
Sayı: 253, Sayfa: 026
Ayakta Tutan Güç: Tevekkül - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bir işe başlarız; üstesinden gelemeyeceğimizi anlayınca; paniğe kapılırız; işte o zaman, “bana yardım et” diyeceğimiz birini ararız. Bulunca da ona güvenip dayanırız. Yani onu kendimize vekil ediniriz. Vekîl, Yüce Rabbimizin güzel isimlerindendir: .....
Sayı: 253, Sayfa: 028
Niçin Yaratıldık - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "O hanginizin ameli daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan evvel ise arşı su üstünde idi. Andolsun ki, "ölümden sonra muhakkak yine diriltileceksiniz" desen kafir olanlar mutlaka, "Bu apaçık bir aldatmadan başka bir şey değildir," d.....
Sayı: 253, Sayfa: 030
“Keşke Dememek...” - Sâdık Dânâ
Nûr bâtına girince genişler, basîret gözü açılır, kul Allah Teâlâ’nın, tedbirini güzelliğini görür, hoşnudsuzluk ve sıkıntı hali de ortadan kalkar. Çünkü sadrın genişliği, sevginin ve sevgilinin yapdıklarından gerçekden seven kişinin rızası gibi tad almağı ihtiva eder. Çünkü seven, sevgiliden gelen her şeyi kendisinin murâdı ve tercihi ola.....
Sayı: 253, Sayfa: 031
Hulefâ-i Râşidin’den Hayat Düsturları –2- Hazret-i Ömer -radıyallahu anh- (634-644) - Osman Nûri Topbaş
İkinci halîfe Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- da, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in nurlu izinden giden, O’nun yolunu sadâkatle devâm ettiren, hâl ve davranışlarıyla âbideleşen örnek bir İslâm şahsiyetidir. Hazret-i Ömer, îmân ile şereflenmezden evvel, merhamet mahrumu, hak ve hukuk tanımaz câhiliye insanlarının.....
Sayı: 253, Sayfa: 032
“Bir Testi Su” Kitabını Okuduktan Sonra - Dr. Efendi Allahyaroğlu Caferov
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.” (Hadis-i Şerif) Bu kitap Allah ve Rasulünün aşkıyla tutuşup yanan, bu sebeple Mevlânâ çeşmesinden doya doya aşk şerbeti içmiş bir gönlün Rabbine olan aşkın izhârı ve terennümüdür. Bu kitabın hamuru Mevlânâ hazretlerinin.....
Sayı: 253, Sayfa: 038
Serâzâd Sevdânın Hâlcesi - Zafer Şık
çöllerde sımsıcak hayâller yüzümüz gelişinle taçlanmıştı ve gidişinle başlamıştı gece... yüzyıllar geçti üzerinden çağlar, çarpıntılar, çırpıntılar geçti asırlardır unutmuşuz ışıltılı sabâhları yaprak olmuşuz çöl takvîmlerine, unutmuşuz bir destândı serdengeçtiler h.....
Sayı: 253, Sayfa: 041
İlginç Bir Diyalog - Cafer Durmuş
İnsan muhayyilesine sunulan karşılıklı konuşma kesitlerinin en tesirlisi, Allah Kelamı'nda verilen diyalog örnekleridir. Çünkü orada söylenenler sizi mevzuun can damarıyla buluşturuyor. O bereketli satırlarda nakledilen bir çift söz, sizi ciltlerle kitap okuyarak varacağınız tefekkür iklimine taşıyabilir: Bazen Allah'ın peygambe.....
Sayı: 253, Sayfa: 042
Terör mü Direniş mi? - Ali Rıza Temel
Müslimde rivayet edildiğine göre; bir kişi Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelerek: Ey Allah’ın Rasûlü! Birisi gelip malımı gasbetmek isterse ne yapayım? dedi. Rasûlullah da: “Malını ona verme.” buyurdu. Adam: Peki benimle dövüşürse? Rasûlullah: “Sen de onunla dövüş.” Adam: Ya beni öldürürse? Rasûlullah: ̶.....
Sayı: 253, Sayfa: 044
“3 Büyük Tehlike: Kuraklık, Seller, Erezyon” - Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile Küresel İklim Değişimi Üzerine... Okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, orman yangınları artıyor, dünyanın bir tarafını seller götürürken diğer tarafına aylarca damla yağmur düşmüyor... Kış ayında baharı yaşıyoruz... Kış uykusuna yatması gereken ayılar sıcaklık ned.....
Sayı: 253, Sayfa: 046
Kış Güneşi... Aliabatlı Mus’ab... - Adem Şahin
Sıcak bir Ocak ayının güzel bir Cuma günü Darçın Efendi ile beraber Aliabat köyünden Zakatalaya doğru gidiyoruz. Küresel ısınmanın kısa vadeli rantını yiyoruz. Nasıl mı? Okulda kaloriferleri yakmayarak, gölgede sıcaklık 18 derece. Niyetimizde 1999 yılının Mart ayında kurban bayramı arefesinde Hakka yürüyen Emin Kürşat Yeter hocamız için mezar ta.....
Sayı: 253, Sayfa: 052
Dertleriyle Batı Tırakya Yeni Müftü Seçimi ve Türk Azınlığın Kimlik Sorunu - Salih İnci
Son altı ay içerisinde meydana gelen bazı olaylar, yıllardır kendi sorunları ile mücadele eden Türk azınlığın problemlerinin – arzu edilen seviyede olmasa da- Türkiye’de biraz daha canlı olarak gündeme gelmesini sağladı. Bunlar arasında İskeçe seçilmiş müftüsü M. Emin Aga’nın vefatı (9 Eylül 2007), 15-17 Eylül tarihlerinde İsta.....
Sayı: 253, Sayfa: 054
Kudüs ve Mescid-i Aksa Gerçeği İsrail'in Mescid-i Aksa Planı - Beytullah Demircioğlu
Filistin sorununun yıllardır çözülememesinin en önemli nedenlerinden biri hatta en önemlisi üç semavi din için de büyük önem taşıyan Kudüs şehrinin statüsünün ne olacağının belirsizliğidir. Şehrin belirsizliğini ortadan kaldıracak adil bir çözüm, Filistin-İsrail meselesini, buna bağlı olarak da Ortadoğuyu etkileyen diğer sorunların halledilebi.....
Sayı: 253, Sayfa: 056
Zenginin Gönlü Fakirin Canı - Hatice Yıldız
Yine bir “Halk Günü”ydü. Salonda sırayla görüşmeyi bekleyen özürlü ailelerinin arasında ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş bir genç kadın sık sık işinin acele olduğunu, bir an önce görüşüp gitmek istediğini söylüyordu. Fakat bekleyenlerin itirazı üzerine tekrar yerine oturmak zorunda kalıyordu. Birkaç dakika sonra yeniden kalkıyo.....
Sayı: 253, Sayfa: 059
Rasûlullah (s.a.)’in Teyzelerinden Hâlide Binti Esved (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin teyzelerinden... Âmine Hatun annemizin kızkardeşi... İbadete düşkün bir hanım sahâbî... O Mekke’li olup Abdimenâf oğullarından Esved İbni Abdiyeğus’un kızıdır. Annesi Âmine binti Nevfel’dir. Hâlide, Abdullah ibni Erkam ibni Abdiyeğus ile .....
Sayı: 253, Sayfa: 061