Günaha Alışmak
Günaha Alışma Endişesi - Ahmet Taşgetiren
Günah nedir? Günah “Hududullah”ı yani “Allah'ın insan için belirlediği hayat çerçevesini, ilahi sınırları” çiğnemektir. Demek ki önce yaratılışın farkına varmak, sonra Yaratıcı ile ilişkilerin, O'na karşı sorumluluğun, O'nun insana bir hayat çerçevesi bildirdiğini, bu hayat çerçevesi içi.....
Sayı: 252, Sayfa: 003
Döndürme - Hacı Bekir Özkan
Kalpleri evirip-çeviren Rabbim İstikametimi nara döndürme Kulu ordan ora savuran Rabbim Bir’sin, beni başka bire döndürme Affeyle kullukta kayıplarımı Setreyle kullardan ayıplarımı Mizan’da dağ gibi sevaplarımı Güneşte eriyen kara döndürme Ümmet et o yüce.....
Sayı: 252, Sayfa: 005
Günah ve Tevbe Psikolojisi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Günah işlemek ve ardından tevbe etmek insana has bir özelliktir. Melek günah işlemediği için tevbeye ihtiyaç da duymaz. Hayvan akıldan mahrum olduğu için günah ve tevbe bilincinden uzaktır. Şeytan ise işlediği günahtan pişmanlık duymadığından tevbe şerefinden yoksundur. Allah insanı hayvan, melek ve şeytandan farklı bir statüde hayır v.....
Sayı: 252, Sayfa: 006
Sami Efendi Çizgisi - Ahmet Rüstemoğlu
Bir Allah dostu. Kendi başının derdine düşmüş bir insan. Kulluk borcunun farkında, bir emaneti Sahibine arı duru teslim etmenin kaygısıyla yaşıyor. Hiçbir şekilde, “Ben oldum”, demiyor, “Ben kurtuldum” yok. Sanki her daim çağrılacak gibi hazır bekliyor, çağrılacak ve hayatının hesabını verecek. Ama mütevekkil v.....
Sayı: 252, Sayfa: 008
Sevgi Akışı - Mustafa Eriş
Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) Hazretlerinden Hatıralar Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu kuddise sirruh hazretlerinin dâr-ı bekâya irtihallerinin yirmi üçüncü sene-i devriyesine girmiş bulunuyoruz. O büyük Allah dostunun hayatında şu iki özellik çok bâriz olarak görülürdü. “Takva ve tedbir.” Muhte.....
Sayı: 252, Sayfa: 010
Üç Kitap Birkaç Hatıra - Cemal Nar
Albay Şefik Can hoca anlatıyor: “1964 senesinde Konya’ya tayinim çıktı. Üstadımızın (Mahmud Sami Ramazanoğlu ) yanına giderek durumu arzettim, elini öperek izin istedim. - Sizin için hayırlı olur, Konya’da bizim dostlarımız çoktur, dediler. Dişçi Mehmet Efendi, Yorgancı Salih efendi gibi bazı isimler saydılar. Bir de.....
Sayı: 252, Sayfa: 012
Fâtiha’nın Yedi Kapısı - Dr. Senai Demirci
Fatiha bir kapıdan girişin resmini oluşturuyor, hissettiriyor, yaş(at)ıyor... 1. Bismillah: Kapının beri tarafındasın, evvelâ izin istemen gerek.. Kapının ardında kim var? Kapının önündeki kim? İçeriye davet eden kim? İçeriye girecek kim? “besmele” bir müsaade isteme tavrıdır... Allah’ın adıyla, Rahman Rahîm O.... Kap.....
Sayı: 252, Sayfa: 016
Murşid-i Kâmil - Nuri Baş
Mürşîd ; Rasûl-ü Hakk’ın vekîlidir irşâtta, Kur’an ile sünnetle iç içedir hayatta. İslâmı, önce kendi öz varlığında yaşar, Sarsılmaz bir îmânı, ittikâsı, aşkı var. Hak dininden aldığı gerçekleri neşreder. En zor şartlarda bile Hakk’ı telkine gider. Bir tek insan da ol.....
Sayı: 252, Sayfa: 017
Kendini Bilmek - Ali Rıza Temel
En büyük cehalet insanın kendisini bilmemesidir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik, kendinin farkında olması, hayatı bilerek ve hissederek yaşamasıdır. Şuur; hissetmek, farkında olmak demektir. Varlığın farkına varmak bilgi ve düşünceyle olur. “Düşünüyorum, öyleyse varım” diyen filozof, farkına varılmayan varl.....
Sayı: 252, Sayfa: 018
Alnı Secdede Donmuştu - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’da Hz. Peygamber (s.a.)’in Hayatından Bazı Yansımalar Hazreti Mevlânâ her Allah dostu gibi Hz. Peygamber (sav)’e meftûn idi. “Men hâk-i reh-i Muhammed Muhterem; Eğer çi cân dârem” “Hayatta olduğum sürece ben, Hz. Muhammed (sav)’in yolunun to.....
Sayı: 252, Sayfa: 020
Mevlânâ’dan duyuşlar - İnsanın Değeri Aşkla Ölçülür - Rabia Christine Brodbeck
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sonsuz bir terakki, uruc, saflaşma ve nurlanma dini getirmiştir. Mânevi hayatın en yüksek seviyede kemâle ermesi için gereken tüm kapılar açılmıştır. Bu kemâl de sadece mükellefiyetleri yerine getirmekle mümkün değildir; kuşun ikinci kanadı aşk kanadıdır. Din saf aşktır! Bütün bilgiler sıkılıp süzülüp aşk .....
Sayı: 252, Sayfa: 022
Mukaddes Mekânlarda İdrak Ettiğimiz Zaaf - Bugüne kadar Kur’ân’ı Neden Öğrenmemişiz? - Doç. Dr. Kerim Buladı
Medine-i Münevvere’yi ziyaret eden hacılarımız, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in mütevazı ve kainatı kuşatan nurlu, feyizli ve bereketli ravzasını görünce, kendilerini tanıma ve sorgulama fırsatını yakalamaktadırlar. Hacılarımız, Allah Teâlâ’nın, nazargahı, Muhammed Mustafa’nın makamını görünce derin bir.....
Sayı: 252, Sayfa: 024
Gülü İncitme Gönül - Bestami Yazgan
Çiçeklerle hoş geçin, Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için Dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, Olsa da bir güzel süs, ‘Ya hayır de, yahut sus,’ Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, Yapan ol, yıkan olma, Sevene diken olma.....
Sayı: 252, Sayfa: 025
Bir Tebliğ Şahikası - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Kerim’de her âyetin ayrı bir hususiyeti var. Her cümle bir şekilde Müslüman’ın bam teline dokunuyor. Ancak onlar içinde “qul = de ki / söyle” emriyle başlayanların yeri bir başka. Çünkü bu âyetler Rab’den kula, doğrudan iletilen mesajları oluşturuyor. Bunlardan birini okurken, durup düşünüy.....
Sayı: 252, Sayfa: 026
Yükselten Değer: Tevâzu - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bizi sadece gözümüz aldatmaz, bizi ölçülerimiz de yanıltır. Mütevazı birini görür, başımızı çevirip bakmayız. burnu Kafdağı’ında birini görür, adam zannederiz. Peygamber Efendimiz, bu tür yanılgılarımızı bir bir düzeltmiştir. Birgün, yanındaki sahâbîye, .....
Sayı: 252, Sayfa: 028
Zikir Kalbi Temizler - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Gündüzün iki tarafında gecenin yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Çünkü hasenat, seyyiatı giderir. Bu, hakkı zikredenlere güzel bir öğüttür." (Hûd Sûresi 114) * * * Hasenâtın ahseni, tâatların efdali Allah hakkında ilim sahibi olmak ve O'nun tevhidinin yolunu bilme.....
Sayı: 252, Sayfa: 030
Helâle Çok Dikkatli İdiler - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu kuddise sirruh 1953 senesinde, İstanbul'a teşrif ettiklerinde, Tahtakale semtinde bulunan, kendisini sevenlerden, bir müessese sahibi, kendilerine defterlerinin muhasebeciliğini yapması için ricâ ediyorlar. Muhterem Üstaz kuddise sirruh hemen kabul etmemiş, evvelâ defterlerini tetkik etmişlerdir. .....
Sayı: 252, Sayfa: 031
Hulefâ-i Râşidîn’den Hayat Düsturları -1- : Hazret-I Ebû Bekir radıyallahu anh (632 – 634) - Osman Nûri Topbaş
İnsanlık tarihinde, fazilet, adâlet, diğergâmlık ve yüce ahlâk bakımından en müstesnâ devir, hiç şüphesiz ki asr-ı saâdettir. Çünkü o mübârek devir, bütün âlemlerin yaratılış sebebi olan Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yaşadığı bir devirdir. O devir, O’nun feyz ve rûhâniyetiyle şekillenmiş bir devirdir. O devir, der.....
Sayı: 252, Sayfa: 032
Yedi Güzel İnsan - Mesut Kaya
• Adil Devlet Başkanı • Rabbine ibadet heyecanı ve neşesiyle yetişen genç • Kalbi mescitlerde asılı olan insan • Birbirlerini Allah için sevenler • İffet ve haysiyetine düşkün olan kimse • Sağ elinin verdiğinden sol eli haberdar olmayan hayı.....
Sayı: 252, Sayfa: 038
Şükret ki Mazlumsun Ya Zalim Olsaydın! - A. Yasin Demirci
Hayata olumlu bakabilmek öğrenilmesi gereken bir sanattır. Kimilerimiz bunu gerçekleştirebilme başarısını gösteremez. Çünkü bazan bütün olumsuzlukları ardı ardına yaşarız, insanların gadrine uğrar, hep zulmedilen insan konumunda kalırız. Ancak, her şeye rağmen şükreden bir kul, mazlum da olsa ahireti için hayata olumlu bakabilme başa.....
Sayı: 252, Sayfa: 041
Çokca Sorulan Bir Hadis - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Mişkâtü’l-Mesâbih’in i’tisam konusu hasen hadisler faslında yer alan Hz. Ebû Hüreyre’nin bir rivayetinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: “Ümmetimin fesâda uğradığı bir zamanda sünnetime sarılıp onu yaşayan kimseye yüz şehid sevabı verilir.”1.....
Sayı: 252, Sayfa: 042
İmanın Tadı - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Hz. Peygamber (s.a) buyurur: “Şu üç özeliğe sahip olan kimse imanın tadını bulur: 1. Allah ve resulünü her şeyden çok sevmek, 2. Sevdiğini ancak Allah için sevmek, 3. Küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.” (Buhari, iman,9: Müslim, iman, 67) Hadisimizdeki “imanın tadı” sözü ilgi.....
Sayı: 252, Sayfa: 044
Selâm Sana Sultanım - Mustafa Necati Bursalı
Nebiler Serveri Efendimiz (aleyhisselâtu vesselâm) buyuruyorlar ki: “– Şüphesiz Allah’ın yeryüzünde dolaşan bazı melekleri vardır, onlar bana ümmetimden selâm ulaştırırlar.” (Neseî) Sensin en vefâlı Yâr, Selâm Sana Sultanım. Gönderir genç, bahtiyar, Se.....
Sayı: 252, Sayfa: 045
İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf - Halil İbrahim Kurucan
İslâm tasavvufu Batı dünyasında en çok ilgi çeken ve merak edilen konuların başında gelmektedir. Bu sebeple, Batı’da tasavvuf ile alâkalı yüzlerce eser kaleme alınmış, tasavvufun ortaya çıkışıyla ilgili birçok teori ileri sürülmüştür. İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, Doç. Dr. Süleyman Derin’in bu sahada yaptığı zengin bir ar.....
Sayı: 252, Sayfa: 046
Dünyanın Her Köşesinden Türkiye’ye Selâm - Bünyamin Çil
IBS olarak dünyanın pek çok köşesinde, garip ve muzdariplerin yanında sizler sayesinde bereketli bir kurban bayramı yaşadık. Bizlere emanet edilen kurbanlar, pek çok ülkeye ulaştırıldı. Ekipler hâlinde Endonezya, Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar, Rusya, Kırım, Senegal, Nijer, Gine Bissau, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, ve Bolivya’.....
Sayı: 252, Sayfa: 048
2007: Ortadoğu İçin Kâbus Yılı : Kerkük: Irak'ta Yeni Ateş Topu - Beytullah Demircioğlu
Meteoroloji uzmanları 2007 yılının oldukça sıcak geçeceği uyarısında bulunuyor. Siyasi anlamda bir başka uyarıyı Ortadoğuyu yakından takip eden yerli yabancı uzmanlar yapıyor: “Kâbus gibi bir yıla hazır olun.” Gerçi tehlikeyi görmek için uzman olmaya da gerek yok. Çünkü yaklaşan fırtına o kada.....
Sayı: 252, Sayfa: 050
“O” Mesajları - Şemsettin Kırış
Çağımızda insanların birbirini anlaması ve sağlıklı iletişim kurmaları her zaman güncelliğini koruyacak bir mesele gibi duruyor. Çünkü insanların birbirini anlamalarını önleyen ya da geciktiren çok engel var. Yaşadığımız hayat daha kolay, basit ve anlaşılır olsaydı belki birbirimizi daha iyi anlardık. İnsanlar zihinleriyle imtihanda, kalpleriyle.....
Sayı: 252, Sayfa: 053
Duvarın Önü ve Arkası - Hatice Yıldız
Metris, yaşadığım mahalle ile İstanbul’un diğer semtlerine ulaşabildiğim tek bağlantı yolu üzerindedir. Yıllardır her gidiş ve dönüşümde Metris duvarları arkasındaki insanları, (suçlu–suçsuz, genç-yaşlı-çocuk, kadın–erkek, anne-baba) düşünürüm. Kendi kendime duvarlar arkasındaki bu insanları hangi şartlar bu kadar acı.....
Sayı: 252, Sayfa: 055
Takvâyı Hayatına Düstur Edinen Ümmü Zer Gıfariyye (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Ümmü Zer Gıfariyye radıyallahu anhâ takvâ üzere yaşamayı hayatına düstur edinen bir hanım sahâbî!.. Müslüman olmadan önce kabilesi içinde putlara en çok ibadet eden bir kadın!.. Meşhur sahâbî Ebû Zer radıyallahu anh’ın âilesi!.. O Gıfar kabilesine mensuptur. Ebû zer ile evlenmiştir. Kocasının İslâm’a dâvetiyle müslüm.....
Sayı: 252, Sayfa: 057
Huzursuz Bacak Hastalığı... - Dr. Ali Akben
Bacaklarda hissedilen, kişiyi rahatsız edici, hoş olmayan ve derinlerden gelen duygu ve histir. İnsanı özellikle yatakta rahatsız eden bu şikayet, uykuyu da engellediği için önemlidir. Hastalığın 50 yaşından sonra görülme sıklığı daha fazladır. Hanımlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Toplum yüzde 8-12 gibi yüksek bir orand.....
Sayı: 252, Sayfa: 059