Pişmek ve Yanmak Davası
Aziz Okuyucu - Altınoluk
Bir yanda küresel çapta sürdürülen "İslamofobi", yani İslam'ı bir korku odağı gibi gösterme kampanyası, öte yanda Mevlânâ Yılı, yani bir "Güzel Müslüman"ın çağları aşan çağrısının yine küresel çapta yüreklerle buluşması... Şaşılası bir dünyada yaşıyoruz. İslam'dan korkutuyorsun, Mevlânâ'yı çağırıyorsun......
Sayı: 251, Sayfa: 001
Güzel Müslüman - Ahmet Taşgetiren
İnsan hayatın neresinde bulunursa bulunsun, en önemli meselesi, birinci meselesi, Yarattan'ı ile ilişkisini sağlıklı tanzim etmektir. Genç yaşlı, kadın erkek, amir memur, işçi işveren, anne, baba, evlad.... Hayatın hiçbir alanı, hiçbir safhası, Allah Teala ile ilişkiden kopuk olarak tanzim edilemez. İnsan olmak bunu gerektirir. İnsan bunu yaptığ.....
Sayı: 251, Sayfa: 003
Mevlânâ’da Yanma ve Olma Davası: AŞK - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Yanmak ve olmak gönüller sultanı Mevlânâ’nın ilâhi aşka pervaz için öngördüğü iki önemli haslettir. Yanmada aşkın kavurucu harareti ve olgunlaştırıcı iksiri vardır. Mevlânâ bu yüzden eğitimini tamamlayıp medresede müderris ve camide vâiz olduğu dönemden sonraki hâlini: “Hamdım, piştim ve yandım” ifâdeleriyle anlatır. .....
Sayı: 251, Sayfa: 005
Mevlânâ Aşk Önderi - Rabia Christine Brodbeck
Mevlânâ yaşantısı ile bizlere kamil bir Allah dostu (veli) örneğini sunmaktadır. Onun hayatında gerçek velayetin aşktan ve muhabbetten ayrı olamayacağı görülür. Aslında aşk hiçbir zaman ilahi güzelliklerden, kulluktan ve hidayetten ayrı değildir. Onun deruni zenginliği ve temiz ruhu bu yolun saliklerinin manevi açlıklarını her zaman giderecek, o.....
Sayı: 251, Sayfa: 007
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (1207-1273) - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 6 Rebiülevvel 604/30 Eylül 1207 tarihinde bu günkü Afganistan sınırları içinde yer alan Belh şehrinde dünyaya gelir. Babası “Sultanu’l-Ulemâ” lakabıyla bilinen Muhammed Bahaeddin Veled b. Hüseyin el-Bekrî’dir. Babası bir rüya üzerine, Belh’in en büyük âlimi olarak tanınmış ve Sultanu’.....
Sayı: 251, Sayfa: 009
“O, ölmeyen Aşktan ibarettir” - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed’in Üstünlüğü Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî (1207-1273), hayatını ilme, irfana, ahlâka kısacası Hakk’a ve halka adamış gönül ve hizmet eridir. Hz. Peygamber’in güzel ahlâkını kendisine örnek alan Mevlânâ, bütün eserlerinde insanlara fazilet ve meziyet yollarını öğretme çabası .....
Sayı: 251, Sayfa: 011
Mevlânâ ile Kur’an’ın Derinliklerine Yolculuk - Tarık Velioğlu
Allah kelâmı Kur’ân-ı Kerim, bütün müminler için bir hidayet kaynağıdır. Herkes ondan hissesini alır. Ama âriflerin Kur’ân’dan aldıkları hisse şüphesiz daha bir başkadır. Kelâm Allah’ın olunca, onun anlam derinlikleri tükenmez, her zamanda, her makamda, her derecede, Kur’ân sanki yeni nâzil oluyormuş gibi yepyeni bi.....
Sayı: 251, Sayfa: 013
Önemli Olan Muhabbet ve Gönül Genişliği - A. Yasin Demirci
Abbasi halifesi Me'mun'un oğlu Ali saraylarda varlık içinde yaşayan bir gençtir. Dünyalık anlamında her şeye sahiptir. Sarayının balkonundan dışarıyı seyrettiği günlerden bir gün kızgın güneş altında gün boyu çalışan bir adam dikkatini çeker. Büyük bir şevkle çalışan adam namaz vakitleri geldiğinde Dicle nehrinin kenarında abdestini alıp namazın.....
Sayı: 251, Sayfa: 015
Âh Teslîmiyyet! - Osman Ersan
Teslîmiyet; teslîm olmak, boyun eğmek ve başa gelen hâdiseleri îtirâzsız kabûl etmek mânâlarına gelir. Teslîmiyet, bir mevhîbe-i ilâhî olup üstün seviyede bir îmân ve sevgi işidir. Teslîmiyetteki kemâl, muhabbetteki kemâle bağlıdır. Gerçek muhabbet olmadan teslîmiyet, teslîmiyet olmadan da kalbi terakkî olmaz. Kulun mâneviyâttaki derecesi, teslî.....
Sayı: 251, Sayfa: 016
Tabut - Dil Şad
Elden ele sessizce süzülür Yolcusunu hiç sarsmaz İçinde bir can büzülür Kaldırıp başını bakmaz Yok penceresi perdesi Tek odalı dar bir ev Tahtadandır gök kubbesi İster kork, ister sev Bir günlük konaktır Bütün canlar girerler Misafiri hep aynıdır.....
Sayı: 251, Sayfa: 017
Gönül Körlüğü - Ali Rıza Temel
“Onlar hiç yer yüzünde dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalbleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalbler körleşir.” (Hac suresi, 46) Gözleri doğuştan veya sonradan kör olanlar mazurdurlar. Onların ellerinden tutulur. Görüp gözetilirler. Sorumlulukları azalır. “Görmüyorlar mı,.....
Sayı: 251, Sayfa: 018
Nereden Nereye - Oğuz Bakar
Bir sabah, müdürüm, elinde bir kitapla geldi ve “bu kitabı patronumuz sana gönderdi; bunu okuyacakmışsın” dedi. Kitap, çevre mevzûatına dâir seminer notlarıydı. O anda içimi sevinçli bir telâş kapladı. Önce, beni, bu kitabı okumaya ehil birisi olarak gördüğüne memnun oldum. Sonra bir düşünce aldı beni........
Sayı: 251, Sayfa: 020
O Elleri Öpelim - Fehmi Çiçek
“Benim durumum ile sizin durumunuz, ateş yanınca çekirgeler ve pervane böceklerinin ateşe atılmaya başladığı bir adamın durumuna benzer. İşte ben, ateşe düşmeyesiniz diye sizin kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise, benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz...” (Müslim, Fezail 19. Buhari, Rikak 26. Tirmizi, Edeb 82) Bu ha.....
Sayı: 251, Sayfa: 021
Sultanlar Sultanına - Bestami Yazgan
Şefkatinle kılıp nazar, Kulum desen yeter bana. Bu da benim bir günahkâr Kulum desen yeter bana. Canım çıkınca pazara, Dostlar başlar âhu zâra. Tenim inerken mezara, Kulum desen yeter bana. Azabından korkuyorum, Rahmetine akıyorum, Dönüp dönüp bakıyorum, .....
Sayı: 251, Sayfa: 022
“Şaşırdınız mı Siz?” - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Mişkâtü’l-Mesâbîh’in Kitap ve Sünnet’e bağlılık konusunun ikinci faslında (hısan), Câbir b. Abdillah radıyallahu anh’ten nakledildiğine göre; Hz. Ömer’in gelip Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e; -Yahudilerden hoşumuza giden ilgi çekici sözler duyuyo.....
Sayı: 251, Sayfa: 023
Gönül Sözü - Dr. Rıfat Araz
Yâ Rab, aşkın aldı beni; Gurbet ele saldı beni. Can, ihlâsla andı seni; Senden geldi, sana döndü!.. Bildim, budur takvâ yolu; İçim, umut dolu dolu… Bir dergâhtan aldım eli; Gönül gözüm bana döndü!.. Her katrede hilkâtin var; Hikmetin var, kudretin var.....
Sayı: 251, Sayfa: 025
Kırk Yaş Muhasebesi - Cafer Durmuş
“Hesaba çekilmeden evvel nefisinizi hesaba çekiniz” buyuran Fahr-i Kainat’ın ümmetine farklı bir uyarı. Ömrü kuşatan ibadetlerle hesaplı kitaplı yaşamaya âşinâ mü’minlere mahşer provasını hatırlatan bir âyet... Ahkaf sûresinde şöyle buyrulur: “Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. .....
Sayı: 251, Sayfa: 026
Hayatın Güneşi: SABIR - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sabretmeyi öğrenmeliyiz. - Kimden? - Sabretmeyi en iyi bilenden. - Sabretmeyi en iyi bilen kimdir? - Şüphesiz Allah Teâlâ’dır. Çünkü, kendisine yapılan kötülüklere Cenâb-ı Hak’tan daha fazla sabreden yoktur. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. .....
Sayı: 251, Sayfa: 028
İlk Âşure - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: Nuh Rabbine nidâ edip dedi ki: “Ey Rabbim, benim oğlum da şüphesiz benim ehlimdendir. Senin va’din elbette hakdır ve sen hâkimlerin hâkimisin.” Allah da şöyle buyurdu: “Ey Nuh! O kat’iyyen senin ehlinden değildir. Çünkü o, gayr-i sâlih bir ameldir, yani oğlun kötü amel sahi.....
Sayı: 251, Sayfa: 030
Anne Duâsının Bereketi... - Sâdık Dânâ
Gerede’li bir komşumuz vardı. Orta halli bir esnafdı. İki ailesi vardı. Geceleri sabaha kadar içki içer, sabaha kadar bir kenara sızardı. Namaz-niyaz, oruç gibi ibâdetlerden mahrûmdu. Kimseye faidesi dokunmaz, herkesin nefretini kazanmışdı. İlk ailesi tesettürlü, vakarlı, herkesin itibar etdiği mütevazi bir hanım efendi.....
Sayı: 251, Sayfa: 031
Ehl-i Beyt Muhabbeti - Osman Nûri Topbaş
“Allâh Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’imi de beni sevdiğiniz için sevin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789) MUHABBET ve DOSTLUK Muhabbet ve dostluk, hislerdeki ve hâllerdeki müştereklikten kaynaklanır. Müştereklik n.....
Sayı: 251, Sayfa: 032
Ağıt Yahut Ferhat - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Şerha şerha oldu lebler, yandı cânım bir su ver Kerbelâ’da yaktı zâlim, aktı kânım bir su ver Ehl-i Beyt’iz, bîgünâhız kıymayın mâsumlara Sizde insaf yok mu yâhu, gamküsârım bir su ver Çöl tutuşmuş sanki volkan lav saçar her bir yana Yavrular feryâd ederler yandı bağrım bir su ver.....
Sayı: 251, Sayfa: 038
Kerbela'yı Okudum, İçim Yandı, Kavruldu - Ahmet Taşgetiren
Muharrem'in şu günleri... İslam tarihinin en acı sayfalarına tanıklık etti. Ve aşura günü, bütün İslam tarihine yetecek bir acı yaşandı. Dün Kerbela'yı okudum. İçim yandı, kavruldu. Nasıl, nasıl, nasıl olur bütün bu işler? İnsanlık nasıl böyle insanlığından soyunur da, canavarları aratacak bir vahşetin.....
Sayı: 251, Sayfa: 039
İçimin Çöllerinde - Servet Yüksel
Ben bir Mecnun’um şimdi içimin çöllerinde, Bana yana yakıla seni aramak düştü. Ben senin cemalinde gözlerimi kaybettim, Yüreğime kor gibi bir yaman firak düştü... Hayat ki baştan sona bir sonsuzluk hasreti, Bir hüzün mevsiminde yollara tuzak düştü.. Solgun yüzlerimizde gülümserken.....
Sayı: 251, Sayfa: 040
Bakü’den-Batum’a Giden Yolda - Lokman Helvacı
İnsanoğlu gibi birçok şeyin de kaderi vardır; Kitapların eşyanın, şehirlerin, sözün, duanın… Dört günlük Batum ziyaretimiz ve 12 yıllık Azerbaycan hizmetimizde yüzlerce defa gelip geçtiğimiz bu yollar, mekânların ve şehirlerin kaderi konusunda yazmaya sevk etti beni. Yazdığınız bir yazı veya kitap dünyanın neresinde kim.....
Sayı: 251, Sayfa: 049
“Babasının Annesi...” - Ahmet Rüstemoğlu
Bir elmasın her kesitinde ayrı bir rengin ışıltısı parlar. İsmi tarihlere kazınmış bir kutlu kadının ruh portresinde de aynı pırıltılar görünür. Böyle bir bakışla... Hazreti Fatıma'ya ait bir "Ruh portresi" çizmek için yola çıksak, belki de en öne çıkan renk, ona, bizzat Peygamber babasın.....
Sayı: 251, Sayfa: 041
Hicri Yılbaşı - Altınoluk
20 Ocak Cumartesi günü 1. Muharrem, hicrî 1428 yılının ilk günü. Yani Hicri Yılbaşı. İslam alemi için önemli bir gün.. Çünkü Müslümanların manevi hayatının vazgeçilmezi olan ibadetlerin bir kısmı hicri yıla göre yerine getirilir. Oruç, hac, kandil günleri gibi… Ayın hareketleri esas alınarak hesaplanan hicrî yıl 354 gün sürüyor ve her ay, .....
Sayı: 251, Sayfa: 043
Canlara Darılma Kırılma - İdris Arpat
Oğul, sen hayatını doğruluğundan emin olduğun ölçülere göre yaşa. Ana meselemiz hayâtın doğru anlaşılıp güzel yaşanmasıdır. Hayâtın doğru anlaşılması iman ve itikadla yakından alâkalıdır. Söz gelimi, Allah’a peygambere, âhirete yakînî bir imanla inanan insan, önemli kararlarını verirken bunları göz önünde bulunduracak, kararlarını ona göre.....
Sayı: 251, Sayfa: 044
Peygamberle Buluşmak - Mesut Kaya
Annem, çocukluğumuzda Peygamber hikayeleri anlatırdı bize. O zamanlar ne elektrik vardı köyümüzde ne televizyon. Gaz lambasının aydınlığında, annemin etrafına çevrilirdik sevinçle. Uzun kış geceleri, biz çocuklar için tarifsiz bir mutluluktu bu hikayeleri dinlemek. Onun anlattıkları müthiş bir heyecan uyandırırdı çocuk ruhumuzda. Küçücük köyümüz.....
Sayı: 251, Sayfa: 046
Mutsuzluk Alameti - Mehmet Coşar
Aslında mutluluk ve mutsuzluk izafi şeyler olup kişilerden kişilere değişiklik arz eder. Onların inancı, sosyal durumu, kültürel yapısı ve aile statüsü gibi…durumlarla yakından ilgilidir. Meslek ve meşreplerle de yakın ilişkisi vardır. Mesela, bir kısım tasavvuf ehline göre mutsuzluğun belirtileri sıralanırken şu noktalara da yer verilmekt.....
Sayı: 251, Sayfa: 048
Dünya Bizi Bekliyor - Bünyamin Çil
İBS (İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği) çalışanları ve gönüllüleri, sizlerden aldığı aşkla Açe’ye Orta Asya’ya, Kafkaslara, Kırım’a, Rusya’ya, Balkanlara, Pakistan’a, Nijer’e, Senegal’e ve Güney Amerika’ya kadar dünyanın yedi iklimine doğru bu kurbanda da yine yollara düştü. He.....
Sayı: 251, Sayfa: 052
Bir Hizmet İnsanı Ahmet Karakullukçu - İbrahim Arslan
Değerli hocamız, Ahmet Karakullukçu 1933 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesi Doğanbey bucağında doğdu. Türkmen olduğunu söylerdi. 1939 yılında ilkokula kaydoldu. Okul hayatı ile birlikte, dedesinden Kuran-ı Kerim dersleri aldı. İlkokulu bitirdiğinde hafızlığa başladı, 10 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Kur’ân-ı Kerim.....
Sayı: 251, Sayfa: 053
Haremde Bir Vakit... - Ayşe Öztürk
Önce uzun, beyaz sütunlarını geçiyorum birer, birer. Vakit akşam üzeri... Harem-i Şerif en büyük yoğunluğu yaşıyor. Işıklar yanıyor ve harem aydınlığa bürünüyor. Nurun aydınlattığı havayı, bir de gönlü ışık saçan insanlar parlatıyor. Bembeyaz mermerlere imrenerek bakıyorum. Sanki gökyüzü bir başkalaşmış, sanki yeryüzünde bir .....
Sayı: 251, Sayfa: 054
Irak, Filistin, Lübnan... Fitne Tuzağındaki İslâm Coğrafyası - Beytullah Demircioğlu
Irak'tan Lübnan'a, Filistin'den Somali'ye, Sudan'a geniş bir İslam coğrafyasında fitne adeta kol geziyor. Şahsi menfaat ve ihtirasları yüzünden emperyalist güçlerin esiri olmuş politikacıların, yerli işbirlikçilerin ülkelerini tehlikeli bir mecraya doğru sürüklediğine şahit oluyoruz. Irak'ta durumun vahameti ortada. Bu anlamda çok s.....
Sayı: 251, Sayfa: 055
Depresyon mu Tükenmişlik mi? - Dr. Ali Akben
Son yıllarda daha önce karşılaşmadığımız bir çok rahatsızlık şikayetleriyle karşı karşıyayız. Bunlardan biriside enerji azalması! Daha çok çalışan hanımları etkileyen enerji azalması bir çok sebep sonuç ilişkisi ile bağlantılıdır. Özellikle çalışan üreten ve annelik sorumluluğunu taşıyan hanımlarda daha bariz gördüğümüz kısaca tükenme.....
Sayı: 251, Sayfa: 059
Davâsında Pes Etmeyen Havva Binti Zeyd (radıyallahu anhâ) - Mustafa Eriş
Havva binti Zeyd radıyallahu anhâ putperest kocasından gördüğü ezâ ve cefâlara rağmen Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin yolundan ayrılmayan bir mücâhide hanım!.. İnancından aslâ taviz vermeyen bir iman eri!.. Önüne çıkartılan engelleri aşmasını bilen ve bu uğurda sürekli mücâhede ederek hayat geçiren bir cihad eri... Hicre.....
Sayı: 251, Sayfa: 060